743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure iso4217:EUR xbrli:shares
wartsila-2021-12-31p1i0
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
HALLITUKSEN
 
TOIMINTAKERTOMUS
LIIKETOIMINTAMALLI
 
Wärtsilä
 
toimittaa
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energiamarkkinoille
innovatiivisia
 
teknologioita
 
ja
 
elinkaariratkaisuja.
Energiateollisuudessa
 
Wärtsilä
 
tarjoaa
 
voimajärjestelmien
optimointiin
 
muun
 
muassa
 
tulevaisuuden
 
polttoaineilla
 
toimivia
säätövoi
 
maratkaisuja,
 
hybridiratkaisuja
 
sekä
 
energian
 
hallinta
 
-
 
ja
varastointijärjestelmiä
 
joko
 
yksittäisasennuksina
 
tai
kokonaisratkaisuina.
 
Merenkulkualan
 
tarjonta
 
käsittää
voimantuotanto
 
-
 
ja
 
propulsiojärjestelmät,
 
liikennöintiratkaisut,
pakokaasujen
 
käsittelyso
 
vellukset
 
sekä
 
kaasu
 
-
 
ja
akselistoratkaisut.
 
Wärtsilä
 
kykenee
 
yhdistämään
merenkulkualan
 
tuotteensa
 
suuremmiksi
 
integroiduiksi
järjestelmiksi
 
ja
 
ratkaisuiksi.
 
Wärtsilän
 
palveluvalikoima
 
kattaa
kaiken
 
varaosista
 
ja
 
teknisistä
 
asiantuntijapalveluista
suorituskykyperusteisiin
 
sopimuksiin,
 
jotka
 
varmistavat
 
laitosten
maksimaalisen
 
elinkaaren
 
sekä
 
paremman
 
hyötysuhteen
 
ja
suorituskyvyn.
 
Yhtiö
 
pyrkii
 
maksimoimaan
 
asiakkaidensa
ympäristösuorituskyvyn
 
ja
 
taloudellisen
 
tuloksen
 
keskittymällä
kestävän
 
kehityksen
 
mukaisiin
 
innovaatioihin
 
teknologioissa
 
ja
palveluissa.
 
Wärtsilän
yli
 
200
 
toimipistettä
 
68
 
maassa
käsittävä
 
myynti
 
-
 
ja
palveluverkosto
 
tarjoaa
 
paikallisen
 
tuen
 
koko
 
maailmanlaajuiselle
asiakaskunnalle.
 
Wärtsilä
 
toimii
 
ensisijaisesti
 
tytäryhtiöiden
 
ja
strategisten
 
yhteisyritysten
 
kautta.
 
Yhtiön
 
tuotantomalli
 
perustuu
kokoonpanoon,
 
joten
 
pitkäjänteiset
 
suhteet
 
maailmanlaajuiseen
toimittajaverkostoon
 
ovat
 
erittäin
 
tärkeitä.
 
Wärtsilällä
 
on
 
noin
 
1
 
200
 
suoraa
maailmanlaajuista
 
materiaali
 
toimittajaa.
 
Wärtsilän
henkilöstöön
 
kuuluu
noin
 
17
 
000
 
työntekijää,
 
jotka
 
edustavat
 
130
kansallisuutta.
 
Rekrytoimalla
 
ja
 
pitämällä
 
yhtiössä
 
parhaat
mahdolliset
 
osaajat
 
Wärtsilällä
 
on
 
edellytykset
 
olla
 
ensisijainen
yhteistyökumppani
 
asiakkaille
 
sekä
 
kiinnostava
 
työnantaja
nykyisille
 
ja
 
uusille
 
työntekijöille.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
harjoittamaan
 
liiketoimintaansa
 
vastuullisesti
 
ja
 
odottaa
toimittajiensa
 
ja
 
liikekumppaneidensa
 
noudattavan
 
yhtä
 
korkeita
juridisia
 
ja
 
eettisiä
 
normeja
 
ja
 
toimintatapoja.
STRATEGI
 
A
 
Strategian
 
toteutus
 
vuonna
 
2021
Vuonna
 
2021
 
Wärtsilän
 
kehityksessä
 
käynnistettiin
 
uusi
 
vaihe.
Yhtiön
 
arvonluontipotentiaali
 
pohjautuu
 
jatkossa
 
kahteen
strategiseen
 
teemaan:
 
Muutos
 
ja
 
Suorituskyky.
 
Muutos
 
viittaa
hiilineutraaliuden
 
synnyttämiin
 
uusiin
liiketoimintamahdollisuuksiin,
 
jotka
 
perustuvat
 
sähköntuotannon,
säätövoiman
 
ja
 
vihreän
 
merenkulun
 
kasvuun.
 
Suorituskyvyn
keskiössä
 
on
 
markkinoiden
 
elpymisen
 
ja
 
kasvun
 
hyödyntäminen,
jota
 
tukevat
 
vahva
 
strategian
 
toteutus
 
,
 
jatkuva
 
parantaminen
 
ja
yhtiön
 
sitoutuminen
 
sekä
 
taloudellisiin
 
että
 
kestävän
 
kehityksen
tavoitteisiin.
 
Wärtsilän
 
päämäärä
 
kehittää
 
kestävää
 
yhteiskuntaa
teknologia
 
-
 
ja
 
palveluinnovaatioiden
 
avulla
 
on
 
vahvasti
kytköksissä
 
Muutos
 
-
 
ja
 
Suorituskyky
 
-teemoihin.
 
Yhtiön
 
viisi
strategista
 
painopist
 
ealuetta
 
keskittyvät
 
asiakasarvo
 
on,
suorituskykyisi
 
in
 
tiime
 
ihin
 
,
 
hiilineutraaliut
 
een,
 
palveluiden
kasvu
 
un
 
ja
 
jatkuvaa
 
n
 
parantamis
 
een
 
.
Liiketoimintaan
 
kohdistuneista
 
koronavirukseen
 
liittyvistä
häiriöistä
 
huolimatta
 
Wärtsilän
 
sitoutuminen
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitystoimintaan
 
pysyy
 
muuttumattomana.
 
Vuonna
 
2021
 
otettiin
uusia
 
edistysaskeleita
 
moottoriteknologian
 
kestävyyden
varmistamise
 
ksi
 
pitkälle
 
tulevaisuuteen
 
maailmanlaajuisen
hiilineutraaleihin
 
energia
 
-
 
ja
 
merenkulkumarkkinoihin
 
tähtäävän
suuntauksen
 
mukaisesti,
 
kun
 
Wärtsilä
 
käynnisti
 
laajan
testiohjelman
 
kohti
 
vedyllä
 
ja
 
ammoniakilla
 
toimivia
 
hiilettömiä
ratkaisuja.
 
Wärtsilä
 
odottaa
 
saavansa
 
valmiiksi
 
puhtaalla
ammoniak
 
illa
 
toimivan
 
moottorikonseptin
 
vuonna
 
2023
 
ja
puhtaalla
 
vedyllä
 
toimivan
 
moottorikonseptin
 
vuoteen
 
2025
mennessä.
Vaikka
 
hiilineutraaliustavoitteeseen
 
liittyy
 
vielä
 
paljon
 
työtä,
Wärtsilä
 
tarjoaa
 
jo
 
nyt
 
hiilineutraaliutta
 
tukevia
 
ratkaisuja
 
ja
teknologioita,
 
jotka
 
mahdollistavat
 
kokonaan
 
uusiutuviin
energianlähteisiin
 
perustuvat
 
energiajärjestelmät
 
ja
polttoainejoustavuuden.
 
Wärtsilä
 
Energy
 
lanseerasi
 
vuonna
 
2021
34SG
 
Balancer
 
-ratkaisun,
 
joka
 
soveltuu
 
optimaalisesti
uusiutuvan
 
energiantuotannon
 
markkinoille,
 
ja
 
toimitti
ensimmäiset
 
yksiköt
 
uudesta
 
modulaarisesta
 
Quantum-
energianvarastointiratkaisusta.
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
 
päivitti
suositun
 
20DF
 
-monipolttoainemoottorin
 
entistä
 
tehokkaammaksi
ja
 
polttoainetaloudellisemmaksi.
 
Samalla
 
palamattoman
 
metaanin
osuus
 
laski
 
peräti
 
40%.
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
 
edistää
hiilidioksidin
 
talteenottoa
 
ja
 
varastointia
 
merenkulkusektorilla
yhtenä
 
johtavista
 
kumppaneista
 
LINCCS
 
-konsortiossa
 
ja
 
tukee
siten
 
merenkulun
 
hiilineutraaliuspyrkimyksiä.
 
Wärtsilä
 
Voyage
käynnisti
 
maailmanlaajuisia
 
kumppanuuksia
 
ja
 
projekteja,
 
jotka
tukevat
 
alus
 
-
 
ja
 
satamapalvelujen
 
optimointia
 
ja
 
kestävää
merenkulkua.
 
Digitaaliset
 
Navi
 
-Port
 
ja
 
Field
 
Operations
 
Solution
 
-järjestelmät
 
auttavat
 
optimoimaan
 
laiva
 
matkan
 
siten,
 
että
 
alus
saapu
 
u
 
satamaan
 
oikea
 
-aikaisesti
 
,
 
ankkurointiaika
 
lyhenee
 
ja
polttoaineen
 
kulutus
 
sekä
 
kasvihuonekaasujen
 
päästöt
vähenevät.
Wärtsilälle
 
yhteistyö
 
sidosryhmien
 
kanssa
 
on
 
olennaisen
 
tärkeää
kehitettäessä
 
markkinoiden
 
muuttuviin
 
vaatimuksiin
 
vastaavia
teknologioita.
 
Yhteishankkeisiin
 
ekosysteemimme
 
kanssa
 
sisältyi
hiilineutraalien
 
polttoaineiden
 
käytön
 
tehostamiseen
 
tähtääviä
sopimuksia
 
sekä
 
voimantuotannossa
 
että
 
merenkulussa
 
ja
merenkulun
 
eri
 
toimintojen
 
turvallisuuden
 
ja
 
tehokkuuden
parantamista.
 
Vuonna
 
2021
 
Wärtsilä
 
julkisti
 
sitoumuksensa
 
kunnianhimoisiin
hiilineutraalius
 
tavoitteisiin.
 
Yhtiön
 
tavoitteena
 
on
 
saavuttaa
hiilineutraalius
 
omassa
 
toiminnassaan
 
ja
 
pystyä
 
tarjoamaan
hiilettömille
 
polttoaineille
 
valmis
 
tuotevalikoima
 
vuoteen
 
2030
mennessä.
 
Uudet
 
tavoitteet
 
alleviivaavat
 
Wärtsilän
 
sitoutumista
kestävään
 
tulevaisuuteen.
 
Yhtiö
 
haluaa
 
tukea
 
asiakkaitaan
 
ja
koko
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energiasektoreita
 
niiden
 
matkalla
 
kohti
hiilineutraaliutta.
 
Wärtsilän
 
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
 
vastaavat
tiukimpi
 
inkin
 
ympäristövaatimuksi
 
in,
 
ja
 
näillä
 
sektoreilla
käytettävien
 
moottoreiden
 
polttoainejoustavuus
 
on
 
tärkeä
wartsila-2021-12-31p1i0
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
muutoksen
 
mahdollistaja.
 
Luonnollisesti
 
Wärtsilän
 
on
 
tehtävä
osansa
 
ja
 
minimoitava
 
oma
 
ympäristöjalanjälkensä.
Henkilöstön
 
terveys
 
ja
 
turvallisuus
 
on
 
Wärtsilälle
 
aina
 
erittäin
tärkeää,
 
mikä
 
korostuu
 
entisestään
 
maailmanlaajuisen
koronapandemian
 
myötä.
 
Wärtsilän
 
monimuotoiseen
henkilöstöön
 
kuuluu
 
maailmanlaajuisesti
 
tuhansia
 
ihmisiä,
 
jotka
työskentelevät
 
kentällä
 
tai
 
asiakkaiden
 
tiloissa.
 
Globaali
 
kriisitiimi
ja
 
maakohtaiset
 
johtoryhmät
 
auttoivat
 
edelleen
 
yhtiö
 
varmistama
 
an,
 
että
 
matkustaminen
 
oli
 
mahdollista
 
siten,
 
että
turvallisuus
 
-
 
ja
 
varotoimet
 
tulivat
 
huomioidu
 
iksi.
 
Lisäksi
 
Wärtsilä
perusti
 
globaalin
 
hyvinvointivaliokunnan
 
tavoitteenaan
 
parantaa
henkilöstön
 
terveyttä,
 
turvallisuutta
 
ja
 
hyvinvointia
 
tehokkaalla
ihmisten
 
johtamisella,
 
toiminnalla
 
ja
 
hyvinvointilähtöisellä
kulttuurilla.
 
Yhtiön
 
tavoitteena
 
on
 
yhä
 
poissaoloon
 
johtavien
työtapaturmien
 
nollataso
 
maailmanlaajuisesti.
 
Vuonna
 
2021
poissaoloon
johtaneiden
 
tapaturmien
 
taajuusindeksi
 
oli
 
1,55
(2,03)
 
eli
 
24%
 
alhaisempi
 
kuin
edellisvuonna.
Taloude
 
lliset
 
tavoitteet
 
ja
 
toteuma
 
vuonna
 
2021
Vuonna
 
2021
 
Wärtsilä
 
julkisti
 
uudet
 
taloudelliset
 
tavoitte
 
et.
 
Niihin
kuuluvat
 
5
 
prosentin
 
orgaaninen
 
kasvu
 
vuositasolla
 
ja
 
12
prosentin
 
suhteellinen
 
liiketulos.
 
Lisäksi
 
tavoitteena
 
on
 
pitää
nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50:ssä
 
ja
 
jakaa
 
osinkona
 
vähintään
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin.
 
Vuo
 
nna
 
2021
 
Wärtsilän
liikevaihto
 
kasvoi
 
orgaanisesti
 
6%
.
L
iiketulos
 
oli
 
314
 
miljoonaa
 
euroa
 
eli
 
6,6%
 
liikevaihdosta.
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,00.
 
Hallituk
sen
 
osinkoehdotus
 
0,24
euroa
 
osaketta
 
kohti
on
 
73,2%
 
osakekohtaisesta
tuloksesta.
VUOSI
 
2021
Liiketoimintaympäristö
Merenkulkumarkkinat
Kysyntä
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
laivanrakennusmarkkinoiden
 
eri
alussegmenteillä
 
oli
 
vaihtelevaa
 
vuonna
 
2021.
 
Katsauskaudelle
tammi
 
-joulukuu
 
kirjattiin
 
kaikkiaan
 
1
 
855
 
sopimusta
 
uusien
alusten
 
rakentamisesta
 
(815
 
vastaavalla
 
ajanjaksolla
 
vuonna
2020
 
lukuun
 
ottamatta
 
kauden
 
jälkeen
 
raportoituja
 
tilauksia)
pitkälti
 
konttialustilausten
 
siivittämänä.
 
Kontti
 
-,
 
kaasunkuljetus
 
-,
 
ja
irtolastialussektoreilla
 
kasvava
 
ja
 
patoutunut
 
kysyntä
 
sekä
logistiset
 
häiriöt
 
ovat
 
johtaneet
 
rahtitonnistopulaan
 
sekä
nostaneet
 
tuotot
 
ja
 
uusien
 
alusten
 
tilaukset
 
koronaa
 
edeltävää
tasoa
 
korkeammalle.
 
Uusien
 
alusten
 
tilausten
 
kasvu
 
on
pidentänyt
 
isompien
 
telakkakonsernien
 
tilauskirjoja.
 
Ne
 
ovat
onnistuneet
 
torjumaan
 
raaka
 
-ainekustannusten
 
nopean
 
nousun
vaikutuksia
 
nostamalla
 
uusien
 
alusten
 
hintoja.
 
Korkeat
 
tuotot
 
ja
rahtitonniston
 
kysyntä
 
ovat
 
kuitenkin
 
johtaneet
 
esimerkiksi
rikkipesureiden
 
jälkiasennusten
 
ja
 
muiden
 
kuivatelakointia
vaativien
 
toimenpiteiden
 
lykkäyksiin.
 
Samaan
 
aikaan
koronarokotusohjelmien
 
edistyminen
 
ja
 
matkustusrajoitusten
purkaminen
 
keskeisillä
 
risteilymarkkinoilla
 
ovat
 
edelleen
 
tukeneet
risteilyalusten
 
palauttamista
 
liikenteeseen.
 
Omikronvariantin
vaikutukset
 
jatkossa
 
aiheuttavat
 
kuitenkin
 
yhä
 
epävarmuutta.
Uusien
 
risteilyalusten
 
kysyntä
 
on
 
edelleen
 
rajallista
 
ja
käyttöasteet
 
yhä
 
alhaisemmat
 
kuin
 
vuonna
 
2019.
Wärtsilälle
 
tärkeimmät
 
segmentit,
 
erikoistuneet
 
alukset,
 
ovat
toipuneet
 
pandemian
 
aiheuttamasta
 
myllerryksestä
 
vaihtelevasti.
Risteilyalusten
 
uudelleenaktivointi
 
eteni
 
vuoden
 
toisella
puoliskolla,
 
kun
 
laivayhtiöt
 
jatkoivat
 
liikennöintiä.
 
Joulukuun
lopussa
 
noin
 
70%
 
risteilyaluskapasiteetista
 
oli
 
käytössä,
 
kun
syyskuun
 
lopussa
 
luku
 
oli
 
noin
 
50%
 
ja
 
kesäkuun
 
lopussa
 
noin
20%.
 
Matkustajalauttamarkkinoilla
 
jatkuu
 
myönteinen
 
suuntaus,
vaikka
 
koronarajoitukset
 
rajoittavat
 
yhä
 
jossain
 
määrin
matkustusta.
 
Offshore
 
-öljy
 
-
 
ja
 
-kaasualalla
 
aktiviteetti
 
kasvoi
hieman
 
alusten
 
kysynnän
 
hienoisen
 
nousun
 
ja
 
lisääntyneiden
romutusten
 
myötä.
 
Esimerkiksi
 
merituulivoimaloiden
asennustöissä
 
käytettävien
 
alusten
 
kysyntä
 
on
 
parantunut
johtuen
 
toiminnassa
 
olevien
 
merituulipuistojen
 
vahvasta
kasvusta.
 
Nesteytetyn
 
maakaasun
 
(LNG)
 
kuljetusalusten
markkinatilanne
 
on
 
hyvällä
 
tasolla,
 
sillä
 
LNG:n
 
varastotasot
 
ovat
ennätysalhaiset,
 
mikä
 
tukee
 
LNG-kauppaa
 
ja
 
tonniston
 
kysyntää
kaasun
 
hinnan
 
vahvasta
 
noususta
 
huolimatta.
 
Konttialusten
markkinaolosuhteet
 
ovat
 
jatkuneet
 
poikkeuksellisen
 
hyvinä.
Satamaruuhkat,
 
laajat
 
logistiset
 
häiriöt
 
ja
 
vahva
 
kysyntä
 
ovat
johtaneet
 
jälleen
 
ennätyksellisiin
 
rahti
 
-
 
ja
 
tilauskuljetushintoihin
sekä
 
uusien
 
alusten
 
tilauksiin.
 
Säiliö
 
-
 
ja
 
etenkin
raakaöljyalusmarkkinoilla
 
haasteet
 
jatkuivat.
 
Vallitsevana
 
suuntauksena
 
on
 
edelleen
 
ympäristöhuolien
korostuminen,
 
kun
 
poliittiset
 
päättäjät,
 
lastinomistajat
 
ja
rahoittajat
 
kiristävät
 
sääntelyä
 
ja
 
julkaisevat
 
tiukempia
kannanottoja
 
tarkoituksenaan
 
painostaa
 
merenkulkualaa
toimimaan
 
nopeammin
 
kuin
 
Kansainvälisen
 
merenkulkujärjestö
IMO:n
 
nykyiset
 
tavoitteet
 
edellyttävät.
 
Heinäkuussa
 
Euroopan
komissio
 
esitti
 
ehdotuspaketin
 
(Fit
 
for
 
55)
kasvihuonekaasupäästöjen
 
vähentämiseksi
 
vähintään
 
55%
vuoden
 
1990
 
tasosta
 
vuoteen
 
2030
 
mennessä.
 
Yksi
 
monista
ehdotuksista
 
koski
 
meriliikenteen
 
sisällyttämistä
päästökauppajärjestelmään
 
vuodesta
 
2023
 
lähtien.
 
FuelEU
Maritime
 
-aloite
 
puolestaan
 
tähtää
 
puhtaampien
 
teknologioiden
 
ja
kestävien
 
vaihtoehtoisten
 
polttoaineiden
 
käyttöönottoon
rajoittamalla
 
alusten
 
käyttämän
 
energian
kasvihuonekaasuintensiteettiä.
 
Paineet
 
löytää
 
keinoja
 
pysäyttää
ilmastonmuutos
 
kasvavat
 
maailmanlaajuisesti,
 
minkä
 
johdosta
varustamoiden
 
on
 
pohdittava
 
erilaisia
 
vaihtoehtoja,
 
kuten
 
alempia
ajonopeuksia,
 
energiaa
 
säästäviä
 
laitteita,
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisuja,
 
hybridi
 
-
 
ja
 
täyssähkövoimajärjestelmiä
 
sekä
vaihtoehtoisia
 
polttoaineita.
 
Siirtymä
 
puhtaampiin
 
polttoaineisiin
on
 
jo
 
käynnistynyt
 
.
 
Tammi
 
-joulukuun
 
katsauskaudella
 
tehtiin
 
384
 
Taloudelliset
 
tavoitteet
Kehitys
 
vuonna
 
2021
Kehitys
 
vuonna
 
2020
Liikevaihdon
 
orgaaninen
 
kasvu
 
5%
6%
-9%
Suhteellinen
 
liiketulos
 
12%
6,6%
5,1%
Nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50
0,00
0,18
Osingonmaksu
 
vähintään
 
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin
73,2%*
88,2%
*Hallituksen
 
ehdotus
wartsila-2021-12-31p1i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
1
 
000
2
 
000
3
 
000
4
 
000
5
 
000
6
 
000
2017*
2018
2019
2020
2021
MEUR
tilausta
 
vaihtoehtoisia
 
polttoaineita
 
käyttävistä
 
aluksista,
 
mikä
 
on
21%
 
(17%)
 
kaikista
 
katsauskauden
 
uusien
 
alusten
 
tilauksista.
LNG
 
on
 
suosituin
 
valinta,
 
ja
 
sen
 
suosio
 
vain
 
kasvaa,
 
vaikka
muutkin
 
vaihtoehtois
 
et
 
polttoaineet
 
yleistyvät
 
hiljalleen.
 
Korkea
 
-
ja
 
vähärikkisten
 
polttoaineiden
 
hintaero
 
kasvoi
 
läpi
 
vuoden
 
150
dollariin
 
tonnilta.
 
Rikkipesuriasennusten
 
kysyntä
 
painottui
 
yhä
uusiin
 
aluksiin.
 
Vuonna
 
2021
 
tilauksia
 
tehtiin
 
231
 
alukseen
maailmanlaajuisesti.
 
Rikkipesureiden
 
jälkiasennusten
 
kysyntä
 
oli
yhä
 
vaimeaa.
Energiamarkkinat
Koronaviruspandemiasta
 
ja
 
sitä
 
seuranneesta
investointiympäristön
 
heikkenemisestä
 
huolimatta
nestepolttoaineita
 
ja
 
kaasua
 
hyödyntävien
 
voimalaitosten
maailmanmarkkinat
 
elpyivät
 
vuoden
 
2021
 
loppua
 
kohti.
 
Vaikka
markkinatilanne
 
on
 
paranemassa,
 
asiakkaat
 
lykkäävät
 
edelleen
investointeja
 
pandemian
 
kestoon,
 
kehitykseen
 
ja
 
taloudellisiin
vaikutuksiin
 
liittyvän
 
epävarmuuden
 
vuoksi.
 
Elpyminen
 
vie
todennäköisesti
 
aikaa
 
rokoteohjelmien
 
edetessä
 
hitaasti
 
monilla
ydinmarkkinoillamme.
 
Lisäksi
 
energia
 
-
 
ja
 
ilmastopolitiikan
kehittämis
 
-
 
ja
 
arviointityö
 
eri
 
puolilla
 
maailmaa
kunnianhimoisempien
 
hiilineutraaliustavoitteiden
 
saavuttamiseksi
sekä
 
sähköyhtiöiden
 
investointistrategioiden
 
päivitystyö
aiheuttavat
 
epävarmuutta
 
ja
 
viivästyksiä
 
päätöksenteossa.
Kansalliset
 
sitoumukset
 
ja
 
nettopäästöttömyystavoitteet
 
kattavat
valtaosan
 
maailman
 
kasvihuonekaasupäästöistä,
 
mutta
yksityiskohtaiset
 
suunnitelmat
 
ja
 
strategiat
 
päästöjen
leikkaamiseksi
 
jo
 
tällä
 
vuosikymmenellä
 
ovat
 
vielä
 
kesken.
Energian
 
varastoinnin
 
kysyntä
 
on
 
jatkunut
 
hyvällä
 
tasolla
 
johtuen
kasvavasta
 
lyhytaikaisen
 
joustavan
 
kapasiteetin
 
tarpeesta
sähköjärjestelmissä,
 
joissa
 
uusiutuvien
 
energialähteiden
 
osuus
on
 
suuri.
 
Erilaisten
 
joustavien
 
ratkaisujen,
 
kuten
 
energian
varastoinnin
 
ja
 
säätövoimalaitosten,
 
tarpeen
 
odotetaan
 
jatkossa
kasvavan
 
samalla,
 
kun
 
epäsäännöllisen
 
uusiutuvan
 
energian
osuus
 
sähköjärjestelmissä
 
kasvaa.
 
Hallitusten
 
ja
 
rahoituslaitosten
energia
 
-alalle
 
kohdistamilla
 
elvytystoimilla
 
on
 
tarkoitus
 
tukea
investointeja
 
vihreään
 
energiaan,
 
mutta
 
näiden
 
suunnitelmien
toteuttaminen
 
laajemmassa
 
mittakaavassa
 
on
 
vielä
 
kesken.
Palveluiden
 
kysyntä
 
oli
 
hyvällä
 
tasolla.
 
Asiakkaat
 
osoittivat
edelleen
 
kiinnostusta
 
pitkäaikaisia
 
sopimuksia
 
kohtaan,
 
mikä
vakauttaa
 
liiketoimintaa,
 
jossa
 
laitetilaukset
 
ovat
 
tyypillisesti
harvoja
 
ja
 
isoja.
Wärtsilän
 
osuus
 
enintään
 
500
 
MW:n
 
laitosten
markkinasegmentistä
 
laski
 
5
 
prosenttiin
 
(6)
 
samalla,
 
kun
maailmanlaajuiset
 
maakaasu
 
-
 
ja
 
nestevoimalaitosten
 
tilaukset
kasvoivat
 
10%
 
19,2
 
gigawattiin
 
syyskuussa
 
2021
 
päättyneellä
 
12
kuukauden
 
ajanjaksolla
 
(17,4
 
GW
 
kesäkuun
 
lopussa).
 
Globaali
tilausmäärä
 
sisältää
 
kaasuturbiinit
 
ja
 
Wärtsilän
 
toimitukset,
 
joissa
voimakone
 
on
 
kooltaan
 
vähintään
 
5
 
MW.
 
Tiedot
 
ovat
 
peräisin
McCoy
 
Power
 
Repo
 
rt
 
julkaisusta.
Tilauskertymä
 
ja
 
tilauskanta
Wärtsilän
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2021
 
kasvoi
 
32%
 
5
 
735
miljoonaan
 
euroon
 
(4
 
359)
 
edellisvuoden
 
alhaisiin
 
tilaustasoihin
nähden.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
 
1,20
 
(0,95).
 
Palveluiden
tilauskertymä
 
kasvoi
 
17%
 
2
 
656
 
mil
 
joonaan
 
euroon
 
(2
 
267)
heijastellen
 
merenkulkumarkkinoiden
 
piristymistä.
 
Laitteiden
tilauskertymä
 
kasvoi
 
47%
 
3
 
079
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
091)
energian
 
varastointiratkaisujen
 
vahvan
 
kysynnän
 
ja
 
joidenkin
merkittävien
 
voimalaitostilausten
 
ansiosta.
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
 
16%
 
5
 
859
 
miljoonaan
 
euroon
(5
 
057)
 
tiettyjen
 
liiketoimintayksiköiden
 
myynneistä
 
huolimatta.
Wärtsilän
 
tämänhetkisestä
 
tilauskannasta
 
on
 
määrä
 
toimittaa
vuoden
 
2021
 
aikana
3
 
763
miljoonaa
 
euroa
 
(
3
 
298
).
Liikevaihto
 
ja
 
liiket
 
ulos
Wärtsilän
 
liikevaihto
 
vuonna
 
2021
 
kasvoi
 
4%
 
4
 
778
 
miljoonaan
euroon
 
(4
 
604)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
11%
 
2
 
499
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
255)
 
heikkoon
vertailuvuoteen
 
nähden.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
 
3%
 
2
 
279
miljoonaan
 
eur
 
oon
 
(2
 
349).
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
noin
 
60%
 
oli
euromääräistä
 
ja
 
25%
 
Yhdysvaltain
 
dollareissa.
 
Loppuosa
liikevaihdosta
 
jakautui
 
usean
 
valuutan
 
kesken.
Liiketulos
 
oli
 
314
 
miljoonaa
 
euroa
 
(234)
 
eli
 
6,6%
 
liikevaihdosta
(5,1).
 
Kannattavuuden
 
paranemisen
 
taustalla
 
oli
 
suotuisampi
liikevaihdon
 
jakauma
 
laitteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kesken
 
sekä
palvelukapasiteetin
 
korkeampi
 
käyttöaste.
 
Liiketulosta
 
rasittivat
kuitenkin
 
yhä
 
koronapandemian
 
siivittämä
 
kustannusten
 
nousu
 
ja
henkilöstön
 
käyttöön
 
liittyvät
 
haasteet,
 
tehtaiden
 
kapasiteetin
alhainen
 
käyttöaste,
 
hankinta
 
-
 
ja
 
logistiikkakustannuksiin
kohdistuva
 
paine
 
sekä
 
Wärtsilä
 
Energyssä
 
ensimmäisellä
vuosineljänneksellä
 
suoritetun
 
perusteellisen
 
projektiriskiarvion
perusteella
 
tehdyt
 
noin
 
20
 
miljoonan
 
euron
 
nettovaraukset.
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
357
 
miljoonaa
 
euroa
 
(275)
 
eli
 
7,5%
liikevaihdosta
 
(6,0).
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttaviin
 
eriin
sisältyi
 
43
 
miljoonaa
 
euroa
 
(41)
 
lähinnä
 
yritysmyynteihin,
rakennejärjestelyihin
 
ja
 
toiminnan
 
laajuuden
 
muutoksiin
 
liittyviä
kuluja.
 
Vertailukelpoinen
 
oikaistu
 
EBITA
 
oli
 
388
 
miljoonaa
 
euroa
(308)
 
eli
 
8,1%
 
liikevaihdosta
 
(6,7).
 
Hankintamenojen
allokointeihin
 
liittyvät
 
poistot
 
olivat
 
31
 
miljoonaa
 
euroa
 
(33).
Rahoituserät
 
olivat
 
yhteensä
 
-18
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-43).
Nettokorot
 
olivat
 
yhteensä
 
-11
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-10).
 
Tulos
ennen
 
veroja
 
oli
 
296
 
miljoonaa
 
euroa
 
(191).
 
Verot
 
olivat
 
yhteensä
103
 
miljoonaa
 
euroa
 
(58),
 
mikä
 
vastaa
 
34,7
 
prosentin
 
efektiivistä
verokantaa
 
(30,3).
 
Tilikauden
 
tulos
 
oli
 
193
 
miljoonaa
 
euroa
 
(133).
Laimentamaton
 
osakekohtainen
 
tulos
 
oli
 
0,33
 
euroa
 
(0,23).
Sijoitetun
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROI)
 
oli
 
9,7%
 
(7,1)
 
ja
 
oman
 
pääoman
tuotto
 
(ROE)
 
8,6%
 
(5,8).
Konsernin
 
liikevaihdon
 
kehitys
*Oikaistu
 
IFRS
 
15:n
 
mukaisesti
wartsila-2021-12-31p4i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2021-12-31p4i0
 
 
 
 
wartsila-2021-12-31p4i3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
5
10
15
100
200
300
400
500
600
700
2017*
2018
2019
2020
2021
%
MEUR
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
Liiketulos
Tulos
 
ennen
 
veroja
Liiketulos,
 
%
0
150
300
450
600
750
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
MEUR
Tulos
 
Toimitetut
 
megawatit
2021
2020
Muutos
Marine
 
Power
1
 
315
1
 
257
5%
Energy
1
 
402
1
 
172
20%
Wärtsilän
 
toimitukset
 
yhteensä
2
 
717
2
 
429
12%
Yhteisyritysten
 
toimitukset
250
274
-9%
Toimitukset
 
yhteensä
2
 
967
2
 
703
10%
Rahoitus
 
ja
 
rahavirta
Wärtsilän
 
liiketoiminnan
 
rahavirta
 
oli
 
vuonna
 
2021
 
731
 
miljoonaa
euroa
 
(681)
 
,
 
ja
 
sitä
 
tuki
 
suotuisa
 
nettokäyttöpääoman
 
kehitys.
Nettokäyttöpääoma
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
-100
 
miljoonaa
 
euroa
(257
 
).
 
Saatujen
 
ennakoiden
 
määrä
 
oli
 
498
 
miljoonaa
 
euroa
 
(452).
Yhtiöllä
 
ei
 
ollut
 
myytävinä
 
oleviin
 
omaisuuseriin
 
liittyviä
 
ennakoita
(38)
 
.
Wärtsilä
 
pyrkii
 
jatkuvasti
 
varmistamaan
 
riittävän
 
likviditeetin
tehokkaalla
 
kassanhallinnalla
 
ja
 
pitämällä
 
käytettävissään
riittävän
 
määrän
 
vahvistettuja
 
ja
 
vahvistamattomia
 
luottolimiittejä.
Jälleenrahoitusriskiä
 
hallitaan
 
tasapainoisella
 
ja
 
riittävän
 
pitkällä
lainasalkulla.
Rahavaroja
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
964
 
miljoonaa
 
euroa
 
(919).
Yhtiöllä
 
ei
 
ollut
 
myytävinä
 
oleviin
 
omaisuuseriin
 
liittyviä
rahavaroja
 
(14).
 
Vahvistettuja
 
ja
 
käyttämättömiä
luottolimiittisopimusohjelmia
 
oli
 
650
miljoonaa
 
euroa
 
(660).
Wärtsilällä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
korollisia
 
lainoja
 
yhteensä
 
973
miljoonaa
 
euroa
 
(1
 
327).
 
Lyhytaikaisia
 
lainoja,
 
jotka
 
erääntyvät
seuraavan
 
12
 
kuukauden
 
sisällä,
 
oli
 
yhteensä
 
121
 
miljoonaa
euroa.
 
Pitkäaikaisia
 
lainoja
 
oli
 
yhteensä
 
851
 
miljoonaa
 
euroa.
Korollisen
 
lainapääoman
 
nettomäärä
 
oli
 
4
 
miljoonaa
 
euroa
 
(394).
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,00
 
(0,18)
 
ja
 
omavaraisuusaste
 
38,6%
(38,1).
 
Osakekohtainen
 
oma
 
pääoma
 
oli
 
3,9
 
2
 
euroa
 
(3,68).
Vahvistetut
 
luottolimiittisopimukset
 
(kauden
 
lopussa)
*Oikaistu
 
IFRS
 
15:n
 
mukaisesti
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2021-12-31p5i0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32+
MEUR
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
vuosittaiset
 
takaisinmaksut
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
2017
2018
2019
2020
2021
100
200
300
400
2017
2018
2019
2020
2021
MEUR
Yrityshankintoihin
Muut
 
investoinnit
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
erääntymisprofiili
Nettovelkaantumisaste
 
Investoinnit
Aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
olivat
 
yhteensä
 
142
 
miljoonaa
 
euroa
 
(115)
 
vuonna
 
2021.
Merkittävässä
 
roolissa
 
oli
 
uuden
 
tutkimus
 
-,
 
tuotekehitys
 
-
 
ja
tuotantokeskuksen
 
Smart
 
Technology
 
Hubin
 
rakentaminen
Vaasaan.
 
Yrityshanki
 
ntoihin
 
tai
 
osakkeisiin
 
liittyvät
investoinnit
 
olivat
 
yhteensä
 
1
 
miljoona
euroa
 
(2).
 
Poistot
 
ja
arvonalentumiset
 
olivat
 
yhteensä
 
162
 
miljoonaa
 
euroa
 
(174)
sisältäen
 
47
 
miljoonaa
 
euroa
 
(47)
 
käyttöoikeusomaisuuserien
poistoja
 
ja
 
arvonalentumisia
 
.
Vuonna
 
202
 
2
 
aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
liittyvien
 
investointien
 
odotetaan
 
olevan
 
suunnilleen
 
samalla
tasolla
 
kuin
 
poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
 
.
Bruttoinvestoinnit
 
Innovaatiot,
 
tutkimus
 
ja
 
kehitys
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
meri
 
-
 
ja
 
energiateollisuuksien
ympäristöjalanjäljen
 
minimointia.
 
Investoinnit
 
tutkimukseen
 
ja
kehitykseen
 
ovat
 
keskeisiä
 
Wärtsilän
 
tulevaisuuden
 
aseman
turvaamiseksi
 
ja
 
jatkuvat
 
markkinoilla
 
vallitsevasta
epävarmuudesta
 
huol
 
imatta.
 
Keskeisiä
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysalueita
ovat
 
vaihtoehtoisten,
 
kaupallisesti
 
elinkelpoisten
 
puhtaiden
polttoaineiden
 
käytön
 
kehittäminen
 
tulevaisuuden
 
ratkaisuja
varten
 
sekä
 
asiakkaiden
 
toimintojen
 
liitettävyyden,
 
tehokkuuden,
kestävyyden
 
ja
 
turvallisuuden
 
parantaminen
 
digitaalisten
ratkaisujen
 
käyttöä
 
lisäämällä.
 
Elinkaariratkaisujen
 
avulla
Wärtsilä
 
pystyy
 
pelkän
 
laitteiden
 
kunnossapidon
 
ja
 
käytön
 
sijasta
tarjoamaan
 
taatun
 
suorituskyvyn,
 
joka
 
perustuu
 
yhteisesti
sovittuihin
 
tavoitetasoihin.
 
Tutkimukseen
 
ja
 
tuotekehitykseen
liittyvät
 
kulut
 
olivat
 
vuonna
 
2021
 
yhteensä
 
175
 
miljoonaa
 
euroa
(153)
 
eli
 
3,7%
 
liikevaihdosta
 
(3,3).
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti,
 
että
 
se
 
on
 
toteuttanut
 
laaja
 
-alaista
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyötä
 
selvittääkseen
 
tapoja,
 
joilla
 
hiilidioksidin
talteenottoa
 
ja
 
varastointia
 
(carbon
 
capture
 
and
 
storage,
 
CCS)
voidaan
 
kehittää
 
ja
 
skaalata
 
merenkulkualalla.
 
Kehitystoiminnan
vauhdittamiseksi
 
Wärtsilä
 
on
 
ottamassa
 
käyttöön
 
1
 
MW:n
suuruista
 
pilottilaitosta
 
testaustiloissaan
 
Mossissa,
 
Norjassa.
 
män
 
pilottilaitoksen
 
avulla
 
Wärtsilä
 
voi
 
testata
 
CCS-
teknologioitaan
 
eri
 
skenaarioissa
 
ja
 
olosuhteissa.
 
Wärtsilä
 
nostaa
näin
 
esiin
 
pakokaasujen
 
puhdistusjärjestelmien
 
mahdollisuudet
suoraan
 
vähentää
 
merenkulkualan
 
hiilidioksidipäästöjä
lähitulevaisuudessa
 
teknologian
 
kehittyessä.
 
Tämä
 
antaa
laitevalmistajille
 
mahdollisuuden
 
suunnitella
 
ja
 
modernisoida
rikkipesureita
 
siten,
 
että
 
ne
 
ottavat
 
hiilidioksidin
 
talteen
 
jo
pakokaasun
 
syntyvaiheessa.
 
Wärtsilän
 
hiilidioksidin
 
talteenottoa
koskevaa
 
tutkimusta
 
ja
 
kehitystä
 
vahvistettiin
 
entisestään
lokakuussa,
 
kun
 
Wärtsilä
 
ja
 
norjalainen
 
varustamo
 
Solvang
 
ASA
sopivat
 
CCS
 
-järjestelmän
 
täysimittaisesta
 
jälkiasennuksesta
yhteen
 
Solvangin
 
etyleeninkuljetusalukseen,
 
21
 
000
 
m
3
:n
 
Clipper
Eosiin.
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
sähköverkon
tasapainotusteknologian
 
osana
 
tuotetarjoomaa,
 
jonka
tarkoituksena
 
on
 
nopeuttaa
 
energiamurrosta
kustannustehokkaasti.
 
Tarjooma
 
koostuu
 
voimalaitoksista
 
sekä
energian
 
varastointi
 
-
 
ja
 
hallintajärjestelmistä.
 
Tarjooman
ensimmäisen
 
voimalaitosratkaisun
 
voimanlähteenä
 
on
 
päivitetty
Wärtsilä
 
34SG
 
Balancer
 
-moottori,
 
joka
 
on
 
optimoitu
 
uusiutuvan
perusvoiman
 
tuotannon
 
markkinoille.
 
Moottori
 
saavuttaa
 
täyden
tehon
 
kahdessa
 
minuutissa,
 
ja
 
se
 
voi
 
nykyisin
 
käyttää
polttoaineenaan
 
maakaasua,
 
biokaasua,
 
synteettistä
 
metaania
 
tai
vetysekoitusta.
wartsila-2021-12-31p5i2
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
luokituslaitos
 
RINA
 
kertoivat
 
uudesta
laivapropulsiojärjestelmästä,
 
joka
 
mahdollistaa
 
pienemmän
määrän
 
koneita,
 
pienemmät
 
pääomakustannukset,
yksinkertaisemman
 
toiminnan
 
ja
 
optimoidun
polttoaineenkulutuksen
 
kustannusten
 
alentamiseksi
 
ja
päästörajojen
 
noudattamiseksi.
 
Perinteisesti
 
alusten
suunnittelussa
 
on
 
käytetty
 
2-tahtimoottoreita
 
propulsiota
 
varten
 
ja
4-tahtimoottoreita
 
sähkövoiman
 
tuotantoon.
 
Wärtsilän
 
ja
 
RINAn
konseptissa
 
tarvitaan
 
kuitenkin
 
vain
 
kaksi
 
4-tahtista
monipolttoainemoottoria,
 
ja
 
sähkövoima
 
voidaan
 
saada
 
akuista
tai
 
pienestä
 
monipolttoainegeneraattorista
 
silloin,
 
kun
 
alus
 
ei
 
ole
käynnissä.
 
Tässä
 
mallissa,
 
jossa
 
on
 
LNG
 
-polttoaineella
 
toimivat
Wärtsilän
 
31DF
 
-moottorit,
 
voidaan
 
päästä
 
jopa
 
50
 
prosentin
vähennykseen
 
EEDI
 
-suunnitteluindeksin
 
viitetason
 
arvosta
 
ja
saavuttaa
 
välittömästi
 
IMO:n
 
vuoden
 
2030
 
tavoitteet.
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
esittelevänsä
 
Power
 
-to
 
-X-
osaamistaan
 
Dubain
 
maailmannäyttelyssä
 
yhteistyössä
 
Soletair
Powerin
 
ja
 
Q
 
Powerin
 
kanssa.
 
Esittely
 
-yksikkö
 
tekee
 
synteettistä
polttoainetta
 
sisäilman
 
hiilidioksidista.
 
Power
 
-to
 
-X-teknologiaa
voidaan
 
pitää
 
tärkeänä
 
askelena
 
kohti
 
hiilineutraaleja
polttoaineita
 
ja
 
eri
 
teollisuudenalojen
 
hiilineutraaliuden
saavuttamista.
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
Schneider
 
Electric
 
ilmoittivat
kehittäneensä
 
yhdessä
 
ainutlaatuisen,
 
kokonaisvaltaisen
sähköjärjestelmän
 
referenssisuunnitelman.
 
Se
 
on
 
tarkoitettu
erityisesti
 
litiumkaivoksiin,
 
joita
 
ei
 
ole
 
kytketty
 
sähköverkkoon.
Ratkaisu
 
edistää
 
kestävää
 
litiumin
 
tuotantoa,
 
sillä
 
se
 
optimoi
energian
 
tehokkaan
 
toimituksen
 
ja
 
käytön,
 
hyödyntää
mikroverkkoja
 
ja
 
mahdollistaa
 
uusiutuvien
 
energianlähteiden
käytön.
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
käynnisti
 
laajan
 
testiohjelman
 
kohti
 
vedyllä
ja
 
ammoniakilla
 
toimivia
 
hiilettömiä
 
ratkaisuja.
 
Testiohjelma
Wärtsilän
 
polttoainejoustavilla
 
moottoreilla
 
tekee
 
yhtiöstä
edelläkävijän
 
vedyn
 
ja
 
ammoniakin
 
käyttöönotossa
 
toimivina
moottoripolttoaineina.
 
Vety
 
ja
 
ammoniakki
 
eivät
 
sisällä
 
hiiltä,
 
joten
niiden
 
käytöstä
 
ei
 
synny
 
hiilidioksidipäästöjä.
 
Testitulokset
 
ovat
erittäin
 
rohkaisevia.
 
Yksi
 
testimoottori
 
suoriutui
 
tyypillisellä
merenkulun
 
kuormitusalueella
 
erinomaisesti
 
käytettäessä
polttoainetta,
 
jonka
 
ammoniakkipitoisuus
 
on
 
70%.
 
Testit
suoritettiin
 
onnistuneesti
 
myös
 
toisella
 
moottorilla
 
käyttämällä
puhdasta
 
vetyä.
 
Wärtsilä
 
odottaa
 
saavansa
 
puhtaalla
vetypolttoaineella
 
toimivan
 
moottori
 
-
 
ja
 
laitoskonseptin
energiamarkkinoille
 
vuoteen
 
2025
 
mennessä.
 
Wärtsilä
 
jatkoi
ammoniakkiseoksella
 
toimivan
 
laivamoottorin
 
testausta,
 
ja
 
yhtiö
odottaa
 
ammoniakkipolttoaineella
 
toimivan
 
moottorikonseptinsa
olevan
 
valmis
 
vuonna
 
2023.
 
Wärtsilä
 
kehittää
 
myös
 
ammoniakin
varastointi
 
-
 
ja
 
jakelujärjestelmiä
 
osana
 
EU:n
 
ShipFC
 
-hanketta.
Osana
 
Demo2000
 
-projektia
 
Wärtsilä
 
aloittaa
 
ammoniakin
testaamisen
 
4-tahtisessa
 
merimoottorissa
 
yhdessä
 
asiakkaidensa
KnutsenOAS:n,
 
Repsol
 
Norwayn
 
ja
 
Equinorin
 
kanssa
 
Norjan
Stordissa
 
sijaitsevassa
 
Sustainable
 
Energy
 
Catapult
 
Centressä.
 
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
Voyagen
 
NTPRO
 
(Navi
 
-Trainer
Professional
 
5000)
 
-navigointisimulaattorille
 
myönnettiin
 
uuden
pilvipohjaisia
 
simulaattoreita
 
koskevan
 
DNV
 
Class
 
D
 
-standardin
mukainen
 
sertifikaatti.
 
Se
 
on
 
ensimmäinen
 
sertifioitu
 
pilviratkaisu,
joka
 
tarjoaa
 
sekä
 
interaktiivista
 
ohjaaja
 
-
 
että
 
opiskelijavetoista
koulutusta.
 
Navigointisimulaattori
 
täyttä
 
ä
 
nyt
 
täysin
 
DNV:n
 
ST-
0033
 
Maritime
 
Simulator
 
Systems
 
-standardin
 
vaatimukset
(luokat
 
A,
 
B,
 
C
 
ja
 
D).
 
Merenkulkualalla
 
pyritään
 
selvittämään,
mitkä
 
koulutukset
 
voidaan
 
toteuttaa
 
tehokkaasti
 
etänä
 
ja
 
mitkä
vaativat
 
fyysistä
 
läsnäoloa
 
tai
 
tiimityötä
 
koulutuskeskuksessa.
Wärtsilän
 
sertifioidut
 
pilviratkaisut
 
mahdollistavat
 
sekä
 
pakollisten
pätevyyskoulutusten
 
ja
 
-tutkintojen
 
edellyttämän
 
interaktiivisen
ohjauksen
 
että
 
omatoimisen
 
harjoittelun
 
ja
 
arvioinnin,
 
joilla
voidaan
 
täydentää
 
kouluttajan
 
vetämiä
 
simulaati
 
oita.
 
Elokuussa
 
Wärtsilä
 
julkisti
 
menestyksekkään
 
Wärtsilä
 
20DF-
monipolttoainemoottorin
 
päivitetyn
 
version,
 
joka
 
on
 
entistä
tehokkaampi
 
ja
 
polttoainetaloudellisempi
 
ja
 
jonka
ympäristövaikutukset
 
ovat
 
pienemmät.
 
Päivitys
 
myös
 
kasvattaa
moottorin
 
polttoainejoustavuutta,
 
sillä
 
siinä
 
voidaan
 
käyttää
laajemmin
 
erilaisia
 
kaasulaatuja.
 
Moottorin
 
sylinterikohtainen
teho
 
on
 
noussut
 
185
 
kW:sta
 
195
 
kW:iin,
 
ja
 
samalla
 
palamattoman
metaanin
 
osuus
 
on
 
laskenut
 
peräti
 
40%,
 
mikä
 
vähentää
tuntuvasti
 
hiilidioksidipäästöjä.
Syyskuussa
 
ensimmäinen
 
Wärtsilän
 
akkukonteilla
 
varustettu
alus,
 
Alphenaar,
 
aloitti
 
liikennöinnin
 
Alankomaissa.
 
Alus
 
kuljettaa
olutta
 
palvelun
 
ensimmäiselle
 
asiakkaalle
 
Heinekenille.
 
Tämän
Wärtsilän
 
kehittämän
 
ja
 
toimittaman,
 
vaihdettaviin
 
akkukontteihin
perustuvan
 
ratkaisun
 
ansiosta
 
sisävesialukset
 
voivat
 
liikennöidä
päästöttömästi.
 
Kapasiteetiltaan
 
104
 
TEU:n
 
sisävesikonttialusta
on
 
muutettu
 
siten,
 
että
 
alukseen
 
voitiin
 
asentaa
 
kaksi
akkukonttiyksikköä.
 
Järjestelmää
 
käyttävä
 
alus
 
voi
 
ajaa
pelkästään
 
sähköllä,
 
jolloin
 
ei
 
synny
 
hiilipäästöjä.
 
Tyhjentyneet
akkukontit
 
voidaan
 
vaihtaa
 
ja
 
ladata
 
maissa
 
uusiutuvalla
energialla
 
tuotetulla
 
sähköllä.
Marraskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
tuovansa
 
vuoden
 
2022
ensimmäisellä
 
neljänneksellä
 
markkinoille
 
konversioratkaisun
 
2-
tahtimoottoreille.
 
Tämä
 
innovatiivinen
 
patentoitu
 
polttoteknologia
mahdollistaa
 
2-tahtimoottoreiden
 
nopean
 
ja
 
kustannustehokkaan
muuntamisen
 
tulevaisuuden
 
puhtaampien
 
polttoaineiden
 
käyttöä
varten.
 
Tätä
 
voi
 
pitää
 
merkittävänä
 
askelena
 
merenkulkualan
pyrkimyksissä
 
kohti
 
merenkulun
 
hiilineutraaliutta.
 
Ratkaisun
jälkiasennus
 
on
 
helppoa,
 
eli
 
alusten
 
omistajat
 
välttävät
 
pitkät
 
ajat,
jolloin
 
alus
 
on
 
poissa
 
käytöstä.
 
Jälkiasennettava
konversioratkaisu
 
mahdollistaa
 
aluksi
 
operoinnin
 
LNG-
polttoaineella
 
siten,
 
että
 
palamatta
 
jäävän
 
metaanin
 
osuus
 
on
hyvin
 
pieni.
 
Modulaarista
 
konseptia
 
kehitetään
 
edelleen
 
sallimaan
vaihtoehtoisten,
 
ympäristöystävällisten
 
polttoaineiden
 
tai
polttoaineseosten
 
käyttöönotto,
 
kun
 
ne
 
tulevat
 
kaupallisesti
saataville.
 
Kehitysohjelma
 
saatiin
 
hiljan
 
päätökseen.
 
Ensimmäiset
moottoritestit
 
suoritettiin
 
onnistuneesti
 
Wärtsilän
 
2-
tahtimoottoreiden
 
laboratoriossa
 
Triestessä.
Marraskuussa
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
uuden
 
IQ
 
-sarjan
 
pakokaasujen
käsittelyjärjestelmän.
 
IQ
 
-sarja
 
on
 
uusin
 
kehitysaskel
 
merenkulun
pakokaasujen
 
käsittelyteknologioissa.
 
Järjestelmään
 
tehtyjen
lukuisten
 
parannusten
 
ansiosta
 
teknologia
 
on
 
erinomainen
vaihtoehto
 
erityisesti
 
konttialuksiin
 
päästömääräysten
täyttämiseksi.
 
IQ
 
-sarjan
 
rikkipesurin
 
innovatiivisilla
suunnitteluratkaisuilla
 
päästään
 
samoihin
 
puhdistustuloksiin
entistä
 
pienemmällä
 
laitteella.
 
Rikkipesuri
 
vie
 
25%
 
vähemmän
tilaa,
 
on
 
30%
 
kevyempi
 
ja
 
tilavuudeltaan
 
35%
 
pienempi,
 
eli
 
se
syö
 
mahdollisimman
 
vähän
 
aluksen
 
rahtikapasiteettia
 
ja
 
siten
kannattavuutta.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2021-12-31p7i0
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
50
100
150
200
2017
2018
2019
2020
2021
MEUR
Tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Prosenttia
 
liikevaihdosta
Tu
 
tkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
 
 
Strategiset
 
projektit
Tammikuussa
 
Wärtsilä
 
solmi
 
aiesopimuksen
 
Vaasan
 
Sähkön
 
ja
EPV
 
Energian
 
sekä
 
Vaasan
 
kaupungin
 
kanssa
yhteistyöhankkeesta,
 
jonka
 
tavoitteena
 
on
 
hyödyntää
 
päästötöntä
vetyä
 
sähköntuotannossa,
 
teollisuudessa
 
ja
liikennesovelluksissa.
 
Tavoitteena
 
on
 
rakentaa
 
yh
 
dessä
 
Power-
to
 
-X-to
 
-Power
 
-järjestelmä
 
Vaasaan
 
ja
 
pilotoida
 
vientimarkkinoille
soveltuvaa
 
vetypohjaista
 
energiantuotantoratkaisua.
 
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
teki
 
miljoonan
 
euron
 
lisäinvestoinnin
suomalaiseen
 
Soletair
 
Poweriin,
 
joka
 
kehittää
 
ilmasta
talteenotettavan
 
hiilidioksidin
 
hyödyntämiseen
 
liittyvää
teknologiaa.
 
Investoinnin
 
avulla
 
Soletair
 
Power
 
voi
 
edistää
maailmanlaajuisia
 
myyntiponnistelujaan
 
sekä
 
laajentaa
rakennusten
 
ilmanvaihtoa
 
varten
 
suunnitellun
 
hiilidioksidin
talteenottoratkaisunsa
 
tuotantoa.
 
Wärtsilän
 
alkuperäinen
 
500
 
000
euron
 
sijoitus
 
yhtiöön
 
tehtiin
 
vuonna
 
2019.
Huhtikuussa
 
Wärtsilä
 
aloitti
 
Välimeren
 
ja
 
Afrikan
 
suurimman
konttisataman
 
Tanger
 
Medin
 
kanssa
 
yhteistyön,
 
jonka
 
tavoitteena
on
 
edistää
 
satamien
 
tehokkuutta
 
maailmanlaajuisesti
 
kehittämällä
yhdessä
 
uusi
 
huippuluokan
 
tietojärjestelmä
 
satamien
 
hallintaa
varten
 
(Port
 
Management
 
Information
 
System,
 
PMIS).
 
Molemmat
organisaatiot
 
vahvistivat
 
pitkäaikaisen
 
sitoumuksensa
 
ottaa
käyttöön
 
nykyaikaiset
 
Smart
 
Port
 
-työkalut
 
satamatoiminnoissa
 
ja
digitalisaatiossa.
 
Näihin
 
lukeutuvat
 
oikea
 
-aikaista
 
satamaan
saapumista
 
tukevat
 
Just
 
-In
 
-Time
 
(JIT)
 
-ratkaisut,
 
koneoppiminen
ja
 
tekoäly
 
sekä
 
muut
 
innovatiiviset
 
ratkaisut.
 
Uuden
 
PMIS:n
tavoitteena
 
on
 
vastata
 
Tanger
 
Med
 
Port
 
Complexia
 
käyttävien
johtavien
 
valtamerialusten
 
ja
 
merenkulun
 
allianssien
 
tarpeisiin
alusten
 
liikennöinnin
 
optimoimiseksi
 
sekä
 
standardoidun
 
master
datan
 
ja
 
tapahtumatietojen
 
käyttämiseksi.
 
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
Vantaan
 
Energia
 
Oy
 
solmivat
yhteistyösopimuksen
 
Vantaan
 
Energian
 
Power
 
-to
 
-Ga
 
s-
voimalaitoksen
 
esisuunnittelusta
 
ja
 
kehittämisestä.
 
Vuonna
 
2025
käyttöönotettavaksi
 
suunniteltu
 
laitos
 
tuottaisi
 
10
 
MW:n
polttoaineteholla
 
hiilineutraalia,
 
synteettistä
 
metaania
kaupallisessa
 
mittakaavassa.
 
Synteettinen
 
metaani
 
tuotetaan
talteenotetusta
 
hiilidioksidista
 
sekä
 
uusiutuvalla
 
energialla
tuotetusta
 
vedystä.
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
korealainen
 
laivanrakennusyhtiö
Samsung
 
Heavy
 
Industries
 
(SHI)
 
solmivat
 
sopimuksen
 
yhteisestä
kehitysohjelmasta,
 
jonka
 
tarkoituksena
 
on
 
kehittää
ammoniakkikäyttöisiä
 
aluksia,
 
joissa
 
on
 
4-tahtiset
 
apumoottorit.
Wärtsilä
 
on
 
johtavia
 
tulevaisuuden
 
puhtailla
 
polttoaineilla
 
käyvien
moottoreiden
 
kehittäjiä.
 
SHI
 
uskoo
 
ensimmäisten
 
ammoniakkia
käyttävien
 
uusien
 
alusten
 
olevan
 
konttialuksia
 
ja
 
erittäin
 
suuria
raakaöljyaluksia,
 
joissa
 
päämoottoreina
 
on
 
2-tahtimoottorit
 
ja
apumoottoreina
 
Wärtsilän
 
4-tahtimoottorit.
 
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
paransi
 
valmiuksiaan
 
liittyen
 
hiilidioksidin
talteenottoon
 
ja
 
varastointiin
 
(carbon
 
capture
 
and
 
storage,
 
CCS)
merenkulkusovelluksissa
 
osana
 
LINCCS
 
-konsortiota.
 
LINCCS-
projektin
 
tavoitteena
 
on
 
alentaa
 
hiilidioksidin
varastointikustannuksia
 
70%
 
ja
 
kehittää
 
hiilidioksidin
talteenottoteknologioita
 
useilla
 
eri
 
sektoreilla.
 
LINCCS
 
-konsortion
ilmoitettiin
 
myös
 
saavan
 
Norjan
 
valtion
 
Green
 
Platform
 
-
aloitteesta
 
111
 
miljoonaa
 
Norjan
 
kruunua
 
seuraavan
 
kolmen
vuoden
 
aikana.
 
Hiilidioksidin
 
talteenottoteknologia
 
voi
merkittävästi
 
tukea
 
merenkulkualan
 
hiilineutraaliustavoitteita.
 
Yksi
LINCCS
 
-projektin
 
tärkeimmistä
 
tavoitteista
 
onkin
 
tuoda
markkinoille
 
merenkulun
 
CCS
 
-ratkaisu.
 
Wärtsilä
 
johtaa
 
tätä
 
työtä
tukenaan
 
Sustainable
 
Energy
 
Catapult
 
Center
 
ja
 
SINTEF
 
Energy.
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
norjalaisvarustamo
 
Eidesvik
 
Offshore
ASA
 
allekirjoittivat
 
uraa
 
uurtavan
 
yhteistyösopimuksen,
 
jonka
tavoitteena
 
on
 
muuttaa
 
offshore
 
-tukialuksen
 
(OSV)
polttomoottorit
 
käyttämään
 
polttoaineenaan
 
ammoniakkia.
Sopimus
 
kattaa
 
myös
 
tarvittavat
 
polttoainehuolto
 
-
 
ja
turvallisuusjärjestelmät.
 
Alustavasti
 
vuoden
 
2023
 
loppuun
mennessä
 
valmistuvaksi
 
suunniteltu
 
projekti
 
on
maailmanlaajuisesti
 
ensimmäinen
 
laatuaan.
Jälkiasennuskohteeksi
 
suunnitellussa
 
offshore
 
-tukialuksessa
 
on
Wärtsilän
 
monipolttoainemoottorit,
 
joiden
 
pääasiallinen
 
polttoaine
on
 
LNG.
 
Konversion
 
jälkeen
 
aluksessa
 
voidaan
 
käyttää
 
70-
prosenttista
 
ammoniakkiseosta.
 
Lopullisena
 
tavoitteena
 
on
käyttää
 
puhdasta
 
ammoniakkia
 
ja
 
minimoida
 
sytytyspolttoaineen
käyttö.
Marraskuussa
 
Wärtsilä
 
Voyage
 
solmi
 
Singaporen
 
merenkulku
 
-
 
ja
satamahallinnon
 
(MPA)
 
kanssa
 
tärkeän
 
sopimuksen
 
älysatamien
innovaatioita
 
ja
 
digitalisaatiota
 
koskevan
 
yhteistyön
vahvistamisesta.
 
Strategisen
 
kumppanuuden
 
päätavoitteita
 
on
kehittää
 
ja
 
edistää
 
digitalisaatiota
 
kiihdyttäviä
 
innovatiivisia
ratkaisuja,
 
edistää
 
sähköisten
 
navigointijärjestelmien
 
sekä
aluksen
 
ja
 
sataman
 
välisten
 
turvallisten
 
tiedonsiirtoratkaisujen
yhteentoimivuutta
 
matkojen
 
optimoimiseksi
 
sekä
 
rakentaa
luotettavaa,
 
kyberturvallista
 
ja
 
kustannustehokasta
 
tiedonvaihtoa
kaikkien
 
ekosysteemikumppanien
 
välille
 
toiminnan
 
tehokkuuden
lisäämiseksi.
Henkilöstö
Wärtsilän
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
17
 
305
 
(17
 
792).
Keskimääräinen
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuonna
 
2021
 
17
 
461
(18
 
307).
Wärtsilän
 
henkilöstöstä
 
21%
 
(21)
 
työskenteli
 
Suomessa
 
ja
 
40%
(41)
 
muualla
 
Euroopassa.
 
Henkilöstöstä
 
21%
 
(22)
 
työskenteli
Aasiassa,
 
12%
 
(11)
 
Amerikassa
 
ja
 
5%
 
(5)
 
muissa
 
maissa.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2021-12-31p8i0
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
5
 
000
10
 
000
15
 
000
20
 
000
2017
2018
2019
2020
2021
Henkilöstö
 
tilikauden
 
lopussa
Henkilöstö
 
keskimäärin
Henkilöstö
 
Suomessa
Henkilöstö
Muutokset
 
ylimmässä
 
johdossa
Håkan
 
Agnevall
 
(s.
 
1966,
 
DI,
 
MBA)
 
aloitti
 
Wärtsilä
 
Oyj
 
Abp:n
konsernijohtajana
 
1.2.2021.
 
Hänen
 
edeltäjänsä
 
Jaakko
 
Eskola
jatkoi
 
hallituksen
 
ja
 
johtokunnan
 
neuvonantajana
 
kunnes
 
jäi
eläkkeelle
 
30.6.2021.
Elokuussa
 
Wärtsilä
 
nimitti
 
Teija
 
Sarajärven
 
(s.
 
1969),
 
FM,
henkilöstöjohtajaksi
 
ja
 
johtokunnan
 
jäseneksi.
 
Sarajärvi
 
aloitti
tehtävässä
 
1.1.2022
 
Alid
 
Dettken
 
seuraajana
 
.
Selvitys
 
muista
 
kuin
 
taloudellisista
 
tiedoista
Kasvava
 
ympäristötietoisuus,
 
kiristyvä
 
sääntely,
 
asiakkaiden
odotukset
 
ja
 
hiilineutraaliuden
 
tavoittelu
 
tuovat
perustavanlaatuisia
 
muutoksia
 
sekä
 
merenku
 
lku
 
-
 
että
 
energia-
alalle.
 
Wärtsilä
 
on
 
kansainvälisesti
 
johtava
 
innovatiivisen
teknologian
 
ja
 
elinkaariratkaisujen
 
toimittaja
 
merenkulku
 
-
 
ja
energiamarkkinoilla.
 
Wärtsilä
 
keskittyy
 
kestävän
 
kehityksen
mukaisiin
 
innovaatioihin
 
teknologioissa
 
ja
 
palveluissa,
 
joilla
 
se
auttaa
 
asiakkaitaan
 
jatkuvasti
 
parantamaan
ympäristösuorituskykyään
 
ja
 
taloudellista
 
tulostaan.
 
Wärtsilällä
 
on
laajan
 
teknologi
 
avalikoimansa
 
ja
 
erikoistuneiden
 
palveluidensa
ansiosta
 
hyvät
 
valmiudet
 
tukea
 
merenkulku
 
-
 
ja
energiamarkkinoiden
 
hiilin
 
eutraaliuspyrkimyksiä
 
sekä
 
vähentää
päästöjä
 
ja
 
luonnonvarojen
 
käyttöä
 
.
 
Nämä
 
valmiudet
 
tukevat
asiakkaita
 
heidän
 
pyrkimyksissä
 
än
 
pienentää
 
hiilijalanjälkeään
 
ja
noudattaa
 
sääntely
 
ä.
 
Wärtsilän
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
tuotekehitystoiminnot
keskittyvät
 
jatkossakin
 
edistyksellisten
 
ympäristöteknologioiden
 
ja
 
ratkaisujen
 
kehittämiseen.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
 
ympäristöä
 
ja
 
korruption
 
torjuntaa
koskevia
 
periaatteita.
 
Wärtsilä
 
on
 
myös
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
kestävän
 
kehityksen
 
tavoitteita,
 
jotka
 
käsittelevät
 
asioita,
 
joihin
Wärtsilällä
 
on
 
positiivinen
 
vaikutus.
 
Tällaisia
 
ovat
 
esimerkiksi
puhdas
 
energia,
 
vähähiilinen
 
merenkulun
 
ekosysteemi
 
ja
vastuullinen
 
liiketoiminta.
Vastuullinen
 
liiketoiminta
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet
 
(Code
 
of
 
Conduct)
 
määrittelevät
koko
 
henkilöstöä
 
sitovat
 
säännöt
 
ja
 
ohjaavat
 
Wärtsilän
liiketoiminnan
 
vastuullisuutta
 
koskevia
 
päätöksiä.
Toimintaperiaatteita
 
täydentävät
 
koko
 
konsernin
 
kattavat
politiikat,
 
mukaan
 
lukien
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
turvallisuuspolitiikka,
 
yhtäläisiä
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskeva
 
politiikka
 
sekä
lahjonnan
 
ja
 
lahjusten
 
torjuntaa,
 
säännöstenmukaista
 
raportointia
sekä
 
hankintoja
 
koskevat
 
politiikat.
Wärtsilä
 
soveltaa
 
toimintaperiaatteitaan
 
aktiivisesti,
 
edistää
 
niiden
täytäntöönpanoa
 
tehokkaalla
 
koko
 
henkilöstölle
 
suunnatulla
viestinnällä
 
ja
 
valvoo
 
sisäisesti
 
periaatteiden
 
noudattamista
varmistaakseen,
 
että
 
ne
 
ymmärretään
 
ja
 
niihin
 
sitoudutaan
kaikkialla
 
organisaatiossa.
 
Code
 
of
 
Conduct
 
-koulutuksen
 
oli
suorittanut
 
vuoden
 
2021
 
lopussa
 
16
 
712
 
työntekijää
 
eli
 
94%
 
koko
henkilöstöstä.
 
Toimittajat
 
ja
 
liikekumppanit
 
ovat
 
olennainen
 
osa
 
Wärtsilän
tuotteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kokonaisarvoketjua.
 
Heidän
 
odotetaan
noudattavan
 
samoja
 
korkeita
 
juridisia
 
ja
 
eettisiä
 
normeja
 
sekä
liiketapoja
 
kuin
 
Wärtsilä
 
itsekin
 
noudattaa.
 
Tiedot
 
Wärtsilän
vaatimuksista
 
sisällytetään
 
toimittajille
 
suunnattuihin
sopimusmalleihin.
 
Ympäristövastuu
 
Wärtsilän
 
pääasiallinen
 
panos
 
ympäristösuorituskyvyn
parantamiseen
 
on
 
luotettavi
 
en
 
ja
 
turvalli
 
sten
 
teknologioi
 
den
 
ja
palveluj
 
en
 
tarjoaminen
 
asiakkaille.
 
Ne
 
paitsi
 
auttavat
 
täyttämään
ympäristömääräykset
 
myös
 
tuke
 
vat
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-alan
kestävää
 
kehitystä.
 
Wärtsilän
 
tuotteiden
 
ja
 
ratkaisujen
 
suunniteltu
käyttöikä
 
on
 
jopa
 
30
 
vuotta.
 
Siksi
 
keskittyminen
 
tuotteen
 
tai
järjestelmän
 
suorituskyvyn
 
parantamiseen
 
on
 
ratkaisevan
 
tärkeä
osa
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyötä
 
samoin
 
kuin
 
suorituskyvyn
elinkaarioptimointi.
 
Tuotteidensa
 
ja
 
ratkaisujensa
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamisen
 
lisäksi
 
Wärtsilä
 
valvoo
jatkuvasti
 
oman
 
toimintansa
 
vaikutuksia
 
ja
 
pyrkii
 
vähentämään
ene
 
rgiankulutusta
 
kaikissa
 
toimipisteissään
 
.
 
Wärtsilän
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-
 
ja
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuuspolitiikka
 
(QEHS)
 
määrää
 
yhtiön
 
tuotteiden
 
ja
palvelujen
 
ympäristövaikutusten
 
hallinnan
 
periaatteet.
Ympäristöasioihin
 
ja
 
ilmastonmuutokseen
 
liittyvät
 
mahdolliset
riskit
 
liittyvät
 
pääasiassa
 
päästörajoituksiin
 
ja
 
asiakkaiden
asennemuutoksiin
 
polttomoottoreiden
 
ja
 
fossiilisten
polttoaineiden
 
käytön
 
osalta.
 
Riskejä
 
hallitaan
 
keskittymällä
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystoiminnassa
 
tuotteiden
 
hyötysuhteen
parantamiseen
 
ja
 
päästöjen
 
vähentämiseen
 
sekä
 
kehittämällä
laaja
 
tuotevalikoima,
 
johon
 
sisältyy
 
jätteiden
 
ja
 
melun
vähentämiseen
 
sekä
 
jätevesien
 
ja
 
painolastivesien
 
käsittelyyn
liittyviä
 
teknologioita.
 
Vuonna
 
2021
 
tutkimu
 
kseen
 
ja
tuote
 
kehity
 
kseen
 
liittyvät
 
kulut
 
oliva
 
t
 
yhteensä
 
175
 
miljoonaa
euroa
 
eli
 
3,7%
 
liikevaihdosta.
 
Näistä
 
investoinneista
 
valtaosa
tähtä
 
si
 
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamiseen.
 
Merkittäviä
kestävän
 
kehityksen
 
innovaatioihin
 
liittyviä
 
saavutuksia
 
olivat
edistysaskeleet
 
moottoriteknologian
 
kehittämisessä
 
hiilettömien
polttoaineiden
 
käyttöä
 
varten.
Merenkulkumarkkinoille
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
ratkaisuja,
 
jotka
tukevat
 
yhtiön
 
päämäärää
 
kehittää
 
kestävää
 
yhteiskuntaa
teknologia
 
-
 
ja
 
palveluinnovaatioiden
 
avulla.
 
Markkinoille
 
tuotiin
päivitetty
 
versio
 
20DF
 
-monipolttoainemoottorista.
 
Uusittu
 
moottori
on
 
entistä
 
tehokkaampi
 
ja
 
polttoainetaloudellisempi.
 
Samalla
palamattoman
 
metaanin
 
osuus
 
laski
 
peräti
 
40%.
 
Energiasektorille
Wärtsilä
 
esitteli
 
sähköverkon
 
tasapainotusteknologian
 
osana
tuotetarjoomaa,
 
jonka
 
tarkoituksena
 
on
 
nopeuttaa
energiamurrosta
 
kustannustehokkaasti.
 
Tarjooma
 
koostuu
voimalaitoksista
 
sekä
 
energian
 
varastointi
 
-
 
ja
hallintajärjestelmistä.
 
Wärtsilä
 
julkisti
 
sitoumuksensa
 
kunnianhimoisiin
 
Set
 
for
 
30
 
-hiilineutraalius
 
tavoitteisiin.
 
Yhtiön
 
tavoitteena
 
on,
 
että
 
vuoteen
2030
 
mennessä:
 
sen
 
oma
 
toiminta
 
on
 
hiilineutraalia
 
ja
wartsila-2021-12-31p5i2
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
 
sen
 
tuotevalikoima
 
on
 
valmis
 
hiilettömiä
 
polttoaineita
varten.
Sosiaalinen
 
vastuu
 
ja
 
työsuhdeasiat
 
Wärtsilä
 
on
 
vastuullinen
 
työnantaja
 
ja
 
tarjoaa
 
henkilöstölle
työpaikan,
 
jossa
 
vallitsevat
 
avoimuus,
 
toisten
 
kunnioitus,
luottamus,
 
tasa
 
-arvo
 
ja
 
mahdollisuudet
 
henkilökohtaiseen
kehittymiseen.
 
Yhtiö
 
on
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-
aloitteen
 
ja
 
tukee
 
kansainvälisen
 
työjärjestö
 
n
 
ILO:n
 
määrittelemiä
työhön
 
liittyviä
 
oikeuksia.
 
Työntekijöiden
 
tasavertaisia
mahdollisuuksia
 
ja
 
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
koskeva
 
konsernipolitiikka
 
ohjaa
 
yhtenäisesti
 
kaikkien
 
Wärtsilä-
yhtiöiden
 
käytäntöjä.
 
Henkilöstöjohtamisen
 
prosesseja,
 
työkaluja
ja
 
yhteisiä
 
toimintatapoja
 
kehitetään
 
johdonmukaisuuden
varmistamiseksi
 
maa
 
-
 
ja
 
organisaatiorajoista
 
riippumatta.
Wärtsilän
 
kaikki
 
yksiköt
 
noudattavat
 
globaalia
 
tehtävien
vaativuusluokittelua
 
ja
 
yhtenäisiä
 
palkitsemisperiaatteita,
 
joilla
varmistetaan
 
läpinäkyvyys
 
ja
 
kaikkien
 
työntekijöiden
oikeude
 
nmukainen
 
kohtelu.
 
Wärtsilän
 
henkilöstöstrategian
 
tavoitteena
 
on
 
varmistaa,
 
että
liiketoiminnoilla
 
on
 
käytettävissään
 
tarvitsemansa
 
osaavat
 
ja
motivoituneet
 
työntekijät.
 
Osaamisen
 
kehittämiseksi
 
henkilöstölle
tarjotaan
 
laajasti
 
erilaisia
 
sisäisiä
 
koulutuksia,
 
joiden
 
aiheita
 
ovat
mm.
 
konetekniikka,
 
työturvallisuus
 
ja
 
-terveys,
 
kielet
 
ja
 
kulttuuri,
projektijohtaminen,
 
ympäristö
 
ja
 
johtaminen.
 
Wärtsilän
henkilöstölle
 
kertyi
 
keskimäärin
 
1,1
 
koulutuspäivää
 
vuonna
 
2021.
 
Wärtsilä
 
pyrkii
 
tarjoamaan
 
työntekijöilleen
 
ja
sopimuskumppaneilleen
 
turvallisen
 
työskentely
 
-ympäristön
 
sekä
minimoimaan
 
tuotteidensa
 
ja
 
palvelujensa
 
käyttöön
 
liittyvät
terveys
 
-
 
ja
 
turvallisuusriskit.
 
Yhtiön
 
työterveys
 
-
 
ja
turvallisuusperiaatteet
 
määritellään
 
yhtiön
 
toimintaperiaatteissa,
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
 
työturvallisuuspolitiikassa
(QEHS)
 
sekä
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuusdirektiivissä
 
(EHS).
 
Kaikilta
 
Wärtsilän
 
yksiköiltä
vaaditaan
 
QEHS-politiikan
 
sekä
 
EHS
 
-direktiivin
 
mukainen
johtamisjärjestelmä.
 
Johtamisjärjestelm
 
än
 
lisäksi
 
Wärtsilä-
yhtiöissä
 
on
 
käytössä
 
paikallisen
 
lainsäädännön
 
edellyttämiä
työsuojeluohjelmia.
 
Wärtsilän
 
pitkän
 
aikavälin
 
tavoitteena
 
on
 
nolla
tapaturmaa.
 
Vuonna
 
2021
 
konsernin
 
poissaoloon
 
johtavien
tapaturmien
 
taajuusindeksi
 
oli
 
1,55
 
(2,03)
 
.
Ihmisoikeuksien
 
kunnioittaminen
 
Wärtsilä
 
tukee
 
ja
 
kunnioittaa
 
YK:n
 
yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
 
julistukseen
 
kirjattuja
 
ihmisoikeuksia.
 
Wärtsilä
 
on
myös
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-aloitteen
 
ja
 
on
 
siten
sitoutunut
 
sen
 
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
 
ympäristöä
 
ja
korruption
 
torjuntaa
 
koskeviin
 
periaatteisiin.
 
Työntekijät
 
eivät
 
saa
rikkoa
 
näitä
 
oikeuksia
 
millään
 
tavoin,
 
eivät
 
suoraan
 
eivätkä
välillisesti.
 
Wärtsilä
 
ei
 
hyväksy
 
minkäänlaista
 
pakkotyötä
 
tai
lapsityövoiman
 
käyttöä.
 
Ihmis
 
-
 
ja
 
työelämän
 
oikeudet
 
ovat
 
osa
toimintaperiaatekoulutusta,
 
ja
 
ne
 
on
 
sisällytetty
 
Wärtsilän
tasavertaisia
 
mahdollisuuksia
 
ja
 
oikeudenmukaisia
työsuhdekäytäntöjä
 
koskevaan
 
politiikkaan
 
sekä
 
yhtiön
toimittajakäsikirjaan
 
.
 
Korruption
 
ja
 
lahjonnan
 
vastaiset
 
menettelyt
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet,
 
korruption
 
vastainen
 
politiikka
 
ja
itsenäisiä
 
välittäjiä
 
koskeva
 
ohjeistus
 
(Broker
 
Directive)
nimenomaisesti
 
kieltävät
 
yhtiötä
 
ja
 
sen
 
työntekijöitä
 
ottamasta
 
tai
tarjoamasta
 
minkäänlaista
 
lahjuksena
 
pidettävää
 
etua
 
sekä
ryhtymästä
 
minkäänlaisiin
 
toimiin,
 
jotka
 
voisivat
 
johtaa
eturistiriitaan
 
tai
 
lojaaliusrikkomukseen.
 
Näissä
 
ohjeissa
velvoitetaan
 
noudattamaan
 
paikallisia
 
korruption
 
vastaisia
 
lakeja
kaikissa
 
maissa,
 
joissa
 
Wärtsilä
 
toimii
 
tai
 
aikoo
 
toimia,
 
ja
kehotetaan
 
raportoimaan
 
mah
 
dollisista
 
rikkomuksista.
 
Wärtsilä
 
tiedostaa
 
riskin
 
joutua
 
ulkopuolisten
 
toimijoiden
 
vilpin
kohteeksi
 
ja
 
että
 
korruption
 
ja
 
vilpin
 
riski
 
on
 
korostunut
 
monilla
yhtiön
 
toiminta
 
-alueilla.
 
Siksi
 
kaikilta
 
työntekijöiltä
 
edellytetään
tiukkojen
 
korruption
 
vastaisten
 
menettelytapojen
 
ehdotonta
noudattamista.
 
Henkilöstölle
 
järjestetään
 
laajalti
 
koulutusta
lahjonnan
 
vastaisista
 
periaatteista
 
ja
 
lainsäädännöstä
 
sekä
 
yhtiön
niitä
 
koskevista
 
politiikoista
 
ja
 
toimintatavoista.
 
Vuoden
 
2021
loppuun
 
mennessä
 
88%
 
Wärtsilän
 
työntekijöistä
 
oli
 
osallistunut
lahjonnan
 
torjuntaa
 
koskevaan
 
koulutukseen.
 
Henkilöstöä
kannustetaan
 
antamaan
 
palautetta
 
ja
 
kertomaan
havaitsemastaan
 
kyseenalaisesta
 
toiminnasta
 
linjajohdolle
 
tai
suoraan
 
Compliance
 
-toiminnolle,
 
lakiasiainosastolle
 
tai
 
sisäiselle
tarkastukselle.
 
Wärtsilällä
 
on
 
myös
 
työkalu,
 
jonka
 
kautta
työntekijät
 
voivat
 
ilmoittaa
 
rikkomuksista
 
.
EU:n
 
kestävän
 
rahoituksen
 
taksonomian
 
mukainen
 
raportointi
Wärtsilä
 
pyrkii
 
tuke
 
maan
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-alan
hiilineutraaliusta
 
voitteita.
 
Hiilineutraalius
 
onkin
 
yhtiön
 
strategian
ytimessä.
 
Wärtsilän
 
vahva
 
asema,
 
osaaminen
 
ja
 
kyvykkyydet
edistävät
 
olennaisesti
 
näiden
 
tavoitteiden
 
saavuttamista
 
ja
auttavat
 
asiakkaita
 
muuttamaan
 
toimintansa
 
hiilineutraaliksi.
 
Wärtsilällä
 
on
 
keskeinen
 
rooli
 
alusten
 
ja
 
koko
 
merenkulun
arvoketjun
 
hiilineutraaliuskehityksessä.
 
Yhtiön
 
laaja
 
tuote
 
-
 
ja
ratkaisuvalikoima,
 
muun
 
muassa
 
moottorit,
 
propulsiojärjestelmät,
hybridiratkaisut,
 
integroidut
 
voimansiirtojärjestelmät,
 
päästöjä
vähentävät
 
ratkaisut
 
ja
 
lai
 
valiikenteen
 
optimointiratkaisut,
 
tukevat
keskeisesti
 
siirtymää
 
kohti
 
päästötöntä
 
merenkulkua.
 
Energia
 
-
 
ja
 
merenkulkualat
 
nojautuvat
 
edelleen
 
pitkälti
 
fossiilisiin
polttoaineisiin.
 
Wärtsilän
 
nykyisen
 
valikoiman
 
avulla
 
yhtiön
asiakkaat
 
voivat
 
jo
 
nyt
 
vaihtaa
 
hiilineutraaleihin
 
polttoaineisiin,
kuten
 
biopolttoaineisiin
 
tai
 
synteettiseen
 
metaaniin.
 
Vaikka
siirtym
 
ä
 
fossiilisista
 
polttoaineista
 
hiilineutraaleihin
 
tai
 
hiilettömiin
polttoaineisiin
 
tapahtuu
 
vaiheittain
 
,
 
Wärtsilä
 
llä
 
on
 
jo
 
valmiudet
edistää
 
sitä
 
tarjoamalla
 
teknologioita,
 
joiden
 
avulla
 
sen
 
asiakkaat
voivat
 
käyttää
 
kestävämpiä
 
polttoaineita
 
niiden
 
tullessa
 
saataville.
Energia
 
-alalla
 
Wärtsilän
 
teknologiat
 
mahdollistavat
 
uusiutuvan
energiantuotannon
 
maksimaalisen
 
ja
 
optimaalisen
hyödyntämisen.
 
Joustavat
 
moottorivoimalat
 
yhdessä
 
energian
varastointiratkaisujen
 
kanssa
 
parantavat
 
energiajärjestelmän
tehokkuutta
 
ja
 
huoltovarmuutta
 
sekä
 
pienentävät
kasvihuonekaasupäästöjä.
Vuonna
 
2021
 
Wärtsilä
 
ilmoitti,
 
että
 
yhtiön
 
tavoitteena
 
on
 
pystyä
tarjoamaan
 
hiilettömille
 
polttoaineille
 
valmis
 
tuotevalikoima.
 
Yhtiö
haluaa
 
tukea
 
asiakkaitaan
 
ja
 
koko
 
merenkulku
 
-
 
ja
energiasektoreita
 
niiden
 
matkalla
 
kohti
 
hiilineutraaliutta.
 
Wärtsilän
tuotteet
 
ja
 
ratkaisut
 
vastaavat
 
tiukimpi
 
inkin
ympäristövaatimuksi
 
in
 
,
 
ja
 
näillä
 
sektoreilla
 
käytettävien
moottoreiden
 
polttoainejoustavuus
 
on
 
tärkeä
 
muutoksen
mahdollistaja.
Heinäkuussa
 
2021
 
Wärtsilä
 
käynnisti
 
laajan
 
testiohjelman
 
kohti
vedyllä
 
ja
 
ammoniakilla
 
toimivia
 
hiilettömiä
 
ratkaisuja.
 
Wärtsilän
polttoaineesta
 
riippumattoman
 
lähestymistavan
 
ansiosta
 
yhtiö
pystyy
 
tukemaan
 
energia
 
-
 
ja
 
merenkulkusektoreita
 
kestävien
 
ja
tehokkaiden
 
polttoainestrategioiden
 
käyttöönotossa
 
useissa
kustannuksiltaan
 
optimoiduissa
 
vaiheissa.
 
Yhtiö
 
on
 
investoinut
jatkuvasti
 
ja
 
järjestelmällisesti
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyöhön
 
ja
panostanut
 
pitkäjänteisesti
 
tuotekehitykseen,
 
jossa
 
keskitytään
polttoainejoustavuuteen,
 
energiatehokkuuteen
 
ja
 
päästöjen
vähentämiseen.
 
Wärtsilän
 
moottoreissa
 
voi
 
jo
 
nyt
 
käyttää
biopolttoaineita,
 
metanolia
 
ja
 
vetyseoksia.
 
Wärtsilä
 
odottaa
saavansa
 
puhtaalla
 
vetypolttoaineella
 
toimivan
 
moottori
 
-
 
ja
laitoskonseptin
 
energiamarkkinoille
 
vuoteen
 
2025
 
mennessä.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Wärtsilä
 
on
 
jo
 
onnistuneesti
 
testannut
 
laivamoottoria,
 
joka
 
käyttää
70%
 
ammoniakkia
 
sisältävää
 
polttoainesekoitusta.
 
Yhtiö
 
odottaa
saavansa
 
puhtaalla
 
ammoniak
 
illa
 
toimivan
 
moottorikonseptin
merenkulkumarkkinoille
 
vuonna
 
2023.
 
Wärtsilä
 
on
 
tehnyt
 
ensimmäisen
 
alustavan
 
arvioinnin
taloudellisista
 
toiminnoistaan
 
EU:n
 
kestävän
 
rahoituksen
taksonomian
 
ensimmäisen
 
ilmastoa
 
koskevan
 
delegoidun
säädöksen
 
perusteella,
 
kuten
 
8.
 
artiklaa
 
koskevassa
delegoidussa
 
säädöksessä
 
vaaditaan.
 
Alustavan
 
arvion
perusteella
 
Wärtsilän
 
taksonomiaa
 
koskevat
 
keskeiset
tulosindikaattorit
 
(KPI)
 
vuodelle
 
2021
 
ovat:
 
KPI
Yhteensä
(MEUR)
Taksonomia-
kelpoista
 
(%)
Ei-taksonomia-
kelpoista
 
(%)
Liikevaihto
4
 
778
8
92
Investoinnit
226
22
78
Operatiiviset
kulut
176
8
92
Suuri
 
osa
 
Wärtsilän
 
taloudellisista
 
toiminnoista
 
ei
 
tällä
 
hetkellä
ole
 
ensimmäisen
 
ilmastoa
 
koskevan
 
delegoidun
 
säädöksen
piirissä.
 
Merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-alan
 
palvelu
 
t
 
kattoivat
 
52%
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
vuonna
 
2021.
 
Palvelut
 
ovat
avainasemassa
 
laittee
 
n
 
käyttöajan,
 
luotettavuuden,
vähäisemmän
 
polttoaineenkulutuksen
 
ja
 
pienempien
 
päästöjen
mahdollistajana
 
.
 
Palvelu
 
t
 
eivät
 
kuitenkaan
 
kuulu
 
taksonomian
piiriin
 
.
Wärtsilällä
 
on
 
keskeinen
 
rooli
 
alusten
 
ja
 
koko
 
merenkulun
arvoketjun
 
hiilineutraaliuskehityksessä
 
.
 
Yhtiön
 
laaja
 
tuote
 
-
 
ja
ratkaisuvalikoima,
 
muun
 
muassa
 
moottorit,
 
propulsiojärjestelmät,
hybridiratkaisut,
 
integroidut
 
voimansiirtojärjestelmät
 
ja
 
päästöjä
vähentävät
 
ratkaisut,
 
tukevat
 
keskeisesti
 
siirtymää
 
kohti
päästötöntä
 
merenkulkua.
 
Ne
 
jäävät
 
kuitenkin
 
kaikki
 
taksonomian
ulkopuolell
 
e,
 
koska
 
siihen
 
sisältyy
 
ainoastaan
 
alusten
 
valmistus
 
ei
 
alusteknologi
 
at
 
tai
 
-komponent
 
it.
 
Energia
 
liiketoiminnassa
 
myös
hiilineutraale
 
ja
 
polttoaineita
 
varten
 
valmiit,
 
maakaasulla
 
tai
 
muilla
fossiilisilla
 
polttoaineilla
 
toimivat
 
moottorit
 
jäävät
 
taksonomian
ulkopuolell
 
e.
Kaikkiaan
 
8%
 
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
arvioitiin
 
olevan
taksonomia
 
kelpois
 
ta
 
sisältäen
 
energian
 
varastointiliiketoimin
 
nan,
biokaasuratkaisut
 
ja
 
digitaaliset
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisut.
Voidakseen
 
raportoida
 
nämä
 
luvut
 
Wärtsilä
 
on
 
arvioinut
taloudellisia
 
toimintojaan
 
ilmastoa
 
koskevaan
 
delegoituun
säädökseen
 
sisällytettyjen
 
taloudellisten
 
toimintojen
 
perusteella.
Taksonomiakelpoiset
 
taloudelliset
 
toiminnot
 
on
 
tunnistettu
vertaamalla
 
deleg
 
oidussa
 
säädöksessä
 
viitattuja
 
NACE
 
-koodeja
Wärtsilän
 
taloudellisiin
 
toimintoihin.
 
Taloudellisten
 
toimintojen
taksonomiakelpoisuuden
 
määrittämiseksi
 
on
 
lisäksi
 
arvioitu
asianmukaisia
 
merkittävän
 
edistävyyden
 
kynnysarvoja.
Taksonomiakelpoisten
 
taloudellisten
 
toimintojen
 
liikevaihdot,
investoinnit
 
ja
 
operatiiviset
 
kulut
 
kerättiin
 
kirjanpitojärjestelmästä.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
 
KPI
Tunnistetut
 
taksonomiakelpoiset
 
taloudelliset
toiminnot
Huomautukset
Liikevaihto
 
Energian
 
varastointiliiketoiminta
 
Biokaasuratkaisut
 
Digitaaliset
 
laivaliikenteen
 
optimointiratkaisut
Wärtsilä
 
pitää
 
energian
 
varastointiliiketoimintaansa
taksonomiakelpoisena
 
taloudellisena
 
toimintona.
 
Wärtsilän
 
energian
varastointiratkaisut
 
ja
 
energian
 
hallintajärjestelmät
 
mahdollistavat
uusiutuvan
 
sähkön
 
tehokkaan
 
varastoinnin.
 
Wärtsilän
 
biokaasuratkaisuja
pidetään
 
taksonomiakelpoisina
 
muiden
 
vähähiilisten
 
teknologioiden
valmistusta
 
koskevan
 
kategorian
 
kautta.
 
Digitaalisia
 
laivaliikenteen
optimointiratkaisuja
 
pidetään
 
taksonomiakelpoisina
 
kasvihuonekaasupäästöjä
 
vähentäviä
 
datavetoisia
 
ratkaisuja
 
koskevan
kategorian
 
kautta.
 
Wärtsilä
 
ei
 
pitänyt
 
monipolttoainemoottoriratkaisuja
taksonomiakelpoisina
 
tässä
 
vaiheessa.
Investoinnit
 
Uudet
 
rakennukset
 
(vuokra)
 
Henkilöautot
 
ja
 
kevyet
 
hyötyajoneuvot
 
Laivaliikenteen
 
optimointiin
 
liittyvät
 
aktivoidut
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Kaikki
 
uusiin
 
rakennuksiin
 
tai
 
uusiin
 
ajoneuvoihin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
ovat
taksonomiakelpoisia.
 
Aktivoitujen
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenojen
 
suhteen
taksonomiakelpoisuus
 
noudattaa
 
samaa
 
logiikkaa
 
kuin
 
liikevaihdon
kohdalla.
 
Taksonomiakelpoiseen
 
valmistukseen
 
liittyviä
 
investointeja
 
ei
tunnistettu.
Operatiiviset
kulut
 
Tulevaisuuden
 
polttoaineisiin
 
liittyvät
aktivoimattomat
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
 
Dataratkaisuihin
 
liittyvät
 
aktivoimattomat
 
tutkimus-
ja
 
kehitysmenot
Aktivoimattomien
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenojen
 
suhteen
taksonomiakelpoisuus
 
noudattaa
 
samaa
 
logiikkaa
 
kuin
 
liikevaihdon
kohdalla.
 
Sellaisiin
 
aktivoimattomiin
 
tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenoihin,
 
jotka
koskevat
 
moottoreidemme
 
kykyä
 
käyttää
 
tulevaisuuden
 
vihreitä
 
ja
hiilettömiä
 
polttoaineita,
 
liittyviä
 
operatiivisia
 
kuluja
 
pidettiin
 
kuitenkin
taksonomiakelpoisina,
 
koska
 
näillä
 
polttoaineilla
 
asiakkaamme
 
voivat
tulevaisuudessa
 
tuottaa
 
sähköä
 
uusiutuvista,
 
fossiilittomista
 
kaasu-
 
ja
nestepolttoaineista.
 
Taksonomiakelpoiseen
 
valmistukseen
 
liittyviä
operatiivisia
 
kuluja
 
ei
 
tunnistettu.
Raportointisegmentit
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
Marine
 
Powerin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2021
 
kasvoi
 
16%
 
2
 
011
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
737
 
)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,08
 
(0,99).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
22%
 
1
 
305
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
070)
 
.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
kasvoi
 
6%
 
706
 
miljoonaan
 
euroon
 
(667).
Tärkeimpiä
 
laitteiden
tilauskertymään
 
myötävaikuttaneita
 
segmenttejä
 
olivat
kauppalaivat
 
(40%),
 
risteilyalukset
 
(12%),
 
matkustajalautat
 
(11%)
ja
 
erikoisalukset
 
(16%).
 
Markkinaolosuhteet
 
ja
 
hintakilpailutilanne
pysyivät
 
haastavina.
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
 
8%
 
1
 
994
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
839).
Liikevaihto
 
kasv
 
oi
 
7%
 
1
 
863
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
748)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
12%
 
1
 
226
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
096),
 
minkä
 
taustalla
 
oli
 
risteilyalusten
uudelleenaktivointi
 
vuoden
 
toisella
 
puoliskolla
 
.
 
Laitteiden
liikevaihto
 
laski
 
2%
 
637
 
miljoo
 
naan
 
euroon
 
(652)
 
johtuen
alhaisesta
 
tilauskertymästä
 
aiemmin
 
.
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
oli
 
195
 
miljoonaa
 
euroa
 
(137
 
)
 
eli
 
10,5%
 
liikevaihdosta
 
(7,8).
Tulosparannuksen
 
taustalla
 
olivat
 
ennen
 
kaikkea
 
suotuisa
liikevaihdon
 
jakauma
 
laitteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kesken,
risteilyalusten
 
uudelleenaktivointi
 
ja
 
kasvaneet
 
palveluvolyymit
vuoden
 
toisella
 
puoliskolla
 
sekä
 
toteutetut
 
tehostamistoimet.
Kannattavuutta
 
heikensivät
 
tehtaiden
 
alhaiset
 
käyttöasteet
 
ja
kohonneet
 
kustannukset.
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttaviin
 
eriin
sisältyi
 
15
 
miljoonaa
 
euroa
 
kuluja,
 
jotka
 
liittyivät
 
pääasiassa
Wärtsilä
 
CME
 
-yhteisyrityksen
 
sulkemiseen
 
Zhenjiangissa
Kiinassa
 
ja
 
toiminnan
 
laajuuden
 
muutoksiin
 
Vaasassa
 
sijaitsevan
uuden
 
Smart
 
Technology
 
Hubin
 
myötä.
Divestments
Toukokuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
Delivery
 
Centre
 
Santanderin
myynnistä
 
Javier
 
Cavada
 
Corporación
 
Cantabrialle
 
(“JCCC”).
Delivery
 
Centre
 
Santander
 
on
 
huippuluokan
 
valimo,
 
joka
 
pystyy
valamaan
 
korkealaatuista
 
NiAlBronze
 
-seosta.
 
Laitos
 
sijaitsee
Santanderissa
 
Pohjois
 
-Espanjassa,
 
ja
 
siellä
 
työskentelee
 
45
ammattilaista.
 
Sen
 
vuosittainen
 
kapasiteetti
 
on
 
700
 
tonnia.
 
Osana
yrityskauppaa
 
Wärtsilä
 
ja
 
JCCC
 
solmivat
 
strategisen
tuotantosopimuksen,
 
jonka
 
mukaan
 
JCCC
 
toimittaa
pronssiseosvaluja
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Powerille.
 
Kauppa
 
odotetaan
wartsila-2021-12-31p5i2
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
saatavan
 
päätökseen
 
vuoden
 
2022
 
ensimmäisellä
 
puoliskolla,
kun
 
kaupan
 
ehdot
 
on
 
täytetty.
Myös
 
toukokuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
sen
 
yhteisyrityskumppani
Zhenjiang
 
CME
 
Co
 
Ltd
 
(CSSC
 
Marine
 
Power,
 
jonka
 
omistaa
CSSC
 
-konserni)
 
ilmoittivat
 
Wärtsilä
 
CME
 
-yhteisyrityksen
sulkemisesta
 
Zhenjiangissa
 
Kiinassa.
 
Osa
 
yhteisyrityksen
tuotantoon
 
ja
 
toimituksiin
 
liittyvistä
 
toiminnoista
 
on
 
siirretty
Propulsion
 
Delivery
 
Centre
 
Wuxiin
 
(DCW),
 
joka
 
sijaitsee
Kiinassa.
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
Marine
 
Systemsin
 
tilauskert
 
ymä
 
vuonna
 
2021
 
kasvoi
 
55%
 
835
miljoonaan
 
euroon
 
(539)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,28
 
(0,67).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
14%
 
235
 
miljoonaan
 
euroon
 
(205).
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
kasvoi
 
80%
 
600
 
miljoonaan
 
euroon
 
(334).
 
Vuoden
 
lopun
tilauskanta
 
kasvoi
 
22%
 
1
 
042
 
miljoonaan
 
euroon
 
(857)
 
kaikkien
muiden
 
liiketoimintayksiköiden
 
paitsi
 
Exhaust
 
Treatmentin
 
kasvun
siivittämänä
 
.
Liikevaihto
 
laski
 
19%
 
654
 
miljoonaan
 
euroon
 
(808)
 
edellisvuoteen
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
laski
 
4%
 
211
 
miljoonaan
 
euroon
(219)
 
.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
 
25%
 
444
 
miljoonaan
 
euroon
(588).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
52
 
miljoonaa
 
euroa
 
(83)
 
eli
7,9%
 
liikevaihdosta
 
(10,3
 
)
 
rikkipesureiden
 
volyymien
pienentymisen
 
ja
 
uusiin
 
aluksiin
 
asennettavien
 
rikkipesureiden
matalampien
 
katteiden
 
seurauksena.
 
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttaviin
 
eriin
 
sisältyi
 
4
 
miljoonaa
 
euroa
 
toiminnan
 
laajuuden
muutoksiin
 
ja
 
organisaation
 
optimointiin
 
liittyviä
 
kuluja
 
.
 
Wärtsilä
 
Voyage
Voyagen
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2021
 
kasvoi
 
12%
 
292
 
miljoonaan
euroon
 
(262)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
1,05
 
(1,06).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
19%
 
109
miljoonaan
 
euroon
 
(92)
 
.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
 
8%
 
183
miljoonaan
 
euroon
 
(170).
 
Koronapandemian
 
tilauskertymää
vuonna
 
2020
 
painanut
 
vaikutus
 
hälveni
 
merkittävästi
 
vuoden
2021
 
kuluessa
 
toimialan
 
sopeutuessa
 
pandemiaan
 
ja
asiakasaktiviteetin
 
lähestyessä
 
pandemiaa
 
edeltävää
 
tasoa.
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
kasvoi
 
5%
 
288
 
miljoonaan
 
euroon
(275).
 
Liikevaihto
 
kasvoi
 
13%
 
279
 
miljoonaan
 
euroon
 
(248)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Kasvun
 
taustalla
 
oli
 
pääasiassa
asiakasaktiviteetin
 
vahvistuminen
 
kohti
 
pandemiaa
 
edeltävää
tasoa,
 
mikä
 
tuki
 
ei-sopimuspohjaisten
 
palveluiden
 
ja
uudisprojektien
 
kysynnän
 
elpymistä.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
25%
 
105
 
miljoonaan
 
euroon
 
(85)
 
.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
6%
 
174
 
miljoonaan
 
euroon
 
(163).
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
-28
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-41)
 
eli
 
-9,9%
 
liikevaihdosta
 
(-16,5
 
).
 
Tulosta
 
paransivat
korkeammat
 
myyntimäärät,
 
suotuisampi
 
liikevaihtojakauma
laitteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kesken
 
sekä
 
toteutetut
tehostamistoimenpiteet.
 
Samaan
 
aikaan
 
investoinnit
 
digitaalisiin
kyvykkyyksiin
 
ja
 
koronapandemiasta
 
johtuneet
 
henkilöstön
maailmanlaajuisen
 
käytön
 
rajoitukset
 
rasittivat
 
liiketulosta.
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttaviin
 
eriin
 
sisältyi
 
12
 
miljoonaa
 
euroa
tehokkuuden
 
parantamiseen
 
liittyviä
 
kuluja.
Wärtsilä
 
Energy
Energyn
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2021
 
kasvoi
 
48%
 
2
 
444
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
653)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,31
 
(1,02).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
9%
 
916
 
miljoonaan
 
euroon
 
(840)
 
.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
kasvoi
88%
 
1
 
529
 
miljoonaan
 
euroon
 
(813).
 
Laitteiden
 
kysyntä
 
oli
suurinta
 
Amerikassa.
 
Wärtsilä
 
sai
 
tilaukset
 
merkittävistä
voimalaitosprojekteista
 
Yhdysvalloissa,
 
Meksikossa
 
ja
Brasiliassa.
 
Energian
 
varastointimarkkinoilla
 
kysyntä
 
oli
 
vahvaa,
ja
 
tilauksia
 
saatiin
 
3
 
000
 
MWh:n
 
edestä.
 
Vuoden
 
lopun
tilauskanta
 
kasvoi
 
31%
 
2
 
393
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
830).
Liikevaihto
 
kasvoi
 
15%
 
1
 
861
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
620)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
14%
 
891
miljoonaan
 
euroon
 
(782)
 
.
 
Laitteiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
16%
 
970
miljoonaan
 
euroon
 
(83
 
8).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
136
miljoonaa
 
euroa
 
(101
 
)
 
eli
 
7,3%
 
liikevaihdosta
 
(6,3).
Myyntivolyymien
 
hyvä
 
kehitys
 
ja
 
parempi
 
palvelukapasiteetin
käyttöaste
 
tukivat
 
liikevoittomarginaalin
 
kehitystä.
 
Kannattavuutta
rasittivat
 
ensimmäisellä
 
vuosineljänneksellä
 
suoritetun
perusteellisen
 
projektiriskiarvion
 
perusteella
 
tehdyt
 
noin
 
20
miljoonan
 
euron
 
nettovaraukset,
 
tehdaskapasiteetin
 
alhainen
käyttöaste
 
sekä
 
kustannusten
 
nousu.
Muut
 
liiketoiminnot
Wärtsilä
 
Portfolio
 
Business
Portfolio
 
Businessin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2021
 
laski
 
9%
 
153
miljoonaan
 
euroon
 
(168)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
American
 
Hydro
-liiketoimintayksikössä
 
nähtiin
 
kasvua,
 
mutta
 
vuonna
 
2021
toteutetuilla
 
liiketoimintayksiköiden
 
myynneillä
 
oli
 
puolestaan
negatiivinen
 
vaikutus.
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
laski
 
45%
 
142
miljoonaan
 
euroon
 
(257)
 
johtuen
 
pääasiassa
 
myytyjen
liiketoimintayksiköiden
 
tilauskantojen
 
poistumisesta
 
.
Liikevaihto
 
laski
 
33%
 
121
 
miljoonaan
 
euroon
 
(181)
 
edellisvuoteen
nähden
 
johtuen
 
vuonna
 
2021
 
toteutetuista
 
liiketoimintayksiköiden
myynneistä
 
.
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
2
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-6)
eli
 
1,6%
 
liikevaihdosta
 
(-3,1
 
),
 
mihin
 
vaikutti
 
lähinnä
 
Water
 
&
Waste
 
-liiketoimintayksikön
 
parantunut
 
kannattavuus.
Yritysmyynneistä
 
johtuvia,
 
vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavia
 
eriä
kirj
 
attiin
 
11
 
miljoonaa
 
euroa
 
.
Yritysmyynnit
Tammikuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
myyvänsä
 
100%
 
omistamansa
Entertainment
 
-liiketoiminnan,
 
Wärtsilä
 
Funa
 
GmbH:n,
 
osakkeista
ranskalaiselle
 
pörssiyhtiölle
 
Videlio
 
SA:lle.
 
Tämä
 
Wärtsilän
entinen
 
liiketoiminta
 
suunnittelee,
 
valmistaa
 
ja
 
integroi
 
viihde
 
-,
valaistus
 
-,
 
valaistuksen
 
säätö
 
-,
 
kuulutus
 
-
 
ja
 
digitaalisen
äänentoiston
 
järjestelmiä
 
risteilyaluksiin
 
ja
 
huvipuistoihin.
Yrityksestä
 
tuli
 
osa
 
Wärtsilää
 
L-3
 
Communications
 
MSI:n
 
oston
yhteydessä
 
vuonna
 
2015.
 
Sillä
 
on
 
172
 
työntekijää
 
viidessä
maassa,
 
suurin
 
osa
 
Saksan
 
Emdenissä.
 
Liikevaihto
 
vuonna
 
2020
oli
 
noin
 
50
 
miljoonaa
 
euroa.
 
Kauppa
 
saatettiin
 
päätökseen
huhtikuussa.
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
myyvänsä
 
100%
 
omistamansa
Wärtsilä
 
Euroatlas
 
GmbH:n
 
osakkeista
 
ruotsalaiselle
 
globaalisti
toimivalle
 
sijoitusyhtiö
 
Mimirille.
 
Tämä
 
Wärtsilän
 
entinen
liiketoiminta
 
tarjoaa
 
globaalille
 
asiakaskunnalleen
 
räätälöityjä
korkean
 
suorituskyvyn
 
tehonmuunnosratkaisuja
 
meri
 
-,
 
ilmailu
 
-
 
ja
maasovelluksiin,
 
jotka
 
edellyttävät
 
ehdotonta
 
luotettavuutta,
tehotiheyttä
 
ja
 
huippuluokan
 
energiatehokkuutta
 
ankarissa
ympäristöolosuhteissa.
 
Yhtiö
 
tuli
 
osaksi
 
Wärtsilää
 
L-3
Communications
 
MSI:n
 
oston
 
yhteydessä
 
vuonna
 
2015.
 
Sillä
 
on
79
 
työntekijää
 
Bremenissä
 
Saksassa.
 
Kauppa
 
saatettiin
päätökseen
 
heinäkuussa.
wartsila-2021-12-31p5i2
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
myyvänsä
 
Tank
 
Control
 
Systems
 
-liiketoimintansa
 
tanskalaiselle
 
Svanehøj’lle,
 
joka
 
suunnittelee
 
ja
valmistaa
 
kaasualan
 
erikoispumppuja.
 
Wärtsilä
 
Tank
 
Control
Systems
 
suunnittelee,
 
valmistaa
 
ja
 
myy
 
korkealuokkaisia
mittausjärjestelmiä
 
LNG
 
-alusten,
 
offshore
 
-kaasuvarastojen
 
sekä
LNG
 
-terminaalien
 
kaasutankkeihin.
 
Tank
 
Control
 
Systems
 
on
myös
 
yksi
 
alan
 
johtavista
 
turvallisuustuotteiden
 
valmistajista
maissa
 
oleville
 
LPG
 
-varastoille
 
sekä
 
maanalaisille
luolavarastoille.
 
Liiketoiminnasta
 
tuli
 
osa
 
Wärtsilää
 
Total
Automation
 
-yritysoston
 
myötä
 
vuonna
 
2006.
 
Henkilöstöä
 
on
yhteensä
 
noin
 
50
 
Britanniassa,
 
Ranskassa
 
ja
 
Singaporessa.
Liikevaihto
 
vuonna
 
2020
 
oli
 
7,5
 
miljoonaa
 
euroa.
 
Kauppa
saa
 
tettiin
 
päätökseen
 
tammikuussa
 
2022.
Riskit
 
ja
 
liiketoiminnan
 
epävarmuustekijät
Koronaviruksen
 
uudet
 
variantit
 
ja
 
niiden
 
leviämisen
 
estämiseksi
tehtävät
 
toimenpiteet
 
muodostavat
 
keskeisimmän
 
riskin
 
laitteiden
ja
 
palvelujen
 
kysynnälle
 
lyhyellä
 
ja
 
keskipitkällä
 
aikavälillä.
 
Niiden
vaikutukset
 
ulottuvat
 
maailmanlaajuiseen
 
energiankulutukseen,
meriliikenteeseen
 
sekä
 
kuluttajien
 
luottamukseen
 
risteily
 
-
 
ja
matkustajalauttaliikennettä
 
kohtaan.
 
Liikkumisrajoitukset
vaikuttavat
 
yhä
 
liiketoimintaan,
 
projektien
 
toimitusaikatauluihin
 
ja
palvelumahdollisuuksiin.
 
Toimitusketjujen
 
häiriöt
 
ja
koronaviruspandemiaan
 
liittyvät
 
henkilöstön
 
karanteenit
 
ja
sairauspoissaolot
 
saattavat
 
vaikuttaa
 
tehtaiden
 
toimintaan
 
ja
varaosatoimituksiin.
 
Ne
 
aiheuttavat
 
myös
 
raaka
 
-aineiden
 
ja
komponenttien
 
hintoihin
 
ja
 
saatavuuteen
 
sekä
kuljetuskustannuksiin
 
liittyviä
 
riskejä.
 
Vaikka
 
koronarokotukset
etenevät
 
yleisesti
 
ottaen
 
hyvin,
 
pandemian
 
kesto,
 
rokotteiden
teho
 
koronaviruksen
 
uusia
 
variantteja
 
vastaan
 
ja
 
maakohtaisten
rokotusohjelmien
 
täytäntöönpanon
 
nopeus
 
maailmanlaajuisesti
aiheuttavat
 
edelleen
 
huomattavaa
 
epävarmuutta
 
erityisesti
kehittyvissä
 
maissa.
 
Viranomaiset,
 
rahoittajat
 
ja
 
loppuasiakkaat
 
painostavat
merenkulku
 
-
 
ja
 
laivanrakennusalaa
 
yhä
 
voimakkaammin
 
kohti
hiilineutraaliutta.
 
Tarkoituksenmukaisen
 
tulevan
 
teknologian
kehitykseen
 
ja
 
käyttöönottoon
 
liittyvät
 
epävarmuustekijät
 
voivat
vaikuttaa
 
varustamoiden
 
ja
 
laivayhtiöiden
 
halukkuuteen
investoida
 
sekä
 
uusiin
 
että
 
olemassa
 
oleviin
 
aluksiin.
 
Samalla
vaihtoehtoisten
 
polttoaineiden
 
rajallinen
 
infrastruktuuri,
perinteisten
 
ja
 
vaihtoehtoisten
 
polttoaineiden
 
merkittävä
 
hintaero
sekä
 
sääntely
 
-ympäristöön
 
ja
 
uuden
 
teknologian
 
käyttöönottoon
liittyvät
 
epävarmuudet
 
voivat
 
asettaa
 
esteitä
 
vihreälle
 
siirtymälle.
Yhä
 
voimassa
 
olevat
 
matkustusrajoitukset,
 
ihmisten
 
rajallinen
kyky
 
ja
 
halu
 
matkustaa
 
sekä
 
koronaviruksen
 
tartuntamäärien
 
uusi
kasvu
 
ovat
 
riski
 
risteily
 
-
 
ja
 
matkustajalauttamarkkinoiden
elpymiselle.
 
Offshore
 
-öljy
 
-
 
ja
 
-kaasuteollisuudessa
 
raakaöljyn
kysynnän
 
kehitykseen
 
liittyvä
 
epävarmuus
 
ja
 
öljyn
 
hintavaihtelut
pakottavat
 
öljy
 
-yhtiöt
 
arvioimaan
 
uudelleen
 
sekä
 
investointejaan
öljynetsintätoimintaan
 
että
 
operatiivisia
 
kustannuksiaan,
 
mikä
 
voi
johtaa
 
yhä
 
useamman
 
porausyksikön
 
ja
 
tukialuksen
 
poistamiseen
käytöstä.
 
Öljyn
 
hintavaihtelu
 
vaikuttaa
 
myös
 
vähärikkisen
 
ja
rikkipitoisen
 
polttoaineen
 
väliseen
 
hintaeroon.
 
Pieni
 
hintaero
 
tai
rikkipitoisen
 
polttoaineen
 
heikompi
 
saatavuus
 
tulevaisuudessa
voivat
 
vähentää
 
rikkipesuri
 
-investointeja.
 
Vallitsevat
markkinaolosuhteet
 
voivat
 
ylläpitää
 
hintapainetta.
Energiamarkkinoilla
 
koronaviruspandemia,
 
valuuttakurssien
heilahtelut
 
ja
 
mahdolliset
 
rahoitusta
 
koskevat
 
rajoitteet
todennäköisesti
 
lykkäävät
 
uutta
 
voimantuotantokapasiteettia
koskevia
 
sijoituspäätöksiä
 
taloudellisen
 
toiminnan
maailmanlaajuisesta
 
kasvusta
 
huolimatta.
 
Monet
 
maat
kamppailevat
 
edelleen
 
pandemian
 
kanssa,
 
mikä
 
rajoittaa
 
niiden
mahdollisuuksia
 
toteuttaa
 
uusia
 
infrastruktuurihankkeita.
Energiamurros
 
voi
 
myös
 
väliaikaisesti
 
hidastua,
 
kun
 
huomio
keskittyy
 
viruksen
 
leviämisen
 
hillitsemiseen
 
ja
 
sen
 
vaikutusten
lieventämiseen.
 
Jo
 
sovittuihin
 
ja
 
ehdotettuihin
 
elvytyspaketteihin,
jotka
 
tähtäävät
 
uusiutuviin
 
energianlähteisiin
 
tehtävien
investointien
 
nopeuttamiseen,
 
sisältyy
 
edelleen
 
epävarmuutta
rahoituksen
 
kohdistamisen
 
periaatteista
 
ja
toteuttamisaikatauluista.
 
Elvytystoimenpiteiden
 
toteutuessa
joustavien
 
voimajärjestelmien
 
tarve
 
kuitenkin
 
korostuu.
Ilmastopolitiikan
 
ja
 
sääntelyn
 
muutokset
 
aiheuttavat
epävarmuutta
 
markkinoilla,
 
sillä
 
ne
 
voivat
 
vaikuttaa
 
asiakkaiden
teknologiavalintoihin.
 
Myös
 
geopoliittiset
 
jännitteet
 
ja
kauppapakotteet
 
luovat
 
merkittäviä
 
haasteita
kysyntäympäristölle.
 
Vallitsevasta
 
kilpailuympäristöstä
 
johtuva
hintapaine
 
on
 
edelleen
 
riski.
 
Kaasun
 
hintavaihtelu
 
ja
 
hintojen
nousu
 
voivat
 
vaikuttaa
 
kaasua
 
käyttävän
 
perusvoiman
 
tuotannon
kilpailukykyyn.
 
Niillä
 
ei
 
kuitenkaan
 
arvioida
 
olevan
 
merkittävää
vaikutusta
 
säätövoimaan.
 
Lisäksi
 
riskejä
 
liittyy
 
siihen,
 
kuinka
tehokkaasti
 
ja
 
nopeasti
 
energian
 
varastointiliiketoimintaa
 
ja
 
-
resursseja
 
pystytään
 
skaalaamaan
 
kasvavaan
 
kysyntään
vastaamiseksi.
Geopoliittisen
 
ympäristön
 
epävarmuus
 
ja
 
kauppapakotteiden
 
ja
 
-saartojen
 
mahdollinen
 
käyttöönotto
 
muodostavat
 
riskin
 
yhtiön
asiakassuhteille
 
ja
 
kansainväliselle
 
liiketoiminnalle.
 
Datan
 
käyttö
lisääntyy
 
merenkulussa
 
ja
 
laivanrakennuksessa
 
sekä
energiamarkkinoilla
 
nopeasti,
 
mikä
 
tarkoittaa,
 
että
 
kyberuhkat
voivat
 
aiheuttaa
 
erilaisia
 
taloudellisia,
 
operatiivisia
 
tai
maineeseen
 
kohdistuvia
 
vahinkoja
 
liiketoiminnalle.
Konserni
 
on
 
vastaajana
 
eräissä
 
oikeusjutuissa,
 
jotka
 
liittyvät
 
sen
normaaliin
 
liiketoimintaan.
 
Oikeusjutut
 
koskevat
 
muun
 
muassa
sopimus
 
-
 
ja
 
muita
 
vastuita,
 
työsuhdeasioita,
 
omaisuusvahinkoja
sekä
 
sääntelyasioita.
 
Konserni
 
saa
 
ajoittain
 
erisuuruisia
 
ja
vaihtelevassa
 
määrin
 
perusteltuja
 
korvausvaatimuksia.
 
Eräs
saaduista
 
vaatimuksista
 
on
 
erityisen
 
suuri.
 
Konsernin
periaatteisiin
 
kuuluu
 
varausten
 
tekeminen
 
vaatimusten
 
sekä
oikeudenkäyntien
 
ja
 
välimiesmenettelyjen
 
varalta
 
silloin,
 
kun
epäsuotuisa
 
lopputulos
 
on
 
todennäköinen
 
ja
 
kulujen
 
suuruus
voidaan
 
kohtuullisella
 
varmuudella
 
arvioida.
 
Vuosikertomuksen
 
Riskit
 
ja
 
riskienhallinta
 
-osio
 
sisältää
perusteellisemman
 
kuvauksen
 
Wärtsilän
 
riskeistä
 
ja
riskienhallinnasta.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Osakkeet
 
ja
 
osakkeenomistajat
Vuonna
 
2021
 
Wärtsilän
 
osakkeita
 
vaihdettiin
 
Nasdaq
 
Helsingissä
433
 
886
 
295
 
kappaletta.
 
Vaihdettujen
 
osakkeiden
 
arvo
 
oli
 
4
 
561
miljoonaa
 
euroa.
 
Wärtsilän
 
osakkeilla
 
käydään
 
kauppaa
 
myös
vaihtoehtoisilla
 
kaupankäyntipaikoilla
 
kuten
 
Turquoisessa,
 
BATS
CXE:ssä
 
ja
 
BATS
 
BXE:ssä.
 
Osakkeita
 
vaihdettiin
 
näillä
vaihtoehtoisilla
 
kaupankäyntipaikoilla
 
yhteensä
 
32
 
692
 
101
kappaletta.
Liputus
 
ilmoitukset
Wärtsilä
 
ei
 
saanut
 
tietoonsa
 
omistuksessa
 
tapahtuneita
muutoksia
 
vuonna
 
2021.
Varsinaisen
 
yhtiökokouksen
 
päätökset
Wärtsilän
 
4.3.20
 
21
 
pidetty
 
varsinainen
 
yhtiökokous
 
vahvisti
tilinpäätöksen,
 
käsitteli
 
toimielinten
 
palkitsemispolitiikan
 
ja
palkitsemisraportin
 
2020
 
sekä
 
myönsi
 
hallituksen
 
jäsenille
 
ja
toimitusjohtajalle
 
vastuuvapauden
 
tilivuodelta
 
2020
 
.
Yhtiökokous
 
päätti
 
hallituksen
 
jäsenmääräksi
 
kahdeksan.
Hallituksen
 
jäseniksi
 
valittiin
 
Maarit
 
Aarni
 
-Sirviö,
 
Karen
 
Bomba,
Karin
 
Falk,
 
Johan
 
Forssell,
 
Tom
 
Johnstone,
 
Risto
 
Murto,
 
Mats
Rahmström
 
ja
 
Tiina
 
Tuomela
 
.
Tilintarkastajaksi
 
vuodelle
 
2021
 
valittiin
 
tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers
 
Oy.
Osingonjako
Yhtiökokous
 
vahvisti
 
hallituksen
 
ehdotuksen,
 
että
 
osinkoa
maksetaan
 
kahdessa
 
erässä
 
yhteensä
 
0,20
 
euroa/osake.
Osingon
 
ensimmäinen
 
erä
 
0,10
 
euroa/osake
 
maksettiin
15.3.202
 
1
 
ja
 
toinen
 
erä
 
0,10
 
euroa/osake
 
20.9.202
 
1.
Valtuutus
 
omien
 
osakkeiden
 
hankkimiseen
Hallitus
 
valtuutettiin
 
päättämään
 
enintään
 
57
 
000
 
000
 
yhtiön
oman
 
osakkeen
 
hankkimisesta.
 
Hallitus
 
voi
 
valtuutuksen
perusteella
 
päättää
 
omien
 
osakkeiden
 
hankkimisesta
 
muutoinkin
kuin
 
osakkeenomistajien
 
omistamien
 
osakkeiden
 
suhteessa.
Hankkimisvaltuutus
 
on
 
voimassa
 
seuraavan
 
varsinaisen
yhtiökokouksen
 
päättymiseen
 
asti,
 
kuitenkin
 
enintään
 
18
kuukautta
 
yhtiökokouksen
 
päätöksestä.
Osakeantivaltuutus
Hallitus
 
valtuutettiin
 
päättämään
 
enintään
 
57
 
000
 
000
 
osakkeen
suuruisesta
 
osakeannista.
 
Osakkeita
 
voidaan
 
laskea
 
liikkeelle
maksua
 
vastaan
 
tai
 
maksutta.
 
Osakkeita
 
voidaan
 
laskea
 
liikkeelle
suunnatulla
 
annilla
 
myös
 
muutoin
 
kuin
 
siinä
 
suhteessa,
 
jossa
osakkeenomistajalla
 
on
 
etuoikeus
 
hankkia
 
yhtiön
 
omia
 
osakkeita,
jos
 
siihen
 
on
 
yhtiön
 
kannalta
 
painava
 
taloudellinen
 
syy.
Suunnatusta
 
osakeannista
 
voidaan
 
päättää
 
yhtiön
pääomarakenteen
 
kehittämiseksi
 
tai
 
yrityskauppojen
 
tai
liiketoimintajärjestelyjen
 
rahoittamiseksi
 
tai
 
toteuttamiseksi.
Lisäksi
 
valtuutusta
 
voidaan
 
käyttää
 
osana
 
yhtiön
kannustinjärjestelmiä
 
enintään
 
10
 
000
 
000
 
osakkeeseen
 
asti,
mikä
 
vastaa
 
1,69%
 
yhtiön
 
kaikista
 
osakkeista.
 
Hallituksen
osakeantivaltuutus
 
on
 
voimassa
 
18
 
kuukautta
 
yhtiökokouksen
päätöksestä.
 
Kannustinjärjestelmiä
 
koskeva
 
valtuutus
 
on
kuitenkin
 
voimassa
 
viisi
 
vuotta
 
yhtiökokouksen
 
päätöksestä.
Tämä
 
valtuutus
 
kumoaa
 
varsinaisen
 
yhtiökokouksen
 
5.3.2020
antaman
 
valtuutuksen.
Hallituksen
 
järjestäytyminen
Hallitus
 
valitsi
 
yhtiökokouksen
 
jälkeen
 
pitämässään
järjestäytymiskokouksessa
 
puheenjohtajaksi
 
Tom
 
Johnstonen
 
ja
varapuheenjohtajaksi
 
Risto
 
Murron.
 
Hallitus
 
päätti
 
perustaa
Osakkeet
 
Nasdaq
 
Helsingissä
31.12.2021
Ulkona
 
olevien
osakkeiden
 
määrä
Omien
 
osakkeiden
 
määrä
Osakemäärä
 
yhteensä
Osakevaihto
 
1-12/2021
WRT1V
590
 
023
 
390
1
 
700
 
000
591
 
723
 
390
433
 
886
 
295
1.1.-31.12.2021
Ylin
Alin
Keskikurssi*
Päätöskurssi
Osakekurssi
13,87
7,78
10,51
12,36
*Kaupankäyntimäärillä
 
painotettu
 
keskikurssi
Markkina-arvo
31.12.2021
31.12.2020
MEUR
7
 
314
4
 
823
Ulkomaalaisomistus
31.12.2021
31.12.2020
%
52,7
50,7
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2021-12-31p15i0
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0,33
0,35
0,38
0,40
0,43
0,46
0,48
0,48
0,20
0,24
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
EUR
Osinko
 
per
 
osake
Laimentamaton
 
osakekohtainen
 
tulos
tarkastusvaliokunnan
 
ja
 
henkilöstövaliokunnan.
 
Hallitus
 
valitsi
keskuudestaan
 
valiokuntiin
 
seuraavat
 
jäsenet:
Tarkastusvaliokunta:
puheenjohtaja
 
Tiina
 
Tuomela,
 
Maarit
Aarni
 
-Sirviö,
 
Risto
 
Murto
Henkilöstövaliokunta:
 
puheenjohtaja
 
Maarit
 
Aarni
 
-Sirviö,
 
Johan
Forssell,
 
Tom
 
Johnstone
WÄRTSILÄN
 
NÄKYMÄT
 
VUODELLE
 
2022
Wärtsilä
 
ennakoi
 
kysyntäympäristön
 
olevan
 
ensimmäisellä
vuosineljänneksellä
 
parempi
 
kuin
 
viime
 
vuoden
 
vastaavalla
ajanjaksolla.
 
Vallitsevat
 
markkinaolosuhteet
 
tekevät
 
näkymästä
kuitenkin
 
epävarman.
HALLITUKSEN
 
VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus
 
ehdottaa,
 
että
 
tilivuodelta
 
2021
 
maksetaan
 
osinkoa
0,24
euroa/osake.
 
Emoyhtiön
 
voitonjakokelpoiset
 
varat
 
ovat
 
1
025
 
711
 
618,25
 
euroa,
 
josta
 
tilikauden
 
voitto
 
on
 
188
 
242
 
150
 
,86
euroa.
 
Osinkoon
 
oikeuttavia
 
osakkeita
 
on
 
590
 
023
 
390
kappaletta.
 
Osinko
 
maksetaan
 
kahdessa
 
erässä.
Ensimmäinen
 
erä
 
0,12
 
euroa/osake
 
maksetaan
osakkeenomistajalle,
 
joka
 
on
 
osingonmaksun
 
täsmäytyspäivänä
7.3.2022
 
merkitty
 
Euroclear
 
Finland
 
Oy:n
 
pitämään
osakasluetteloon.
 
Hallitus
 
esittää,
 
että
 
tämän
 
erän
 
osinko
maksetaan
 
14.3.2022.
Osingon
 
toinen
 
erä
 
0,12
 
euroa/osake
 
maksetaan
 
lokakuussa
2022.
 
Osingon
 
toinen
 
erä
 
maksetaan
 
osakkeenomistajalle,
 
joka
on
 
osingonmaksun
 
täsmäytyspäivänä
 
merkitty
 
Euroclear
 
Finland
Oy:n
 
pitämään
 
osakasluetteloon.
 
Hallitus
 
päättää
 
27.9.2022
pidettäväksi
 
sovitussa
 
kokouksessaan
 
toisen
 
osinkoerän
osingonmaksun
 
täsmäytyspäivän
 
ja
 
osingonmaksupäivän.
Suomalaisen
 
arvo
 
-osuusjärjestelmän
 
nykyisten
 
sääntöjen
mukaisesti
 
osingon
 
täsmäytyspäivä
 
olisi
 
silloin
 
29.9.2022
 
ja
osingon
 
maksupäivä
 
6.10.2022.
Osinko
Yhtiökokouksen
 
8.3.2018
 
hyväksymä
 
maksuton
 
osakeanti
 
nosti
 
osakkeiden
kokonaismäärän
 
591
 
723
 
390
 
osakkeeseen.
 
Vertailukausien
 
2011
 
-2017
 
luvut
on
 
oikaistu
 
vastaamaan
 
uutta
 
osakemäärää.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
VIISIVUOTISKATSAUS
Wärtsilä
 
esittää
 
tiettyjä
 
taloudellisia
 
tunnuslukuja,
 
joita
 
ei
 
ole
 
määritelty
 
IFRS-standardissa.
 
Vaihtoehtoiset
tunnusluvut,
 
kuten
 
vertailukelpoinen
 
liiketulos,
 
vertailukelpoinen
 
oikaistu
 
EBITA,
 
liiketoiminnan
 
rahavirta
 
ja
nettovelkaantumisaste,
 
ovat
 
johdon
 
seuraamia
 
ja
 
käyttämiä
 
tunnuslukuja
 
heidän
 
arvioidessaan
 
yhtiön
liiketoiminnan
 
kehitystä
 
ja
 
taloudellisesta
 
tilannetta.
 
Tietyt
 
vaihtoehtoiset
 
tunnusluvut,
 
kuten
 
vertailukelpoinen
liiketulos
 
ja
 
nettovelkaantumisaste,
 
ovat
 
myös
 
Wärtsilän
 
taloudellisen
 
tuloksen
 
tavoitteita.
 
Vaihtoehtoiset
tunnusluvut
 
antavat
 
hyödyllistä
 
tietoa
 
pääomamarkkinoille.
Wärtsilän
 
esittämiä
 
vaihtoehtoisia
 
tunnuslukuja
 
ei
 
pidä
 
tarkastella
 
erillään
 
IFRS-tunnusluvuista.
 
Tunnuslukujen
laskentakaavat
 
ovat
 
luettavissa
 
osiossa
 
Tunnuslukujen
 
laskentakaavat.
Oikaistu
MEUR
2021
2020
2019
2018
2017*
Liikevaihto
4
 
778
4
 
604
5
 
170
5
 
174
4
 
911
josta
 
Suomen
 
ulkopuolella
%
98,5
97,9
98,5
98,9
97,7
Vienti
 
Suomesta
1
 
845
1
 
702
1
 
933
2
 
145
1
 
953
Henkilöstö
 
keskimäärin
17
 
461
18
 
307
19
 
110
18
 
899
17
 
866
josta
 
Suomessa
3
 
687
3
 
706
3
 
868
3
 
766
3
 
521
Tilauskanta
5
 
859
5
 
057
5
 
878
6
 
166
5
 
100
Tietoja
 
konsernin
 
tuloslaskelmasta
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
162
174
180
130
134
Osuus
 
osakkuus-
 
ja
 
yhteisyritysten
 
tuloksista
3
3
-9
13
13
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
357
275
457
577
576
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
7,5
6,0
8,8
11,2
11,7
Liiketulos
314
234
362
543
538
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
6,6
5,1
7,0
10,5
11,0
Vertailukelpoinen
 
oikaistu
 
EBITA
388
308
498
621
612
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
8,1
6,7
9,6
12,0
12,5
Rahoitustuotot
 
ja
 
-kulut
-18
-43
-47
-40
-47
Tulos
 
ennen
 
veroja
296
191
315
502
491
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
6,2
4,2
6,1
9,7
10,0
Tilikauden
 
tulos
193
133
218
386
375
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
4,0
2,9
4,2
7,5
7,6
Tietoja
 
konsernin
 
taseesta
Pitkäaikaiset
 
varat
2
 
539
2
 
427
2
 
518
2
 
369
2
 
285
Lyhytaikaiset
 
varat
3
 
982
3
 
706
3
 
797
3
 
690
3
 
363
Myytävänä
 
olevat
 
omaisuuserät
2
99
82
-
-
Emoyhtiön
 
omistajille
 
kuuluva
 
oma
 
pääoma
2
 
315
2
 
177
2
 
396
2
 
418
2
 
352
Määräysvallattomien
 
omistajien
 
osuus
8
11
14
14
24
Korolliset
 
velat
973
1
 
327
1
 
096
823
619
Korottomat
 
velat
3
 
227
2
 
648
2
 
824
2
 
804
2
 
653
Myytävänä
 
oleviin
 
omaisuuseriin
 
liittyvät
 
velat
0
68
68
-
-
Oma
 
pääoma
 
ja
 
velat
 
yhteensä
6
 
523
6
 
232
6
 
398
6
 
059
5
 
648
Tietoja
 
konsernin
 
rahavirtalaskelmasta
Liiketoiminnan
 
rahavirta
731
681
232
470
430
Investointien
 
rahavirta
-128
-55
-95
-240
-235
Rahoituksen
 
rahavirta
-580
-44
-256
-118
-278
Bruttoinvestoinnit
143
117
122
306
255
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
3,0
2,5
2,4
5,9
5,2
Tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
175
153
164
165
141
prosentteina
 
liikevaihdosta
%
3,7
3,3
3,2
3,2
2,9
Osingonjako
142**
118
284
284
272
Tunnuslukuja
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimentamaton***
EUR
0,33
0,23
0,37
0,65
0,63
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimennettu***
EUR
0,33
-
-
-
-
Osinko/osake***
EUR
0,24**
0,20
0,48
0,48
0,46
Osinko/tulos
%
73,2**
88,2
130,8
73,7
70,8
Korkokate
15,0
7,1
7,7
10,8
11,8
Sijoitetun
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROI)
%
9,7
7,1
11,5
18,1
18,5
Oman
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROE)
%
8,6
5,8
9,0
16,1
16,0
Omavaraisuusaste
%
38,6
38,1
40,8
44,4
46,3
Nettovelkaantumisaste
0,00
0,18
0,30
0,14
0,10
Oma
 
pääoma/osake***
EUR
3,92
3,68
4,05
4,09
3,97
Nettokäyttöpääoma
 
(WCAP)
EUR
-100
257
732
581
563
Tunnusluvut
 
sisältävät
 
myytävänä
 
oleviin
 
omaisuuseriin
 
liittyvät
 
varat
 
ja
 
velat.
*
 
Vertailukauden
 
2017
 
luvut
 
on
 
oikaistu
 
IFRS
 
15:n
 
käyttöönoton
 
seurauksena.
**
 
Hallituksen
 
esitys.
***
 
Yhtiökokouksen
 
8.3.2018
 
hyväksymä
 
maksuton
 
osakeanti
 
(osakkeiden
 
splittaus)
 
nosti
 
osakkeiden
kokonaismäärän
 
591.723.390:een.
 
Vertailukausien
 
luvut
 
on
 
oikaistu
 
tämän
 
mukaisesti.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
KVARTAALITUNNUSLUKUJA
MEUR
10–12/2021
7–9/2021
4–6/2021
1–3/2021
10–12/2020
7–9/2020
4–6/2020
1–3/2020
10–12/2019
Tilauskertymä
Marine
 
Power*
659
443
463
446
440
410
391
496
656
Marine
 
Systems*
308
191
183
153
133
174
119
113
147
Voyage*
93
53
60
86
55
44
56
107
93
Energy*
1
 
031
486
433
493
469
319
390
475
585
Portfolio
 
Business*
59
14
14
66
21
34
55
57
74
Yhteensä
2
 
150
1
 
186
1
 
154
1
 
244
1
 
118
981
1
 
011
1
 
247
1
 
555
Tilauskanta
 
tilikauden
 
lopussa
Marine
 
Power*
1
 
994
1
 
930
1
 
860
1
 
882
1
 
839
1
 
908
1
 
913
1
 
967
2
 
019
Marine
 
Systems*
1
 
042
944
912
887
857
872
902
1
 
051
1
 
232
Voyage*
288
280
295
305
275
289
305
304
274
Energy*
2
 
393
2
 
056
2
 
035
2
 
029
1
 
830
1
 
865
1
 
939
2
 
087
2
 
014
Portfolio
 
Business*
142
115
135
297
257
331
341
336
338
Yhteensä
5
 
859
5
 
325
5
 
238
5
 
399
5
 
057
5
 
265
5
 
401
5
 
745
5
 
878
Liikevaihto
Marine
 
Power*
589
382
466
426
489
382
420
457
603
Marine
 
Systems*
221
142
150
142
167
169
238
234
279
Voyage*
84
68
68
59
68
54
56
69
82
Energy*
670
487
416
288
465
347
457
351
648
Portfolio
 
Business*
32
25
31
33
30
43
48
59
71
Yhteensä
1
 
597
1
 
103
1
 
131
946
1
 
220
995
1
 
220
1
 
170
1
 
684
Osuus
 
osakkuus-
 
ja
 
yhteisyritysten
 
tuloksista
1
1
1
1
1
1
-2
Vertailukelpoinen
 
oikaistu
 
EBITA
165
95
79
49
111
69
63
65
213
prosentteina
 
liikevaihdosta
10,4
8,6
7,0
5,1
9,1
7,0
5,2
5,6
12,6
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
-40
-41
-42
-39
-49
-47
-38
-39
-39
hankintamenojen
 
allokointeihin
 
liittyvät
 
poistot
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-9
-10
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
158
87
71
41
103
61
55
56
202
prosentteina
 
liikevaihdosta
9,9
7,9
6,3
4,3
8,4
6,1
4,5
4,8
12,0
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
 
yhteensä
-14
-12
-14
-4
-13
-18
-6
-4
-39
Liiketulos
144
75
58
36
90
43
49
52
164
prosentteina
 
liikevaihdosta
9,0
6,8
5,1
3,8
7,4
4,3
4,0
4,5
9,7
Rahoitustuotot
 
ja
 
-kulut
-10
-1
-5
-1
-12
-9
-13
-9
-11
Tulos
 
ennen
 
veroja
134
74
53
35
78
34
36
43
153
Tuloverot
-49
-25
-18
-11
-23
-9
-12
-14
-51
Tilikauden
 
tulos
85
50
35
24
55
25
23
29
102
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimentamaton,
 
euroa
0,14
0,08
0,06
0,04
0,10
0,04
0,04
0,05
0,17
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimennettu,
 
euroa
0,14
0,08
0,06
-
-
-
-
-
-
Bruttoinvestoinnit
45
35
34
29
38
25
27
27
44
osakkeet
 
ja
 
yrityshankinnat
1
1
1
2
Liiketoiminnan
 
rahavirta
370
49
245
67
274
114
252
42
295
Nettokäyttöpääoma
 
(WCAP)
 
tilikauden
 
lopussa
-100
107
73
243
257
431
492
660
732
Henkilöstö
 
tilikauden
 
lopussa**
Marine
 
Power*
8
 
224
8
 
157
8
 
131
8
 
317
8
 
355
8
 
412
8
 
674
8
 
934
8
 
820
Marine
 
Systems*
1
 
894
1
 
891
1
 
882
1
 
864
1
 
897
1
 
891
1
 
846
1
 
862
1
 
870
Voyage*
1
 
725
1
 
799
1
 
865
1
 
925
1
 
915
1
 
946
1
 
917
1
 
939
1
 
889
Energy*
4
 
980
4
 
975
4
 
953
4
 
905
4
 
888
4
 
837
4
 
799
4
 
819
5
 
137
Portfolio
 
Business*
482
481
555
732
737
1
 
097
1
 
098
1
 
088
1
 
080
Yhteensä
17
 
305
17
 
303
17
 
386
17
 
742
17
 
792
18
 
183
18
 
334
18
 
642
18
 
795
*
 
Vertailukausien
 
2019
 
ja
 
1–3/2020
 
segmenttiluvut
 
on
 
oikaistu
 
vastaamaan
 
uutta
 
organisaatiorakennetta,
 
joka
 
tuli
 
voimaan
 
1.7.2020.
 
**
 
Vertailuluvut
 
on
 
oikaistu
 
vastaamaan
 
Portfolio
 
Businessin
 
kokoonpanoa
 
ja
 
muutosta
 
allokointiperiaatteissa.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudelli
 
nen
 
katsaus
TUNNUSLUKUJEN
 
LASKENTAKAAVAT
Liiketulos
Liikevaihto
 
+
 
liiketoiminnan
 
muut
 
tuotot
 
 
kulut
 
 
poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
 
+/–
 
osuus
 
osakkuus-
 
ja
yhteisyritysten
 
tuloksista
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimentamaton
emoyhtiön
 
osakkeenomistajille
 
kuuluva
 
tilikauden
 
tulos
ulkona
 
olevien
 
osakkeiden
 
lukumäärä
 
keskimäärin
 
tilikauden
 
aikana
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimennettu
emoyhtiön
 
osakkeenomistajille
 
kuuluva
 
tilikauden
 
tulos
ulkona
 
olevien
 
osakkeiden
 
lukumäärä
 
keskimäärin
 
tilikauden
 
aikana
 
+
 
laimennusvaikutteisten
 
potentiaalisten
kantaosakkeiden
 
lukumäärä
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
Tietyt
 
tuotot
 
ja
 
kulut
 
esitetään
 
vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavina
 
erinä
 
kun
 
niillä
 
on
 
merkittävä
 
vaikutus
konsernin
 
tuloslaskelmaan.
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
 
muodostuvat
 
uudelleenjärjestelyistä
johtuvista
 
tuotoista
 
ja
 
kuluista,
 
jotka
 
tähtäävät
 
konsernin
 
toiminnan
 
kapasiteetin
 
sopeuttamiseen.
 
Niihin
 
voi
sisältyä
 
myös
 
muita
 
tavanomaisen
 
liiketoiminnan
 
ulkopuolella
 
syntyneitä
 
tuottoja
 
ja
 
kuluja,
 
kuten
arvonalentumisia,
 
yrityshankintaan
 
liittyviä
 
kustannuksia,
 
kolmansien
 
osapuolten
 
oikeudenkäynteihin
 
liittyviä
kirjattuja
 
suorituksia
 
tai
 
aikaisemmin
 
lopetettuihin
 
liiketoimintoihin
 
liittyviä
 
ennakoimattomia
 
velvoitteita.
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
liiketulos
 
 
vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
Vertailukelpoinen
 
oikaistu
 
EBITA
liiketulos
 
 
vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavat
 
erät
 
 
hankintamenojen
 
allokointeihin
 
liittyvät
 
poistot
Bruttoinvestoinnit
sijoitukset
 
osakkeisiin
 
ja
 
yrityshankintoihin
 
+
 
sijoitukset
 
aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
Korolliset
 
nettovelat
pitkä-
 
ja
 
lyhytaikaiset
 
korolliset
 
velat
 
+
 
pitkä-
 
ja
 
lyhytaikaiset
 
vuokrasopimusvelat
 
 
korolliset
 
saamiset
 
rahavarat
Oma
 
pääoma/osake
emoyhtiön
 
osakkeenomistajille
 
kuuluva
 
oma
 
pääoma
ulkona
 
olevien
 
osakkeiden
 
lukumäärä
 
tilikauden
 
lopussa
Omavaraisuusaste
oma
 
pääoma
 
x
 
100
oma
 
pääoma
 
ja
 
velat
 
 
saadut
 
ennakkomaksut
Nettovelkaantumisaste
korolliset
 
velat
 
 
rahavarat
oma
 
pääoma
Sijoitetun
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROI)
tulos
 
ennen
 
veroja
 
+
 
korko-
 
ja
 
muut
 
rahoituskulut
 
x
 
100
oma
 
pääoma
 
ja
 
velat
 
 
korottomat
 
velat
 
 
varaukset,
 
keskimäärin
 
tilikauden
 
aikana
Oman
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROE)
tilikauden
 
tulos
 
x
 
100
oma
 
pääoma,
 
keskimäärin
 
tilikauden
 
aikana
Tilauskertymä
Tilikauden
 
aikana
 
vastaanotettujen
 
tilausten
 
kokonaismäärä,
 
jotka
 
toimitetaan
 
joko
 
kuluvana
 
tilikautena
 
tai
 
sen
jälkeen.
Tilauskanta
Asiakkaiden
 
tekemien,
 
mutta
 
vielä
 
toimittamattomien
 
tilausten
 
arvo.
 
Palvelusopimusten
 
osalta
 
vain
 
seuraavan
24
 
kuukauden
 
odotettu
 
liikevaihto
 
sisältyy
 
tilauskantaan.
Nettokäyttöpääoma
 
(WCAP)
(vaihto-omaisuus
 
+
 
myyntisaamiset
 
+
 
verosaamiset
 
+
 
muut
 
korottomat
 
saamiset)
 
(ostovelat
 
+
 
saadut
 
ennakot
 
+
 
eläkevelvoitteet
 
+
 
varaukset
 
+
 
verovelat
 
+
 
muut
 
korottomat
 
velat
 
osingonmaksuvelka)
Korkokate
tulos
 
ennen
 
veroja
 
+
 
poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
 
+
 
korko-
 
ja
 
muut
 
rahoituskulut
korko-
 
ja
 
muut
 
rahoituskulut
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudelli
 
nen
 
katsaus
Osinko/osake
tilikaudelta
 
jaettu
 
osinko
ulkona
 
olevien
 
osakkeiden
 
lukumäärä
 
tilikauden
 
lopussa
Osinko/tulos
osinko/osake
 
x
 
100
tulos/osake
 
(EPS),
 
laimentamaton
Efektiivinen
 
osinkotuotto
osinko/osake
 
x
 
100
oikaistu
 
osakekurssi
 
tilikauden
 
lopussa
Hinta/voitto
 
(P/E)
oikaistu
 
osakekurssi
 
tilikauden
 
lopussa
tulos/osake
 
(EPS),
 
laimentamaton
Hinta/osakekohtainen
 
oma
 
pääoma
 
(P/BV)
oikaistu
 
osakekurssi
 
tilikauden
 
lopussa
oma
 
pääoma/osake
 
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudelli
 
nen
 
katsaus
TILINPÄÄTÖS
KONSERNITILINPÄÄTÖS
KONSERNIN
 
TULOSLASKELMA
MEUR
2021
2020
Liite
Liikevaihto
4 778
4 604
2.1.,
 
2.2.
Valmiiden
 
ja
 
keskeneräisten
 
tuotteiden
 
varastojen
 
muutos
4
-104
Valmistus
 
omaan
 
käyttöön
18
19
Liiketoiminnan
 
muut
 
tuotot
85
61
2.3.
Materiaalit
 
ja
 
palvelut
-2 714
-2 551
2.4.
Työsuhde
 
-etuuksista
 
aiheutuvat
 
kulut
-1 230
-1 192
2.5.
Tuotot
 
nettopositioiden
 
suojista
-2
-1
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
-162
-174
3.5.
Liiketoiminnan
 
muut
 
kulut
-467
-431
2.3.
Osuus
 
osakkuus-
 
ja
 
yhteisyritysten
 
tuloksista
3
3
6.4.
Liiketulos
314
234
prosentteina
 
liikevaihdosta
6,6
5,1
Rahoitustuotot
15
16
5.1.
Rahoituskulut
-33
-59
5.1.
Tulos
 
ennen
 
veroja
296
191
Tuloverot
-103
-58
2.6.
Tilikauden
 
tulos
193
133
Jakautuminen:
emoyhtiön
 
osakkeenomistajat
194
134
2.7.
määräysvallattomat
 
omistajat
0
-1
193
133
Emoyhtiön
 
osakkeenomistajille
 
kuuluva
 
osakekohtainen
 
tulos:
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimentamaton,
 
euroa
0,33
0,23
2.7.
Tulos/osake
 
(EPS),
 
laimennettu,
 
euroa
0,33
-
2.7.
Liitetiedot
 
ovat
 
osa
 
tätä
 
tilinpäätöstä.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudelli
 
nen
 
katsaus
LAAJA
 
TULOSLASKELMA
MEUR
2021
2020
Liite
Tilikauden
 
tulos
193
133
Muut
 
laajan
 
tuloksen
 
erät
 
verojen
 
jälkeen:
Erät,
 
joita
 
ei
 
siirretä
 
tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen
 
nettovelan
 
uudelleenmäärittämisestä
 
johtuvat
 
erät
10
6
Verot
 
eristä,
 
joita
 
ei
 
siirretä
 
tulosvaikutteisiksi
-2
-1
Erät,
 
joita
 
ei
 
siirretä
 
tulosvaikutteisiksi,
 
yhteensä
9
5
Erät,
 
jotka
 
saatetaan
 
myöhemmin
 
siirtää
 
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön
 
osakkeenomistajille
 
kuuluva
 
osuus
72
-74
määräysvallattomien
 
omistajien
 
osuus
-1
-1
siirretty
 
tuloslaskelmaan
-6
Osakkuus-
 
ja
 
yhteisyritysten
 
osuus
 
laajasta
 
tuloksesta
3
-2
Rahavirran
 
suojaukset
arvonmuutokset
-13
-3
5.5.
siirretty
 
tuloslaskelmaan
4
6
Verot
 
eristä,
 
jotka
 
saatetaan
 
myöhemmin
 
siirtää
tulosvaikutteisiksi
Rahavirran
 
suojaukset
arvonmuutokset
2
siirretty
 
tuloslaskelmaan
-1
-1
Erät,
 
jotka
 
saatetaan
 
myöhemmin
 
siirtää
 
tulosvaikutteisiksi,
yhteensä
65
-81
Tilikauden
 
muut
 
laajan
 
tuloksen
 
erät
 
verojen
 
jälkeen
73
-76
Tilikauden
 
laaja
 
tulos
 
yhteensä
267
57
Laajan
 
tuloksen
 
jakautuminen:
emoyhtiön
 
osakkeenomistajat
268
59
määräysvallattomat
 
omistajat
-1
-1
267
57
Liitetiedot
 
ovat
 
osa
 
tätä
 
tilinpäätöstä.
wartsila-2021-12-31p5i2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudelli
 
nen
 
katsaus
KONSERNIN
 
TASE
MEUR
31.12.2021
31.12.2020
Liite
Varat
Pitkäaikaiset
 
varat
Liikearvo
1 374
1 325
3.1.
Aineettomat
 
hyödykkeet
401
391
3.2.
Aineelliset
 
hyödykkeet
312
282
3.3.
Käyttöoikeusomaisuuserät
192
162
3.4.
Osuudet
 
osakkuus
 
-
 
ja
 
yhteisyrityksissä
27
23
6.4.
Muut
 
sijoitukset
18
19
5.2.
Korolliset
 
sijoitukset
5
1
5.2.
Laskennalliset
 
verosaamiset
167
183
4.6.
Myyntisaamiset
26
30
4.2.,
 
5.2.
Muut
 
saamiset
17
11
4.3.
Pitkäaikaiset
 
varat
 
yhteensä
2 539
2 427
Lyhytaikaiset
 
varat
Vaihto
 
-omaisuus
1 185
1 192
4.1.
Myyntisaamiset
870
922
4.2.,
 
5.2.
Verosaamiset
33
27
Sopimukseen
 
perustuvat
 
varat
684
389
4.2.
Muut
 
saamiset
246
258
4.3.
Rahavarat
964
919
5.3.,
 
5.4.
Lyhytaikaiset
 
varat
 
yhteensä
3 982
3 706
Myytävänä
 
olevat
 
omaisuuserät
2
99
6.3.
Varat
 
yhteensä
6 523
6 232
Oma
 
pääoma
 
ja
 
velat
Oma
 
pääoma
Osakepääoma
336
336
5.5.
Ylikurssirahasto
61
61
5.5.
Muuntoerot
-122
-197
5.5.
Arvonmuutosrahasto
-18
-9
5.5.
Etuuspohjaisen
 
nettovelan
 
uudelleenmäärittämisestä
 
johtuvat
 
erät
-36
-45
4.7.
Kertyneet
 
voittovarat
2 094
2 030
Emoyhtiön
 
omistajille
 
kuuluva
 
oma
 
pääoma
2 315
2 177
Määräysvallattomien
 
omistajien
 
osuus
8