743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure iso4217:EUR xbrli:shares
image_0
Taloudellinen
 
katsaus
Wärtsilä
 
Oyj
 
Abp:n
vuositilinpäätös
 
2022
 
ESEF
-
formaatissa
Taloudellinen
 
katsaus
HALLITUKSEN
 
TOIMINTAKERTOMUS
LIIKETOIMINTAMALLI
 
Wärtsilä
 
toimittaa
 
merenkulku-
 
ja
 
energiamarkkinoille
 
innovatiivisia
teknologioita
 
ja
 
elinkaariratkaisuja.
 
Energiateollisuudessa
 
Wärtsilä
tarjoaa
 
voimajärjestelmien
 
optimointiin
 
muun
 
muassa
tulevaisuuden
 
polttoaineilla
 
toimivia
 
säätövoimaratkaisuja,
hybridiratkaisuja
 
sekä
 
energian
 
hallinta-
 
ja
 
varastointijärjestelmiä
joko
 
yksittäisasennuksina
 
tai
 
kokonaisratkaisuina.
 
Merenkulkualan
tarjonta
 
käsittää
 
voimantuotanto-
 
ja
 
propulsiojärjestelmät,
liikennöintiratkaisut,
 
pakokaasujen
 
käsittelysovellukset
 
sekä
kaasuja
 
akselistoratkaisut.
 
Wärtsilä
 
kykenee
 
yhdistämään
merenkulkualan
 
tuotteensa
 
suuremmiksi
 
integroiduiksi
järjestelmiksi
 
ja
 
ratkaisuiksi.
 
Wärtsilän
 
palveluvalikoima
 
kattaa
kaiken
 
varaosista
 
ja
 
teknisistä
 
asiantuntijapalveluista
suorituskykyperusteisiin
 
sopimuksiin,
 
jotka
 
varmistavat
 
laitosten
maksimaalisen
 
elinkaaren
 
sekä
 
paremman
 
hyötysuhteen
 
ja
suorituskyvyn.
 
Yhtiö
 
pyrkii
 
maksimoimaan
 
asiakkaidensa
ympäristösuorituskyvyn
 
ja
 
taloudellisen
 
tuloksen
 
keskittymällä
kestävän
 
kehityksen
 
mukaisiin
 
innovaatioihin
 
teknologioissa
 
ja
palveluissa.
 
Wärtsilän
 
yli
 
200
 
toimipistettä
 
79
 
maassa
 
käsittävä
 
myynti-
 
ja
palveluverkosto
 
tarjoaa
 
paikallisen
 
tuen
 
koko
 
maailmanlaajuiselle
asiakaskunnalle.
 
Wärtsilä
 
toimii
 
ensisijaisesti
 
tytäryhtiöiden
 
ja
strategisten
 
yhteisyritysten
 
kautta.
 
Yhtiön
 
tuotantomalli
 
perustuu
kokoonpanoon,
 
joten
 
pitkäjänteiset
 
suhteet
 
maailmanlaajuiseen
toimittajaverkostoon
 
ovat
 
erittäin
 
tärkeitä.
 
Wärtsilällä
 
on
 
noin
 
1
 
000
suoraa
 
maailmanlaajuista
 
materiaalitoimittajaa.
 
Wärtsilän
henkilöstöön
 
kuuluu
 
noin
 
17
 
500
 
työntekijää,
 
jotka
 
edustavat
 
127
kansallisuutta.
 
Rekrytoimalla
 
ja
 
pitämällä
 
yhtiössä
 
parhaat
mahdolliset
 
osaajat
 
Wärtsilällä
 
on
 
edellytykset
 
olla
 
ensisijainen
yhteistyökumppani
 
asiakkaille
 
sekä
 
kiinnostava
 
työnantaja
nykyisille
 
ja
 
uusille
 
työntekijöille.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
harjoittamaan
 
liiketoimintaansa
 
vastuullisesti
 
ja
 
odottaa
toimittajiensa
 
ja
 
liikekumppaneidensa
 
noudattavan
 
yhtä
 
korkeita
juridisia
 
ja
 
eettisiä
 
normeja
 
ja
 
toimintatapoja.
STRATEGIA
 
Strategian
 
toteutus
 
vuonna
 
202
 
2
Strategiamme,
 
The
 
Wärtsilä
 
Way,
 
pysyi
 
muuttumattomana.
Kykymme
 
luoda
 
lisäarvoa
 
perustuu
 
kahteen
 
strategiseen
 
teemaan:
Muutos
 
ja
 
Suorituskyky.
 
Muutos
 
viittaa
 
hiilineutraaliuden
synnyttämiin
 
uusiin
 
liiketoimintamahdollisuuksiin,
 
jotka
 
perustuvat
sähköntuotannon,
 
säätövoiman
 
ja
 
vihreän
 
merenkulun
 
kasvuun.
Suorituskyvyn
 
keskiössä
 
on
 
markkinoiden
 
elpymisen
 
ja
 
kasvun
hyödyntäminen,
 
jota
 
tukevat
 
vahva
 
strategian
 
toteutus
 
ja
 
yhtiön
sitoutuminen
 
sekä
 
taloudellisiin
 
että
 
kestävän
 
kehityksen
tavoitteisiin.
 
Wärtsilän
 
päämäärä
 
kehittää
 
kestävää
 
yhteiskuntaa
teknologia-
 
ja
 
palveluinnovaatioiden
 
avulla
 
on
 
vahvasti
 
kytköksissä
Muutos-
 
ja
 
Suorituskyky-teemoihin.
 
Yhtiön
 
viisi
 
strategista
painopistealuetta
 
keskittyvät
 
asiakasarvoon,
 
suorituskykyisiin
tiimeihin,
 
hiilineutraaliuteen,
 
palveluiden
 
kasvuun
 
ja
 
jatkuvaan
parantamiseen.
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
pitämään
 
T&K-investointinsa
 
noin
 
3
prosentissa
 
liikevaihdosta.
 
Vuonna
 
2022
 
yhtiö
 
vastasi
 
kasvavaan
kiinnostukseen
 
metanolia
 
kohtaan
 
keinona
 
siirtyä
 
kohti
hiilineutraaliutta
 
julkistamalla
 
Wärtsilä
 
32
 
-metanolimoottorin
 
sekä
metanolille
 
tarkoitetun
 
MethanolPac-polttoainejärjestelmän.
 
Lisäksi
yhtiö
 
esitteli
 
uuden
 
Wärtsilä
 
25
 
-moottorinsa,
 
joka
 
on
 
Wärtsilän
ensimmäinen
 
ammoniakin
 
käyttöön
 
soveltuva
 
moottori.
 
Wärtsilä
saa
 
puhtaalla
 
ammoniakkipolttoaineella
 
toimivan
 
moottorikonseptin
valmiiksi
 
vuonna
 
2023
 
ja
 
puhtaalla
 
vedyllä
 
toimivan
moottorikonseptin
 
vuoteen
 
2025
 
mennessä.
 
Wärtsilä
 
myös
valmistelee
 
vuosille
 
2023
 
ja
 
2024
 
pilottiprojekteja
 
tarkoituksenaan
tuoda
 
markkinoille
 
merenkulun
 
hiilidioksidipäästöjen
 
talteenottoon
(CCS)
 
soveltuvan
 
tuotteen
 
vuonna
 
2025.
Vaikka
 
hiilineutraaliustavoitteeseen
 
liittyy
 
vielä
 
paljon
 
työtä,
Wärtsilä
 
tarjoaa
 
jo
 
nyt
 
hiilineutraaliutta
 
tukevia
 
ratkaisuja
 
ja
teknologioita,
 
jotka
 
mahdollistavat
 
kokonaan
 
uusiutuviin
energianlähteisiin
 
perustuvat
 
energiajärjestelmät
 
ja
polttoainejoustavuuden.
 
Vuonna
 
2022
 
Wärtsilä
 
Energy
 
julkisti
Decarbonisation
 
Services
 
-liiketoimintamallin,
 
jonka
 
tavoitteena
 
on
auttaa
 
asiakkaita
 
vähentämään
 
sähköjärjestelmiensä
 
päästöjä.
Päästöjä
 
merkittävästi
 
vähentävät
 
hybridiratkaisut
 
ovat
 
yksi
 
keino
tukea
 
merenkulun
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä,
 
vähentää
polttoaineenkulutusta
 
ja
 
pienentää
 
asiakkaiden
 
huoltokustannuksia.
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
 
sai
 
merkittävän
 
tilauksen
hybridipropulsiojärjestelmästä
 
kolmeen
 
uuteen
 
RoPax-alukseen,
joita
 
rakennetaan
 
parhaillaan
 
Stena
 
RoRolle.
 
Wärtsilä
 
on
toimittanut
 
hybridiratkaisuja
 
yli
 
80
 
alukseen,
 
ja
 
yhtiön
markkinaosuus
 
asennetulla
 
akkukapasiteetilla
 
(MWh)
 
mitattuna
 
on
noin
 
25%.
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
 
edistää
 
hiilidioksidin
talteenottoa
 
ja
 
varastointia
 
merenkulkusektorilla
 
yhtenä
 
johtavista
kumppaneista
 
LINCCS-konsortiossa
 
ja
 
tukee
 
siten
 
merenkulun
hiilineutraaliuspyrkimyksiä.
 
Wärtsilä
 
Voyage
 
allekirjoitti
 
viisivuotisen
puitesopimuksen
 
satamayhtiö
 
Associated
 
British
 
Portsin
 
kanssa
tämän
 
satamien
 
digitalisoinnin
 
vauhdittamiseksi.
Wärtsilälle
 
yhteistyö
 
sidosryhmien
 
kanssa
 
on
 
olennaisen
 
tärkeää
kehitettäessä
 
markkinoiden
 
muuttuviin
 
vaatimuksiin
 
vastaavia
teknologioita.
 
Vuonna
 
2022
 
Wärtsilä
 
avasi
 
Vaasaan
 
uuden
teknologiakeskuksen,
 
Sustainable
 
Technology
 
Hubin.
 
Uuden
keskuksen
 
toimintoja
 
ovat
 
moderni
 
polttoainelaboratorio,
 
joustavat
teknologian
 
ja
 
moottoreiden
 
testausmahdollisuudet
 
sekä
ajanmukainen,
 
pitkälle
 
automatisoitu
 
tuotantojärjestelmä.
 
Keskus
toimii
 
myös
 
globaalin
 
yhteistyöekosysteemin
 
keskuksena,
 
jonne
kutsutaan
 
asiakkaita,
 
yhteistyökumppaneita
 
ja
 
tutkijoita
kehittämään,
 
testaamaan
 
ja
 
validoimaan
 
uusia
 
ideoita.
 
Wärtsilä
 
on
 
asettanut
 
kunnianhimoiset
 
ilmastotavoitteet.
 
Yhtiön
tavoitteena
 
on,
 
että
 
vuoteen
 
2030
 
mennessä
 
sen
 
oma
 
toiminta
 
on
hiilineutraalia
 
ja
 
tuotevalikoima
 
on
 
valmis
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
varten.
 
Esimerkkejä
 
toimenpiteistä
 
Wärtsilän
 
ympäristöjalanjäljen
minimoimiseksi
 
ovat
 
muun
 
muassa
 
päätös
 
ostaa
 
pelkästään
vihreää
 
sähköä
 
Suomessa
 
sekä
 
ratkaisut
 
moottoreiden
testaamiseen
 
käytettävän
 
ajan
 
lyhentämiseksi.
 
Lisäksi
 
Wärtsilän
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
 
vastaavat
 
tiukimpiin
 
ympäristövaatimuksiin,
 
ja
merenkulku-
 
ja
 
energiasektoreilla
 
käytettävien
 
moottoreiden
polttoainejoustavuus
 
on
 
tärkeä
 
muutoksen
 
mahdollistaja.
 
Henkilöstön
 
turvallisuus
 
ja
 
terveys
 
on
 
Wärtsilän
 
tärkeimpiä
painopisteitä.
 
Pysyvänä
 
tavoitteena
 
on
 
poissaoloon
 
johtavien
työtapaturmien
 
nollataso
 
maailmanlaajuisesti.
 
Vuonna
 
2022
konsernin
 
poissaoloon
 
johtaneiden
 
tapaturmien
 
taajuusindeksi
 
oli
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
1,58
 
(1,55).
 
Vuoden
 
mittaan
 
Wärtsilässä
 
toteutettiin
 
ennalta
ehkäiseviä
 
toimenpiteitä,
 
joilla
 
turvallisuuskulttuuria
 
pyrittiin
vahvistamaan
 
entisestään.
 
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
järjesti
kahdeksatta
 
kertaa
 
vuosittaisen
 
turvallisuustapahtumansa,
 
jonka
tarkoituksena
 
oli
 
lisätä
 
tietoisuutta
 
turvallisuusriskeistä
 
ja
 
niiden
mahdollisista
 
seurauksista.
Taloudelliset
 
tavoitteet
 
ja
 
toteuma
 
vuonna
 
202
 
2
Vuonna
 
2021
 
Wärtsilä
 
julkisti
 
uudet
 
taloudelliset
 
tavoitteet.
 
Niihin
kuuluvat
 
5
 
prosentin
 
orgaaninen
 
kasvu
 
vuositasolla
 
ja
 
12
 
prosentin
suhteellinen
 
liiketulos.
 
Lisäksi
 
tavoitteena
 
on
 
pitää
nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50:ssä
 
ja
 
jakaa
 
osinkona
 
vähintään
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin.
 
Orgaanisen
 
kasvun
 
tavoite
 
saavutettiin
 
vuonna
 
2022,
 
mutta
liiketulos
 
ei
 
yltänyt
 
tavoitetasolle,
 
johtuen
 
suurilta
 
osin
 
200
miljoonan
 
euron
 
alaskirjauksesta,
 
joka
 
liittyi
 
Venäjän
 
-toimintojen
lopettamiseen.
 
Wärtsilän
liikevaihto
 
kasvoi
 
22%
 
vuonna
 
2022
 
ja
liiketulos
 
oli
 
-26
 
miljoonaa
 
euroa
 
eli
 
-0,4%
 
liikevaihdosta.
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,23.
 
Negatiivisesta
 
osakekohtaisesta
tuloksesta
 
huolimatta
 
hallituk
sen
 
osinkoehdotus
 
on
 
0,26
euroa
osaketta
 
kohti.
VUOSI
 
2022
Liiketoimintaympäristö
Merenkulkumarkkinat
Pitkälti
 
Venäjän
 
hyökkäyksestä
 
Ukrainaan
 
johtuva
 
makrotalouden
näkymien
 
heikentyminen
 
sekä
 
Kiinan
 
talouden
 
hidastuminen
aiheuttivat
 
vuoden
 
2022
 
edetessä
 
yhä
 
suurempia
 
negatiivisia
vaikutuksia
 
merenkulku-
 
ja
 
laivanrakennusmarkkinoilla.
Kiihtyneeseen
 
inflaatioon
 
ja
 
Euroopan
 
energiakriisiin
 
yhdistettynä
näillä
 
tekijöillä
 
oli
 
merkittäviä
 
vaikutuksia
 
polttoaineiden
 
hintoihin
 
ja
kauppamerenkulkuun.
 
Tästä
 
johtuen
 
tiettyjen
 
rahtilaivojen
segmentissä
 
tonnistokysyntä
 
laski
 
aiemmalta
 
korkealta
 
tasolta,
energiakaupan
 
virrat
 
muuttuivat
 
hintojen
 
edelleen
 
heilahdellessa
 
ja
matkustajaliikenne
 
vilkastui
 
eri
 
puolilla
 
maailmaa
 
vaihtelevassa
tahdissa,
 
kun
 
koronarajoituksia
 
purettiin.
 
Osassa
 
alussegmenteistä
tilanne
 
oli
 
muita
 
parempi,
 
mutta
 
kaikki
 
segmentit
 
kärsivät
vaihtelevassa
 
määrin
 
näistä
 
tekijöistä.
 
Laivapolttoaineiden
 
hinnat
alkoivat
 
laskea
 
vuoden
 
toisella
 
puoliskolla,
 
mikä
 
hyödytti
varustamoita
 
ja
 
operaattoreita.
 
Rikkipitoisen
 
ja
 
vähärikkisen
polttoöljyn
 
hintaero
 
pysyi
 
erilaisista
 
tarjonta-
 
ja
 
kysyntätekijöistä
johtuen
 
loppuvuonna
 
keskimäärin
 
noin
 
300
 
dollarissa
 
tonnia
 
kohti.
Tämä
 
tuki
 
rikkipesuriliiketoimintaa,
 
vaikka
 
pesurijärjestelmien
kysyntä
 
on
 
yhä
 
keskittynyt
 
pääasiassa
 
uusiin
 
aluksiin.
 
Samaan
 
aikaan
 
investointihalukkuutta
 
uusiin
 
aluksiin
 
on
laimentanut
 
se,
 
että
 
monen
 
telakan
 
tilauskirjat
 
ovat
 
lähes
 
täynnä,
etenkin
 
Kiinassa
 
ja
 
Etelä-Koreassa,
 
joten
 
varustamot
 
joutuvat
odottamaan
 
uusia
 
aluksia
 
pidempään
 
ja
 
maksamaan
 
merkittävästi
korkeampaa
 
hintaa.
 
Tämä
 
yhdistettynä
 
varustamoiden
epävarmuuteen
 
oikeista
 
teknologiavalinnoista
 
ja
 
niiden
 
ajoituksesta
sekä
 
tulevasta
 
tonnistokysynnästä
 
johti
 
siihen,
 
että
 
katsauskaudella
tammi–joulukuussa
 
kirjattiin
 
kaikkiaan
 
1
 
538
 
sopimusta
 
uuden
aluksen
 
rakentamisesta
 
(1
 
855
 
vastaavalla
 
jaksolla
 
vuonna
 
2021,
pois
 
lukien
 
kauden
 
jälkeen
 
raportoidut
 
tilaukset).
 
Tilauksissa
painottuivat
 
LNG-alusten
 
tilaukset,
 
jotka
 
olivat
 
ennätystasolla,
etenkin
 
tilausten
 
arvossa
 
mitattuna.
 
Wärtsilälle
 
keskeisten
 
alussegmenttien
 
kysyntäilmapiiri
 
parani
edelleen
 
huolimatta
 
kasvavista
 
makrotaloudellisista
 
huolista.
Risteilysektorilla
 
varustamoiden
 
huomio
 
siirtyi
 
kapasiteetin
 
ja
alusten
 
täyttöasteen
 
kannattavaan
 
hallintaan
 
sekä
operointikustannusten
 
kasvun
 
hillitsemiseen.
Lauttaliikennesektorilla
 
alusten
 
palauttaminen
 
liikenteeseen
 
jatkui
ja
 
operaattorit
 
raportoivat
 
rohkaisevia
 
lukuja
 
etenkin
kannattavuuden
 
kannalta
 
tärkeiden
 
matkustajamäärien
 
osalta.
Offshore-segmentin
 
markkinailmapiiri
 
on
 
edelleen
 
positiivinen.
Kaasun
 
ja
 
öljyn
 
vankka
 
kysyntä
 
tuki
 
hintoja
 
ja
 
aktivoi
 
liiketoimintaa
ja
 
investointeja
 
offshore-projekteihin,
 
mikä
 
edelleen
 
parantaa
offshore-kaluston
 
käyttöasteita
 
ja
 
päivähintoja.
 
Merituulivoimaloihin
liittyvien
 
alusten
 
kysyntä
 
on
 
pysynyt
 
vankkana,
 
ja
 
etenkin
voimaloiden
 
asennuksiin
 
käytettävien
 
WTIV-alusten
sopimusvolyymi
 
ylitti
 
odotukset.
 
LNG-kuljetusalusten
 
segmentti
poikkeaa
 
edelleen
 
muista,
 
sillä
 
alusten
 
kysyntä
 
ja
 
rahtien
 
spot-
hinnat
 
ovat
 
ennätyslukemissa.
 
Alustilauksia
 
ovat
 
vauhdittaneet
osaltaan
 
etenkin
 
Qatarin
 
LNG-vientiterminaalin
 
kapasiteetin
laajennukseen
 
liittyvät
 
tilaukset,
 
mutta
 
LNG-projektit
 
ovat
 
edenneet
myös
 
muualla,
 
etenkin
 
Yhdysvalloissa.
 
Konttialusmarkkinat
hiljenivät
 
nopeasti
 
vuoden
 
toisella
 
puoliskolla,
 
kun
 
konttirahdin
kysyntä
 
tippui
 
korkean
 
inflaation
 
seurauksena.
 
Keskeisten
konttisatamien
 
ruuhkien
 
helpottaessa
 
käytettävissä
 
ollut
aluskapasiteetti
 
kasvoi.
 
Vaikka
 
makrotalouden
 
näkymiin
 
liittyneet
 
huolet
 
lisääntyivät
 
ja
energiaomavaraisuuden
 
ja
 
-varmuuden
 
merkitys
 
kasvoi,
hiilineutraaliustavoitteet
 
ovat
 
edelleen
 
merenkulku-
 
ja
laivanrakennusmarkkinoiden
 
keskeisin
 
trendi.
 
IMO:n
kasvihuonekaasustrategiaa
 
tukevina,
 
lyhyen
 
aikavälin
toimenpiteinä
 
lanseeratut
 
olemassa
 
olevien
 
alusten
energiatehokkuusindeksi
 
(Energy
 
Efficiency
 
Existing
 
Ship
 
Index,
EEXI)
 
ja
 
hiili-intensiteetin
 
indikaattori
 
(Carbon
 
Intensity
 
Indicator,
CII)
 
astuivat
 
voimaan
 
1.
 
tammikuuta
 
2023.
 
Ne
 
auttavat
 
alaa
kehittämään
 
jatkuvan
 
parantamisen
 
ajattelumallia,
 
jonka
 
mukaan
sekä
 
pienet
 
että
 
isommat
 
muutokset
 
voivat
 
vähentää
 
alusten
hiilipäästöjä.
 
Indeksejä
 
koskevien
 
määräysten
 
mukaan
 
kaikille
aluksille
 
on
 
laskettava
 
saavutettu
 
energiatehokkuusindeksi
 
sekä
aloitettava
 
datan
 
kerääminen
 
vuotuisen
 
toiminnan
 
hiili-intensiteetti-
indikaattorin
 
sekä
 
siihen
 
liittyvän
 
CII-luokituksen
 
raportoimiseksi.
CII-luokituksesta
 
riippuen
 
aluksen
 
on
 
mahdollisesti
 
laadittava
korjaavia
 
toimenpiteitä
 
koskeva
 
suunnitelma,
 
jolla
 
osoitetaan,
 
miten
vaadittu
 
hiili-intensiteettitaso
 
saavutetaan.
 
Maailmanlaajuinen
 
paine
löytää
 
keinoja
 
ilmastonmuutoksen
 
ja
 
luontokadon
 
torjumiseen
kasvaa,
 
joten
 
varustamot
 
pohtivat
 
erilaisia
 
ratkaisuvaihtoehtoja.
Näitä
 
ovat
 
esimerkiksi
 
ajonopeuksien
 
alentaminen,
 
energiaa
säästävät
 
laitteet,
 
reitityksen
 
optimointiratkaisut,
 
hybridi-
 
ja
täyssähköjärjestelmät,
 
hiilen
 
talteenotto
 
ja
 
varastointi,
 
rikkipesurit
 
Taloudelliset
 
tavoitteet
Kehitys
 
vuonna
 
2022
Kehitys
 
vuonna
 
2021
Liikevaihdon
 
orgaaninen
 
kasvu
 
5%
18%
6%
Suhteellinen
 
liiketulos
 
12%
-0,4%
6,6%
Nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50
0,23
0,00
Osingonmaksu
 
vähintään
 
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin
-234,9%*
73,2%
*Hallituksen
 
ehdotus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2018
2019
2020
2021
2022
MEUR
sekä
 
vaihtoehtoiset
 
polttoaineet.
 
Siirtymä
 
puhtaampiin
polttoaineisiin
 
on
 
edelleen
 
vauhdittunut:
 
tammi-joulukuun
katsauskaudella
 
tilattiin
 
maailmanlaajuisesti
 
466
 
vaihtoehtoisten
polttoaineiden
 
käyttöön
 
kykenevää
 
alusta,
 
mikä
 
on
 
30
 
%
 
(21%)
kaikista
 
tilatuista
 
aluksista
 
ja
 
60
 
%
 
aluskapasiteetista.
 
Vaikka
nesteytetyn
 
maakaasun
 
(LNG)
 
hinta
 
on
 
tällä
 
hetkellä
 
korkea,
 
yli
 
80
%
 
kaikista
 
tilatuista
 
vaihtoehtoisille
 
polttoaineille
 
suunnitelluista
aluksista
 
on
 
LNG-käyttöisiä.
 
Varustamoiden
 
kiinnostus
 
muita
vaihtoehtoisia
 
polttoaineita,
 
kuten
 
metanolia,
 
kohtaan
 
kasvoi
kuitenkin
 
selvästi
 
vuonna
 
2022.
Energiamarkkinat
Ukrainan
 
sota,
 
siihen
 
liittyvät
 
pakotteet
 
ja
 
koronapandemia
 
ovat
yhdessä
 
osaltaan
 
johtaneet
 
maailmanlaajuiseen
kustannusinflaatioon
 
ja
 
hintojen
 
heilahteluun.
 
Tämä
 
on
 
nostanut
tarjoushintoja,
 
hidastanut
 
asiakkaiden
 
päätöksentekoa
 
ja
 
tuonut
merkittävää
 
epävarmuutta
 
nestemäisiä
 
ja
 
kaasumaisia
 
polttoaineita
käyttävien
 
voimalaitosten
 
ja
 
energian
 
varastoinnin
 
investointi-
ilmapiiriin
 
vuonna
 
2022.
 
Toimitusketjut
 
ja
 
kauppareitit
 
ovat
myllerryksessä,
 
kun
 
inflaatio,
 
valuuttakurssien
 
heilahtelu
 
ja
kaupparajoitukset
 
varjostavat
 
maailman
 
taloutta.
 
Koronaan
 
liittyvä
epävarmuus
 
on
 
lieventynyt
 
merkittävästi
 
lukuun
 
ottamatta
 
Kiinaa,
jossa
 
pandemia
 
ja
 
siihen
 
liittyvät
 
rajoitukset
 
aiheuttavat
 
edelleen
häiriöitä
 
toimitusketjussa.
Energiakriisi
 
on
 
korostanut
 
tarvetta
 
ja
 
pyrkimyksiä
 
energiasektorin
rakennemuutokseen
 
etenkin
 
Euroopassa.
 
Nesteytetyn
 
maakaasun
(LNG)
 
maailmanmarkkinat
 
ovat
 
murroksessa,
 
koska
 
romahtanut
putkikaasun
 
tuonti
 
Venäjältä
 
Eurooppaan
 
asettaa
 
kaasukaupalle
uusia
 
reunaehtoja
 
ja
 
vaatimuksia.
 
Lyhyen
 
aikavälin
 
takaiskuista
huolimatta
 
energiamurroksen
 
näkymät
 
eivät
 
koskaan
 
ole
 
olleet
vahvemmat:
 
uusiutuvan
 
energian
 
kasvava
 
käyttö
 
vahvistaa
huoltovarmuutta
 
vähentämällä
 
riippuvuutta
 
Venäjältä
 
tuotavista
fossiilisista
 
polttoaineista.
 
Energia-
 
ja
 
ilmastopolitiikan
 
kehitys
 
vie
maailmanlaajuisesti
 
kohti
 
yhä
 
kunnianhimoisempia
hiilineutraaliustavoitteita.
 
Energiayhtiöt
 
jatkavat
investointistrategioidensa
 
päivittämistä
 
tämän
 
mukaisesti,
 
mikä
saattaa
 
joko
 
nopeuttaa
 
tai
 
viivästyttää
 
investointipäätöksiä.
Merkillepantava
 
ilmastopolitiikan
 
edistysaskel
 
oli
 
Yhdysvaltain
ilmastolaki
 
(Inflation
 
Reduction
 
Act),
 
joka
 
luo
 
merkittäviä
kannustimia
 
uusiutuvan
 
energian,
 
akkuvarastoinnin
 
ja
 
muiden
puhtaiden
 
energiateknologioiden
 
kehittämiselle.
 
Erilaisten
joustavien
 
ratkaisujen,
 
kuten
 
energian
 
varastoinnin
 
ja
säätövoimalaitosten,
 
tarpeen
 
odotetaan
 
jatkossa
 
lisääntyvän,
koska
 
vaihtelevan
 
uusiutuvan
 
energiantuotannon
 
osuus
sähköjärjestelmissä
 
kasvaa.
 
Palveluiden
 
kysyntä
 
säilyi
 
hyvällä
tasolla
 
asiakkaiden
 
osoittaessa
 
kiinnostusta
 
pitkäaikaisia
sopimuksia
 
kohtaan.
 
Tämä
 
vakauttaa
 
liiketoimintaa,
 
jossa
laitetilaukset
 
ovat
 
tyypillisesti
 
harvoja
 
ja
 
isoja.
Wärtsilän
 
osuus
 
enintään
 
500
 
MW:n
 
laitosten
 
markkinasegmentistä
kasvoi
 
8
 
prosenttiin
 
(7)
 
samalla,
 
kun
 
maailmanlaajuiset
 
maakaasu-
ja
 
nestevoimalaitosten
 
tilaukset
 
kasvoivat
 
13%
 
26,7
 
gigawattiin
syyskuussa
 
2022
 
päättyneellä
 
12
 
kuukauden
 
ajanjaksolla
 
(23,5
GW
 
kesäkuun
 
lopussa).
 
Globaali
 
tilausmäärä
 
sisältää
 
kaasuturbiinit
ja
 
Wärtsilän
 
toimitukset,
 
joissa
 
voimakone
 
on
 
kooltaan
 
vähintään
 
5
MW.
 
Tiedot
 
ovat
 
peräisin
 
McCoy
 
Power
 
Report
 
-julkaisusta.
Tilauskertymä
 
ja
 
tilauskanta
Wärtsilän
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2022
 
kasvoi
 
6%
 
6
 
074
 
miljoonaan
euroon
 
(5
 
735)
 
edellisvuoden
 
vertailukauteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,04
 
(1,20).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
17%
 
3
 
066
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
615)
 
kaikkien
 
liiketoimintojen
kasvun
 
ansiosta.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
laski
 
4%
 
3
 
008
miljoonaan
 
euroon
 
(3
 
120)
 
Marine
 
Powerin
 
tilausten
 
kasvaessa
 
ja
Marine
 
Systemsin
 
tilausten
 
laskiessa.
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
oli
 
vakaa
 
5
 
906
 
miljoonaa
 
euroa
 
(5
 
859).
Venäjään
 
liittyvät
 
projektit,
 
joiden
 
arvo
 
oli
 
noin
 
240
 
miljoonaa
 
euroa,
poistettiin
 
tilauskannasta
 
toisella
 
neljänneksellä.
 
Wärtsilän
tämänhetkisestä
 
tilauskannasta
 
on
 
sovittu
 
toimitettavaksi
 
vuoden
2023
 
aikana
 
3
 
871
 
miljoonaa
 
euroa
 
(3
 
763).
Liikevaihto
 
ja
 
liiketulos
Wärtsilän
 
liikevaihto
 
vuonna
 
2022
 
kasvoi
 
22%
 
5
 
842
 
miljoonaan
euroon
 
(4
 
778)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
12%
 
2
 
775
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
467)
 
kaikkien
liiketoimintojen
 
kasvun
 
ansiosta.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
33%
 
3
067
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
310)
 
johtuen
 
erityisesti
 
Energy-
liiketoiminnan
 
toimitusten
 
kasvusta.
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
noin
44%
 
oli
 
euromääräistä
 
ja
 
40%
 
Yhdysvaltain
 
dollareissa.
 
Loppuosa
liikevaihdosta
 
jakautui
 
usean
 
valuutan
 
kesken.
Liiketulos
 
oli
 
-26
 
miljoonaa
 
euroa
 
(314)
 
eli
 
-0,4%
 
liikevaihdosta
(6,6).
 
Vertailukelpoine
 
n
 
liiketulos
 
oli
 
325
 
miljoonaa
 
euroa
 
(357)
 
eli
5,6%
 
liikevaihdosta
 
(7,5).
 
Vertailukelpoista
 
liiketulosta
 
paransi
myyntivolyymien
 
kasvu,
 
ja
 
sitä
 
rasittivat
 
kustannusten
 
nousu,
epäsuotuisampi
 
liikevaihtojakauma
 
laitteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kesken
sekä
 
Olkiluoto
 
1
 
ja
 
2
 
-ydinvoimalaitosprojektiin
 
liittyvä
 
40
 
miljoonan
euron
 
kustannusvaraus.
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
olivat
 
yhteensä
 
-351
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-43)
 
ja
 
liittyivät
yritysmyynteihin,
 
uudelleenjärjestelyihin
 
ja
 
toiminnan
 
laajuuden
muutoksiin.
 
Näihin
 
eriin
 
sisältyivät
 
myös
 
noin
 
200
 
miljoonan
 
euron
alaskirjaus
 
liittyen
 
tehtyyn
 
päätökseen
 
lopettaa
 
liiketoiminta
Venäjällä
 
sekä
 
Triesten
 
tehtaan
 
sulkemiseen
 
liittyvä
 
90
 
miljoonan
euron
 
alaskirjaus.
 
Vertailukelpoinen
 
oikaistu
 
EBITA
 
oli
 
349
miljoonaa
 
euroa
 
(388)
 
eli
 
6,0%
 
liikevaihdosta
 
(8,1).
Hankintamenojen
 
allokointeihin
 
liittyvät
 
poistot
 
olivat
 
23
 
miljoonaa
euroa
 
(31).
Rahoituserät
 
olivat
 
yhteensä
 
-6
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-18).
 
Nettokorot
olivat
 
yhteensä
 
-10
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-11).
 
Tulos
 
ennen
 
veroja
 
oli
 
-
32
 
miljoonaa
 
euroa
 
(296).
 
Verot
 
olivat
 
yhteensä
 
-27
 
miljoonaa
euroa
 
(-103),
 
mikä
 
vastaa
 
-84,1
 
prosentin
 
efektiivistä
 
verokantaa
(34,7).
 
Tilikauden
 
tulos
 
oli
 
-59
 
miljoonaa
 
euroa
 
(193).
Laimentamaton
 
osakekohtainen
 
tulos
 
oli
 
-0,11
 
euroa
 
(0,33).
Sijoitetun
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROI)
 
oli
 
0,1%
 
(9,7)
 
ja
 
oman
 
pääoman
tuotto
 
(ROE)
 
-2,6%
 
(8,6).
Konsernin
 
liikevaihdon
 
kehitys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_p5i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
-2
0
2
4
6
8
10
12
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
2018
2019
2020
2021
2022
%
MEUR
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
Liiketulos
Tulos
 
ennen
 
veroja
Liiketulos,
 
%
75%
69%
64%
68%
69%
67%
79%
84%
66%
66%
66%
61%
0
300
600
900
1 200
1 500
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
MEUR
%
 
=
 
Kiinteäkorkoisten
 
lainojen
 
osuus
 
(sis.
 
johdannaiset)
Vaihtuvakorkoiset
 
lainat
Kiinteäkorkoiset
 
lainat
0
150
300
450
600
750
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
MEUR
Tulos
 
Toimitetut
 
megawatit
2022
2021
Muutos
Marine
 
Power
970
1
 
315
-26%
Energy
1
 
467
1
 
343
9%
Wärtsilän
 
toimitukset
 
yhteensä
2
 
437
2
 
658
-8%
Yhteisyritysten
 
toimitukset
316
250
26%
Toimitukset
 
yhteensä
2
 
753
2
 
908
-5%
Rahoitus
 
ja
 
rahavirta
Wärtsilän
 
liiketoiminnan
 
rahavirta
 
oli
 
vuonna
 
2022
 
-62
 
miljoonaa
euroa
 
(731).
 
ja
 
sitä
 
rasittivat
 
heikko
 
liiketulos
 
sekä
 
saamisten
 
ja
vaihto-omaisuuden
 
kasvu.
 
Nettokäyttöpääoma
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
179
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-100).
 
Saatujen
 
ennakoiden
 
määrä
 
oli
 
527
miljoonaa
 
euroa
 
(498).
 
Yhtiöllä
 
ei
 
ollut
 
myytävinä
 
oleviin
omaisuuseriin
 
liittyviä
 
ennakoita
 
(0).
Wärtsilä
 
pyrkii
 
jatkuvasti
 
varmistamaan
 
riittävän
 
likviditeetin
tehokkaalla
 
kassanhallinnalla
 
ja
 
pitämällä
 
käytettävissään
 
riittävän
määrän
 
vahvistettuja
 
ja
 
vahvistamattomia
 
luottolimiittejä.
Jälleenrahoitusriskiä
 
hallitaan
 
tasapainoisella
 
ja
 
riittävän
 
pitkällä
lainasalkulla.
Rahavaroja
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
461
 
miljoonaa
 
euroa
 
(964).
 
Lisäksi
yhtiöllä
 
oli
 
3
 
miljoonaa
 
euroa
 
myytävinä
 
oleviin
 
omaisuuseriin
liittyviä
 
rahavaroja
 
(0
 
vuoden
 
2021
 
lopussa).
 
Vahvistettuja
 
ja
käyttämättömiä
 
luottolimiittisopimusohjelmia
 
oli
 
650
miljoonaa
euroa
 
(650).
Wärtsilällä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
korollisia
 
lainoja
 
yhteensä
 
949
miljoonaa
 
euroa
 
(973).
 
Lyhytaikaisia
 
lainoja,
 
jotka
 
erääntyvät
seuraavan
 
12
 
kuukauden
 
sisällä,
 
oli
 
yhteensä
 
209
 
miljoonaa
 
euroa.
Pitkäaikaisia
 
lainoja
 
oli
 
yhteensä
 
740
 
miljoonaa
 
euroa.
Korollisen
 
lainapääoman
 
nettomäärä
 
oli
 
481
 
miljoonaa
 
euroa
 
(4).
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,23
 
(0,00)
 
ja
 
omavaraisuusaste
 
35,3%
(38,6).
 
Osakekohtainen
 
oma
 
pääoma
 
oli
 
3,62
 
euroa
 
(3,92).
Lainat
Vahvistetut
 
luottolimiittisopimukset
 
(kauden
 
lopussa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_p6i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33+
MEUR
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
vuosittaiset
 
takaisinmaksut
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
2018
2019
2020
2021
2022
0
100
200
300
400
2018
2019
2020
2021
2022
MEUR
Yrityshankintoihin
Muut
 
investoinnit
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
erääntymisprofiili
Nettovelkaantumisaste
 
Investoinnit
Aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
olivat
yhteensä
 
156
 
miljoonaa
 
euroa
 
(142)
 
vuonna
 
2022.
 
Merkittävässä
roolissa
 
oli
 
uuden
 
tutkimus-,
 
tuotekehitys-
 
ja
 
tuotantokeskuksen
Smart
 
Technology
 
Hubin
 
rakentaminen
 
Vaasaan.
Yrityshankintoihin
 
tai
 
osakkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
olivat
yhteensä
 
5
 
miljoona
euroa
 
(1).
 
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
 
olivat
yhteensä
 
263
 
miljoonaa
 
euroa
 
(162)
 
sisältäen
 
49
 
miljoonaa
 
euroa
(47)
 
käyttöoikeusomaisuuserien
 
poistoja
 
ja
 
arvonalentumisia.
Vuonna
 
2023
 
aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
 
liittyvien
investointien
 
odotetaan
 
olevan
 
hieman
 
poistoja
 
ja
 
arvonalentumisia
alemmalla
 
tasolla.
Bruttoinvestoinnit
 
Innovaatiot,
 
tutkimus
 
ja
 
kehitys
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
meri-
 
ja
 
energiateollisuuksien
ympäristöjalanjäljen
 
minimointia.
 
Investoinnit
 
tutkimukseen
 
ja
kehitykseen
 
ovat
 
keskeisiä
 
Wärtsilän
 
tulevaisuuden
 
aseman
turvaamiseksi
 
ja
 
jatkuvat
 
markkinoilla
 
vallitsevasta
epävarmuudesta
 
huolimatta.
 
Keskeisiä
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysalueita
ovat
 
vaihtoehtoisten,
 
kaupallisesti
 
elinkelpoisten
 
ja
ympäristöystävällisten
 
polttoaineiden
 
käytön
 
kehittäminen
tulevaisuuden
 
ratkaisuja
 
varten
 
sekä
 
asiakkaiden
 
toimintojen
liitettävyyden,
 
tehokkuuden,
 
kestävyyden
 
ja
 
turvallisuuden
parantaminen
 
digitaalisten
 
ratkaisujen
 
käyttöä
 
lisäämällä.
Elinkaariratkaisujen
 
avulla
 
Wärtsilä
 
pystyy
 
pelkän
 
laitteiden
kunnossapidon
 
ja
 
käytön
 
sijasta
 
tarjoamaan
 
taatun
 
suorituskyvyn,
joka
 
perustuu
 
yhteisesti
 
sovittuihin
 
tavoitetasoihin.
 
Tutkimukseen
 
ja
tuotekehitykseen
 
liittyvät
 
kulut
 
olivat
 
vuonna
 
2022
 
yhteensä
 
241
miljoonaa
 
euroa
 
(196)
 
eli
 
4,1%
 
liikevaihdosta
 
(4,1).
Tammikuussa
 
Wärtsilä
 
sai
 
ensimmäisen
 
tilauksensa
 
uuteen
alukseen
 
asennettavista
 
metanolikäyttöisistä
 
moottoreista.
 
Uuteen
merituulivoimaloiden
 
asennusalukseen
 
tulee
 
viisi
 
Wärtsilä
 
32
 
-
moottoria,
 
jotka
 
pystyvät
 
käyttämään
 
metanolia
 
polttoaineenaan.
Alusta
 
rakennetaan
 
Yantai
 
CIMC
 
Rafflesin
 
telakalla
 
Kiinassa
alankomaalaiselle
 
Van
 
Oordille.
 
Tilaus
 
toimitetaan
 
vuoden
 
2023
alussa,
 
ja
 
siihen
 
sisältyy
 
myös
 
MethanolPac-
metanolipolttoainejärjestelmä.
 
MethanolPac
 
kehitettiin
 
vastauksena
kasvavaan
 
kiinnostukseen
 
metanolia
 
kohtaan
 
keinona
 
siirtyä
 
kohti
hiilineutraaliutta.
 
Ratkaisun
 
ansiosta
 
Wärtsilä
 
kykenee
 
toimittamaan
metanolipohjaisia
 
polttoaine-
 
ja
 
energiajärjestelmiä
 
laajalti
 
eri
alussegmentteihin.
 
Metanolimoottoritilaus
 
ja
 
MethanolPacin
 
kehitys
vahvistaa
 
Wärtsilän
 
johtavaa
 
asemaa
 
joustavissa
 
polttoaineissa
 
ja
meriteollisuuden
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä
 
tukevana
 
yhtiönä.
Huhtikuussa
 
Wärtsilä
 
esitteli
 
Wärtsilä
 
46TS-DF
 
-moottorin,
 
joka
 
on
uusin
 
lisäys
 
yhtiön
 
monipolttoainemoottorivalikoimaan.
 
Uuden
moottorimallin
 
suunnittelun
 
painopisteitä
 
olivat
 
hyötysuhde,
ympäristötehokkuus
 
ja
 
polttoainejoustavuus.
 
Wärtsilä
 
46TS-DF
 
-
monipolttoainemoottoria
 
voi
 
käyttää
 
LNG:llä,
 
minkä
 
lisäksi
 
se
 
on
käyttökelpoinen
 
alusta
 
hiilineutraaleille
 
biometaanille
 
ja
synteettiselle
 
metaanille.
 
Kaasua
 
käytettäessä
 
moottorin
hyötysuhde
 
on
 
korkein,
 
mitä
 
keskinopeilla
 
moottoreilla
 
tähän
mennessä
 
on
 
saavutettu.
 
Samalla
 
moottori
 
pienentää
polttoaineenkulutusta
 
ja
 
päästöjä.
 
Se
 
on
 
myös
 
helposti
muunnettavissa
 
käyttämään
 
tulevaisuuden
 
hiilineutraaleja
 
ja
hiilettömiä
 
polttoaineita,
 
kun
 
näitä
 
tulee
 
saataville.
 
Huhtikuussa
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
Smart
 
Panoramic
 
Edge
 
Camera
System
 
(SPECS)
 
-kamerajärjestelmän.
 
Se
 
tuottaa
 
aluksesta
 
ja
 
sen
ympäristöstä
 
lähes
 
täydellisen
 
360
 
asteen
 
kuvan,
 
joka
 
striimataan
reaaliajassa
 
aluksen
 
komentosillalle.
 
SPECS
 
vähentää
 
tuntuvasti
asiakkaiden
 
onnettomuusriskiä
 
sekä
 
kalliita
 
vahinkoja.
Toukokuussa
 
Wärtsilä
 
esitteli
 
energiasektorille
 
suunnatun
Decarbonisation
 
Services
 
-liiketoimintamallin.
 
Se
 
hyödyntää
kehittyneitä
 
sähköjärjestelmien
 
mallinnus-
 
ja
 
optimointityökaluja
 
ja
osaamista
 
päästöjen
 
vähentämiseksi.
 
Palvelu
 
varmistaa
 
myös
sähkön
 
saatavuuden
 
mahdollisimman
 
edullisesti.
 
Viime
 
kädessä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_p7i0
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0
50
100
150
200
250
300
2018
2019
2020
2021*
2022
%
MEUR
Tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Prosenttia
 
liikevaihdosta
tavoitteena
 
on
 
auttaa
 
asiakkaita
 
siirtymään
 
hiilineutraaliin
sähköntuotantoon.
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
esitteli
 
uuden
 
keskinopean
 
Wärtsilä
 
25
 
-
nelitahtimoottorin.
 
Wärtsilä
 
25
 
-moottorit
 
on
 
suunniteltu
nopeuttamaan
 
ja
 
tukemaan
 
merenkulkualan
hiilineutraaliustavoitteiden
 
saavuttamista,
 
sillä
 
moottoreiden
modulaarisuus
 
tarjoaa
 
varustamoille
 
ja
 
operaattoreille
 
erittäin
monipuoliset
 
käyttömahdollisuudet
 
samalla
 
kun
 
hyvä
 
hyötysuhde
 
ja
polttoainetaloudellisuus
 
takaavat
 
minimipäästöt.
 
Wärtsilä
 
25
 
-
moottori
 
pystyy
 
tällä
 
hetkellä
 
hyödyntämään
 
dieseliä,
 
LNG:tä
 
sekä
kaasu-
 
ja
 
nestemuotoisia
 
hiilineutraaleja
 
biopolttoaineita,
 
ja
 
se
 
on
helposti
 
muunnettavissa
 
käyttämään
 
uusia
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
sitä
 
mukaan
 
kuin
 
niitä
 
tulee
 
saataville.
 
Wärtsilä
 
25:stä
 
tulee
Wärtsilän
 
ensimmäinen
 
moottori,
 
joka
 
pystyy
 
käyttämään
polttoaineena
 
myös
 
ammoniakkia.
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
sen
 
yhteistyökumppanit
 
WEC
 
Energy
Group,
 
EPRI
 
ja
 
Burns
 
&
 
McDonnell
 
testasivat
 
onnistuneesti
vetyseosta
 
polttoaineena.
 
Wärtsilän
 
18
 
MW:n
 
50SG-moottori
 
tuotti
sähköä
 
verkkoon
 
koko
 
testin
 
ajan.
 
Kyseessä
 
on
 
maailman
ensimmäinen
 
näin
 
suuri
 
polttomoottori,
 
jota
 
käytettiin
 
jatkuvasti
vetyseoksella.
 
Yksityiskohtainen
 
raportti
 
testistä
 
julkaistaan
 
vuoden
2023
 
alussa.
Marraskuussa
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
seuraavan
 
sukupolven
sähköverkon
 
tasapainotusteknologian.
 
Ratkaisu
 
rakentuu
 
kolmelle
keskeiselle
 
täysin
 
integroidulle
 
komponentille:
 
Wärtsilä
 
31SG
Balancer
 
-moottori,
 
voimalaitoksen
 
kustannustehokkaan
rakentamisen
 
mahdollistavat
 
valmismoduulit
 
ja
 
Wärtsilän
elinkaaripalvelut.
 
Moottorin
 
käynnistäminen
 
ja
 
kapasiteetin
 
nosto
käy
 
nopeasti
 
huonoissakin
 
sääolosuhteissa,
 
mikä
 
tukee
vaihtelevan
 
uusiutuvan
 
energian
 
tuotannon
 
käyttöä.
Tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
 
*
 
Vertailukauden
 
2021
 
luku
 
on
 
oikaistu
 
vastaamaan
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitysmenojen
 
määritelmän
 
muutosta.
 
Strategiset
 
projektit
Helmikuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
aloittavansa
 
Solstad
 
Offshoren
kanssa
 
yhteistyön,
 
jonka
 
tarkoituksena
 
on
 
puolittaa
 
Solstad
Offshoren
 
90
 
aluksen
 
laivaston
 
hiilidioksidipäästöt
 
vuoteen
 
2030
mennessä.
 
Yhtiön
 
perimmäinen
 
tavoite
 
on
 
hiilineutraalius.
Sopimuksen
 
mukaan
 
yhtiöt
 
pyrkivät
 
tunnistamaan,
 
arvioimaan
 
ja
toteuttamaan
 
ratkaisut,
 
jotka
 
parantavat
 
Solstadin
 
offshore-alusten
polttoainetehokkuutta
 
ja
 
vähentävät
 
niiden
 
kasvihuonepäästöjä.
Jokainen
 
alus
 
arvioidaan
 
erikseen
 
sopivien
 
ratkaisujen,
mahdollisten
 
parannusten
 
ja
 
elinkaarta
 
pidentävien
 
vaihtoehtojen
osalta.
 
Wärtsilä
 
toimii
 
aluksi
 
Solstadin
 
neuvonantajana
 
ja
 
teknisenä
asiantuntijana,
 
mutta
 
sopimuksen
 
mukaan
 
yhtiö
 
voi
 
myös
mahdollisesti
 
toimittaa
 
valittuja
 
päästövähennysratkaisuja.
 
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
avaavansa
 
uuden
asiantuntijakeskuksen
 
Texasin
 
Houstoniin
 
Yhdysvalloissa.
Houstonin
 
asiantuntijakeskus
 
tukee
 
asiakkaitaan
 
Yhdysvaltojen
 
ja
Kanadan
 
energiasektorilla
 
ja
 
vahvistaa
 
yhtiön
 
valmiuksia
 
kasvattaa
palveluliiketoimintaansa.
Huhtikuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
koordinoivansa
 
merenkulkualan
konsortiota,
 
joka
 
pyrkii
 
yhteisprojektissa
 
kehittämään
ammoniakkikäyttöiset
 
2-
 
ja
 
4-nelitahtiset
 
koemoottorit.
 
Projektin
tuloksena
 
rakennetaan
 
laboratorio-olosuhteisiin
 
tarkoitettu
ammoniakkikäyttöinen
 
4-tahtinen
 
koemoottori
 
sekä
 
vastaava
 
2-
tahtinen
 
versio,
 
josta
 
kehitetään
 
vuoteen
 
mennessä
 
2025
 
laivaan
jälkiasennettava
 
moottori.
 
Uusien
 
moottorikonseptien
 
lisäksi
Ammonia
 
2-4
 
-projektissa
 
kehitetään
 
polttoaineenkäsittelyyn
 
ja
polttoaineturvallisuuteen
 
liittyviä
 
konsepteja
 
sekä
 
edistetään
ammoniakin
 
käyttöä
 
koskevaa
 
sääntelyä.
 
Toukokuussa
 
Wärtsilä
 
julkisti
 
kaksi
 
kumppanuutta
 
koskien
 
vety-
maakaasuseosten
 
käyttöä
 
moottorivoimalaitoksissa.
 
Wärtsilä
aloittaa
 
Portugalissa
 
yhteistyön
 
energiaratkaisuja
 
tarjoavan
itsenäisen
 
voimantuottajan
 
Capwattin
 
kanssa.
 
Yhtiöt
 
testaavat
vihreän
 
vedyn
 
sekoittamista
 
10
 
prosenttiin
 
asti
 
Wärtsilä
 
34SG
 
-
moottorissa
 
käytettäväksi.
 
Michiganissa
 
Yhdysvalloissa
 
vedyn
sekoitussuhde
 
nostetaan
 
jopa
 
25
 
prosenttiin
 
WEC
 
Energy
 
Groupin
kanssa
 
toteutettavissa
 
testeissä
 
A.J.
 
Mihmin
 
voimalaitoksessa,
joka
 
käyttää
 
kolmea
 
Wärtsilä
 
50SG
 
-moottoria.
 
Wärtsilän
moottoreissa
 
voi
 
käyttää
 
vety-maakaasuseoksia
 
25
 
prosentin
vetypitoisuuteen
 
saakka,
 
ja
 
tavoitteena
 
on
 
kehittää
 
puhtaan
 
vedyn
käyttöön
 
soveltuva
 
moottori-
 
ja
 
voimalakonsepti
 
vuoteen
 
2025
mennessä.
 
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
avasi
 
Vaasaan
 
uuden
 
teknologiakeskuksen,
Sustainable
 
Technology
 
Hubin.
 
Sen
 
tarkoituksena
 
on
 
toimia
globaalin
 
yhteistyöekosysteemin
 
keskuksena,
 
jonne
 
kutsutaan
asiakkaita,
 
yhteistyökumppaneita
 
ja
 
tutkijoita
 
kehittämään,
testaamaan
 
ja
 
validoimaan
 
uusia
 
ideoita.
 
Uusi
 
moderni
 
Wärtsilä
Land
 
&
 
Sea
 
Academy
 
-
 
koulutuskeskus,
 
etäoperointitukea
 
ja
ennakoivan
 
kunnossapidon
 
ratkaisuja
 
asiakkaille
 
tarjoavat
osaamiskeskukset
 
sekä
 
uudet
 
digitaaliset
 
innovaatiot
 
ovat
keskeisessä
 
roolissa
 
Wärtsilän
 
tukiessa
 
asiakkaitaan
 
näiden
toiminnan
 
optimoinnissa
 
läpi
 
kaluston
 
koko
 
elinkaaren.
 
Samalla
Wärtsilä
 
pyrkii
 
vauhdittamaan
 
asiakkaiden
 
hiilineutraaliustoimia.
Muita
 
uuden
 
keskuksen
 
toimintoja
 
ovat
 
moderni
polttoainelaboratorio,
 
joustavat
 
teknologian
 
ja
 
moottoreiden
testausmahdollisuudet
 
sekä
 
ajanmukainen,
 
pitkälle
 
automatisoitu
tuotantojärjestelmä.
 
Uuden
 
keskuksen
 
rakentamishanke
 
julkistettiin
vuonna
 
2018,
 
ja
 
investoinnin
 
arvo
 
oli
 
noin
 
250
 
miljoonaa
 
euroa.
 
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
ostaneensa
 
PortLink
 
Globalin,
 
joka
 
on
maailmanlaajuisesti
 
toimiva
 
kanadalainen
 
satamaratkaisuja
toimittava
 
yhtiö.
 
PortLink
 
on
 
perustettu
 
vuonna
 
2007,
 
ja
 
se
 
on
johtava
 
satamaratkaisujen
 
toimittaja,
 
jolla
 
on
 
globaali
 
kumppanuus
yli
 
3
 
500
 
käyttäjän
 
kanssa
 
ja
 
asiakasverkosto
 
yli
 
20
 
maassa.
PortLinkin
 
noin
 
20
 
työntekijää
 
integroidaan
 
Wärtsilä
 
Voyagen
liiketoimintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_p8i0
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2018
2019
2020
2021
2022
Henkilöstö
 
tilikauden
 
lopussa
Henkilöstö
 
keskimäärin
Henkilöstö
 
Suomessa
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
poistuneensa
 
Venäjän
 
markkinoilta
huhtikuussa
 
2022
 
julkistetun
 
ilmoituksensa
 
mukaisesti.
 
Yhtiö
 
on
täysin
 
sitoutunut
 
noudattamaan
 
kaikkia
 
sitä
 
koskevia
 
Ukrainan
sodan
 
alkamisen
 
jälkeen
 
voimaan
 
tulleita
 
kauppapakotteita,
 
ja
kaikkien
 
liiketoimintayksiköiden
 
toiminta
 
Venäjällä
 
on
 
nyt
kokonaisuudessaan
 
lopetettu.
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
aikeestaan
 
integroida
 
Voyage-
liiketoiminnan
 
Marine
 
Poweriin
 
vahvistaakseen
kokonaistarjoomaansa
 
ja
 
nopeuttaakseen
 
Voyage
 
-liiketoiminnan
käännettä
 
kannattavaksi.
 
Tarkoituksena
 
on
 
Voyagen
 
digitaalinen
osaaminen
 
vakiintuneeseen
 
Performance
 
Services
 
-yksikköön
yhdistämällä
 
ottaa
 
seuraava
 
askel
 
kokonaisvaltaisten
 
digitaalisten
ratkaisujen
 
luomisessa
 
merenkulkuasiakkaillemme.
 
Tämän
tarjooman
 
avulla
 
Wärtsilä
 
voi
 
optimoida
 
merenkulkua
 
edelleen
pudottaen
 
kustannuksia
 
ja
 
vähentäen
 
päästöjä.
 
Asiakkaat
 
hyötyvät
Wärtsilän
 
ainutlaatuisista
 
kyvyistä,
 
joilla
 
alusten
 
toiminnan
optimointi
 
yhdistetään
 
satamaliikenteen
 
hallintaan
 
ja
suorituskykyyn
 
perustuviin
 
palveluihin
 
satamatoiminnoissa.
Integroitu
 
organisaatiorakenne
 
astui
 
voimaan
 
1.1.2023.
Muutokset
 
resurssoinnissa
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
suunnittelevansa
 
tuotantonsa
alasajoa
 
Triestessä,
 
Italiassa
 
ja
 
nelitahtimoottoreidensa
 
Euroopan
tuotannon
 
keskittämistä
 
Vaasaan.
 
Triesten
 
tuotannon
 
päättymisen
arvioidaan
 
johtavan
 
noin
 
450
 
työntekijän
 
mahdolliseen
irtisanomiseen.
 
Arvioidut
 
vuotuiset
 
kustannussäästöt
 
ovat
 
noin
 
35
miljoonaa
 
euroa
 
vuoteen
 
2025
 
mennessä
 
ja
 
muutokseen
 
liittyvien
kustannusten
 
arvioidaan
 
olevan
 
noin
 
130
 
miljoonaa
 
euroa,
 
josta
vaikutus
 
kassavirtaan
 
on
 
noin
 
75
 
miljoonaa
 
euroa.
 
Suunnitellut
muutokset
 
eivät
 
vaikuta
 
Wärtsilän
 
moottorivalikoimaan,
 
ja
palvelutaso
 
sekä
 
sitoumukset
 
asiakkaita
 
kohtaan
 
säilyvät
ennallaan.
 
Toimitusketju
 
säilyy
 
pääosin
 
nykyisellään,
 
italialaiset
toimittajat
 
mukaan
 
lukien,
 
varmistaen
 
toimitusketjun
 
kilpailukyvyn.
Henkilöstö
Wärtsilän
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
17
 
581
 
(17
 
305).
Keskimääräinen
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuonna
 
2022
 
17
 
482
(17
 
461).
Wärtsilän
 
henkilöstöstä
 
22%
 
(21)
 
työskenteli
 
Suomessa
 
ja
 
37%
(40)
 
muualla
 
Euroopassa.
 
Henkilöstöstä
 
22%
 
(21)
 
työskenteli
Aasiassa,
 
14%
 
(12)
 
Amerikassa
 
ja
 
5%
 
(5)
 
muissa
 
maissa.
Henkilöstö
Muutokset
 
ylimmässä
 
johdossa
Teija
 
Sarajärvi
 
(s.
 
1969,
 
FM)
 
aloitti
 
Wärtsilä
 
Oyj
 
Abp:n
henkilöstöjohtajana
 
ja
 
johtokunnan
 
jäsenenä
 
1.1.2022
 
Alid
Dettken
 
seuraajana.
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
Wärtsilä
 
Energyn
 
johtajan
 
ja
johtokunnan
 
jäsenen
 
Sushil
 
Purohitin
 
päätöksestä
 
siirtyä
 
uuteen
tehtävään
 
yhtiön
 
ulkopuolella
 
helmikuun
 
2023
 
loppuun
mennessä.
 
Purohit
 
jätti
 
Wärtsilän
 
30.11.2022.
 
Purohitin
seuraajan
 
nimittämiseen
 
asti
 
Energy
 
-liiketoiminta
 
raportoi
Wärtsilä
 
Oyj
 
Abp:n
 
konsernijohtajalle
 
Håkan
 
Agnevallille.
 
Wärtsilä
on
 
käynnistänyt
 
haun
 
Purohitin
 
seuraajan
 
nimittämiseksi.
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
integroivansa
 
Voyage
 
-liiketoiminnan
Marine
 
Poweriin.
 
Voyagen
 
johtaja
 
Sean
 
Fernback
 
jätti
 
yhtiön
 
ja
hänen
 
seuraajansa
 
Hannu
 
Mäntymaa
 
(45,
 
diplomi
 
-insinööri)
aloitti
 
tehtävässä
 
välittömästi.
 
Mäntymaa
 
johti
integraatioprosessia
 
vuoden
 
loppuun
 
asti
 
osana
 
Wärtsilän
johtoryhmää.
 
Hän
 
jatkoi
 
Voyage
 
-liiketoimintayksikön
 
johdossa
1.1.2023
 
alkaen
 
uuden
 
integroidun
 
organisaation
 
astuttua
voimaan.
SELVITYS
 
MUISTA
 
KUIN
 
TALOUDELLISISTA
TIEDOISTA
Kasvava
 
ympäristötietoisuus,
 
kiristyvät
 
määräykset,
 
asiakkaiden
odotukset
 
ja
 
toiminnan
 
hiilineutraaliuden
 
tavoittelu
 
tuovat
perustavanlaatuisia
 
muutoksia
 
sekä
 
merenkulku-
 
että
 
energia-
alalle.
 
Wärtsilä
 
on
 
kansainvälisesti
 
johtava
 
innovatiivisen
teknologian
 
ja
 
elinkaariratkaisujen
 
toimittaja
 
merenkulku-
 
ja
energiamarkkinoilla.
 
Wärtsilä
 
keskittyy
 
kestävän
 
kehityksen
mukaisiin
 
innovaatioihin
 
teknologioissa
 
ja
 
palveluissa,
 
joilla
 
se
auttaa
 
asiakkaitaan
 
jatkuvasti
 
parantamaan
ympäristösuorituskykyään
 
ja
 
taloudellista
 
tulostaan.
 
Wärtsilällä
 
on
laajan
 
teknologiavalikoimansa
 
ja
 
erikoistuneiden
 
palveluidensa
ansiosta
 
hyvät
 
valmiudet
 
tukea
 
merenkulku-
 
ja
energiamarkkinoiden
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä
 
sekä
 
vähentää
päästöjä
 
ja
 
luonnonvarojen
 
käyttöä.
 
Nämä
 
valmiudet
 
tukevat
asiakkaita
 
heidän
 
pyrkimyksissään
 
pienentää
 
hiilijalanjälkeään
 
ja
noudattaa
 
määräyksiä.
 
Wärtsilän
 
tutkimus-
 
ja
 
tuotekehitystoiminnot
keskittyvät
 
jatkossakin
 
edistyksellisten
 
ympäristöteknologioiden
 
ja
 
-
ratkaisujen
 
kehittämiseen.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
 
ympäristöä
 
ja
 
korruption
 
torjuntaa
koskevia
 
periaatteita.
 
Wärtsilä
 
on
 
myös
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
kestävän
 
kehityksen
 
tavoitteita,
 
jotka
 
käsittelevät
 
asioita,
 
joihin
Wärtsilällä
 
on
 
positiivinen
 
vaikutus.
 
Tällaisia
 
ovat
 
esimerkiksi
puhdas
 
energia,
 
vähähiilinen
 
merenkulun
 
ekosysteemi
 
ja
vastuullinen
 
liiketoiminta.
Vastuulli
 
nen
 
liiketoiminta
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet
 
(Code
 
of
 
Conduct)
 
määrittelevät
 
koko
henkilöstöä
 
sitovat
 
säännöt
 
ja
 
ohjaavat
 
Wärtsilän
 
liiketoiminnan
vastuullisuutta
 
koskevia
 
päätöksiä.
 
Toimintaperiaatteita
 
täydentävät
koko
 
konsernin
 
kattavat
 
politiikat,
 
mukaan
 
lukien
 
laatu-,
 
ympäristö-,
työterveys-
 
ja
 
turvallisuuspolitiikka,
 
yhtäläisiä
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskeva
 
politiikka
 
sekä
lahjonnan
 
ja
 
lahjusten
 
torjuntaa,
 
säännöstenmukaista
 
raportointia
sekä
 
hankintoja
 
koskevat
 
politiikat.
Wärtsilä
 
soveltaa
 
toimintaperiaatteitaan
 
aktiivisesti
 
ja
 
edistää
 
niiden
täytäntöönpanoa
 
viestimällä
 
niiden
 
sisällöstä
 
tehokkaasti
 
koko
henkilöstölle.
 
Yhtiö
 
valvoo
 
sisäisesti
 
periaatteiden
 
noudattamista
varmistaakseen,
 
että
 
ne
 
ymmärretään
 
ja
 
niihin
 
sitoudutaan
kaikkialla
 
organisaatiossa.
 
Code
 
of
 
Conduct
 
-koulutuksen
 
oli
Taloudellinen
 
katsaus
suorittanut
 
vuoden
 
2022
 
lopussa
 
17
 
259
 
työntekijää
 
eli
 
96%
 
koko
henkilöstöstä.
 
Toimittajat
 
ja
 
liikekumppanit
 
ovat
 
olennainen
 
osa
 
Wärtsilän
tuotteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kokonaisarvoketjua.
 
Heidän
 
odotetaan
noudattavan
 
samoja
 
korkeita
 
juridisia
 
ja
 
eettisiä
 
normeja
 
sekä
liiketapoja
 
kuin
 
Wärtsilä
 
itsekin
 
noudattaa.
 
Tiedot
 
Wärtsilän
vaatimuksista
 
sisällytetään
 
toimittajille
 
suunnattuihin
sopimusmalleihin.
 
Ympäristövastuu
 
Wärtsilän
 
pääasiallinen
 
panos
 
ympäristösuorituskyvyn
parantamiseen
 
on
 
luotettavien
 
ja
 
turvallisten
 
teknologioiden
 
ja
palvelujen
 
tarjoaminen
 
asiakkaille.
 
Ne
 
paitsi
 
auttavat
 
täyttämään
ympäristömääräykset
 
myös
 
tukevat
 
merenkulku-
 
ja
 
energia-alan
kestävää
 
kehitystä.
 
Wärtsilät
 
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
 
on
 
suunniteltu
toimimaan
 
luotettavasti
 
jopa
 
30
 
vuotta.
 
Siksi
 
keskittyminen
 
tuotteen
tai
 
järjestelmän
 
suorituskyvyn
 
parantamiseen
 
on
 
ratkaisevan
 
tärkeä
osa
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitystyötä
 
samoin
 
kuin
 
suorituskyvyn
elinkaarioptimointi.
 
Tuotteidensa
 
ja
 
ratkaisujensa
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamisen
 
lisäksi
 
Wärtsilä
 
valvoo
jatkuvasti
 
oman
 
toimintansa
 
vaikutuksia
 
ja
 
pyrkii
 
vähentämään
energiankulutusta
 
kaikissa
 
toimipisteissään.
 
Wärtsilän
 
laatu-,
 
ympäristö-
 
ja
 
työterveys-
 
ja
työturvallisuuspolitiikka
 
(QEHS)
 
määrää
 
yhtiön
 
tuotteiden
 
ja
palvelujen
 
ympäristövaikutusten
 
hallinnan
 
periaatteet.
Ympäristöasioihin
 
ja
 
ilmastonmuutokseen
 
liittyvät
 
mahdolliset
 
riskit
liittyvät
 
pääasiassa
 
päästörajoituksiin
 
ja
 
asiakkaiden
asennemuutoksiin
 
polttomoottoreiden
 
ja
 
fossiilisten
 
polttoaineiden
käytön
 
osalta.
 
Riskejä
 
hallitaan
 
keskittymällä
 
tutkimus-
 
ja
kehitystoiminnassa
 
tuotteiden
 
hyötysuhteen
 
parantamiseen
 
ja
päästöjen
 
vähentämiseen
 
sekä
 
kehittämällä
 
laaja
 
tuotevalikoima,
johon
 
sisältyy
 
jätteiden
 
ja
 
melun
 
vähentämiseen
 
sekä
 
jätevesien
 
ja
painolastivesien
 
käsittelyyn
 
liittyviä
 
teknologioita.
 
Vuonna
 
2022
tutkimus-
 
ja
 
kehitysinvestoinnit
 
olivat
 
yhteensä
 
241
 
miljoonaa
 
euroa
eli
 
4,1%
 
liikevaihdosta.
 
Näistä
 
investoinneista
 
valtaosa
 
tähtäsi
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamiseen.
 
Merenkulkumarkkinoille
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
ratkaisuja,
 
jotka
tukevat
 
yhtiön
 
päämäärää
 
kehittää
 
kestävää
 
yhteiskuntaa
teknologia-
 
ja
 
palveluinnovaatioiden
 
avulla.
 
Yhtiö
 
esitteli
 
uuden
keskinopean
 
Wärtsilä
 
25
 
-nelitahtimoottorin.
 
Moottori
 
pystyy
 
jo
 
nyt
hyödyntämään
 
dieseliä,
 
LNG:tä
 
sekä
 
kaasu-
 
ja
 
nestemuotoisia
hiilineutraaleja
 
biopolttoaineita.
 
Tulevaisuudessa
 
se
 
on
 
helposti
muunnettavissa
 
käyttämään
 
uusia
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
 
sitä
mukaa
 
kuin
 
niitä
 
tulee
 
saataville.
 
Wärtsilä
 
25:stä
 
tulee
ensimmäinen
 
Wärtsilä-moottori,
 
joka
 
pystyy
 
käyttämään
polttoaineena
 
myös
 
ammoniakkia.
 
Energiasektorilla
 
Wärtsilä
lanseerasi
 
Decarbonisation
 
Services
 
-liiketoimintamallin,
 
joka
hyödyntää
 
Wärtsilän
 
kehittyneitä
 
sähköjärjestelmien
 
mallinnus-
 
ja
optimointityökaluja
 
sekä
 
asiantuntemusta
 
sähköjärjestelmien
päästöjen
 
vähentämiseksi.
 
Malli
 
varmistaa
 
myös
 
sähkön
saatavuuden
 
alhaisimmalla
 
elinkaaren
 
ajalta
 
lasketulla
tuotantokustannuksella.
 
Wärtsilän
 
”Set
 
for
 
30”
 
-hiilineutraaliussitoumuksen
 
mukaan
Wärtsilän
 
tavoitteena
 
on,
 
että
 
vuoteen
 
2030
 
mennessä:
 
sen
 
oma
 
toiminta
 
on
 
hiilineutraalia
 
ja
 
sen
 
tuotevalikoima
 
on
 
valmis
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
varten.
Wärtsilän
 
”Set
 
for
 
30”
 
-ohjelma
 
eteni
 
suunnitellusti
 
vuoden
 
2022
aikana.
 
Wärtsilä
 
asetti
 
kasvihuonekaasupäästöjen
vähennystavoitteet
 
ja
 
laati
 
toimintasuunnitelman
 
vuosille
 
2022–
2024.
 
Lisäksi
 
Wärtsilä
 
alkoi
 
käyttää
 
Suomessa
 
vihreää
 
ostosähköä,
järjesti
 
globaalin
 
sisäisen
 
energiansäästökampanjan
 
ja
 
otti
 
käyttöön
uuden
 
globaalin
 
sähköautopolitiikan.
Sosiaalinen
 
vastuu
 
ja
 
työsuhdeasiat
 
Wärtsilä
 
on
 
vastuullinen
 
työnantaja
 
ja
 
tarjoaa
 
henkilöstölle
työpaikan,
 
jossa
 
vallitsevat
 
avoimuus,
 
toisten
 
kunnioitus,
 
luottamus,
tasa-arvo
 
sekä
 
mahdollisuudet
 
henkilökohtaiseen
 
kehittymiseen.
Yhtiö
 
on
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
 
ja
 
tukee
kansainvälisen
 
työjärjestö
 
ILO:n
 
määrittelemiä
 
työhön
 
liittyviä
oikeuksia.
 
Työntekijöiden
 
tasavertaisia
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskeva
 
konsernipolitiikka
ohjaa
 
yhtenäisesti
 
kaikkien
 
Wärtsilä-yhtiöiden
 
käytäntöjä.
Henkilöstöjohtamisen
 
prosesseja,
 
työkaluja
 
ja
 
yhteisiä
toimintatapoja
 
kehitetään
 
johdonmukaisuuden
 
varmistamiseksi
maa-
 
ja
 
organisaatiorajoista
 
riippumatta.
 
Wärtsilällä
 
on
 
käytössä
globaali
 
tehtävien
 
vaativuusluokittelu
 
ja
 
yhtenäiset
palkitsemisperiaatteet,
 
joilla
 
varmistetaan
 
läpinäkyvyys
 
ja
 
kaikkien
työntekijöiden
 
oikeudenmukainen
 
kohtelu.
 
Kaikki
 
Wärtsilän
 
yksiköt
noudattavat
 
niitä
 
globaalisti.
 
Wärtsilän
 
henkilöstöstrategian
 
tavoitteena
 
on
 
varmistaa,
 
että
liiketoiminnoilla
 
on
 
käytettävissään
 
tarvitsemansa
 
osaavat
 
ja
motivoituneet
 
työntekijät.
 
Osaamisen
 
kehittämiseksi
 
henkilöstölle
tarjotaan
 
laajasti
 
erilaisia
 
sisäisiä
 
koulutuksia,
 
joiden
 
aiheita
 
ovat
mm.
 
konetekniikka,
 
työturvallisuus
 
ja
 
-terveys,
 
kielet
 
ja
 
kulttuuri,
projektijohtaminen,
 
ympäristö,
 
tietoturva
 
ja
 
johtaminen.
 
Wärtsilän
henkilöstölle
 
kertyi
 
keskimäärin
 
1,4
 
koulutuspäivää
 
vuonna
 
2022.
Wärtsilä
 
pyrkii
 
tarjoamaan
 
työntekijöilleen
 
ja
sopimuskumppaneilleen
 
turvallisen
 
työskentely-ympäristön
 
sekä
minimoimaan
 
tuotteidensa
 
ja
 
palvelujensa
 
käyttöön
 
liittyvät
 
terveys-
ja
 
turvallisuusriskit.
 
Yhtiön
 
työterveys-
 
ja
 
turvallisuusperiaatteet
määritellään
 
yhtiön
 
toimintaperiaatteissa,
 
laatu-,
 
ympäristö-,
työterveys-
 
ja
 
työturvallisuuspolitiikassa
 
(QEHS)
 
sekä
 
ympäristö-,
työterveys-
 
ja
 
työturvallisuusdirektiivissä
 
(EHS).
 
Kaikilta
 
Wärtsilän
yksiköiltä
 
vaaditaan
 
QEHS-politiikan
 
sekä
 
EHS-direktiivin
 
mukainen
johtamisjärjestelmä.
 
Johtamisjärjestelmän
 
lisäksi
 
Wärtsilä-yhtiöissä
on
 
käytössä
 
paikallisen
 
lainsäädännön
 
edellyttämiä
työsuojeluohjelmia.
 
Wärtsilän
 
pitkän
 
aikavälin
 
tavoitteena
 
on
 
nolla
tapaturmaa.
 
Vuonna
 
2022
 
konsernin
 
poissaoloon
 
johtavien
tapaturmien
 
taajuusindeksi
 
oli
 
1,58
 
(1,55).
Ihmisoikeuksien
 
kunnioittaminen
 
Wärtsilä
 
tukee
 
ja
 
kunnioittaa
 
YK:n
 
yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
 
julistukseen
 
kirjattuja
 
ihmisoikeuksia.
 
Wärtsilä
 
on
myös
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
 
ja
 
on
 
siten
sitoutunut
 
sen
 
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
 
ympäristöä
 
ja
 
korruption
torjuntaa
 
koskeviin
 
periaatteisiin.
 
Työntekijät
 
eivät
 
saa
 
rikkoa
 
näitä
oikeuksia
 
millään
 
tavoin,
 
eivät
 
suoraan
 
eivätkä
 
välillisesti.
 
Wärtsilä
ei
 
hyväksy
 
minkäänlaista
 
pakkotyötä
 
tai
 
lapsityövoiman
 
käyttöä.
Ihmis-
 
ja
 
työelämän
 
oikeudet
 
ovat
 
osa
 
toimintaperiaatekoulutusta,
ja
 
ne
 
on
 
sisällytetty
 
Wärtsilän
 
ihmisoikeuksia,
 
tasavertaisia
mahdollisuuksia
 
ja
 
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
koskevaan
 
politiikkaan
 
sekä
 
yhtiön
 
toimittajakäsikirjaan.
 
Korruption
 
ja
 
lahjonnan
 
vastaiset
 
menettelyt
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet,
 
korruption
 
vastainen
 
politiikka
 
ja
itsenäisiä
 
välittäjiä
 
koskeva
 
ohjeistus
 
(Broker
 
Directive)
nimenomaisesti
 
kieltävät
 
yhtiötä
 
ja
 
sen
 
työntekijöitä
 
ottamasta
 
ja
tarjoamasta
 
minkäänlaista
 
lahjuksena
 
pidettävää
 
etua
 
sekä
ryhtymästä
 
minkäänlaisiin
 
toimiin,
 
jotka
 
voisivat
 
johtaa
 
eturistiriitaan
tai
 
lojaaliusrikkomukseen.
 
Näissä
 
ohjeissa
 
velvoitetaan
noudattamaan
 
paikallisia
 
korruption
 
vastaisia
 
lakeja
 
kaikissa
maissa,
 
joissa
 
Wärtsilä
 
toimii
 
tai
 
aikoo
 
toimia,
 
ja
 
kehotetaan
raportoimaan
 
mahdollisista
 
rikkomuksista.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
Wärtsilä
 
tiedostaa
 
riskin
 
joutua
 
ulkopuolisten
 
toimijoiden
 
vilpin
kohteeksi
 
ja
 
että
 
korruption
 
ja
 
vilpin
 
riski
 
on
 
korostunut
 
monilla
yhtiön
 
toiminta-alueilla.
 
Siksi
 
kaikilta
 
työntekijöiltä
 
edellytetään
tiukkojen
 
korruption
 
vastaisten
 
menettelytapojen
 
ehdotonta
noudattamista.
 
Henkilöstölle
 
järjestetään
 
laajalti
 
koulutusta
lahjonnan
 
vastaisista
 
periaatteista
 
ja
 
lainsäädännöstä
 
sekä
 
yhtiön
niitä
 
koskevista
 
politiikoista
 
ja
 
toimintatavoista.
 
Vuoden
 
2022
loppuun
 
mennessä
 
66%
 
Wärtsilän
 
työntekijöistä
 
oli
 
osallistunut
lahjonnan
 
torjuntaa
 
koskevaan
 
koulutukseen.
 
Henkilöstöä
kannustetaan
 
antamaan
 
palautetta
 
ja
 
kertomaan
 
havaitsemastaan
kyseenalaisesta
 
toiminnasta
 
linjajohdolle
 
tai
 
suoraan
 
Compliance-
toiminnolle,
 
lakiasiainosastolle
 
tai
 
sisäiselle
 
tarkastukselle.
Wärtsilällä
 
on
 
myös
 
työkalu,
 
jonka
 
kautta
 
työntekijät
 
voivat
 
ilmoittaa
rikkomuksista.
EU:n
 
kestävän
 
rahoituksen
 
taksonomian
 
mukainen
 
raportointi
Wärtsilän
 
tavoitteena
 
on
 
tukea
 
merenkulku-
 
ja
 
energia-alan
hiilineutraaliustavoitteita.
 
Hiilineutraalius
 
onkin
 
Wärtsilän
 
strategian
ytimessä.
 
Wärtsilän
 
vahva
 
asema,
 
osaaminen
 
ja
 
kyvykkyydet
edistävät
 
olennaisesti
 
näiden
 
tavoitteiden
 
saavuttamista
 
ja
 
auttavat
asiakkaita
 
muuttamaan
 
toimintansa
 
hiilineutraaliksi.
 
Wärtsilällä
 
on
 
keskeinen
 
rooli
 
alusten
 
ja
 
koko
 
merenkulun
arvoketjun
 
hiilineutraaliuskehityksessä.
 
Yhtiön
 
laaja
 
tuote-
 
ja
ratkaisuvalikoima,
 
muun
 
muassa
 
moottorit,
 
propulsiojärjestelmät,
hybridiratkaisut,
 
integroidut
 
voimansiirtojärjestelmät,
 
päästöjä
vähentävät
 
ratkaisut
 
ja
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut,
 
tukevat
keskeisesti
 
siirtymää
 
kohti
 
päästötöntä
 
merenkulkua.
 
Energia-
 
ja
 
merenkulkualat
 
nojautuvat
 
edelleen
 
pitkälti
 
fossiilisiin
polttoaineisiin.
 
Wärtsilän
 
nykyisen
 
valikoiman
 
avulla
 
yhtiön
asiakkaat
 
voivat
 
jo
 
nyt
 
vaihtaa
 
hiilineutraaleihin
 
polttoaineisiin,
kuten
 
biopolttoaineisiin
 
tai
 
synteettiseen
 
metaaniin.
 
Vaikka
 
siirtymä
fossiilisista
 
polttoaineista
 
hiilineutraaleihin
 
tai
 
hiilettömiin
polttoaineisiin
 
tapahtuu
 
vaiheittain,
 
Wärtsilällä
 
on
 
jo
 
valmiudet
edistää
 
sitä
 
tarjoamalla
 
teknologioita,
 
joiden
 
avulla
 
sen
 
asiakkaat
voivat
 
käyttää
 
kestävämpiä
 
polttoaineita
 
niiden
 
tullessa
 
saataville.
Energia-alalla
 
Wärtsilän
 
teknologiat
 
mahdollistavat
 
uusiutuvan
energiantuotannon
 
maksimaalisen
 
ja
 
optimaalisen
 
hyödyntämisen.
Joustavat
 
moottorivoimalat
 
yhdessä
 
energian
 
varastointiratkaisujen
kanssa
 
parantavat
 
energiajärjestelmän
 
tehokkuutta
 
ja
huoltovarmuutta
 
sekä
 
pienentävät
 
kasvihuonekaasupäästöjä.
Wärtsilän
 
tavoitteena
 
on
 
pystyä
 
tarjoamaan
 
hiilettömille
polttoaineille
 
valmis
 
tuotevalikoima.
 
Yhtiö
 
haluaa
 
tukea
asiakkaitaan
 
ja
 
koko
 
merenkulku-
 
ja
 
energiasektoreita
 
niiden
matkalla
 
kohti
 
hiilineutraaliutta.
 
Wärtsilän
 
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
vastaavat
 
tiukimpiinkin
 
ympäristövaatimuksiin,
 
ja
 
näillä
 
sektoreilla
käytettävien
 
moottoreiden
 
polttoainejoustavuus
 
on
 
tärkeä
muutoksen
 
mahdollistaja.
 
Wärtsilä
 
on
 
käynnistänyt
 
laajan
 
testiohjelman
 
kohti
 
vedyllä
 
ja
ammoniakilla
 
toimivia
 
hiilettömiä
 
ratkaisuja.
 
Wärtsilän
polttoaineesta
 
riippumattoman
 
lähestymistavan
 
ansiosta
 
yhtiö
pystyy
 
tukemaan
 
energia-
 
ja
 
merenkulkusektoreita
 
kestävien
 
ja
tehokkaiden
 
polttoainestrategioiden
 
käyttöönotossa
 
useissa
kustannuksiltaan
 
optimoiduissa
 
vaiheissa.
 
Yhtiö
 
on
 
investoinut
jatkuvasti
 
ja
 
järjestelmällisesti
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitystyöhön
 
ja
panostanut
 
pitkäjänteisesti
 
tuotekehitykseen,
 
jossa
 
keskitytään
polttoainejoustavuuteen,
 
energiatehokkuuteen
 
ja
 
päästöjen
vähentämiseen.
 
Wärtsilän
 
moottoreissa
 
voi
 
jo
 
nyt
 
käyttää
biopolttoaineita,
 
metanolia
 
ja
 
vetyseoksia.
 
Wärtsilä
 
odottaa
saavansa
 
puhtaalla
 
vetypolttoaineella
 
toimivan
 
moottori-
 
ja
laitoskonseptin
 
energiamarkkinoille
 
vuoteen
 
2025
 
mennessä.
Merenkulkumarkkinoilla
 
Wärtsilä
 
on
 
jo
 
onnistuneesti
 
testannut
laivamoottoria,
 
joka
 
käyttää
 
70%
 
ammoniakkia
 
sisältävää
polttoainetta.
 
Wärtsilä
 
odottaa
 
saavansa
 
puhtaalla
 
ammoniakilla
toimivan
 
moottorikonseptin
 
markkinoille
 
vuonna
 
2023.
Wärtsilä
 
on
 
tehnyt
 
arvioinnin
 
taloudellisista
 
toiminnoistaan
 
EU:n
kestävän
 
rahoituksen
 
taksonomian
 
ensimmäisen
 
ilmastoa
koskevan
 
delegoidun
 
säädöksen
 
perusteella,
 
kuten
 
8.
 
artiklaa
koskevassa
 
delegoidussa
 
säädöksessä
 
vaaditaan.
 
Wärtsilän
taksonomiaa
 
koskevat
 
keskeiset
 
tulosindikaattorit
 
(KPI)
 
vuodelle
2022
 
esitetään
 
seuraavilla
 
sivuilla
 
olevissa
 
taulukoissa.
Suuri
 
osa
 
Wärtsilän
 
taloudellisista
 
toiminnoista,
 
kuten
 
palvelut,
 
ei
tällä
 
hetkellä
 
ole
 
ensimmäisen
 
ilmastoa
 
koskevan
 
delegoidun
säädöksen
 
piirissä.
 
Merenkulku-
 
ja
 
energia-alan
 
palvelut
 
kattoivat
47%
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
vuonna
 
2022.
 
Palvelut
 
ovat
avainasemassa
 
laitteen
 
käyttöajan,
 
luotettavuuden,
 
vähäisemmän
polttoaineenkulutuksen
 
ja
 
pienempien
 
päästöjen
 
mahdollistajana.
 
Wärtsilällä
 
on
 
keskeinen
 
rooli
 
alusten
 
ja
 
koko
 
merenkulun
arvoketjun
 
hiilineutraaliuskehityksessä.
 
Yhtiön
 
laaja
 
tuote-
 
ja
ratkaisuvalikoima,
 
muun
 
muassa
 
moottorit,
 
propulsiojärjestelmät,
hybridiratkaisut,
 
integroidut
 
voimansiirtojärjestelmät
 
ja
 
päästöjä
vähentävät
 
ratkaisut
 
tukevat
 
keskeisesti
 
siirtymää
 
kohti
 
päästötöntä
merenkulkua.
 
Ne
 
jäävät
 
kuitenkin
 
kaikki
 
taksonomian
 
ulkopuolelle,
koska
 
siihen
 
sisältyy
 
ainoastaan
 
alusten
 
valmistus
 
 
ei
alusteknologiat
 
tai
 
-komponentit.
 
Energialiiketoiminnassa
 
myös
hiilineutraaleja
 
polttoaineita
 
varten
 
valmiit,
 
maakaasulla
 
tai
 
muilla
fossiilisilla
 
polttoaineilla
 
toimivat
 
moottorit
 
jäävät
 
taksonomian
ulkopuolelle.
Kaikkiaan
 
15%
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
arvioitiin
 
olevan
taksonomiakelpoista
 
sisältäen
 
energian
 
varastointiliiketoiminnan,
biokaasuratkaisut
 
ja
 
digitaaliset
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut.
 
Liikevaihto
Investoinnit
Operatiiviset
 
kulut
Ei-taksonomiakelpoista
85%
66%
87%
Taksonomiakelpoista
15%
34%
13%
Taksonomian
 
mukaista
0%
0%
0%
Näiden
 
tietojen
 
raportointia
 
varten
 
Wärtsilä
 
on
 
arvioinut
 
taloudellisia
toimintojaan
 
ilmastoa
 
koskevaan
 
delegoituun
 
säädökseen
sisällytettyjen
 
taloudellisten
 
toimintojen
 
perusteella.
Taksonomiakelpoiset
 
taloudelliset
 
toiminnot
 
on
 
tunnistettu
vertaamalla
 
delegoidussa
 
säädöksessä
 
viitattuja
 
NACE-koodeja
Wärtsilän
 
taloudellisiin
 
toimintoihin.
 
Taloudellisten
 
toimintojen
taksonomiakelpoisuuden
 
määrittämiseksi
 
on
 
lisäksi
 
arvioitu
asianmukaisia
 
merkittävän
 
edistävyyden
 
kynnysarvoja.
Taksonomiakelpoisten
 
taloudellisten
 
toimintojen
 
liikevaihdot,
investoinnit
 
ja
 
operatiiviset
 
kulut
 
kerättiin
 
kirjanpitojärjestelmästä.
Seuraavaksi
 
vertasimme
 
taloudellisia
 
toimintoja
 
teknisiin
seulontakriteereihin,
 
mukaan
 
lukien
 
ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
ja
 
sosiaaliset
 
vähimmäistason
 
suojatoimet,
 
ja
 
haimme
 
näyttöä
niiden
 
tueksi.
 
Koska
 
tulkitsemme
 
Euroopan
 
Unionin
 
taksonomia-
asetuksessa
 
säädettyjä
 
yhtenevyyskriteerejä
 
tiukasti,
 
emme
 
voi
pitää
 
vuoden
 
2022
 
taksonomiakelpoisia
 
tulovirtoja
 
myös
taksonomian
 
mukaisina.
 
Sama
 
pätee
 
sekä
 
investointeihin
 
että
operatiivisiin
 
kuluihin
 
vuonna
 
2022.
 
Vaikka
 
Wärtsilän
 
tuotteista
 
ja
palveluista
 
vain
 
pieni
 
osa
 
kuuluu
 
taksonomian
 
piiriin,
 
niillä
 
on
keskeinen
 
rooli
 
energia-
 
ja
 
merenkulkualojen
hiilineutraaliuspyrkimysten
 
edistämisessä,
 
ja
 
Wärtsilä
 
investoi
merkittävästi
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitystoimintaan
 
tukeakseen
 
siirtymää.
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
KPI
Tunnistetut
 
taksonomiakelpoiset
 
taloudelliset
toiminnot
Huomautukset
Liikevaihto
 
Energian
 
varastointiliiketoiminta
 
Biokaasuratkaisut
 
Digitaaliset
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut
Wärtsilä
 
pitää
 
energian
 
varastointiliiketoimintaansa
taksonomiakelpoisena
 
taloudellisena
 
toimintona.
 
Wärtsilän
 
energian
varastointiratkaisut
 
ja
 
energian
 
hallintajärjestelmät
 
mahdollistavat
uusiutuvan
 
sähkön
 
tehokkaan
 
varastoinnin.
 
Wärtsilän
 
biokaasuratkaisuja
pidetään
 
taksonomiakelpoisina
 
muiden
 
vähähiilisten
 
teknologioiden
valmistusta
 
koskevan
 
kategorian
 
kautta.
 
Digitaalisia
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisuja
 
pidetään
 
taksonomiakelpoisina
kasvihuonekaasupäästöjä
 
vähentäviä
 
datavetoisia
 
ratkaisuja
 
koskevan
kategorian
 
kautta.
 
Wärtsilä
 
ei
 
pitänyt
 
monipolttoainemoottoriratkaisuja
taksonomiakelpoisina
 
tässä
 
vaiheessa.
Investoinnit
 
Uudet
 
rakennukset
 
(vuokra)
 
Henkilöautot
 
ja
 
kevyet
 
hyötyajoneuvot
 
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus-
ja
 
kehitysmenot
 
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Kaikki
 
uusiin
 
rakennuksiin
 
tai
 
uusiin
 
ajoneuvoihin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
ovat
taksonomiakelpoisia.
 
Aktivoitujen
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenojen
 
suhteen
taksonomiakelpoisuus
 
noudattaa
 
samaa
 
logiikkaa
 
kuin
 
liikevaihdon
kohdalla.
 
Aktivoituja
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenoja,
 
jotka
 
koskevat
moottoreidemme
 
kykyä
 
käyttää
 
tulevaisuuden
 
vihreitä
 
ja
 
hiilettömiä
polttoaineita,
 
pidettiin
 
kuitenkin
 
taksonomiakelpoisina,
 
koska
 
näillä
polttoaineilla
 
asiakkaamme
 
voivat
 
tulevaisuudessa
 
tuottaa
 
sähköä
uusiutuvista,
 
fossiilittomista
 
kaasu-
 
ja
 
nestepolttoaineista.
Taksono
 
miakelpoiseen
 
valmistukseen
 
liittyviä
 
investointeja
 
ei
 
tunnistettu.
Operatiiviset
kulut
 
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
aktivoimattomat
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
aktivoimattomat
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Aktivoimattomien
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenojen
 
suhteen
taksonomiakelpoisuus
 
noudattaa
 
samaa
 
logiikkaa
 
kuin
 
liikevaihdon
kohdalla.
 
Sellaisiin
 
aktivoimattomiin
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenoihin,
 
jotka
koskevat
 
moottoreidemme
 
kykyä
 
käyttää
 
tulevaisuuden
 
vihreitä
 
ja
hiilettömiä
 
polttoaineita,
 
liittyviä
 
operatiivisia
 
kuluja
 
pidettiin
 
kuitenkin
taksonomiakelpoisina,
 
koska
 
näillä
 
polttoaineilla
 
asiakkaamme
 
voivat
tulevaisuudessa
 
tuottaa
 
sähköä
 
uusiutuvista,
 
fossiilittomista
 
kaasu-
 
ja
nestepolttoaineista.
 
Taksonomiakelpoiseen
 
valmistukseen
 
liittyviä
operatiivisia
 
kuluja
 
ei
 
tunnistettu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
Taksonomian
 
mukaisiin
 
taloudellisiin
 
toimintoihin
 
liittyvien
 
tuotteiden
 
tai
 
palveluiden
 
liikevaihdon
 
osuus
 
vuonna
 
2022
Edistää
 
merkittävästi
 
-kriteerit
Ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
Taloudelliset
 
toiminnot
Koodi(t)
Absoluuttinen
 
liikevaihto
(MEUR)
Osuus
 
liikevaihdosta
 
(%)
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesivarat
 
ja
 
merten
 
luonnonvarat
Kiertotalous
Saastumisen
 
ehkäisy
Luonnon
 
monimuotoisuus
 
ja
ekosysteemit
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesivarat
 
ja
 
merten
 
luonnonvarat
Kiertotalous
Saastumisen
ehkäisy
Luonnon
 
monimuotoisuus
 
ja
ekosysteemit
Vähimmäistason
 
suojatoimet
Liikevaihdon
 
taksonomian
mukainen
 
osuus,
 
2022
Kategoria
(mahdollistava
 
toiminta)
Kategoria
(siirtymätoiminta)
A.
 
TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
A.1.
 
Taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot
Ei
 
taksonomian
 
mukaisia
 
toimintoja
0
0
Taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen
 
liikevaihto
 
(A.1.)
0
0
%
%
%
%
%
%
%
A.2.
 
Taksonomiakelpoiset,
 
mutta
 
ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot
Energian
 
varastointiliiketoiminta
C27.2
765
13%
Biokaasuratkaisut
C28.9.9
87
2%
Digitaaliset
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut
C63.1.1
33
1%
Taksonomiakelpoisten,
 
mutta
 
ei
 
taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen
liikevaihto
 
(A.2.)
884
15%
Yhteensä
 
(A.1.
 
+
 
A.2.)
884
15%
0%
%
B.
 
EI-TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
Ei-taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
liikevaihto
 
(B)
-
4
 
958
85%
Yhteensä
 
(A
 
+
 
B)
5
 
842
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
Taksonomian
 
mukaisiin
 
taloudellisiin
 
toimintoihin
 
liittyviä
 
tuotteita
 
tai
 
palveluita
 
koskevien
 
investointien
 
osuus
 
vuonna
 
2022
Edistää
 
merkittävästi
 
-kriteerit
Ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
Taloudelliset
 
toiminnot
Koodi(t)
Absoluuttiset
 
investoinnit
(MEUR)
Osuus
 
investoinneista
 
(%)
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesivarat
 
ja
 
merten
 
luonnonvarat
Kiertotalous
Saastumisen
ehkäisy
Luonnon
 
monimuotoisuus
 
ja
ekosysteemit
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesivarat
 
ja
 
merten
 
luonnonvarat
Kiertotalous
Saastumisen
 
ehkäisy
Luonnon
 
monimuotoisuus
 
ja
ekosysteemit
Vähimmäistason
 
suojatoimet
Investointien
 
taks
onomian
mukainen
 
osuus,
 
2022
Kategoria
(mahdollistava
 
toiminta)
Kategoria
(siirtymätoiminta)
A.
 
TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
A.1.
 
Taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot
Ei
 
taksonomian
 
mukaisia
 
toimintoja
0
0
Taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen
 
investoinnit
 
(A.1.)
%
%
%
%
%
%
%
A.2.
 
Taksonomiakelpoiset,
 
mutta
 
ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot
Uudet
 
rakennukset
 
(vuokra)
 
F41.2
57
21%
Henkilöautot
 
ja
 
kevyet
 
hyötyajoneuvot
N77.1.1;
 
H49.3.1
5
2%
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
C63.1.1
8
3%
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
C27.2
 
7
2%
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
C28.1.1
16
6%
Taksonomiakelpoisten,
 
mutta
 
ei
 
taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen
investoinnit
 
(A.2.)
94
34%
Yhteensä
 
(A.1.
 
+
 
A.2.)
94
34%
0%
%
B.
 
EI-TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
Ei-taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
investoinnit
 
(B)
183
66%
Yhteensä
 
(A
 
+
 
B)
277
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
Taksonomian
 
mukaisiin
 
taloudellisiin
 
toimintoihin
 
liittyviä
 
tuotteita
 
tai
 
palveluita
 
koskevien
 
operatiivisten
 
kulujen
 
osuus
 
vuonna
 
2022
Edistää
 
merkittävästi
 
-kriteerit
Ei
 
merkittävää
 
haittaa
 
-kriteerit
Taloudelliset
 
toiminnot
Koodi(t)
Absoluuttiset
 
operatiiviset
 
kulut
(MEUR)
Operatiivisten
 
kulujen
 
osuus
 
(%)
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesivarat
 
ja
 
merten
 
luonnonvarat
Kiertotalous
Saastumisen
 
ehkäisy
Luonnon
 
monimuotoisuus
 
ja
ekosysteemit
Ilmastonmuutoksen
 
torjunta
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Vesivarat
 
ja
 
merten
 
luonnonvarat
Kiertotalous
Saastumisen
 
ehkäisy
Luonnon
 
monimuotoisuus
 
ja
ekosysteemit
Vähimmäistason
 
suojatoimet
Operatiivisten
 
kulujen
taksonomian
 
mukainen
 
osuus,
2022
Kategoria
(mahdollistava
 
toiminta)
Kategoria
(siirtymätoiminta)
A.
 
TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
A.1.
 
Taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot
Ei
 
taksonomian
 
mukaisia
 
toimintoja
0
0
Taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen
 
operatiiviset
 
kulut
 
(A.1)
%
%
%
%
%
%
%
A.2.
 
Taksonomiakelpoiset,
 
mutta
 
ei
 
taksonomian
 
mukaiset
 
toiminnot
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
C63.1.1
5
2%
Energian
 
varastointiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
C27.2
 
18
8%
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
C28.1.1
7
3%
Taksonomiakelpoisten,
 
mutta
 
ei
 
taksonomian
 
mukaisten
 
toimintojen
operatiiviset
 
kulut
 
(A.2.)
30
13%
Yhteensä
 
(A.1.
 
+
 
A.2.)
30
13%
0%
%
B.
 
EI-TAKSONOMIAKELPOISET
 
TOIMINNOT
Ei-taksonomiakelpoisten
 
toimintojen
 
operatiiviset
 
kulut
 
(B)
204
87%
Yhteensä
 
(A
 
+
 
B)
234
100%
Taloudellinen
 
katsaus
Raportointisegmentit
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
Marine
 
Powerin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2022
 
kasvoi
 
20%
 
2
 
418
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
011)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,22
 
(1,08).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
23%
 
1
 
567
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
270)
 
edelleen
 
elpyvien
markkinoiden
 
tukemana.
 
Varsinkin
 
kauppalaivasegmentin
käyttöasteet
 
olivat
 
korkeat
 
johtuen
 
suotuisista
 
rahtihinnoista.
 
Myös
offshore-
 
ja
 
risteilyalussegmentit
 
kasvoivat
 
vuoteen
 
2021
verrattuna.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
15%
 
850
 
miljoonaan
euroon
 
(741)
 
kauppalaivasegmentin
 
hyvän
 
tuloksen
 
tukemana,
johtuen
 
pääasiassa
 
konttialusten
 
hyvästä
 
kehityksestä
 
ja
 
LNG-
kuljetusalusten
 
ennätystilauksista.
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
9%
 
2
 
180
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
994)
 
huolimatta
 
siitä,
 
että
 
Venäjään
liittyvät
 
projektit
 
poistettiin
 
tilauskannasta.
Liikevaihto
 
kasvoi
 
6%
 
1
 
982
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
863)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
17%
 
1
 
403
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
201)
 
kauppalaiva-
 
ja
 
risteilyalussegmenteille
suuntautuneen
 
myynnin
 
tukemana.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
 
12%
579
 
miljoonaan
 
euroon
 
(661)
 
johtuen
 
pitkälti
 
Venäjän
 
-toimintojen
lopettamisesta,
 
jonka
 
vaikutus
 
oli
 
noin
 
50
 
miljoonaa
euroa.
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
217
 
miljoonaa
 
euroa
 
(195)
 
eli
10,9%
 
liikevaihdosta
 
(10,5).
 
Liiketulosta
 
paransivat
palveluliiketoiminnan
 
hyvä
 
tulos
 
sekä
 
suotuisampi
liikevaihtojakauma
 
laitteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kesken.
 
Markkinatilanne
oli
 
kokonaisuutena
 
haastava
 
johtuen
 
kustannusten
 
kasvusta
(materiaalit,
 
komponentit,
 
kuljetukset
 
ja
 
testipolttoaineet)
 
sekä
komponenttien
 
saatavuusongelmista,
 
jotka
 
kasvattivat
kustannuksia
 
toimitusketjussa.
 
Kohonneet
 
energian
 
hinnat
vaikuttivat
 
etenkin
 
niihin
 
komponenttitoimittajiimme,
 
joiden
tuotantoprosessit
 
kuluttavat
 
runsaasti
 
energiaa,
 
esimerkiksi
takomoihin
 
ja
 
valimoihin.
 
Useiden
 
maiden
 
korkeaksi
 
noussut
inflaatio
 
aiheutti
 
myös
 
palkankorotuspaineita.
 
Pyrimme
 
saamaan
läpi
 
hinnankorotuksia
 
kasvavista
 
kustannuksista
 
selviämiseksi,
mutta
 
aiemmin
 
solmittuihin
 
sopimuksiin
 
ei
 
pystytä
 
tekemään
inflaatiokorotuksia.
 
Vuoden
 
2022
 
toimintakustannuksiin
 
vaikutti
myös
 
uuden
 
Sustainable
 
Technology
 
Hubin
 
ylösajo,
 
sillä
siirtymäkauden
 
aikana
 
vanha
 
Vaasan
 
tehdas
 
pysyi
 
käynnissä
Sustainable
 
Technology
 
Hubin
 
rinnalla.
 
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat
 
erät
 
olivat
 
yhteensä
 
-178
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-15)
 
joista
 
70
miljoonaa
 
euroa
 
liittyi
 
Venäjän
 
-toimintojen
 
alaskirjauksiin,
 
89
miljoonaa
 
euroa
 
Triesten
 
tehtaan
 
alaskirjauksiin
 
ja
 
loput
 
pääosin
Vaasan
 
uuden
 
Sustainable
 
Technology
 
Hubin
 
toiminnan
optimointiin.
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
Marine
 
Systemsin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2022
 
laski
 
22%
 
654
miljoonaan
 
euroon
 
(835)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
Palveluliiketoiminnan
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
ja
 
laiteliiketoiminnan
tilauskertymä
 
laski
 
erityisesti
 
Gas
 
Solutions-
 
ja
 
Marine
 
Electrical
Systems
 
-liiketoimintayksiköissä.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
 
0,85
(1,28).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
9%
 
250
 
miljoonaan
 
euroon
(229)
 
kaikkien
 
liiketoimintayksiköiden
 
hyvän
 
kehityksen
 
ansiosta.
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
laski
 
33%
 
404
 
miljoonaan
 
euroon
 
(606).
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
laski
 
11%
 
924
 
miljoonaan
 
euroon
(1
 
042).
Liikevaihto
 
kasvoi
 
17%
 
765
 
miljoonaan
 
euroon
 
(654)
 
edellisvuoteen
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
13%
 
231
 
miljoonaan
 
euroon
(204).
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
19%
 
535
 
miljoonaan
 
euroon
(450).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
56
 
miljoonaa
 
euroa
 
(52)
 
eli
7,3%
 
liikevaihdosta
 
(7,9).
 
Liiketuloksen
 
kasvua
 
tuki
palveluliiketoiminnan
 
hyvä
 
kehitys,
 
ja
 
sitä
 
kuormitti
rikkipesuritoimitusten
 
lasku.
Wärtsilä
 
Voyage
Voyagen
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2022
 
oli
 
vakaa
 
289
 
miljoonaa
 
euroa
(292)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
 
1,09
 
(1,05).
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
8%
 
118
 
miljoonaan
 
euroon
 
(109).
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
laski
 
6%
 
171
 
miljoonaan
 
euroon
 
(183).
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
oli
 
vakaa
 
291
 
miljoonaa
 
euroa
 
(288).
Kokonaisuutena
 
korkeampi
 
asiakasaktiviteetti
 
kompensoi
 
kaikkien
Venäjän
 
-toimintojen
 
sulkemisen
 
vaikutuksen.
Liikevaihto
 
laski
 
5%
 
264
 
miljoonaan
 
euroon
 
(279)
 
edellisvuoteen
nähden
 
johtuen
 
pääasiassa
 
Venäjän
 
-toimintojen
 
sulkemisesta.
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
3%
 
109
 
miljoonaan
 
euroon
 
(105).
Laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
 
10%
 
156
 
miljoonaan
 
euroon
(174).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
-38
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-28)
 
eli
 
-14,3%
 
liikevaihdosta
 
(-9,9).
 
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat
 
erät
 
olivat
 
yhteensä
 
-126
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-12),
 
joista
122
 
miljoonaa
 
euroa
 
liittyi
 
Venäjän
 
-toimintojen
 
alasajon
 
perusteella
tehtyyn
 
alaskirjaukseen
 
ja
 
loput
 
uudelleenjärjestelyohjelmiin.
Yritysmyynnit
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
sai
 
päätökseen
 
suunnitelmallisesti
 
toteutetun
poistumisensa
 
Venäjän
 
markkinoilta.
 
Kaikki
 
Wärtsilän
 
toimintojen
muutokset
 
ja
 
sulkemiset
 
saatiin
 
päätökseen
 
paikallisten
määräysten
 
mukaisesti.
 
Pietarissa
 
toiminut
 
Wärtsilä
 
Digital
Technologies
 
-yksikkö
 
suljettiin.
 
Wärtsilä
 
Vostok
 
LLC
 
myytiin
yrityksen
 
paikalliselle
 
johdolle.
 
Yritysmyyntien
 
taloudellinen
vaikutus
 
oli
 
linjassa
 
ensimmäisellä
 
neljänneksellä
 
2022
 
tehtyjen
varausten
 
kanssa.
Wärtsilä
 
Energy
Energyn
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2022
 
kasvoi
 
7%
 
2
 
612
 
miljoonaan
euroon
 
(2
 
444)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
0,96
 
(1,31).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
16%
 
1
 
062
miljoonaan
 
euroon
 
(916).
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
oli
 
vakaa
 
1
 
550
miljoonaa
 
euroa
 
(1
 
529).
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
oli
 
vakaa
 
2
 
376
miljoonaa
 
euroa
 
(2
 
393).
Liikevaihto
 
kasvoi
 
46%
 
2
 
721
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
861)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
8%
 
958
miljoonaan
 
euroon
 
(891)
 
pitkäaikaisten
 
sopimusten
 
ja
varaosamyynnin
 
tukemana.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
82%
 
1
 
763
miljoonaan
 
euroon
 
(970)
 
sekä
 
voimalaitosten
 
että
 
energian
varastointiratkaisujen
 
toimitusten
 
tukemana.
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
91
 
miljoonaa
 
euroa
 
(136)
 
eli
 
3,3%
 
liikevaihdosta
 
(7,3).
Kannattavuutta
 
rasitti
 
Olkiluoto
 
1
 
ja
 
2
 
-ydinvoimalaitosprojektiin
liittyvä
 
40
 
miljoonan
 
euron
 
kustannusvaraus,
 
kustannusinflaatio
laiteprojekteissa
 
sekä
 
epäsuotuisampi
 
liikevaihtojakauma
 
laitteiden
ja
 
palveluiden
 
kesken.
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
 
olivat
yhteensä
 
-9
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-2),
 
josta
 
4
 
miljoonaa
 
euroa
 
liittyi
Venäjän
 
-toimintojen
 
alasajon
 
perusteella
 
tehtyihin
 
alaskirjauksiin.
Energian
 
varastointiliiketoiminnan
 
kannattavuus
 
on
 
parantunut
 
ja
sen
 
vertailukelpoinen
 
liiketulosmarginaali
 
oli
 
noin
 
-4%
 
vuonna
2022.
Muut
 
liiketoiminnot
Wärtsilä
 
Portfolio
 
Business
Portfolio
 
Businessin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2022
 
laski
 
33%
 
102
miljoonaan
 
euroon
 
(153)
 
edellisvuoteen
 
nähden
 
johtuen
liiketoimintojen
 
myynneistä.
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
laski
 
6%
 
134
miljoonaan
 
euroon
 
(142).
Liikevaihto
 
laski
 
10%
 
109
 
miljoonaan
 
euroon
 
(121)
 
edellisvuoteen
nähden
 
johtuen
 
liiketoimintojen
 
myynneistä.
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
0
 
miljoonaa
 
euroa
 
(2)
 
eli
 
-0,3%
 
liikevaihdosta
 
(1,6)
tiettyjen
 
liiketoimintojen
 
myynneistä
 
johtuen.
 
Vertailukelpoisuuteen
Taloudellinen
 
katsaus
vaikuttavat
 
erät
 
olivat
 
yhteensä
 
-30
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-11)
 
ja
 
liittyivät
liiketoimintojen
 
myyntiin.
Yritysmyynnit
Tammikuussa
 
Wärtsilä
 
sai
 
päätökseen
 
Tank
 
Control
 
Systems
 
-
liiketoimintansa
 
myynnin
 
tanskalaiselle
 
Svanehøj’lle,
 
joka
suunnittelee
 
ja
 
valmistaa
 
kaasualan
 
erikoispumppuja.
 
Tank
 
Control
Systems
 
suunnittelee,
 
valmistaa
 
ja
 
myy
 
korkealuokkaisia
mittausjärjestelmiä
 
LNG-alusten,
 
offshore-kaasuvarastojen
 
sekä
LNG-terminaalien
 
kaasutankkeihin.
 
Se
 
on
 
myös
 
yksi
 
alan
 
johtavista
turvallisuustuotteiden
 
valmistajista
 
maissa
 
oleville
 
LPG-varastoille
sekä
 
maanalaisille
 
luolavarastoille.
 
Liiketoiminnasta
 
tuli
 
osa
Wärtsilää
 
Total
 
Automation
 
-yritysoston
 
myötä
 
vuonna
 
2006.
Henkilöstöä
 
on
 
yhteensä
 
noin
 
50
 
Britanniassa,
 
Ranskassa
 
ja
Singaporessa.
 
Liikevaihto
 
vuonna
 
2020
 
oli
 
7,5
 
miljoonaa
 
euroa.
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
joulukuussa
 
myyvänsä
 
American
 
Hydro
 
-
liiketoimintansa
 
Enprotech
 
Corp:lle,
 
joka
 
on
 
pörssinoteeratun
ITOCHU
 
Corporationin
 
(ITC)
 
täysin
 
omistama
 
tytäryhtiö.
 
American
Hydro
 
tarjoaa
 
räätälöityjä
 
vesivoimalaitosten
 
kunnostusratkaisuja
 
ja
turbiinipalveluita
 
pääasiassa
 
Pohjois-Amerikan
 
markkinoille.
 
Yritys
on
 
perustettu
 
vuonna
 
1986,
 
ja
 
siitä
 
tuli
 
osa
 
Wärtsilää
 
vuonna
 
2016.
Yhtiön
 
liikevaihto
 
oli
 
noin
 
50
 
miljoonaa
 
Yhdysvaltain
 
dollaria
vuonna
 
2021.
 
Kauppa
 
odotetaan
 
saatavan
 
päätökseen
 
vuoden
2023
 
ensimmäisellä
 
puoliskolla,
 
kun
 
tarvittavat
 
hyväksynnät
 
on
saatu.
Riskit
 
ja
 
liiketoiminnan
 
epävarmuustekijät
Edelleen
 
jatkuva
 
Ukrainan
 
sota
 
on
 
aiheuttanut
 
eri
 
hyödykkeiden
kysyntään
 
ja
 
tarjontaan
 
liittyviä
 
maailmanlaajuisia
 
riskejä
 
sekä
kasvattanut
 
makrotalouden
 
näkymien
 
epävarmuutta.
 
Globaalisti
liiketoimintaan
 
vaikuttavat
 
kasvaneet
 
inflaatiopaineet,
kauppavirtojen
 
ja
 
-volyymien
 
muutokset,
 
muuttunut
 
rahoitustilanne,
epävakaa
 
geopoliittinen
 
ympäristö
 
sisältäen
 
kauppasodan
 
riskin
 
ja
olemassaolevat
 
sekä
 
suunnitellut
 
Venäjän
 
vastaiset
 
pakotteet.
Kaikki
 
nämä
 
ovat
 
omiaan
 
jarruttamaan
 
talouskasvua
maailmanlaajuisesti.
 
Minkä
 
tahansa
 
edellä
 
mainitun
 
tekijän
kärjistyminen
 
voi
 
entisestään
 
lisätä
 
epävarmuutta
 
tulevasta
tonnistokysynnästä
 
ja
 
kasvattaa
 
alusten
 
hankinta-,
 
rahoitus-
 
ja
käyttökustannuksia.
 
Seurauksena
 
voi
 
potentiaalisesti
 
olla
viivästyksiä
 
tai
 
muutoksia
 
asiakkaiden
 
investointipäätöksiin
 
koskien
uutta
 
tai
 
käytössä
 
olevaa
 
tonnistoa.
 
Lisäksi
 
geopoliittisen
ympäristön
 
arvaamattomuus
 
sekä
 
mahdolliset
 
lisäpakotteet
 
tai
 
-
saarrot
 
muodostavat
 
riskin
 
yhtiön
 
asiakassuhteille
 
ja
kansainväliselle
 
liiketoiminnalle.
Datan
 
käyttö
 
lisääntyy
 
merenkulussa
 
ja
 
laivanrakennuksessa
 
sekä
energiamarkkinoilla
 
nopeasti,
 
mikä
 
tarkoittaa,
 
että
 
kyberuhkat
voivat
 
aiheuttaa
 
liiketoiminnalle
 
erilaisia
 
taloudellisia,
 
operatiivisia
tai
 
mainehaittoja.
 
Satamaruuhkat
 
ovat
 
helpottaneet,
 
mutta
globaalien
 
toimitusketjujen
 
häiriöt
 
saattavat
 
yhä
 
vaikuttaa
 
tehtaiden
toimintaan
 
ja
 
varaosatoimituksiin.
 
Taustalla
 
ovat
 
lähinnä
 
nousevat
energiakustannukset
 
ja
 
tämän
 
vaikutukset
 
raaka-aineiden
 
ja
komponenttien
 
hintoihin
 
ja
 
kuljetuskustannuksiin.
 
Julkistettuun
suunnitelmaan
 
yhtiön
 
moottorivalmistuksen
 
optimoinnista
Euroopassa
 
kohdistuu
 
erilaisia
 
riskejä.
Merenkulku-
 
ja
 
laivanrakennusalaan
 
kohdistuu
 
viranomaisten,
rahoittajien
 
ja
 
loppuasiakkaiden
 
taholta
 
kasvavaa
 
painetta
 
kehittää
toimintaa
 
kohti
 
hiilineutraaliutta.
 
Tarkoituksenmukaisen
 
tulevan
teknologian
 
kehitykseen
 
ja
 
käyttöönottoon
 
liittyvät
epävarmuustekijät
 
sekä
 
muutosta
 
tukevien
 
riittävien
sääntelypohjaisten
 
ja
 
taloudellisten
 
kannustimien
 
tai
 
mekanismien
puuttuminen
 
voivat
 
vaikuttaa
 
varustamoiden
 
ja
 
laivayhtiöiden
halukkuuteen
 
investoida
 
niin
 
uusiin
 
kuin
 
olemassa
 
oleviin
 
aluksiin.
Samalla
 
vaihtoehtoisten
 
polttoaineiden
 
rajallinen
 
infrastruktuuri
sekä
 
sääntely-ympäristöön
 
ja
 
uuden
 
teknologian
 
käyttöönottoon
liittyvät
 
epävarmuudet
 
voivat
 
asettaa
 
esteitä
 
vihreälle
 
siirtymälle.
Korkeana
 
pysyvä
 
inflaatio
 
ja
 
talouden
 
hidastuminen
 
ovat
heikentäneet
 
ihmisten
 
kykyä
 
ja
 
halua
 
matkustaa,
 
mikä
 
aiheuttaa
riskejä
 
varustamoiden
 
ja
 
laivaoperaattoreiden
 
liiketoiminnan
kannattavuudelle.
 
Muita
 
riskejä
 
ovat
 
koronatilanteen
 
uusi
heikkeneminen
 
etenkin
 
Kiinassa
 
sekä
 
polttoaine-,
 
käyttö-
 
ja
rahoituskustannusten
 
nousu.
 
Pahasti
 
velkaantuneet
 
varustamot
 
tai
laivaoperaattorit
 
eivät
 
välttämättä
 
kestä
 
rahoituskustannusten
kasvun,
 
odotuksia
 
hitaamman
 
kysynnän
 
kasvun
 
ja
luottoluokituksen
 
laskun
 
aiheuttamaa
 
potentiaalista
 
riskiä.
Offshore-öljy-
 
ja
 
-kaasuteollisuudessa
 
raakaöljyn
 
pitkän
 
aikavälin
kysyntäkehitykseen
 
liittyvä
 
epävarmuus
 
ja
 
öljyn
 
hintavaihtelut
pakottavat
 
isot
 
öljy-yhtiöt
 
arvioimaan
 
uudelleen
 
sekä
etsintäinvestointejaan
 
että
 
operatiivisia
 
kustannuksiaan.
Lyhyemmällä
 
aikavälillä
 
korkeampi
 
öljyn
 
hinta
 
ja
 
kasvaneet
panostukset
 
energian
 
huoltovarmuuteen
 
voivat
 
lisätä
 
investointeja.
Mahdolliset
 
muutokset
 
siinä,
 
kohdistetaanko
 
investointeja
perinteiseen
 
öljyn
 
ja
 
kaasun
 
offshore-tuotantoon
 
ja
 
etsintään
 
vai
uusiutuvaan
 
energiaan,
 
voivat
 
rajoittaa
 
porausyksiköiden
 
ja
tukialusten
 
kysyntää.
 
Öljyn
 
hintavaihtelulla
 
ja
 
laivapolttoöljyn
mahdollisilla
 
toimitushäiriöillä
 
voi
 
myös
 
olla
 
merkittävä
 
vaikutus
vähärikkisen
 
ja
 
rikkipitoisen
 
polttoaineen
 
väliseen
 
hintaeroon.
 
Pieni
hintaero
 
tai
 
rikkipitoisen
 
polttoaineen
 
heikommat
saatavuusnäkymät
 
voivat
 
heikentää
 
rikkipesuri-investointien
perusteita.
Energiamarkkinoilla
 
maailmanlaajuisen
 
taloustaantuman
mahdollisuus
 
on
 
kasvanut,
 
jolloin
 
stagnaatiotilanteessa
 
riskinä
 
on
liikevaihdon
 
kasvun
 
heikkeneminen.
 
Inflaatiokehitykseen
 
liittyvä
epävarmuus
 
vaikeuttaa
 
investointipäätöksiä,
 
koska
 
inflaatio
vaikuttaa
 
merkittävästi
 
pääomakustannuksiin.
 
Myös
valuuttakurssien
 
heilahtelut
 
jarruttavat
 
päätöksiä.
 
Kaasun
hintavaihtelu
 
ja
 
hintojen
 
nousu
 
vaikuttavat
 
energiamarkkinoilla
haitallisesti
 
kaasua
 
käyttävän
 
perusvoiman
 
tuotannon
kilpailukykyyn,
 
mikä
 
voi
 
johtaa
 
hiili-
 
ja
 
ydinvoimaloiden
 
käyttötuntien
kasvuun
 
ja
 
vähempiin
 
voimaloiden
 
sulkemisiin.
 
Polttoaineiden
hinnan
 
nousulla
 
voi
 
olla
 
vaikutusta
 
projektien
 
kannattavuuteen
 
ja
asiakkaiden
 
päätöksiin.
 
Vaikutusten
 
arvioidaan
 
kuitenkin
 
olevan
pienempiä
 
säätövoimantuotannossa,
 
jossa
 
käyntitunnit
 
ovat
tyypillisesti
 
alhaisempia.
 
Koronapandemian
 
vaikutukset
 
ovat
vähentyneet,
 
mutta
 
useat
 
maat
 
kamppailevat
 
edelleen
 
pandemian
kanssa,
 
mikä
 
rajoittaa
 
niiden
 
mahdollisuuksia
 
toteuttaa
 
uusia
infrastruktuurihankkeita.
 
Korona
 
myös
 
häiritsee
 
maailmanlaajuisia
toimitusketjuja
 
ja
 
voi
 
väliaikaisesti
 
rajoittaa
 
energiamurroksen
nopeutta.
 
Tiettyjen
 
raaka-aineiden
 
toimitusketjujen
 
keskittyminen
aiheuttaa
 
hinta-
 
ja
 
saatavuusriskejä.
 
Lisäksi
 
geopoliittiset
 
jännitteet
vaikeuttavat
 
teknologiavalintoja
 
ja
 
päätöksentekoa
 
ja
 
häiritsevät
toimitusketjuja.
 
Ilmastopolitiikan
 
ja
 
sääntelyn
 
muutoksia
 
koskeva
epävarmuus
 
aiheuttaa
 
markkinoilla
 
arvaamattomuutta,
 
sillä
muutokset
 
voivat
 
vaikuttaa
 
asiakkaiden
 
teknologiavalintoihin.
Vallitsevasta
 
kilpailuympäristöstä
 
johtuva
 
hintapaine
 
on
 
edelleen
riski.
 
Lisäksi
 
riskejä
 
liittyy
 
siihen,
 
kuinka
 
tehokkaasti
 
ja
 
nopeasti
energian
 
varastointiliiketoimintaa
 
ja
 
-resursseja
 
pystytään
skaalaamaan
 
kasvavaan
 
kysyntään
 
vastaamiseksi.
Konserni
 
on
 
vastaajana
 
eräissä
 
oikeusjutuissa,
 
jotka
 
liittyvät
 
sen
normaaliin
 
liiketoimintaan.
 
Oikeusjutut
 
koskevat
 
muun
 
muassa
sopimus-
 
ja
 
muita
 
vastuita,
 
työsuhdeasioita,
 
omaisuusvahinkoja
sekä
 
sääntelyasioita.
 
Konserni
 
saa
 
ajoittain
 
erisuuruisia
 
ja
vaihtelevassa
 
määrin
 
perusteltuja
 
korvausvaatimuksia.
 
Eräs
saaduista
 
vaatimuksista
 
on
 
erityisen
 
suuri.
 
Konsernin
 
periaatteisiin
kuuluu
 
varausten
 
tekeminen
 
vaatimusten
 
sekä
 
oikeudenkäyntien
 
ja
välimiesmenettelyjen
 
varalta
 
silloin,
 
kun
 
epäsuotuisa
 
lopputulos
 
on
todennäköinen
 
ja
 
kulujen
 
suuruus
 
voidaan
 
kohtuullisella
varmuudella
 
arvioida.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
Vuosikertomuksen
 
Riskit
 
ja
 
riskienhallinta
 
-osio
 
sisältää
perusteellisemman
 
kuvauksen
 
Wärtsilän
 
riskeistä
 
ja
riskienhallinnasta.
Osakkeet
 
ja
 
osakkeenomistajat
Wärtsilän
 
osakkeita
 
vaihdettiin
 
Nasdaq
 
Helsingissä
 
vuonna
 
2022
450
 
340
 
633
 
kappaletta.
 
Vaihdettujen
 
osakkeiden
 
arvo
 
oli
 
3
 
836
miljoonaa
 
euroa.
 
Wärtsilän
 
osakkeilla
 
käydään
 
kauppaa
 
myös
vaihtoehtoisilla
 
kaupankäyntipaikoilla,
 
kuten
 
CBOE
 
DXE:ssä,
Turquoisessa
 
ja
 
BATS:ssä.
 
Osakkeita
 
vaihdettiin
 
näillä
vaihtoehtoisilla
 
kaupankäyntipaikoilla
 
yhteensä
 
191
 
990
 
738
kappaletta.
VARSINAISEN
 
YHTIÖKOKOUKSEN
 
PÄÄTÖKSET
Wärtsilän
 
3.3.2022
 
pidetty
 
varsinainen
 
yhtiökokous
 
vahvisti
tilinpäätöksen,
 
käsitteli
 
toimielinten
 
palkitsemispolitiikan
 
ja
palkitsemisraportin
 
2021
 
sekä
 
myönsi
 
hallituksen
 
jäsenille
 
ja
toimitusjohtajalle
 
vastuuvapauden
 
tilivuodelta
 
2021.
Yhtiökokous
 
päätti
 
hallituksen
 
jäsenmääräksi
 
kahdeksan.
Hallituksen
 
jäseniksi
 
valittiin
 
Karen
 
Bomba,
 
Karin
 
Falk,
 
Johan
Forssell,
 
Morten
 
H.
 
Engelstoft,
 
Tom
 
Johnstone,
 
Risto
 
Murto,
 
Mats
Rahmström
 
ja
 
Tiina
 
Tuomela
 
.
Tilintarkastajaksi
 
vuodelle
 
2022
 
valittiin
 
tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers
 
Oy.
Osingonjako
Yhtiökokous
 
vahvisti
 
hallituksen
 
ehdotuksen,
 
että
 
osinkoa
maksetaan
 
kahdessa
 
erässä
 
yhteensä
 
0,24
 
euroa/osake.
 
Osingon
ensimmäinen
 
erä
 
0,12
 
euroa/osake
 
maksettiin
 
14.3.2022
 
ja
 
toinen
erä
 
0,12
 
euroa/osake
 
6.10.2022.
Valtuutus
 
omien
 
osakkeiden
 
hankkimiseen
Hallitus
 
valtuutettiin
 
päättämään
 
enintään
 
57
 
000
 
000
 
yhtiön
 
oman
osakkeen
 
hankkimisesta.
 
Hallitus
 
voi
 
valtuutuksen
 
perusteella
päättää
 
omien
 
osakkeiden
 
hankkimisesta
 
muutoinkin
 
kuin
osakkeenomistajien
 
omistamien
 
osakkeiden
 
suhteessa.
Hankkimisvaltuutus
 
on
 
voimassa
 
seuraavan
 
varsinaisen
yhtiökokouksen
 
päättymiseen
 
asti,
 
kuitenkin
 
enintään
 
18
 
kuukautta
yhtiökokouksen
 
päätöksestä.
Osakeantivaltuutus
Osakkeet
 
Nasdaq
 
Helsingissä
31.12.2022
Ulkona
 
olevien
osakkeiden
 
määrä
Omien
 
osakkeiden
 
määrä
Osakemäärä
 
yhteensä
Osakevaihto
 
1-12/2022
WRT1V
590
 
023
 
390
1
 
700
 
000
591
 
723
 
390
450
 
340
 
633
1.1.-31.12.2022
Ylin
Alin
Keskikurssi*
Päätöskurssi
Osakekurssi
13,22
6,36
8,53
7,87
*Kaupankäyntimäärillä
 
painotettu
 
keskikurssi
Markkina-arvo
31.12.2022
31.12.2021
MEUR
4
 
656
7
 
314
Ulkomaalaisomistus
31.12.2022
31.12.2021
%
51,4
52,7
Liputusilmoitukset
Wärtsilä
 
sai
 
tiedon
 
seuraavista
 
omistusmuutoksista
 
vuoden
 
2022
 
aikana:
Tapahtumapäivä
Osakkeenomistaja
Kynnys
Suora
 
omistus,
 
%
Kokonaisomistus,
 
%
22.2.2022
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,81
5,01
23.2.2022
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%
8.4.2022
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,86
5,00
11.4.2022
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%
28.4.2022
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,88
5,04
2.5.2022
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%
4.5.2022
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,83
5,01
21.6.2022
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%
17.10.2022
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,86
5,03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_p18i0
 
 
 
 
 
 
Taloudellinen
 
katsaus
0,35
0,38
0,40
0,43
0,46
0,48
0,48
0,20
0,24
0,26
-0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
EUR
Osinko
 
per
 
osake
Laimentamaton
 
osakekohtainen
 
tulos
Hallitus
 
valtuutettiin
 
päättämään
 
enintään
 
57
 
000
 
000
 
osakkeen
suuruisesta
 
osakeannista.
 
Osakkeita
 
voidaan
 
laskea
 
liikkeelle
maksua
 
vastaan
 
tai
 
maksutta.
 
Osakkeita
 
voidaan
 
laskea
 
liikkeelle
suunnatulla
 
annilla
 
myös
 
muutoin
 
kuin
 
siinä
 
suhteessa,
 
jossa
osakkeenomistajalla
 
on
 
etuoikeus
 
hankkia
 
yhtiön
 
omia
 
osakkeita,
jos
 
siihen
 
on
 
yhtiön
 
kannalta
 
painava
 
taloudellinen
 
syy.
Suunnatusta
 
osakeannista
 
voidaan
 
päättää
 
yhtiön
pääomarakenteen
 
kehittämiseksi
 
tai
 
yrityskauppojen
 
tai
liiketoimintajärjestelyjen
 
rahoittamiseksi
 
tai
 
toteuttamiseksi.
 
Lisäksi
valtuutusta
 
voidaan
 
käyttää
 
osana
 
yhtiön
 
kannustinjärjestelmiä
enintään
 
10
 
000
 
000
 
osakkeeseen
 
asti,
 
mikä
 
vastaa
 
1,69%
 
yhtiön
kaikista
 
osakkeista.
 
Hallituksen
 
osakeantivaltuutus
 
on
 
voimassa
 
18
kuukautta
 
yhtiökokouksen
 
päätöksestä.
 
Kannustinjärjestelmiä
koskeva
 
valtuutus
 
on
 
kuitenkin
 
voimassa
 
viisi
 
vuotta
yhtiökokouksen
 
päätöksestä.
 
Tämä
 
valtuutus
 
kumoaa
 
varsinaisen
yhtiökokouksen
 
4.3.2021
 
antaman
 
valtuutuksen.
Hallituksen
 
järjestäytyminen
Hallitus
 
valitsi
 
yhtiökokouksen
 
jälkeen
 
pitämässään
järjestäytymiskokouksessa
 
puheenjohtajaksi
 
Tom
 
Johnstonen
 
ja
varapuheenjohtajaksi
 
Risto
 
Murron.
 
Hallitus
 
päätti
 
perustaa
tarkastusvaliokunnan
 
ja
 
henkilöstövaliokunnan.
 
Hallitus
 
valitsi
keskuudestaan
 
valiokuntiin
 
seuraavat
 
jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
puheenjohtaja
 
Tiina
 
Tuomela
 
,
 
Risto
 
Murto,
Karen
 
Bomba
Henkilöstövaliokunta:
 
puheenjohtaja
 
Tom
 
Johnstone,
 
Johan
Forssell,
 
Karin
 
Falk
WÄRTSILÄN
 
NÄKYMÄT
 
VUODELLE
 
2022
Wärtsilä
 
ennakoi
 
merenkulkuliiketoimintojen
 
(joihin
 
sisältyy
 
Marine
Power
 
ja
 
Marine
 
Systems)
 
kysyntäympäristön
 
tulevien
 
12
kuukauden
 
aikana
 
olevan
 
samankaltainen
 
kuin
 
viime
 
vuonna.
Energy-liiketoiminnan
 
kysyntäympäristön
 
Wärtsilä
 
ennakoi
 
olevan
parempi
 
kuin
 
viime
 
vuonna.
HALLITUKSEN
 
VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus
 
ehdottaa,
 
että
 
tilivuodelta
 
2022
 
maksetaan
 
osinkoa
0,26
euroa/osake.
 
Emoyhtiön
 
voitonjakokelpoiset
 
varat
 
ovat
 
1
 
080
636
 
552,76
 
euroa,
 
josta
 
tilikauden
 
voitto
 
on
 
196
 
530
 
548,11
 
euroa.
Osinkoon
 
oikeuttavia
 
osakkeita
 
on
 
590
 
023
 
390
 
kappaletta.
 
Osinko
maksetaan
 
kahdessa
 
erässä.
Ensimmäinen
 
erä
 
0,13
 
euroa
 
osakkeelta
 
maksetaan
osakkeenomistajille,
 
jotka
 
on
 
merkitty
 
osingon
 
täsmäytyspäivänä
13.3.2023
 
Euroclear
 
Finland
 
Oy:n
 
pitämään
 
osakasluetteloon.
Hallituksen
 
ehdottama
 
maksupäivä
 
tälle
 
erälle
 
on
 
20.3.2023.
Osingon
 
toinen
 
erä
 
0,13
 
euroa/osake
 
maksetaan
 
syyskuussa
 
2023.
Osingon
 
toisen
 
erän
 
täsmäytyspäivä
 
on
 
13.9.2023
 
ja
 
se
 
maksetaan
osakkeenomistajille,
 
jotka
 
ovat
 
kyseisenä
 
päivänä
 
merkittyinä
Euroclear
 
Finland
 
Oy:n
 
pitämään
 
osakasluetteloon.
 
Hallitus
ehdottaa,
 
että
 
toinen
 
erä
 
maksetaan
 
20.9.2023.
Osinko
Yhtiökokouksen
 
8.3.2018
 
hyväksymä
 
maksuton
 
osakeanti
 
nosti
 
osakkeiden
kokonaismäärän
 
591
 
723
 
390
 
osakkeeseen.
 
Vertailukausien
 
2011
 
-2017
 
luvut
on
 
oikaistu
 
vastaamaan
 
uutta
 
osakemäärää.