743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2018-12-31 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 743700G7A9J1PHM3X223 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember iso4217:EUR xbrli:pure iso4217:EUR xbrli:shares
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
HALLITUKSEN
 
TOIMINTAKERTOMUS
LIIKETOIMINTAMALLI
 
Wärtsilä
 
toimittaa
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energiamarkkinoille
älykkäitä
 
teknologioita
 
ja
 
optimoituja
 
elinkaaripalveluita.
Energiateollisuudessa
 
Wärtsilä
 
tarjoaa
 
joustavia
voimalaitoksia
 
sekä
 
energian
 
hallinta
 
-
 
ja
varastointijärjestelmiä
 
joko
 
yksittäisasennuksina
 
tai
kokonaisratkaisuina.
 
Merenkulkualan
 
tarjonta
 
käsittää
voimantuotanto
 
-
 
ja
 
liikennöinti
 
ratkaisut
 
,
 
pakokaasujen
käsittelysovelluks
 
et
 
sekä
 
kaasu
 
-
 
ja
 
aks
 
eli
 
sto
 
ratkaisu
 
t.
Wärtsilällä
 
on
 
tarvittava
 
kyky
 
yhdistää
 
merenkulkualan
tuotteensa
 
laajemmiksi
 
järjestelmiksi
 
ja
 
ratkaisuiksi.
 
Wärtsilän
palveluvalikoima
 
kattaa
 
kaiken
 
varaosista
 
ja
 
teknisestä
osaamisesta
 
elinkaariratkaisuihin,
 
jotka
 
varmistavat
asiakkaide
 
n
 
laitosten
 
maksimaalisen
 
elinkaaren
 
ja
 
paremman
hyötysuhteen
 
sekä
 
ta
 
kaavat
 
suorituskyvyn.
 
Yhtiö
 
pyrkii
maksimoimaan
 
ympäristö
 
tehokkuuden
 
ja
 
taloudellisen
suorituskyvyn
 
painottamalla
 
kestävän
 
kehityksen
 
mukaisia,
datalähtöisiä
 
innovaatioita
 
ja
 
kokonaishyötysuhdetta.
 
Wärtsilän
 
2
 
58
 
toimipistettä
 
73
 
maassa
 
käsittävä
 
verkosto
tarjoaa
 
paikallisen
 
tuen
 
koko
 
maailmanlaajuiselle
asiakaskunnalle.
 
Wärtsilä
 
toimii
 
ensisijaisesti
 
tytäryhtiöiden
 
ja
strategisten
 
yhteisyritysten
 
kautta.
 
Yhtiön
 
tuotantomalli
perustuu
 
kokoonpanoon,
 
joten
 
pitkäjänteiset
 
suhteet
maailmanlaajuiseen
 
toimittajaverkostoon
 
ovat
 
erittäin
 
tärkeitä.
Wärtsilällä
 
on
 
noin
 
1
 
200
 
suoraa
 
maailmanlaajuista
toimittajaa.
 
Wärtsilän
 
henkilöstöön
 
kuuluu
 
noin
 
1
 
8
 
000
työntekijää,
 
jotka
 
edustavat
 
1
 
39
 
kansallisuutta.
 
Rekrytoimalla
ja
 
pitämällä
 
yhtiössä
 
parhaat
 
mahdolliset
 
osaajat
 
Wärtsilällä
on
 
edellytykset
 
olla
 
ensisijainen
 
yhteistyökumppani
asiakkaille
 
sekä
 
kiinnostava
 
työnantaja
 
nykyisille
 
ja
 
uusille
työntekijöille.
 
Wärtsilä
 
on
 
sitoutunut
 
harjoittamaan
liiketoimintaansa
 
vastuullisesti
 
ja
 
edistää
 
vastuullisia
käytäntöjä
 
arvoketjunsa
 
kaikissa
 
vaiheissa.
KONSERNIJOHTAJAN
 
NIMITYS
Syyskuussa
 
Håkan
 
Agnevall
 
(s.
 
1966,
 
DI,
 
MBA)
 
nimitettiin
Wärtsilä
 
Oyj
 
Abp:n
 
uudeksi
 
konsernijohtajaksi.
 
Agnevall
 
aloitt
 
i
tehtävässä
 
1.2.2021.
 
Hänen
 
edeltäjänsä
 
Jaakko
 
Eskola
jatkaa
 
hallituksen
 
ja
 
johtokunnan
 
neuvonantajana
 
kunnes
 
jää
eläkkeelle
 
30.6.2021.
Agnevall
 
on
 
osoittanut
 
kykynsä
 
kehittää
 
organisaatioita
 
ja
liiketoimintoja
 
keskittyen
 
vahvasti
 
asiakkaisiin,
 
teknologiaan
 
ja
ihmisiin.
 
Hänen
 
kokemuksensa
 
uraauurtavasta
sähköistyksestä
 
ja
 
autonomis
 
e
 
sta
 
liikenteestä
 
vahvistaa
Wärtsilän
 
toimintaa
 
vastaavilla
 
osa
 
-alueilla
 
.
STRATEGIA
 
Strategian
 
toteutus
 
vuonna
 
2020
Liiketoimintaan
 
kohdistuneista
 
koronavirukseen
 
liittyvistä
häiriöistä
 
huolimatta
 
Wärtsilän
 
sitoutuminen
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitystoimintaan
 
on
 
pysynyt
 
muuttumattomana.
 
Vuoden
aikana
 
otettiin
 
edistysaskeleita
 
moottoriteknologian
kestävyyden
 
varmistamisessa
 
pitkälle
 
tulevaisuuteen
maailmanlaajuis
 
en
 
hiilineutraaleihin
 
energia
 
-
 
ja
merenkulkumarkkinoihin
 
tähtäävä
 
n
 
suuntau
 
ksen
 
mukaisesti.
Käytännön
 
toimenpi
 
teitä
 
oli
 
vat
 
esimerkiksi
 
ammoniakin
polttoainekäytön
 
täysimittaisen
 
testauksen
 
käynnistäminen
Wärtsilän
 
nelitahtisilla
 
polttomoottoreilla
 
sekä
 
ilmoitus
kaasumoottoreiden
 
polttoprosessi
 
n
 
kehittämisestä
 
siten,
 
että
ne
 
voisivat
 
ajan
 
myötä
 
käyttää
 
sataprosenttista
vetypolttoainetta.
 
Markkinoille
 
esiteltiin
 
myös
 
useita
 
uusia
konsepteja,
 
jotka
 
parantavat
 
asiakkaiden
 
toimintojen
tehokkuutta,
 
vastuullisuutta
 
ja
 
turvallisuutta
 
tiedonsiir
 
ron
 
ja
di
 
gitalisaation
 
avulla.
 
Nämä
 
sisälsivät
 
älykkää
 
n
 
navigoin
 
ni
 
n
ratkaisuja
 
,
 
etätukipalvelui
 
ta
 
sekä
 
etäkoulutusta
 
tukevan
pilvipohjaisen
 
simulaatioalustan.
 
Energiamarkkinoille
 
Wärtsilä
lanseerasi
 
Energy
 
Transition
 
Lab
 
in
 
eli
 
avoimen
 
data
 
-alustan,
joka
 
auttaa
 
ener
 
gia-alaa
 
ymmärtämään
 
sekä
 
uusiutuvan
energian
 
kasvavan
 
käytön
 
että
 
koronaviruspandemian
vaikutuksia
 
ja
 
nopeuttamaan
 
energiamurrosta
 
.
Smart
 
Marine
 
-
 
ja
 
Smart
 
Energy
 
-strategioidensa
 
mukaisesti
Wärtsilä
 
korostaa
 
kehity
 
styössään
 
uusimman
 
teknologian
hyödyntämi
 
stä
 
,
 
mikä
 
johti
 
useisiin
 
merkittäviin
 
tilauksiin
vuoden
 
aikana
 
.
 
Merenkulkumarkkinoilta
 
saatiin
 
useita
hybridiratkaisujen
 
tilauksia.
 
Yksi
 
näistä
 
oli
 
täysin
 
integroidun
Wärtsilän
 
hybridiratkaisun
 
toimitus
 
Misje
 
Rederin
 
kolmeen
uuteen
 
ympäristö
 
tehokkaaseen
 
5
 
000
 
DWT:n
irtolastialukseen.
 
UltraShip
 
Denmark
 
puolestaan
 
tilasi
 
kaikkiin
aluksiinsa
 
pilvipohjaisen
 
Wärtsilä
 
Fleet
 
Operations
 
Solution
(FOS)
 
-ratkaisun
 
,
 
mikä
 
on
 
esimerkki
 
markkinoiden
kasvava
 
sta
 
kiinnostu
 
kse
 
sta
 
alusten
 
hyötysuhdetta
 
parantavia
ja
 
ympäristövaikutuksia
 
vähentäviä
 
digitaalisia
 
ratkaisuja
kohtaan.
 
Energiasektori
 
lla
 
tarve
 
uusiutuvan
 
energian
 
käytön
lisäämis
 
 
ja
 
sähkö
 
verkon
 
luotettavuutta
 
tukeville
 
joustaville
ratkaisuille
 
näkyi
 
energian
 
varastointiratkaisujen
 
kysynnän
säilymisenä
 
hyvällä
 
tasoll
 
a
 
.
 
Saatuihin
 
tilauksiin
 
sisältyi
ensimmäi
 
s
 
en
 
GridSolv
 
Quantum
 
-
energianvarastointijärjestelmä
 
n
 
toimitus.
 
Kyseessä
 
on
 
täysin
integroitu,
 
modulaarinen
 
ja
 
kompakti
 
ratkaisu,
 
joka
mahdollistaa
 
kustannustehokkaan
 
energian
 
varastoinnin
nopean
 
käyttöönoton
 
.
 
Toine
 
n
 
joustavuu
 
den
 
etuja
 
heijastava
tilaus
 
käsitti
 
neljä
 
Eurooppaan
 
toimitettavaa
maakaasuvoimalaa,
 
joiden
 
yhteisteho
 
on
 
lähes
 
300
megawattia.
 
Uudet,
 
nopeasti
 
käynnistyvät
 
voimalat
 
tarjoavat
joustava
 
a
 
säätövoimaa,
 
kun
 
sähköjärjestelmään
 
lisät
 
ään
uusiutuvaa
 
energiaa.
Yhteistyö
 
sidosryhmien
 
kanssa
 
on
 
olennaisen
 
tärkeää
kehitettäessä
 
markkinoiden
 
muuttuvi
 
in
 
vaatimuksiin
 
vastaavia
teknologioita
 
.
 
Yhteis
 
hankkeisiin
 
sisältyi
 
sopimuksia,
 
jotka
pyrkivät
 
vauhdittamaan
 
meriteollisuuden
 
käynnissä
 
olevaa
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
digi
 
talisaatiota,
 
kehittämään
 
autonomis
 
ta
 
merenkul
 
kua
 
sekä
tutkimaan
 
uusien
 
teknologioiden
 
ja
 
vaihtoehtoisten
polttoaineiden
 
käyttöä
 
hiilineutraaliuden
 
edistämiseksi
 
.
Henkilöstön
 
terveys
 
ja
 
turvallisuus
 
on
 
Wärtsilälle
 
aina
 
erittäin
tärkeää
 
.
 
Vuonna
 
2020
 
teema
 
korostui
 
entisestään
maailmanlaajuisen
 
koronapandemian
 
myötä.
 
Wärtsilän
monimuotoiseen,
 
globaaliin
 
henkilöstöön
 
kuuluu
 
tuhansia
ihmisiä,
 
jotka
 
työskentelevät
 
kent
 
ällä
 
tai
 
asiakkaiden
 
tiloissa.
Nopeasti
 
kehittyvää
 
tilannetta
 
seuraamaan
 
ja
 
tarvittavista
toimenpiteistä
 
päättämään
 
perustettiin
 
globaali
 
kriisiryhmä
sekä
 
maakohtaisia
 
johtoryhmiä.
 
Välttämät
 
ön
 
matkustus
turvattiin
 
noudattaen
 
asianmukaisia
 
turvallisuus
 
-
 
ja
varotoimenpiteitä.
 
Lukuisat
 
Wärtsilän
 
työntekijät
 
siirtyivät
etätyöhön.
 
Uudenlaisen
 
työ
 
skentelytavan
 
mahdollistamiseksi
ja
 
käytännön
 
muutosten
 
sujuvuuden
 
varmistamiseksi
 
Wärtsilä
tarjosi
 
työntekijöi
 
lle
 
digitaalisia
 
yhteistyövälineitä
 
ja
 
-
menetelmiä.
 
Lisäksi
 
henkilöstö
 
lle
 
tarjottiin
 
ohjeist
 
usta
 
ja
välineitä
 
asianmukaisen
 
etätyöympäristön
 
järjestämise
 
ksi.
Yhtiön
 
tavoitteena
 
on
 
yhä
 
poissaoloon
 
johtavien
työtapaturmien
 
nollataso
 
maailmanlaajuisesti.
 
Vuonna
 
2020
poissaoloon
 
johtaneiden
 
tapaturmien
 
taajuus
 
indeksi
 
oli
 
2,03
(2,25)
 
eli
 
1
 
0
 
%
 
alhaisempi
 
kuin
 
edellisvuonna.
 
Taloudelliset
 
tavoitteet
 
ja
 
toteuma
 
vu
 
onna
 
2020
Wärtsilän
 
pitkän
 
aikavälin
 
tavoitteena
 
on
 
kasvaa
 
nopeammin
kuin
 
maailmanlaajuinen
 
BKT
 
sekä
 
pitää
 
liikevoittomarginaali
14%:n
 
(korkeasuhdanne)
 
ja
 
10%:n
 
(matalasuhdanne)
 
välillä.
Lisäksi
 
tavoitteena
 
on
 
pitää
 
nettovelkaantumisaste
 
alle
0,50:ssä
 
ja
 
jakaa
 
osinkona
 
vähintään
 
50%
 
osakekohtaisesta
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin.
 
Wärtsilän
 
taloudellinen
 
tulos
 
vuonna
 
2020
 
oli
 
pitkän
 
aikavälin
tavoitetta
 
alhaisempi
 
johtuen
 
koronaviruspandemian
vaikutuks
 
ista
 
yhtiön
 
kysyntäympäristöön
 
ja
 
liiketoimintaan.
Liikevaihto
 
laski
 
11%,
 
minkä
 
myötä
 
liikevaihdon
keskimääräinen
 
muutos
 
viiden
 
vuoden
 
ajanjaksolla
 
oli
 
-2%
vuodessa.
 
Maailmanlaajui
 
s
 
en
 
BK
 
T:n
 
keskimääräinen
 
kasvu
viiden
 
vuoden
 
ajanjaksolla
 
oli
 
2,3
 
%
 
vuodessa
 
(lähde:
 
IMF:n
arvio
 
lokakuussa
 
2020)
 
.
 
Wärtsilän
 
vertailukelpoinen
 
liiketulos
oli
 
275
 
miljoonaa
 
euroa
 
eli
 
6,0%
 
liikevaihdosta.
Nettovelkaantumisaste
 
laski
 
0.18:een
 
.
 
Hallituksen
osinkoehdotus
 
0,20
 
euroa
 
osaketta
 
kohti
 
on
 
88,2%
osakekohtaisesta
 
tuloksesta.
 
 
 
VUOSI
 
2020
 
Liiketoimintaympäristö
Merenkulkumarkkinat
Koronaviruspandemian
 
(COVID
 
-19)
 
vaikutukset
 
heikensivät
merkittävästi
 
laitteiden
 
ja
 
palvelujen
 
kysyntää
 
merenkulku
 
-
 
ja
laivanrakennusmarkkinoilla
 
koko
 
vuoden
 
2020
 
ajan.
Meriliikenteen
 
väheneminen
 
ja
 
matkustusrajoitukset
vaikuttivat
 
erityisesti
 
matkustaja
 
-alusten
 
käyttöasteisiin
 
ja
rajoittivat
 
halua
 
investoida
 
uusiin
 
aluksiin.
 
Tämän
seurauksena
 
vuoden
 
aikana
 
tehtiin
 
vain
 
815
 
alustilausta
 
(1
153
 
vuonna
 
2019
 
lukuun
 
ottamatta
 
raportointikauden
 
jälkeen
rekisteröityjä
 
tilauksia).
 
Myös
 
varaosien
 
ja
 
huoltotoiminnan
kysyntä
 
laski.
 
Marraskuussa
 
julkaistut
 
uutiset
koronarokotteen
 
tuloksista
 
lisäsivät
 
luottamusta
 
sekä
 
uusien
alusten
 
että
 
palveluiden
 
kysynnän
 
palautumiseen
 
kaikilla
alussegmenteillä.
Risteilytoimintaan
 
vaikuttivat
 
voimakkaasti
matkustusrajoitukset
 
ja
 
liikennöintikiellot.
 
Huolimatta
risteilyaktiviteetin
 
vähäisestä
 
kasvusta
 
vuoden
 
loppua
 
kohden
suurin
 
osa
 
laivastosta
 
on
 
edelleen
 
poissa
 
käytöstä.
Viru
 
spandemian
 
ensipuhkeamisen
 
jälkeen
 
ilmenneiden
häiriöiden
 
jälkeen
 
matkustajalauttoja
 
otettiin
 
asteittain
uudelleen
 
käyttöön
 
kesän
 
aikana
 
mutta
 
jälleen
 
pois
 
käytöstä
neljännellä
 
vuosineljänneksellä,
 
kun
 
tyypillisen
kausiluonteisen
 
kysynnän
 
laantumisen
 
lisäksi
 
uusi
koronavirus
 
aalto
 
iski
 
Euroopan
 
markkinoille.
 
Offshore-
sektori
 
a
 
painoi
 
edelleen
 
huomatta
 
vasti
 
öljyn
 
alhai
 
nen
 
kysyn
 
tä.
Vähäi
 
sen
 
öljyn
 
etsintätoimin
 
nan
 
vuoksi
 
porauslauttojen
 
ja
tukialusten
 
käyt
 
töasteet
 
lask
 
ivat
 
vuoden
 
2014
 
jälkeise
 
n
markkina
 
syklin
 
tasolle.
 
Toisaalta
 
merituulivoimahankkeiden
odotettu
 
kasvu
 
lisäsi
 
erikoistunei
 
den
 
alu
 
sten
 
kysyntää
 
ja
tarjo
 
si
 
siten
 
mahdollisuuksia
 
t
 
uulipuistoihin
 
liittyvi
 
en
 
uusien
alu
 
sten
 
ja
 
palvelu
 
iden
 
saralla
 
.
 
Nesteytetyn
 
maakaasun
 
(LNG)
kuljetus
 
sektorilla
 
rahtihinnat
 
alkoivat
 
kehittyä
 
positiivisesti
kolmannella
 
vuosineljänneksellä
 
johtuen
 
LNG
 
:n
 
kysynnän
nopea
 
sta
 
kasvusta
 
Aasiassa.
 
Kysynnän
 
kasvun
 
taustalla
olivat
 
kausivaihtelut
 
sekä
 
useiden
 
nesteytysterminaalien
 
Taloudelliset
 
tavoitteet
 
Kehitys
 
vuonna
 
2020
Kehitys
 
vuonna
 
2019
Liikevaihdon
 
kasvu
 
nopeampi
 
kuin
 
globaali
 
BKT:n
 
kasvu
-11%
0%
Vertailukelpoinen
 
liikevoittomarginaali
 
10-14%
6,0%
8,8%
Nettovelkaantumisaste
 
alle
 
0,50
0,18
0,30
Osingonmaksu
 
vähintään
 
50%
 
osakekohtaisesta
 
tuloksesta
 
yli
 
suhdannesyklin
88,2%*
130,8%
*Hallituksen
 
ehdotus
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
seisokkien
 
aiheuttama
 
rajallinen
 
tarjon
 
ta.
 
Konttialusmarkkinat
toipuivat
 
nopeasti
 
koronavirukse
 
n
 
aiheuttamasta
 
ensi
 
sokista
tukenaan
 
kuljetusmäärien
 
jatkuva
 
kasvu,
 
joka
 
johti
korkeampiin
 
rahtihintoihin
 
ja
 
käyttämättömän
 
kapasiteetin
vähenemiseen
 
.
 
Raakaöljy
 
-
 
ja
 
tuotesäiliöalusten
 
tuotot
 
olivat
yhä
 
huomattavan
 
paineen
 
alla
 
loppu
 
vuoden
 
aikana,
 
mikä
johtui
 
öljyn
 
tuotannon
 
leikkau
 
sten
 
ja
 
kelluvien
 
varastojen
purkamisen
 
aiheuttamasta
 
öljyn
 
kysyn
 
nän
 
laskusta.
 
Vaikka
irtolastialusten
 
tuotot
 
kasvoivat
 
toisella
 
vuosipuoliskolla
johtuen
 
rautamalmin
 
suuremmasta
 
kysynnä
 
stä
 
Kiinassa,
poissa
 
käytöstä
 
olevien
 
alusten
 
määrä
 
on
 
edelleen
 
tavallista
korkeampi
 
.
Vähärikkisen
 
ja
 
rikkipitoisen
 
polttoaineen
 
välinen
 
hintaero
kaventui
 
merkittävästi
 
johtuen
 
sekä
 
öljyn
 
hinnan
 
jyrkästä
laskusta
 
että
 
vähärikkisen
 
polttoaineen
 
paremmasta
saatavuudesta.
 
Tämä
 
hidasti
 
sekä
 
olemassa
 
oleviin
 
että
uusiin
 
aluksiin
 
tehtäviä
 
rikkipesuriasennuksia.
 
Marraskuussa
öljyn
 
hinta
 
nousi
 
k
 
oronarokot
 
eläpimurroista
 
kertovien
positiivisten
 
uutisten
 
jälkeen,
 
minkä
 
seurauksena
 
myös
polttoaineiden
 
hintaero
 
nousi
 
noin
 
80
 
dollariin
 
tonnilta.
Rikkipesurimarkkinoille
 
on
 
kuitenkin
 
edelleen
 
ominaista
 
suuri
epävarmuus,
 
joka
 
aiheutuu
 
lähinnä
 
tulevaisuuden
 
hintaerojen
heikosta
 
ennustettavuudesta.
Vaikka
 
pandemia
 
on
 
vähentänyt
 
kaupankäyntiä
 
merkittävästi,
on
 
se
 
myös
 
nopeuttanut
 
digitaalista
 
mu
 
rrosta
 
siten,
 
että
uusien
 
teknologioiden
 
ja
 
digitaalisten
 
sovellusten
käyttöönottoa
 
pidetään
 
nyt
 
välttämättömänä.
Matkustusrajoitukset
 
ovat
 
lisänneet
 
myös
 
pilvipohjaisten
etäratkaisujen
 
käyttöä.
 
Alusten
 
ja
 
satamien
 
välinen
 
viestintä
sekä
 
asiakirjojen
 
ja
 
tiedon
 
vaihto
 
tehdään
 
yhä
 
useammin
sähköisesti
 
henkilökohtaisen
 
vuorovaikutuksen
 
sijaan
 
sekä
a
 
luksilla
 
että
 
satamissa.
 
Lisäksi
 
alusten
 
toimintoja
 
optimoivi
 
en
ja
 
suorituskyvyn
 
hallintaa
 
tukevi
 
en
 
teknologioi
 
den
ymmärretään
 
olevan
 
keskeisessä
 
roolissa
 
kannattavuuden
turvaamisessa
 
kilpailluilla
 
markkinoilla
 
.
 
Samaan
 
aikaan
 
muutos
 
kohti
 
hiilineutraalia
 
merenkulkualaa
kiihtyi
 
edelleen.
 
Vaihtoehtoisia
 
polttoaineita
 
käyttävien
 
alusten
osuus
 
kaikista
 
uusien
 
alusten
 
tilauksista
 
kasvoi
 
vuoden
aikana.
 
LNG
 
on
 
vahvistanut
 
asemaansa
 
yleisimmin
 
käytössä
olevana
 
vaihtoehtoi
 
sena
 
polttoaineena
 
,
 
koska
 
se
mahdollistaa
 
välittömät
 
kasvihuonekaasupäästöjen
vähennykset
 
.
 
Lisäksi
 
nesteytetyn
 
maakaasun
 
polttamiseen
käytettävä
 
monipolttoainemoottoriteknologia
 
on
polttoainejoustava
 
a
 
,
 
mikä
 
pienentää
 
tulev
 
aisuuden
polttoaineisiin
 
liittyv
 
ä
 
n
 
epävarmuuden
 
aiheuttamia
liiketoimintariskejä.
 
Ki
 
innostus
 
myös
 
hiilettömiä
 
polttoaineita,
kuten
 
biopolttoaineita,
 
ammoniakkia
 
ja
 
vetyä,
 
sekä
 
erilaisia
energiansäästöteknologioita
 
kohtaan
 
kasvaa.
 
Kansainvälinen
merenkulkujärjestö
 
IMO
 
julkaisi
 
marraskuussa
 
suunnitelman,
joka
 
vie
 
merenkulkualaa
 
kohti
 
sen
 
kunnianhimoisia
hiilineutraaliustavoitteita
 
.
 
Siihen
 
li
 
ittyv
 
ät
 
toimintaohje
 
et
 
tulevat
voimaan
 
vuodesta
 
2022
 
alkaen
 
.
 
Lisäksi
 
Euroopan
 
parlamentti
hyväksyi
 
ehdotuksen
 
meriliikenteen
 
sisällyttämisestä
päästökauppajärjestelmään.
 
Koska
 
uusien
 
sääntöjen
odotetaan
 
tulevina
 
vuosina
 
vaativan
 
varustamoita
vähentämään
 
päästöjään
 
teknisillä
 
tai
 
operatiivisilla
toimenpiteillä,
 
alalla
 
vallitsee
 
yhä
 
suurempi
 
yksimielisyys
 
siitä,
että
 
alusten
 
tulisi
 
kasvavassa
 
määrin
 
ottaa
 
käyttöön
yhteentoimivaa
 
verkkoteknologiaa
 
yhdistääkseen
 
aluksella
olevat
 
laitteet
 
,
 
navigointi,
 
lastinkäsittely
 
ja
 
muut
 
järjestelmät
 
.
Tällainen
 
teknologia
 
vähentää
 
polttoaineen
 
kulutu
 
sta
 
ja
 
on
tärkeä
 
askel
 
matkalla
 
kohti
 
hiilineutraaliutta
 
ja
 
korkeampaa
tehokk
 
uutta
 
.
Energiamarkkinat
Koronaviruspandemialla
 
ja
 
sitä
 
seuranneella
 
taloudellisen
toiminnan
 
hidastumisella
 
oli
 
negatiivinen
 
vaikutus
maailmanlaajuisiin
 
kaasulla
 
ja
 
nestemäisillä
 
polttoaineilla
käyvien
 
voimalaitosten
 
markkinoihin
 
koko
 
vuoden
 
2020
 
ajan.
Vaik
 
ka
 
markkinatilanne
 
on
 
tasaantunut
 
ja
 
vaikuttaa
 
jossain
määrin
 
paranevan,
 
vallitseva
 
epävarmuus
 
pandemian
kestosta,
 
kehityksestä
 
ja
 
taloudellisista
 
vaikutuksista
 
saa
asiakkaat
 
edelleen
 
lykkäämään
 
investointeja
 
uuteen
voimalaitoskapasiteettiin.
 
L
 
isäksi
 
energiapolitiik
 
an
kehit
 
täminen
 
kunnianhimoisten
 
hiili
 
neutraaliustavoitteiden
saavuttamiseksi
 
ja
 
julkis
 
ten
 
laito
 
sten
 
yhä
 
jatkuva
investointistrategioiden
 
päivit
 
ystyö
 
aiheutta
 
vat
 
epävarmuutta
ja
 
viivästyksiä
 
päätöksenteossa
 
.
 
Energian
 
varastoinnin
kysyntä
 
oli
 
kuitenkin
 
hyvällä
 
tasolla
 
johtuen
 
kasvavasta
lyhytaikaisen
 
joustavan
 
kapasiteetin
 
tarpeesta
sähköjärjestelmissä,
 
joissa
 
uusiutuvien
 
energialähteiden
osuus
 
on
 
suuri
 
.
 
Vaikka
 
liikkumis
 
rajoitukset
 
vaikeuttivat
palvelutoimint
 
aa,
 
palvelu
 
iden
 
kysyntä
 
pysyi
 
kohtuullisen
hyv
 
ällä
 
tasolla,
 
ja
 
asiakkaat
 
osoittivat
 
edelleen
 
kiinnostusta
pitkäaikaisi
 
a
 
palvelusopimuksi
 
a
 
kohtaan
 
.
 
Wärtsilän
 
osuus
 
enintään
 
500
 
MW:n
 
laitosten
markkinasegmentistä
 
oli
 
vakaa
 
9
 
%
 
(9)
 
samalla,
 
kun
maailmanlaajui
 
set
 
maakaasu
 
-
 
ja
 
nestevoimalaitosten
 
tilaukset
kasvoivat
 
3
 
%
 
16,
 
6
 
gigawattiin
 
syyskuussa
 
2020
 
päättyneellä
12
 
kuukauden
 
ajanjaksolla
 
(1
 
6
 
,0
 
GW
 
kesäkuun
 
lopussa).
Tilausmäärä
 
sisältää
 
kaasuturbiinit
 
ja
 
Wärtsilän
 
toimitukset,
joissa
 
voimakone
 
on
 
kooltaan
 
vähintään
 
5
 
MW.
 
Tiedot
 
ovat
peräisin
 
McCoy
 
Power
 
Report
 
-
 
julkaisusta.
Tilauskertymä
 
ja
 
tilauskanta
Wärtsilän
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
18%
 
4
 
359
miljoonaan
 
euroon
 
(5
 
327)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
Koronaviruspandemiaan
 
ja
 
sen
 
pitkäaikaisvaikutuksiin
 
liittyvä
epävarmuus
 
heikensi
 
kysyntää
 
kaikissa
 
liiketoiminnoissa.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
 
0,95
 
(1,03).
 
Palveluiden
tilauskertymä
 
laski
 
16%
 
2
 
267
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
683),
 
kun
taas
 
laitteiden
 
tilauskertymä
 
laski
 
21%
 
2
 
091
 
miljoonaan
euroon
 
(2
 
644).
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
laski
 
14%
 
5
 
057
 
miljoonaan
 
euroon
(5
 
878).
 
Tilausten
 
peruutukset
 
olivat
 
vuoden
 
aikana
 
pitkälti
normaalilla,
 
alhaisella
 
tasolla.
 
Wärtsilä
 
on
 
kiristänyt
 
uusien
 
ja
olemassa
 
olevien
 
projektien
 
tilauskannassa
 
esittämisen
edellytyksiä.
 
Tämän
 
seurauksena
 
yhteisarvoltaan
 
noin
 
340
miljoonan
 
euron
 
tilaukset
 
poistettiin
 
tilauskannasta
 
vuoden
aikana
 
johtuen
 
pääasiassa
 
projektien
 
puutteellisesta
edistymisestä
 
tai
 
saamatta
 
jääneistä
 
maksuista
 
sekä
 
joistakin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2020-12-31p4i0
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
1
 
000
2
 
000
3
 
000
4
 
000
5
 
000
6
 
000
2016
2017*
2018
2019
2020
MEUR
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
2016
2017*
2018
2019
2020
%
MEUR
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
Tulos
 
ennen
 
veroja
Vertailukelpoinen
 
liiketulos,
 
%
peruutuksista.
 
Wärtsilän
 
tämänhetkisestä
 
tilauskannasta
 
on
määrä
 
toimittaa
 
vuoden
 
2021
 
aikana
3
 
298
miljoonaa
 
euroa
(
3
 
571
).
Liikevaihto
 
ja
 
liiketulos
Wärtsilän
 
liikevaihto
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
11%
 
4
 
604
 
miljoonaan
euroon
 
(
 
5
 
170)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
laski
 
10%
 
2
 
255
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
505).
 
Laitteiden
liikevaihto
 
laski
 
12%
 
2
 
349
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
665).
Wärtsilän
 
liikevaihdosta
 
noin
 
65%
 
oli
 
euromääräistä
 
ja
 
20%
Yhdysvaltain
 
dollareissa.
 
Loppuosa
 
liikevaihdosta
 
jakautui
usean
 
valuutan
 
kesken.
Liiketulos
 
oli
 
234
 
miljoonaa
 
euroa
 
(362)
 
eli
 
5,1%
liikevaihdosta
 
(7,0).
 
Tulosta
 
rasittivat
 
palveluvolyymien
 
lasku,
koronaviruksen
 
aiheuttama
 
kustannusten
 
nousu
 
ja
kapasiteetin
 
alhaisempi
 
käyttöaste.
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
275
 
miljoonaa
 
euroa
 
(457)
 
eli
 
6,0%
 
liikevaihdosta
(8,8).
 
Vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttaviin
 
eriin
 
sisältyi
 
41
miljoonaa
 
euroa
 
sekä
 
yritysmyynteihin
 
että
rakennejärjestelyihin
 
liittyviä
 
kuluja
 
(95).
 
Vertailukelpoinen
oikaistu
 
EBITA
 
oli
 
308
 
miljoonaa
 
euroa
 
(498)
 
eli
 
6,7%
liikevaihdosta
 
(9,6).
 
Hankintamenojen
 
allokointeihin
 
liittyvät
poistot
 
olivat
 
33
 
miljoonaa
 
euroa
 
(41).
Rahoituserät
 
olivat
 
yhteensä
 
-43
 
miljoonaa
 
euroa
 
(
 
-47).
Nettokorot
 
olivat
 
yhteens
 
ä
 
-10
 
miljoonaa
 
euroa
 
(-12).
 
Tulos
ennen
 
veroja
 
oli
 
191
 
miljoonaa
 
euroa
 
(315).
 
Verot
 
olivat
yhteensä
 
58
 
miljoonaa
 
euroa
 
(97),
 
mikä
 
vastaa
 
30,3
 
prosentin
efektiivistä
 
verokantaa
 
(30,7).
 
Tilikauden
 
tulos
 
oli
 
133
miljoonaa
 
euroa
 
(218).
 
Osakekohtainen
 
tulos
 
oli
 
0,23
 
euroa
(0,37).
 
Sijoitetun
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROI)
 
oli
 
7,1%
 
(11,5)
 
ja
oman
 
pääoman
 
tuotto
 
(ROE)
 
5,8%
 
(9,0).
 
Rahoitus
 
ja
 
rahavirta
Wärtsilän
 
liiketoiminnan
 
rahavirta
 
vuonna
 
2020
 
kasvoi
 
681
miljoonaan
 
euroon
 
(232)
 
nettokäyttöpääoman
 
pienenemisen
ansiosta
 
.
 
Nettokäyttöpääoma
 
vuoden
 
lopussa
 
laski
 
257
miljoonaan
 
euroon
 
(732).
 
Laskun
 
taustalla
 
oli
 
vaihto-
omaisuuden
 
pieneneminen
 
sekä
 
saatavien
 
perinnän
vahvistaminen
 
luottoriskin
 
alentamiseksi.
 
Saatujen
ennakoiden
 
määrä
 
oli
 
452
 
miljoonaa
 
euroa
 
(452).
 
Lisäksi
yhtiöllä
 
oli
 
38
 
miljoonaa
 
euroa
 
myytävinä
 
oleviin
omaisuuseriin
 
liittyviä
 
ennakoita.
Wärtsilä
 
pyrkii
 
jatkuvasti
 
varmistamaan
 
riittävän
 
likviditeetin
tehokkaalla
 
kassanhallinnalla
 
ja
 
pitämällä
 
käytettävissään
riittävän
 
määrän
 
vahvistettuja
 
ja
 
vahvistamattomia
luottolimiittejä.
 
Jälleenrahoitusriskiä
 
hallitaan
 
tasapainoisella
ja
 
riittävän
 
pitkällä
 
lainasalkulla.
 
Wärtsilä
 
on
 
edelleen
vahvistanut
 
likviditeettiään
 
vuoden
 
aikana
koronaviruspandemian
 
vuoksi.
 
Toteutettuihin
 
toimenpiteisiin
sisältyvät
 
vahvistettujen
 
luottolimiittisopimusten
 
jatkaminen
 
ja
lisälainoja
 
koskevat
 
neuvottelut.
 
Rahavaroja
 
oli
 
vu
 
oden
 
lopussa
 
919
 
miljoonaa
 
euroa
 
(358).
Lisäksi
 
yhtiöllä
 
oli
 
14
 
miljoonaa
 
euroa
 
myytävinä
 
oleviin
omaisuuseriin
 
liittyviä
 
rahavaroja
 
(11).
 
Vahvistettuja
 
ja
käyttämättömiä
 
luottolimiittisopimusohjelmia
 
oli
 
660
 
miljoonaa
euroa
 
(640).
Wärtsil
 
ällä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
korollisia
 
lainoja
 
yhteensä
1
 
327
 
miljoonaa
 
euroa
 
(1
 
096).
 
Lyhytaikaisia
 
lainoja,
 
jotka
erääntyvät
 
seuraavan
 
12
 
kuukauden
 
sisällä,
 
oli
 
yhteensä
 
198
miljoonaa
 
euroa.
 
Pitkäaikaisia
 
lainoja
 
oli
 
yhteensä
 
1
 
129
miljoonaa
 
euroa.
Korollisen
 
lainapääoman
 
nettomäärä
 
oli
 
394
 
miljoonaa
 
euroa
(726).
 
Nettovelkaantumisaste
 
oli
 
0,18
 
(0,30)
 
ja
omavaraisuusaste
 
38,1%
 
(40,8).
 
Osakekohtainen
 
oma
pääoma
 
oli
 
3,68
 
euroa
 
(4,05).
Konsernin
 
liikevaihdon
 
kehitys
 
Tulos
 
 
Toimitetut
 
megawatit
2020
2019
Muutos
Marine
 
Power
1
 
257
1
 
505
-16%
Energy
1
 
172
2
 
072
-43%
Wärtsilän
 
toimitukset
 
yhteensä
2
 
429
3
 
577
-32%
Yhteisyritysten
 
toimitukset
274
432
-37%
Toimitukset
 
yhteensä
2
 
703
4
 
009
-33%
 
 
*Oikaistu
 
IFRS
 
15:n
 
mukaisesti
*Oikaistu
 
IFRS
 
15:n
 
mukaisesti
wartsila-2020-12-31p5i1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2020-12-31p5i0
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
150
300
450
600
750
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
MEUR
0
50
100
150
200
250
300
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31+
MEUR
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
vuosittaiset
 
takaisinmaksut
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
2016
2017
2018
2019
2020
0
100
200
300
400
2016
2017
2018
2019
2020
MEUR
Yrityshankintoihin
Muut
 
investoinnit
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
 
Lainat
Vahvistetut
 
luottolimiittisopimukset
 
(kauden
 
lopussa)
 
Pitkäaikaisten
 
lainojen
 
erääntymisprofiili
Nettovelkaantumisaste
 
Investoinnit
Aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
olivat
 
yhteensä
 
115
 
miljoonaa
 
euroa
 
(116)
 
vuonna
 
2020.
Yrityshankintoihin
 
ja
 
osakkeisiin
 
liittyvät
 
investoinnit
 
olivat
yhteensä
 
2
 
miljoonaa
 
euroa
 
(6).
 
Poistot
 
ja
 
arvonalentumiset
olivat
 
yhteensä
 
174
 
miljoonaa
 
euroa
 
(180).
Vuonna
 
2021
 
aineettomiin
 
ja
 
aineellisiin
 
hyödykkeisiin
liittyvien
 
investointien
 
odotetaan
 
olevan
 
poistoja
 
ja
arvon
 
alentumisia
 
alemmalla
 
tasolla.
Bruttoinvestoinnit
 
Innovaatiot,
 
tutkimus
 
ja
 
kehitys
Wärtsilä
 
on
 
sitoutu
 
nut
 
tukemaan
 
meri
 
-
 
ja
energia
 
teollisuu
 
ksi
 
en
 
ympäristöjalanjäl
 
jen
 
minimointia.
Investoinnit
 
tutkimukseen
 
ja
 
kehitykseen
 
ovat
 
keskeisiä
Wärtsilän
 
tulevaisuuden
 
aseman
 
turvaamiseksi
 
ja
 
jatkuvat
markkinoiden
 
vallitsevasta
 
epävarmuudesta
 
huolimatta.
Keskeisiä
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysalueita
 
ovat
 
vaihtoehtoisten,
kaupallisesti
 
elinkelpoisten
 
ja
 
ympäristöystävällisten
tulevaisuuden
 
polttoaineiden
 
käytön
 
kehittäminen
 
sekä
asiakkaiden
 
toimin
 
tojen
 
liitettävyyden,
 
tehokkuuden,
kestävyyden
 
ja
 
turvallisuuden
 
parantaminen
 
digitaalisten
ratkaisujen
 
käyttöä
 
lisäämällä
 
.
 
Elinkaariratkaisujen
 
avulla
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Wärtsilä
 
py
 
styy
 
pelkän
 
kunnossapidon
 
ja
 
käytön
 
sija
 
sta
tarjoamaan
 
taatun
 
suorituskyvyn
 
,
 
joka
 
perustuu
 
yhteisesti
sovit
 
tuihin
 
tavoitetas
 
oihin
 
.
 
Tutkimukseen
 
ja
 
tuotekehitykseen
liittyvät
 
kulut
 
olivat
 
vuonna
 
2020
 
yhteensä
 
153
 
miljoonaa
euroa
 
(164)
 
eli
 
3,3%
 
liikevaihdosta
 
(3,2).
 
Merenkulkumarkkinat
Tulevaisuuden
 
polttoainei
 
den
 
kehit
 
yksen
 
edistämiseksi
Wärtsilä
 
käynnisti
 
vuonna
 
2020
 
tiiviissä
 
yhteistyössä
 
Knutsen
OAS
 
Shipping
 
AS:n,
 
Repsolin
 
ja
 
Sustainable
 
Energy
 
Catapult
Centren
 
kanssa
 
maailman
 
ensimmäisen
 
pitkäaikaisen,
täysimittaisen
 
ammoniakin
 
testauksen
 
polttoaineena
nelitahtisessa
 
laivan
 
polttomoottorissa.
 
Testausta
 
tukee
Norjan
 
tutkimusneuvoston
 
DEMO
 
2000
 
-ohjelman
 
kautta
tarjoama
 
20
 
miljoonan
 
Norjan
 
kruunun
 
apuraha.
Tuotetarjooman
 
parantamiseen
 
liittyviin
 
keskeisiin
kehitysaskeleisiin
 
kuului
 
Wärtsilän
nestekaasupolttoai
 
nejärjestelmän
 
täysimittai
 
n
 
en
 
testau
 
s
täysikokoisella
 
kaksitahtisella
 
merimoottorilla,
 
joka
 
käyttää
polttoaineenaan
 
nestekaasua
 
(LPG).
 
Testit
 
toteutettiin
tekemällä
 
järjestelmän
 
jälkiasennus
 
neljään
 
erittäin
 
suureen
kaasunkuljetusalukseen,
 
jotka
 
omistaa
 
norjalainen
 
laivayhtiö
BW
 
LPG.
 
Lisäksi
 
Wärtsilä
 
toi
 
markkinoille
 
FuelFlex
 
Injection
Control
 
Unit
 
-
 
päivitysratkaisun,
 
joka
 
mahdollistaa
 
RT
 
-flex-
kaksitahtimoottorin
 
käytön
 
sekä
 
jäännös
 
-
 
että
matalaviskositeettisilla
 
meripolttoaineilla.
 
Tämä
 
on
 
erityisen
tärkeää
 
ottaen
 
huomioon,
 
että
 
meriteollisuudessa
 
käytetään
yhä
 
enemmän
 
vähärikkisiä
 
polttoaineita
 
rikkipäästöjä
koskevan
 
sääntelyn
 
noudattamiseksi.
 
Wärtsilä
 
esitteli
 
myös
Compact
 
Reliq
 
-uudelleennesteytyslaitoksen.
 
Järjestelmä
 
on
suunniteltu
 
nesteyttämään
 
höyrystymiskaasu
 
uudelleen
kaasunkuljetusaluksilla
 
ja
 
LNG
 
-bunkkerialuksilla
 
sekä
pitämään
 
rahti
 
viileänä
 
kaikissa
 
olosuhteissa.
 
Kompaktin
rakenteensa
 
ansiosta
 
järjestelmä
 
voidaan
 
asentaa
 
olemassa
oleviin
 
aluksiin
 
ilman
 
laajoja
 
muutostöitä.
 
Vuoden
 
aikana
Wärtsilä
 
myös
 
paransi
 
31DF
 
-
 
monipolttoainemoottorin
 
sa
tehoa,
 
mikä
 
väh
 
en
 
tää
 
kasvihuonekaasupäästöjä
 
tehden
moottori
 
sta
 
yhä
 
ympäristömyötäisemmän
 
sekä
 
piene
 
ntää
asennus
 
-
 
ja
 
ylläpitokustannu
 
ks
 
ia
 
.
Merenkulun
 
siirtyessä
 
uuteen
 
innovaatioiden
 
ja
ennennäkemättömän
 
tehokkuuden
 
aikakauteen
 
Wärtsilä
hyödyntää
 
liitettävyyttä
 
ja
 
digitalisaatiota
 
kaikki
 
en
 
merenkulun
sovellu
 
sten
 
sekä
 
asiakkaiden
 
toiminnan
 
tehokkuu
 
den,
kestävyy
 
den
 
ja
 
turvallisuuden
 
parantamiseksi
 
ja
optimoimiseksi
 
.
 
Älykkääseen
 
navigointiin
 
liittyviin
 
saavutuksiin
kuului
 
Navi
 
-
 
Portin
 
lanseeraus.
 
Uusi
 
ratkaisu
 
mahdollistaa
saumat
 
toman
 
tie
 
don
 
vaih
 
don
 
aluksen
 
ja
 
sataman
 
välillä
 
ja
siten
 
oikea
 
-aikaisen
 
saapumisen
 
satamaan.
 
Ratkaisu
toteutettiin
 
yhdessä
 
Carnival
 
Maritime
 
-yhtiön
 
ja
 
Hampurin
alusten
 
koordinoint
 
ikeskuksen
 
(HVCC)
 
kanssa.
 
Lisäksi
Wärtsilä
 
Voyage
 
ja
 
PSA
 
Marine
 
saivat
 
onnistuneesti
päätökseen
 
IntelliTug
 
-projektin
 
ensimmäiset
 
merikokeet
Singaporessa.
 
Kokeet
 
todistivat
 
IntelliTugin
 
kyvyn
 
välttää
erilaisia
 
esteitä,
 
mukaan
 
lukien
 
virtuaaliset
 
ja
 
tosieläm
 
ä
 
n
liikkuvat
 
alukset.
 
Kyseessä
 
oli
 
ensimmäinen
 
ko
 
e,
 
jossa
käytettiin
 
Singaporen
 
merenkul
 
ku
 
-
 
ja
 
satamaviranomaisen
(MPA)
 
MASS
 
-sääntely
 
ä
 
(Maritime
 
Autonomous
 
Surface
Ship)
 
,
 
joka
 
on
 
laadittu
 
helpottamaan
 
autonomisten
 
pinta-
alusten
 
ja
 
muiden
 
autonomisten
 
tekn
 
o
 
logioiden
 
testa
 
usta
turvallisessa
 
ja
 
valvotussa
 
ympäristössä
 
Singaporen
satamassa.
 
Wärtsilä
 
testasi
 
menestyksekkäästi
 
myös
Wärtsilä
 
SmartMove
 
Suite
 
-ratkaisua,
 
joka
 
on
 
ainutlaatuinen
anturitekn
 
ologian
 
ja
 
navigointijärjestelmien
 
yhdistelmä
 
alusten
puoliauto
 
nomiseen
 
liikkumis
 
een
 
.
 
The
 
American
 
Steamship
Company
 
otti
 
ensimmäi
 
senä
 
yhtiö
 
 
käyttöön
 
Wärtsilä
SmartMove
 
-ratkaisu
 
n
 
kauttakulkuliikentees
 
 
Cuyahoga-
joella
 
Ohiossa,
 
Yhdysvalloissa.
Vuonna
 
2020
 
lanseerattiin
 
myös
 
useita
 
etätukipalveluja,
kuten
 
maailmanla
 
ajuinen
 
Smart
 
Support
 
Center
 
-palvelu,
 
joka
on
 
suunniteltu
 
tarjoamaan
 
operatiivista
 
tukea
 
virtuaalisten
huoltoinsinöörien
 
kautta
 
kaikille
 
Wärtsilä
 
Voyage
 
-laitteille.
Assured
 
Operations
 
-etätukipalvelu
 
puolestaan
 
lanseerattiin
asiakkaille,
 
jotka
 
käyttävät
 
Wärtsilän
 
neli
 
-
 
ja
kaksitahtimoottoreita.
 
Palvelu
 
antaa
 
teknisille
 
asiantuntijoille
mahdollisuuden
 
arvioida
 
ja
 
ratkoa
 
operatiivisia
 
ongelmia
avomerialusten
 
ja
 
Wärtsilän
 
asiantuntijakeskusten
 
välillä
toimivan
 
etäyhteyden
 
kautta.
 
Vuoden
 
aikana
 
Wärtsilä
 
myös
toi
 
digitaalisen
 
ennakoivan
 
huollon
 
tuotteen
 
Expert
 
Insightin
saataville
 
kaksitahtimoottoreille.
 
Samanaikaisesti
 
yhtiö
 
julkaisi
ensiversion
 
rikkipesure
 
iden
 
etävalvonta
 
tuottee
 
sta,
 
joka
tarjoaa
 
jatkuvan
 
koko
 
laivaston
 
kattavan
 
kuvan
 
alusten
vaatimustenmukaisuudesta
 
ja
 
rikkipesureiden
 
käytöstä.
Lisäksi
 
Wärtsilä
 
Voyage
 
nopeutti
 
Wärtsilän
 
uuden
pilvipohjaisen
 
simulaatioalustan
 
lanseerausta,
 
jotta
meriakatemiat
 
ja
 
merenkulkukoulut
 
voisivat
 
jatkaa
koulutustaan
 
huolimatta
 
koronaviruksen
 
puhkeamista
seuranneista
 
sulkutoimenpiteistä
 
ja
 
etäisyysvaatimuksista.
Johtava
 
alusten
 
hallintayritys
 
Anglo
 
-
 
Eastern
 
valitsi
 
kyseisen
ratkaisun
 
tuo
 
maan
 
verkko
 
pohjaista
 
kapasiteettia
 
yrityksen
koulutuskeskuksi
 
in
 
Intiassa,
 
Filippiineillä
 
ja
 
Ukrainassa.
Pilvipohjaisia
 
simulaattoreita
 
 
ytetään
 
navigointi
 
-,
suunnittelu
 
-
 
ja
 
nestemäisten
 
lastien
 
käsittelykoulutuksessa
 
.
Energiamarkkinat
Johtaakseen
 
tavoitteensa
 
mukaisesti
 
siirtymää
 
kohti
tulevaisuutta,
 
jossa
 
sähkö
 
tuotetaan
 
sataprosenttisesti
uusiutuvalla
 
energialla,
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
Energy
 
Transition
Labin
 
eli
 
avoimen
 
data
 
-alustan,
 
joka
 
auttaa
 
energia
 
-alaa
ymmärtämään
 
sekä
 
uusiutuvan
 
energian
 
käytön
lisääntymisen
 
että
 
koronaviru
 
spandemian
 
vaikutuksia
 
ja
nopeuttamaan
 
energiamurrosta.
 
Työkalu
 
tarjoaa
yksityiskohtaista
 
tietoa
 
sähkön
 
tuotannosta,
 
kysynnästä
 
ja
hinnoittelusta
 
EU
 
-
 
maissa
 
ja
 
Isossa
 
-Britanniassa.
 
Sen
 
avulla
käyttäjät
 
voivat
 
mallintaa,
 
kuinka
 
järjestelmät
 
voisivat
 
toimia
tulevaisuudessa
 
enemmän
 
uusiutuvia
 
energianlähteitä
käyttäen.
 
Työkalu
 
auttaa
 
havaitsemaan
 
ongelmakohdat
 
ja
sen,
 
mihin
 
politiikat
 
ja
 
investoinnit
 
kannattaa
 
kohdistaa.
Moottoriteknologian
 
kehitykseen
 
liittyvä
 
keskeinen
 
saavutus
oli
 
Wärtsilän
 
erittäin
 
tehokkaan
 
12
 
MWe:n
 
Wärtsilä
 
31SG
 
-
kaasugeneraattorin
 
saama
 
tyyppihyväksyntä
 
DNV
 
GL
 
-
luokituslaitokselta.
 
Kyseessä
 
on
 
maailmanlaajuisesti
 
suurin
tämän
 
teknologian
 
mukainen
 
synkroninen
 
generaattori,
 
joka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2020-12-31p7i0
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0
50
100
150
200
2016
2017
2018
2019
2020
%
MEUR
Tutkimus-
 
ja
 
kehitysmenot
Prosenttia
 
liikevaihdosta
on
 
saanut
 
sertifikaatin
 
täysimittaisen
 
testauksen
 
jälkeen.
Sertifiointi
 
varmistaa,
 
että
 
suunnittelu
 
-
 
ja
 
tekniset
 
standardit
ovat
 
täysin
 
Saksan
 
sähköverkkokoodien
 
vaatimusten
mukaiset.
 
Saksa
 
on
 
ensimmäinen
 
maa
 
Euroopassa,
 
joka
 
on
ottanut
 
käyttöön
 
verkkokoodiohjeistuksen.
 
Myös
 
muut
 
maat
ovat
 
jo
 
vaatineet
 
tai
 
vaatimassa
 
vastaavan
 
ohjeistuksen
noudattamista.
 
Vuoden
 
aikana
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
myös
kehittävänsä
 
kaasumoottoreidensa
 
polttoprosessia,
 
jotta
 
ne
voisivat
 
ajan
 
myötä
 
käyttää
 
sataprosenttista
 
vetypolttoainetta.
Wärtsilä
 
on
 
tutkinut
 
vetyä
 
polttoaineena
 
20
 
vuoden
 
ajan
 
ja
testannut
 
moottoreitaan
 
seoksilla,
 
jotka
 
sisältävät
 
jopa
 
60%
vetyä
 
ja
 
40%
 
maakaasua.
 
Tämä
 
kehitys
 
on
 
osa
 
strategiaa,
jonka
 
mukaan
 
yhtiö
 
pyrkii
 
varmistamaan
moottoriteknologiansa
 
kestävyyden
 
pitkälle
 
tulevaisuuteen
maailmanlaajuisen
 
hiilineutraaleihin
 
energia
 
-
 
ja
merenkulkumarkkinoihin
 
tähtäävän
 
suuntauksen
 
mukaisesti.
Vedyn
 
lisäksi
 
tulevaisuuden
 
sovelluksia
 
varten
 
tutkitaan
 
myös
muita
 
mahdollisia
 
uusiutuvia
 
polttoaineita.
 
Wärtsilän
 
moottorit
pystyvät
 
jo
 
nyt
 
polttamaan
 
sataprosenttista
 
synteettistä
hiilineutraalia
 
metaania
 
ja
 
metanolia.
Kehitysaskeleisiin
 
Power
 
-
 
to
 
-X:n
 
saralla
 
sisältyi
 
Business
Finlandin
 
myöntämä
 
rahoitus
 
X-
 
Ahead
 
-projektille
 
sekä
Vantaan
 
Energian
 
kanssa
 
solmittu
 
yhteistyösopimus
 
koskien
konseptiselvitystä,
 
jossa
 
tutkitaan
 
power
 
-to
 
-
 
gas
 
-laitoksen
kannattavuutta
 
Vantaan
 
Energian
 
jätevoimalan
 
yhteydessä.
X-
 
Ahead
 
-hankkeen
 
tavoitteena
 
on
 
kehittää
 
Power
 
-to
 
-X:n
 
sekä
tekniseen
 
että
 
liiketoimintapotentiaaliin
 
liittyvää
 
syvällistä
asiantuntemusta,
 
joka
 
edistää
 
hiilineutraalia
 
taloutta
Suomessa.
 
Se
 
auttaa
 
myös
 
määrittämään
 
Wärtsilän
 
roolin
osana
 
globaalia
 
siirtymää
 
kohti
 
hiilineutraaleja
 
ratkaisuja.
Vantaan
 
Energian
 
power
 
-
 
to
 
-
 
gas
 
-laitoksen
 
on
 
määrä
 
tuottaa
hiilineutraalia
 
synteettistä
 
biokaasua
 
hyödyntäen
jätevoimalassa
 
tuotettavaa
 
sähköenergiaa
 
ja
 
syntyvää
hiilidioksidia.
 
Yhteistyöhankkeen
 
tarkoituksena
 
on
 
vahvistaa
hankkeen
 
optimaalinen
 
koko
 
ja
 
kaukolämmössä
 
käytettävän
synteettisen
 
biokaasun
 
kustannukset
 
sekä
 
ymmärtää
hankkeen
 
toteuttamisen
 
rajaehdot.
Tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitysmenot
 
 
Strategiset
 
projektit
Helmikuussa
 
Wärtsilä
 
ja
 
DNV
 
GL
 
sopivat
 
tekevänsä
yhteistyötä
 
edistääkseen
 
meneillään
 
olevaa
 
meriteollisuuden
digitaalista
 
murrosta.
 
Yritykset
 
haluavat
 
erityisesti
 
tutkia
tarkemmin
 
digitaalisten
 
teknologioiden
 
käyttömahdollisuuksia,
yhteistyöhön
 
perustuvaa
 
tiedonjakoa
 
ja
 
standardisointia
olemassa
 
olevien
 
tuotteiden
 
ja
 
palvelujen
 
suorituskyvyn
parantamiseksi
 
sekä
 
uusien
 
kehittämiseksi.
 
Hankkeessa
tarkastellaan
 
digitaalisen
 
teknologian
 
soveltamista
esimerkiksi
 
autonomisissa
 
aluksissa,
 
edistyksellisissä
etäpalveluissa,
 
uusissa
 
komentosiltateknologioissa
 
ja
tiedonjaossa.
 
Myös
 
kyberturvallisuus
 
on
 
luonteva
 
yhteistyön
alue.
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
sai
 
osana
 
yhteenliittymää,
 
johon
kuuluu
 
lisäksi
 
kuusi
 
muuta
 
teollis
 
ta
 
ja
 
akateemista
kumppania,
 
EU
 
-rahoitusta
 
SeaTech
 
-nimiseen
suurhankkeeseen.
 
Hankkeen
 
tavoitteena
 
on
 
vähentää
polttoaineenkulutusta
 
ja
 
alentaa
 
merenkulun
 
päästöjä
kehittämällä
 
laivamoottori
 
-
 
ja
 
propulsiojärjestelmiä,
 
jotka
mahdollistavat
 
moottori
 
n
 
tarka
 
n
 
ohjauksen
 
ja
 
aaltoenergian
käytön
 
lisätyöntövoiman
 
tuot
 
tamise
 
ksi
 
.
 
Lisäksi
 
Wärtsilä
 
solmi
japanilaisen
 
Kuribayashi
 
Steamshipin
 
kanssa
 
lisenssi
 
-
 
ja
yhteistyösopimuksen,
 
joka
 
koskee
 
porttiperäsinten
tulevaisuuden
 
kehitystä,
 
myyntiä
 
ja
 
huoltoa.
 
Valtuutettuna
lisenssinhaltijana
 
ja
 
yhteistyökumppanina
 
Wärtsilä
 
aikoo
integroida
 
porttiperäsimet
 
propulsiotuotteisiinsa
 
ja
 
keskitty
 
y
Japanin
 
ulkopuol
 
isiin
 
maailmanlaajuisiin
 
markkinoihin.
Porttiperäsintekniikka
 
vähentää
 
polttoaineenkulutusta
 
ja
päästöjä
 
parantaen
 
samalla
 
ohjattavuutta
 
ja
 
kurssin
 
vakautta
sekä
 
tyynellä
 
sääll
 
ä
 
että
 
kovassa
 
merenkäynnissä.
Kesäkuussa
 
Wärtsilä
 
liittyi
 
maailmanlaajuiseen
 
konsortioon
kehittämään
 
Mayflower
 
Autonomous
 
-laivaprojektia,
 
joka
mahdollistaa
 
maailman
 
ensimmäisen
 
täysin
 
autonomisen,
miehittämättömän
 
aluksen
 
Atlantin
 
ylityksen.
 
Wärtsilä
 
Voyage
toimittaa
 
laivaan
 
Wärtsilä
 
RS24
 
-järjestelmän,
 
uraauurtavan
nopean,
 
korkearesoluutioisen
 
FMCW
 
K-
 
Band
 
-tutkan,
 
joka
 
on
suunniteltu
 
tarjoamaan
 
optimaalinen
 
tilannekuva
 
etenkin
ahtaissa
 
merenkulkuympäristöissä.
 
Lisäksi
 
Wärtsilä
 
perusti
yhdessä
 
ING
 
Bankin,
 
Engien
 
ja
 
Rotterdamin
satamaviranomaisen
 
kanssa
 
Zero
 
Emission
 
Services
 
B.V.
(ZES)
 
-yrityksen,
 
jonka
 
tavoitteena
 
on
 
tehdä
sisävesiliikenteestä
 
kestävämpää.
 
Konsepti
 
perustuu
uusiutuvalla
 
energialla
 
ladattujen
 
vaihdettavien
 
akkukonttien
käyttöön.
 
Konseptia
 
käyttää
 
tulevaisuudessa
 
muun
 
muassa
Heineken
 
-olutyhtiö,
 
ja
 
sitä
 
tukee
 
Alankomaiden
infrastruktuuri
 
-
 
ja
 
vesiministeriö.
Heinäkuussa
 
Wärtsilä
 
liittyi
 
kuljetus
 
-
 
ja
 
logistiikka
 
-
 
al
 
ojen
energiamurroksen
 
nopeuttamiseen
 
tähtäävään
maailmanlaajuiseen
 
koalitioon
 
yhdessä
 
markkinoiden
johtavien
 
yritysten
 
kanssa,
 
jotka
 
edustavat
 
laajaa
 
joukkoa
alan
 
sidosryhmiä.
 
Koalition
 
tavoitteena
 
on
 
edistää
energialähteiden
 
ja
 
teknologioiden
 
kehitystä
 
ilmaston
lämpenemisen
 
hillitsemiseksi,
 
ilmansaasteiden
vähentämiseksi
 
ja
 
biodiversiteetin
 
suojelemiseksi.
 
Jäsenet
yhdistävät
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyönsä
 
kolmen
 
keskeisen
tavoitteen
 
saavuttamiseksi:
 
puhtaiden
 
energialähteiden
laajemman
 
valikoiman
 
käyttöönotto,
 
kuljetettujen
 
tavaroiden
energiankulutuksen
 
vähentäminen
 
kilometriä
 
kohti
 
ja
ilm
 
akehään
 
joutuvien
 
haitallisten
 
päästöjen
 
eliminointi
merkittävissä
 
määrin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wartsila-2020-12-31p8i0
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
0
5
 
000
10
 
000
15
 
000
20
 
000
2016
2017
2018
2019
2020
Henkilöstö
 
tilikauden
 
lopussa
Henkilöstö
 
keskimäärin
Henkilöstö
 
Suomessa
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
allekirjoitti
 
yhteisymmärryspöytäkirjan,
joka
 
liittyy
 
roottoripurjeiden
 
myyntiä
 
ja
 
huoltoa
 
koskevaan
lisenssi
 
-
 
ja
 
yhteistyösopimukseen
 
brittiläisen
 
Anemoi
 
Marine
Technologiesin
 
kanssa.
 
Roottoripurjeet
 
koostuvat
pystysylinter
 
e
 
istä,
 
jotka
 
pyöri
 
essään
 
hyödyntävät
 
uusiutuvaa
tuuli
 
voimaa
 
alusten
 
liikuttamisessa.
 
Nämä
 
erittäin
 
tehokkaat
mekaaniset
 
purjeet
 
lisäävät
 
alusten
 
työntövoimaa
 
sekä
vähentävät
 
huomattavasti
 
polttoaine
 
enkulutusta
 
ja
 
päästöjä.
Wärtsilä
 
integroi
 
Anemoi
 
Marine
 
Technologiesin
roottoripurje
 
e
 
t
 
propulsioliiketoimintaansa
 
täysin
 
ja
 
edistää
ratkaisu
 
n
 
käyttöä
 
sekä
 
uusissa
 
että
 
olemassa
 
olevissa
aluksissa
 
.
Joulukuussa
 
Wärtsilä
 
liittyi
 
CHEK
 
-projektiin,
 
jonka
 
tavoitteena
on
 
päästötön
 
merenkulku.
 
Hankkeessa
 
kehitetään
 
ja
esitellään
 
tuulienergialle
 
optimoitu
 
irtolastialus
 
ja
vetykäyttöinen
 
risteilyalus,
 
jo
 
tka
 
on
 
varustettu
 
innovatiivisi
 
lla
tekn
 
ologioilla,
 
jotka
 
vähentä
 
vät
 
kasvihuonekaasupäästöjä
99%,
 
saavutta
 
vat
 
vähintään
 
50%
 
:n
 
energiansäästö
 
t
 
ja
vähentä
 
vät
 
mustan
 
hiilen
 
päästöjä
 
yli
 
95%.
 
CHEK
 
-kumppanit
ovat
 
Vaasan
 
yliopisto
 
(koordinaattori),
 
Wärtsilä,
 
Cargill
International,
 
MSC
 
Cruises,
 
Lloyd's
 
Register,
 
World
 
Maritime
University,
 
Silverstream
 
Technologies,
 
HASYTEC
Electronics,
 
Deltamarin,
 
Climeon
 
ja
 
BAR
 
Technologies.
Muutokset
 
resursoinnissa
Maaliskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
ennakoivista
 
toimenpiteistä,
joilla
 
pyrit
 
täisiin
 
minimoimaan
 
koronaviruspandemian
 
ja
 
sen
hillitsemiseksi
 
käynnistettyjen
 
toimenpiteiden
 
negatiiviset
vaikutukset
 
liiketoimintaan.
 
Toimenpiteisiin
 
sisälty
 
ivät
työtuntien
 
vähentäminen,
 
lomautu
 
kset,
 
rekrytoinnin
rajoittaminen
 
sekä
 
ulkoisen
 
henkilöstön
 
ja
 
konsulttien
 
käytön
vähentäminen.
 
Myös
 
harkinnanvaraisia
 
kuluja
 
vähennet
 
tiin
 
ja
muita
 
kuin
 
kriittisiä
 
kehitysprojekteja
 
lykät
 
tiin
 
.
 
Väliaikaisia
kustannusten
 
vähentämistoimenpiteitä
 
koskevia
 
päätöksiä
teht
 
iin
 
keskeisissä
 
maissa
 
,
 
joissa
 
niitä
 
pidettiin
 
tarpeellis
 
ina
 
.
Toteutettujen
 
toimenpite
 
iden
 
myötä
 
vuoden
 
aikana
 
kirjattiin
alkuperäisten
 
odotusten
 
mukaisesti
 
väliaikaisia
kustannussäästöjä
 
noin
 
100
 
miljoonaa
 
euroa.
Markkinatilannetta
 
seurataan
 
jatkuvasti,
 
ja
 
lisätoimenpiteitä
tehdään
 
tarpeen
 
mukaan.
Muutokset
 
organisaatiorakentees
 
sa
Wärtsilän
 
uusi
 
organisaatiorakenne
 
astui
 
voimaan
 
1.7.2020.
Uuden
 
rakenteen
 
avulla
 
Wärtsilä
 
pyrkii
 
nopeuttamaan
strategian
 
toteutusta
 
ja
 
parantamaan
 
pitkän
 
aikavälin
tuloksentekokykyä.
 
Marine
 
Power,
 
Marine
 
Systems
 
ja
 
Energy
keskittyvät
 
kannattavaan
 
kasvuun
 
vahvistamalla
 
tarjoomiaan
ja
 
tuotteiden
 
koko
 
elinkaaren
 
kattavia
 
arvolupauksiaan.
 
Viime
vuosina
 
tehtyjen
 
Eniram
 
in
 
ja
 
Transasin
 
kaltaisten
 
useiden
yritysostojen
 
myötä
 
muodostunut
 
Voyage
 
tekee
 
Wärtsilästä
kaupallise
 
n
 
meriteo
 
llisuude
 
n
 
digitaalis
 
ten
 
ratkaisujen
markkinajohtajan.
 
Luodakseen
 
pohjan
 
pitkän
 
aikavälin
kestävälle
 
ja
 
kannattavalle
 
kasvulle
 
Voyage
 
keskittyy
liiketoiminnan
 
skaalaamiseen
 
ja
 
kehittämiseen
 
toteuttamalla
jatkuvasti
 
investointeja
 
tutkimukseen
 
ja
 
kehitykseen
 
sekä
myyntiin
 
ja
 
markkinointiin
 
.
 
Portfolio
 
Businessia
 
johdetaan
itsenäisenä
 
liiketoimintakokonaisuutena,
 
jonka
 
tavoitteena
 
on
vapauttaa
 
sellaisten
 
liiketoimintayksikköjen
 
koko
 
potentiaali,
jotka
 
eivät
 
ole
 
Wärtsilän
 
strategian
 
kannalta
 
keskeisiä.
Henkilöstö
Wärtsilän
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuoden
 
lopussa
 
17
 
792
(18
 
795).
 
Keskimääräinen
 
henkilöstömäärä
 
oli
 
vuonna
 
2020
18
 
307
 
(19
 
110).
Wärtsilän
 
henkilöstöstä
 
21%
 
(20)
 
työskenteli
 
Suomessa
 
ja
41%
 
(42)
 
muualla
 
Euroopassa.
 
Henkilöstöstä
 
22%
 
(23)
työskenteli
 
Aasiassa,
 
11%
 
(11)
 
Amerikassa
 
ja
 
5%
 
(4)
 
muissa
maissa.
Henkilöstö
Muutokset
 
ylimmässä
 
johdossa
Uuden
 
konsernijohtajan
 
nimityksen
 
lisäksi
 
Wärtsilän
johtokunnassa
 
tapahtuivat
 
seuraavat
 
muutokset
 
vuoden
 
2020
aikana
 
:
Wärtsilän
 
ilmoitettua
 
Marine
 
-liiketoimintansa
 
jakamisesta
kolmeksi
 
itsenäiseksi
 
liiketoiminnaksi
 
Roger
 
Holm
 
(s.
 
1972,
kauppatieteiden
 
maisteri),
 
aiemmin
 
Wärtsilä
 
Marine
 
-
liiketoiminnan
 
johtaja
 
ja
 
johtokunnan
 
jäsen,
 
nimitettiin
Wärtsilä
 
Marine
 
Powerin
 
johtajaksi
 
ja
 
johtokunnan
 
jäseneksi
5.3.2020
 
alkaen,
 
Tamara
 
de
 
Gruyter
 
(s.
 
1972,
laivanrakennustekniikan
 
kandidaatti)
 
nimitettiin
 
Wärtsilä
Marine
 
Systemsin
 
johtajaksi
 
ja
 
johtokunnan
 
jäseneksi
5.3.2020
 
alkaen,
 
ja
 
Sean
 
Fernback
 
(s.
 
1963,
elektroniikkatekniikan
 
tutkinto)
 
nimitettiin
 
Wärtsilä
 
Voyagen
johtajaksi
 
ja
 
johtokunnan
 
jäseneksi
 
4.5.2020
 
alkaen.
Heinäkuussa
 
Sushil
 
Purohit
 
(s.
 
1972,
 
insinööri,
 
MBA)
nimitettiin
 
Wärtsilä
 
Energyn
 
johtajaksi
 
ja
 
Wärtsilän
johtokunnan
 
jäseneksi
 
3.8.2020
 
alkaen.
 
Hänen
 
edeltäjänsä
Marco
 
Wirén
 
jätti
 
Wärtsilän
 
31.8.2020
 
siirtyäkseen
 
toiseen
tehtävään
 
yhtiön
 
ulkopuolella.
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Selvitys
 
muista
 
kuin
 
taloudellisista
 
tiedoista
Kasvava
 
ympäristötietoisuus
 
tuo
 
perustavanlaatuisia
muutoksia
 
sekä
 
merenkulku
 
-
 
että
 
energia
 
-alalle.
 
Wärtsiläll
 
ä
on
 
erilaisten
 
teknologioidensa
 
ja
 
erikoistuneiden
palveluidensa
 
ansiosta
 
hyvät
 
valmiudet
 
vähentää
 
päästöjä
 
ja
luonnonvarojen
 
käyttöä
 
sekä
 
auttaa
 
asiakkaita
 
an
varautumaan
 
uusiin
 
lainsäädännöllisiin
 
vaatimuksiin.
Wärtsilän
 
tutkimus
 
-
 
ja
 
tuotekehitystoiminnot
 
keskittyvät
jatkossakin
 
edistyksellisten
 
ympäristöteknologioiden
 
ja
 
-
ratkaisujen
 
kehittämiseen.
 
Yhtiö
 
on
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
Global
 
Compact
 
-aloitteen
 
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
ympäristöä
 
ja
 
korruption
 
torjuntaa
 
koskevia
 
perusperiaatteita.
Wärtsilä
 
on
 
myös
 
sitoutunut
 
tukemaan
 
YK:n
 
kestävän
kehityksen
 
tavoitteita,
 
jotka
 
käsittelevät
 
asioita,
 
joihin
Wärtsilällä
 
on
 
positiivinen
 
vaikutus.
 
Tällaisia
 
ovat
 
esimerkiksi
puhdas
 
energia,
 
vähähiilinen
 
merenkulun
 
ekosysteemi
 
ja
vastuullinen
 
liiketoiminta.
 
Vastuul
 
linen
 
liiketoiminta
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet
 
(Code
 
of
 
Conduct)
 
määritt
 
ävät
koko
 
henkilöstöä
 
sitovat
 
säännöt
 
ja
 
ohjaavat
 
Wärtsilän
liiketoiminnan
 
vastuullisuutta
 
koskevia
 
päätöksiä.
Toimintaperiaatteita
 
täydentävät
 
koko
 
konsernin
 
kattavat
politiikat,
 
mukaan
 
lukien
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuuspolitiikka,
 
yhtäläisiä
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskeva
 
politiikka
 
sekä
lahjonnan
 
ja
 
lahjusten
 
torjuntaa,
 
säännöstenmukaisuuden
raportointia
 
sekä
 
hankintoja
 
ja
 
os
 
toja
 
koskevat
 
politiikat.
Wärtsilä
 
soveltaa
 
toimintaperiaatteitaan
 
aktiivisesti,
 
edistää
niiden
 
täytäntöönpanoa
 
tehokkaalla
 
henkilöstölle
 
suunnatulla
viestinnällä
 
ja
 
valvoo
 
sisäisesti
 
periaatteiden
 
noudattamista
varmistaakseen,
 
että
 
ne
 
ymmärretään
 
ja
 
niihin
 
sitoudutaan
kaikkialla
 
organisaatiossa.
 
Code
 
of
 
Conduct
 
-koulutuksen
 
oli
suorittanut
 
vuoden
 
20
 
20
 
lopussa
 
17
 
039
 
työntekijää
 
eli
 
9
 
8%
koko
 
henkilöstöstä.
 
Toimittajat
 
ja
 
liikekumppanit
 
ovat
 
olennainen
 
osa
 
Wärtsilän
tuotteiden
 
ja
 
palveluiden
 
kokonaisarvoketjua.
 
Heidän
edellytetään
 
noudattavan
 
samoja
 
korkeita
 
juridisia
 
ja
 
eettisiä
normeja
 
sekä
 
liike
 
toimintatapoja
 
kuin
 
Wärtsilä
 
itsekin
noudattaa.
 
Tiedot
 
Wärtsilän
 
vaatimuksista
 
sisällytetään
toimittajille
 
suunnattuihin
 
sopimusmalleihin.
 
Ympäristövastuu
 
Wärtsilän
 
pääasiallinen
 
panos
 
yritysten
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamiseen
 
on
 
tarjota
 
asiakkaille
luotettavia
 
ja
 
turvallisia
 
teknologioita
 
ja
 
palveluja,
 
jotka
tukevat
 
merenkulku
 
-
 
ja
 
energia
 
-al
 
ojen
 
kestävää
 
kehitystä
 
ja
auttavat
 
täyttämään
 
ympäristömääräykset.
 
Wärtsilän
tuotteiden
 
ja
 
ratkaisujen
 
suunniteltu
 
käyttöikä
 
on
 
jopa
 
30
vuotta.
 
Siksi
 
keskittyminen
 
tuotteen
 
tai
 
järjestelmän
suorituskyvyn
 
parantamiseen
 
on
 
ratkaisevan
 
tärkeä
 
osa
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystyötä,
 
samoin
 
kuin
 
koko
 
elinkaaren
aikainen
 
suorituskyvyn
 
o
 
ptimointi.
 
Tuotteiden
 
sa
 
ja
ratkaisujensa
 
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamisen
 
lisäksi
Wärtsilä
 
valvoo
 
jatkuvasti
 
oman
 
toimintansa
 
vaikutuksia
 
ja
pyrkii
 
vähentämään
 
energiankulutusta
 
tuotantolaitoksissaan.
 
Wärtsilän
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuuspolitiikka
 
määr
 
ittää
 
yhtiön
 
tuotteiden
 
ja
palvelujen
 
ympäristövaikutusten
 
hallinnan
 
periaatteet.
Ympäristöasioihin
 
ja
 
ilmastonmuutokseen
 
liittyvät
 
mahdolliset
riskit
 
liittyvät
 
pääasiassa
 
päästörajoituksiin
 
ja
 
asiakkaiden
asennemuutoksiin
 
polttomoottoreiden
 
ja
 
fossiilisten
polttoaineiden
 
käytön
 
osalta.
 
Riskejä
 
hallitaan
 
keskittymällä
tutkimus
 
-
 
ja
 
kehitystoiminnassa
 
tuotteiden
 
hyötysuhteen
parantamiseen
 
ja
 
päästöjen
 
vähentämiseen
 
sekä
 
kehittämällä
laaja
 
tuotevalikoima,
 
johon
 
sisä
 
ltyy
 
jätteiden
 
ja
 
melun
vähentämiseen
 
sekä
 
jätevesien
 
ja
 
painolastivesien
 
käsittelyyn
liittyv
 
 
teknolog
 
ioita
 
.
 
Vuonna
 
2020
 
tutkimus
 
-
 
ja
kehitys
 
investoinnit
 
olivat
 
yhteensä
 
153
 
miljoonaa
 
euroa
 
eli
3,3
 
%
 
liikevaihdosta.
 
Näistä
 
investoinneista
 
valtaosa
 
tähtä
 
si
ympäristösuorituskyvyn
 
parantamiseen.
 
Merkittävi
 
in
 
kestävän
kehityksen
 
innovaatioihin
 
liittyvi
 
in
 
saavutuksi
 
in
 
kuuluivat
edisty
 
saskeleet
 
moottoriteknologian
 
kehittämisessä
hiilettömien
 
polttoaineiden
 
käyttöä
 
varten
 
.
Merenkulkumarkkinoille
 
Wärtsilä
 
lanseerasi
 
useita
 
ratkaisuja,
jotka
 
tukevat
 
sen
 
visiota
 
älykkäästä
 
merenkulun
ekosysteemistä.
 
Nämä
 
sisälsivät
 
älykkään
 
navigoinnin
ratkaisuja,
 
useita
 
etätukipalveluita
 
sekä
 
etäkoulutusta
 
tukevan
pilvipohjaisen
 
simulaatioalustan.
 
Energiasektorill
 
e
 
Wärtsilä
esitteli
 
GridSolv
 
Quantum
 
-energianvarastointijärjestelmän
 
eli
täysin
 
integroidun,
 
modulaarisen
 
ja
 
kompaktin
 
ratkaisun,
 
joka
mahdollistaa
 
kustannustehokkaan
 
energian
 
varastoinnin
nopean
 
käyttöönoton,
 
sekä
 
datapohjaisia
 
ratkaisuja,
 
jotka
auttavat
 
ymmärtämään
 
energi
 
amurroksen
 
vaikutuksia.
Sosiaalinen
 
vastuu
 
ja
 
työsuhdeasiat
 
Wärtsilä
 
on
 
vastuullinen
 
työnantaja
 
ja
 
tarjoaa
 
henkilöstölle
työpaikan,
 
jossa
 
vallitsevat
 
avoimuus,
 
toisten
 
kunnioitus,
luottamus,
 
tasa
 
-arvo
 
sekä
 
mahdollisuudet
 
henkilökohtaiseen
kehittymiseen.
 
Wärtsilä
 
on
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
Compact
 
-aloitteen
 
ja
 
tukee
 
kansainvälisen
 
työjärjestön
 
ILO:n
määrittelemiä
 
työhön
 
liittyviä
 
oikeuksia.
 
Työntekijöiden
tasavertaisia
 
mahdollisuuksia
 
ja
 
oikeudenmukaisia
työsuhdekäytäntöjä
 
koskeva
 
konsernipolitiikka
 
ohjaa
yhtenäisesti
 
kaikkien
 
Wärtsilä
 
-yhtiöiden
 
käytäntöjä.
Henkilöstöjohtamisen
 
prosesseja
 
,
 
työkaluja
 
ja
 
toimintatapoja
kehitetään
 
johdonmukaisuuden
 
varmistamiseksi
 
maa
 
-
 
ja
organisaatiorajo
 
ista
 
riippumatta.
 
Wärtsilän
 
kaikki
 
yksiköt
noudattavat
 
globaalia
 
tehtävien
 
vaativuusluokittelua
 
ja
yhtenäisiä
 
palkitsemisperiaatteita,
 
joilla
 
varmistetaan
läpinäkyvyys
 
ja
 
kaikkien
 
työntekijöiden
 
oikeudenmukainen
kohtelu.
 
Wärtsilän
 
henkilöstö
 
johtamisstrategian
 
tavoitteena
 
on
varmistaa,
 
että
 
liiketoiminnoilla
 
on
 
käytettävissään
tarvitsemansa
 
resurssit
 
sekä
 
osaavat
 
ja
 
motivoituneet
työntekijät.
 
Osaamisen
 
kehittämiseksi
 
henkilöstölle
 
tarjotaan
laajasti
 
erilaisia
 
sisäisiä
 
koulutuksia,
 
joiden
 
aiheita
 
ovat
 
mm.
teknologia
 
,
 
työterveys
 
ja
 
-turvallisuus,
 
kielet
 
ja
 
kulttuuri,
projektinhallinta,
 
ympäristö
 
ja
 
johtaminen.
 
Wärtsilän
henkilöstölle
 
kertyi
 
keskimäärin
 
1,1
 
koulutuspäivää
 
vuonna
20
 
20
 
.
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Wärtsilä
 
pyrkii
 
tarjoamaan
 
työntekijöilleen
 
ja
sopimuskumppaneilleen
 
turvallisen
 
työskentely
 
-ympäristön
sekä
 
minimoimaan
 
tuotteiden
 
sa
 
ja
 
palvelujen
 
sa
 
käyttöön
liittyvät
 
terveys
 
-
 
ja
 
turvallisuusriskit.
 
Yhtiön
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuusperiaatteet
 
määritellään
 
yhtiön
toimintaperiaatteissa,
 
laatu
 
-,
 
ympäristö
 
-,
 
työterveys
 
-
 
ja
työturvallisuuspolitiikassa
 
(QEHS)
 
sekä
 
ympäristö
 
-,
työtervey
 
s
 
-
 
ja
 
työturvallisuusdirektiivissä
 
(EHS).
 
Kaikilta
Wärtsilän
 
yksiköiltä
 
vaaditaan
 
QEHS
 
-
 
politiikan
 
sekä
 
EHS-
direktiivin
 
mukainen
 
johtamisjärjestelmä.
Johtamisjärjestelmän
 
lisäksi
 
Wärtsilä
 
-yhtiöissä
 
on
 
käytössä
paikallisen
 
lainsäädännön
 
edellyttämiä
 
työsuojeluohjelmia.
Wärtsilän
 
pitkän
 
aikavälin
 
tavoitteena
 
on
 
nolla
 
tapaturmaa.
Vuonna
 
20
 
20
 
konsernin
 
poissaoloon
 
johta
 
neiden
 
tapaturmien
taajuusindeksi
 
oli
 
2,
 
03
 
(2,
 
25
 
).
Ihmisoikeuksien
 
kunnioittaminen
 
Wärtsilä
 
tukee
 
ja
 
kunnioittaa
 
YK:n
 
yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
 
julistukseen
 
kirjattuja
 
ihmisoikeuksia.
Wärtsilä
 
on
 
myös
 
allekirjoittanut
 
YK:n
 
Global
 
Compact
 
-
aloitteen
 
ja
 
on
 
siten
 
sitoutunut
 
sen
 
ihmisoikeuksia,
 
työvoimaa,
ympäristöä
 
ja
 
korruption
 
torjuntaa
 
koskeviin
 
periaatteisiin.
Työntekijät
 
eivät
 
saa
 
rikkoa
 
näitä
 
oikeuksia
 
millään
 
tavoin,
eivät
 
suoraan
 
eivätkä
 
välillisesti.
 
Wärtsilä
 
ei
 
hyväksy
minkäänlaista
 
pakkotyötä
 
tai
 
lapsityövoiman
 
käyttöä.
 
Ihmis
 
-
 
ja
työelämän
 
oikeudet
 
ovat
 
osa
 
toimintaperiaatekoulutusta,
 
ja
ne
 
on
 
sisällytetty
 
Wärtsilän
 
tasavertaisia
 
mahdollisuuksia
 
ja
oikeudenmukaisia
 
työsuhdekäytäntöjä
 
koskevaan
 
politiikkaan
sekä
 
yhtiön
 
toimittajakäsikirjaan.
 
Korruption
 
ja
 
lahjonnan
 
vastaiset
 
menettelyt
 
Wärtsilän
 
toimintaperiaatteet,
 
korruption
 
vastainen
 
politiikka
ja
 
itsenäisiä
 
välittäjiä
 
koskeva
 
ohjeistus
 
(broker
 
directive)
nimenomaisesti
 
kieltävät
 
yhtiötä
 
ja
 
sen
 
työntekijöitä
 
ottamasta
tai
 
tarjoamasta
 
minkäänlaista
 
lahjuksena
 
pidettävää
 
etua
sekä
 
ryhtymästä
 
minkäänlaisiin
 
toimiin,
 
jotka
 
voisivat
 
johtaa
eturistiriitaan
 
tai
 
lojaaliusrikkomukseen.
 
Näissä
 
ohjeissa
velvoitetaan
 
noudattamaan
 
paikallisia
 
korruption
 
vastaisia
lakeja
 
kaikissa
 
maissa,
 
joissa
 
Wärtsilä
 
toimii
 
tai
 
aikoo
 
toimia,
ja
 
kehotetaan
 
raportoimaan
 
mahdollisista
 
rikkomuksista.
 
Wärtsilä
 
tiedostaa
 
riskin
 
joutua
 
ulkopuolisten
 
toimijoiden
 
vilpin
kohteeksi
 
,
 
ja
 
että
 
korruption
 
ja
 
vilpin
 
riski
 
on
 
korostunut
monilla
 
yhtiön
 
toiminta
 
-alueilla.
 
Siksi
 
kaikilta
 
työntekijöiltä
edellytetään
 
tiukkojen
 
korruption
 
vastaisten
 
menettelytapojen
ehdotonta
 
noudattamista.
 
Henkilöstölle
 
järjestetään
 
laajalti
koulutusta
 
lahjonnan
 
vastaisista
 
periaatteista
 
ja
lainsäädännöstä
 
sekä
 
yhtiön
 
niitä
 
koskevista
 
politiikoista
 
ja
toimintatavoista.
 
Vuoden
 
20
 
20
 
loppuun
 
mennessä
 
93%
Wärtsilän
 
työntekijöistä
 
oli
 
osallistunut
 
lahjonnan
 
torjuntaa
koskevaan
 
koulutukseen.
 
Henkilöstöä
 
kannustetaan
antamaan
 
palautetta
 
ja
 
kertomaan
 
havaitsemastaan
kyseenalaisesta
 
toiminnasta
 
linjajohdolle
 
tai
 
suoraan
compliance
 
-toiminnolle,
 
lakiasiainosastolle
 
tai
 
sisäiselle
tarkastukselle.
 
Wärtsilällä
 
on
 
myös
 
työkalu,
 
jonka
 
kautta
työntekijät
 
voivat
 
il
 
moittaa
 
rikkomuksista.
Raportointisegmentit
Wärtsilä
 
Marine
 
Power
Marine
 
Powerin
 
t
 
ilauskertymä
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
23%
 
1
 
737
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
247)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
0,99
 
(1,17).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
laski
19%
 
1
 
070
 
milj
 
oonaan
 
euroon
 
(1
 
315)
 
.
 
Lasku
 
oli
 
suurinta
risteilyalussegmentillä,
 
jossa
 
alusten
 
käyttöaste
 
pysyi
matalana
 
koko
 
vuoden
 
ajan.
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
laski
28%
 
667
 
miljoonaan
 
euroon
 
(931).
Kysyntä
 
oli
 
vahvinta
 
sekä
perinteiset
 
kauppalaivat
 
että
 
kaasunkuljetusalukset
sisältävällä
 
kauppalaivasegmentillä,
 
jonka
osuus
 
tilauskertymästä
 
oli
 
35%
 
laitteissa
 
ja
 
42%
 
palveluissa.
Tältä
 
segmentiltä
 
saatiin
 
huomattavan
 
suuri
monipolttoainemoottoreiden
 
ti
 
laus
 
kuuteen
 
uuteen
 
LNG-
alukseen
 
sekä
 
täysin
 
integroidun
 
Wärtsilän
 
hybridiratkaisun
tilaus
 
Misje
 
Rederin
 
kolmeen
 
uuteen
 
ympäristötehokkaaseen
5
 
000
 
DWT:n
 
irtolastialukseen.
 
Muita
 
huomattavia
 
tilauksia
olivat
moottoreiden
 
ja
 
sähköratkaisujen
 
toimitus
 
kahteen
uuteen
 
Finnlinesille
 
rakenteilla
 
olevaan
 
lauttaan
 
sekä
 
Wärtsilä
14
 
EUR
 
Stage
 
V
 
-yhteensopivien
 
moottoreiden
 
ja
 
niihin
liittyvien
 
päästöjenhallinnan
 
jälkikäsittelyjärjestelmien
 
toimitus
kahteen
 
uuteen
 
matkustajalauttaan,
 
jotka
 
rakennetaan
Sveitsin
 
ja
 
Rans
 
kan
 
väliseen
 
liikenteeseen.
 
Vuoden
 
lopun
tilauskanta
 
laski
 
9%
 
1
 
839
 
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
019).
Liikevaihto
 
laski
 
9%
 
1
 
748
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
923)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
laski
 
14%
 
1
096
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
279),
 
kun
 
taas
 
laitteiden
 
liikevaihto
kasvoi
 
1%
 
652
 
miljoonaan
 
euroon
 
(643).
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
137
 
miljoonaa
 
euroa
 
(273)
 
eli
 
7,8%
 
liikevaihdosta
(14,2
 
).
 
Tulosta
 
rasittivat
 
koronavirukseen
 
liittyvä
palveluliiketoiminnan
 
väheneminen
 
ja
 
kapasiteetin
 
alhaisempi
käyttöaste.
 
 
Wärtsilä
 
Marine
 
Systems
Marine
 
Systemsin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
28%
 
539
miljoonaan
 
euroon
 
(754)
 
edellisvuoteen
 
nähden
polttoaineiden
 
pienentyneiden
 
hintaerojen
 
vähentäessä
rikkipesuri
 
-investointeja
 
.
 
Tilaus
 
-laskutussuhde
 
oli
 
0,67
 
(0,79).
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
laski
 
11%
 
205
 
miljoonaan
 
euroon
(230).
 
Laitteiden
 
tilauskertymä
 
laski
 
36%
 
334
 
miljoonaan
euroon
 
(523).
 
Vuoden
 
aikana
 
saatuihin
 
huomattaviin
 
tilauksiin
sisältyi
 
ensimmäinen
 
Compact
 
Reliq
 
-
uudelleennesteytyslaitoksen
 
tilaus
 
.
 
Järjestelmä
 
on
 
suunniteltu
nesteyttämään
 
höyrystymiskaasu
 
(boil
 
-off
 
gas,
 
BOG)
uudelleen
 
kaasunkuljetusaluksilla
 
ja
 
LNG
 
-bunkkerialuksilla
sekä
 
pitämään
 
rahti
 
viileänä
 
kaikissa
 
olosuhteissa.
 
Wärtsilä
sai
 
myös
 
tilauksen
 
toimittaa
 
ja
 
rakentaa
 
vuosikapasiteetiltaan
noin
 
100
 
000
 
tonnin
 
hiilineutraalien
 
nestemäisten
liikennepolttoaineiden
 
tuotantolaitos
 
Kölniin,
 
Saksaan
 
.
Vuo
 
den
 
lopun
 
tilauskanta
 
laski
 
31%
 
857
 
miljoonaan
 
euroon
(1
 
232)
 
rikkipesuritilausten
 
puutteesta
 
johtuen
 
.
Liikevaihto
 
laski
 
15%
 
808
 
miljoonaan
 
euroon
 
(952)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
kasvoi
 
8%
 
219
miljoonaan
 
euroon
 
(202),
 
kun
 
taas
 
laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
22%
 
588
 
miljoonaan
 
euroon
 
(750).
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
83
 
miljoonaa
 
euroa
 
(60)
 
eli
 
10,3%
 
liikevaihdosta
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
(6,3).
 
Vertailukauden
 
liiketulosta
 
heikensivät
 
eräiden
kaasuratkaisuprojektien
 
kustannusylitykset
.
 
Wärtsilä
 
Voyage
Voyagen
 
t
 
ilauskertymä
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
16%
 
262
miljoonaan
 
euroon
 
(310)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,06
 
(1,11).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
laski
22%
 
92
 
miljoonaan
 
euroon
 
(117),
 
kun
 
taas
 
laitteiden
tilauskertymä
 
laski
 
12%
 
170
 
miljoonaan
 
euroon
 
(193).
 
Vaikka
koronavirus
 
painoi
 
risteilytoimialalta
 
saatuja
 
tilauksia,
 
alusten
toimintoja
 
optimoivien
 
ratkaisujen
 
tilauskertymä
 
kehittyi
 
hyvin.
Wärtsilä
 
sai
 
myös
 
suuria
 
uudisprojektien
 
tilauksia
 
muilta
segmenteiltä.
 
Vuoden
 
kohokohtiin
 
kuului
 
UltraShip
 
Denmarkin
kanssa
 
solmittu
 
sopimus
 
pilvipohjaisen
 
Wärtsilä
 
Fleet
Operations
 
Solution
 
(FOS)
 
-ratkaisun
 
asentamisesta
 
yhtiön
koko
 
laivastoon,
 
mikä
 
mahdollistaa
 
suoran,
 
reaaliaikaisen
yhteyden
 
rannikon
 
ja
 
alusten
 
välillä
 
ja
 
siten
 
yhteistyössä
tapahtuvan
 
matkan
 
suunnittelun
 
ja
 
toteuttamisen.
 
Vuoden
lopun
 
tilauskanta
 
oli
 
vakaa
 
275
 
miljoonaa
 
euroa
 
(274).
 
Liikevaihto
 
laski
 
12%
 
248
 
miljoonaan
 
euroon
 
(280)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Laskun
 
taustalla
 
oli
 
pääasiassa
koronaviruspandemia,
 
joka
 
on
 
johtanut
 
projektien
 
lykkäyksiin
sekä
 
muiden
 
kuin
 
sopimuspohjaisten
 
palveluiden
 
kysynnän
laskuun.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
laski
 
18%
 
85
 
miljoonaan
euroon
 
(103),
 
kun
 
taas
 
laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
 
8%
 
163
miljoonaan
 
euroon
 
(177).
 
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
-41
miljoonaa
 
euroa
 
(
 
-31
 
)
 
eli
 
-
 
16,5%
 
liikevaihdosta
 
(
 
-
 
11,2).
Tulosta
 
heikensivät
 
alhaisemmat
 
myyntivolyymit
 
ja
palveluiden
 
epäsuotuisampi
 
jakauma.
 
Lisäksi
 
investointeja
digitaaliseen
 
osaamiseen
 
on
 
lisätty
 
Wärtsilän
 
älykkään
merenkulun
 
strategian
 
toteutuksen
 
nopeuttamiseksi.
 
Sekä
päättyneellä
 
että
 
vertailukaudella
 
liiketulosta
 
rasittivat
edelleen
 
monista
 
yritysostoista
 
aiheutuvat
 
poistot.
 
 
Wärtsilä
 
Energy
Energyn
 
t
 
ilauskertymä
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
7%
 
1
 
653
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
769)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Tilaus-
laskutussuhde
 
oli
 
1,02
 
(0,99).
 
Palveluiden
 
tilauskertymä
 
laski
9%
 
840
 
miljoonaan
 
euroon
 
(920),
 
kun
 
taas
 
laitteiden
tilauskertymä
 
laski
 
4%
 
813
 
miljoonaan
 
euroon
 
(849).
Laitteiden
 
kysyntä
 
jakautui
 
alueittain
 
tasaisesti.
 
Vuoden
aikana
 
saatuihin
 
huomattaviin
 
laitetilauksiin
 
sisältyi
 
Etelä-
Amerikkaan
 
toimitettava
 
200
 
MW:n
 
joustavaa
 
perusvoimaa
tuottava
 
voimalaitos,
 
joka
 
tukee
 
uusiutuvan
 
energian
integrointia
 
.
 
Energian
 
varastointimarkkinoilla
 
kysyntä
 
pysyi
hyvällä
 
tasolla.
 
Tilauksiin
 
sisältyivät
 
Kaakkois
 
-Aasiaan
toimitettava
 
90
 
MW/90
 
MWh:n
 
varastointijärjestelmä,
 
joka
tarjoaa
 
joustavuutta
 
ja
 
tasapainottaa
 
verkkoa,
 
123
 
MW/185
MWh:n
 
varastointijärjestelmän
 
tilaus
 
suuren
 
uusituvan
energian
 
projektin
 
tueksi
 
Yhdysvalloissa
 
sekä
 
kaikkien
aikojen
 
ensimmäisen
 
GridSolv
 
Quantum
 
-
varastointijärjestelmän
 
toimitus
 
Yhdysvaltoihin.
 
Saatuihin
palvelutilauksiin
 
sisältyi
 
viisivuotinen
 
huoltosopimus,
 
joka
tukee
 
Kambodžassa
 
sijaitsevan
 
200
 
MW:n
 
voimalaitoksen
käytettävyyttä,
 
suorituskykyä
 
ja
 
luotettavuutta,
 
sekä
kaasukonversioprojekti
 
Brasiliassa
 
ja
 
siihen
 
liittyvän
kymmenen
 
vuoden
 
käyttö
 
-
 
ja
 
kunnossapitosopimuksen
uusiminen
 
.
 
Vuoden
 
lopun
 
tilauskanta
 
laski
 
9%
 
1
 
830
miljoonaan
 
euroon
 
(2
 
014).
Liikevaihto
 
laski
 
9%
 
1
 
620
 
miljoonaan
 
euroon
 
(1
 
779)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Palveluiden
 
liikevaihto
 
laski
 
2%
 
782
miljoonaan
 
euroon
 
(802),
 
kun
 
taas
 
laitteiden
 
liikevaihto
 
laski
14%
 
838
 
miljoonaan
 
euroon
 
(977).
 
Vertailukelpoinen
liiketulos
 
oli
 
101
 
miljoonaa
 
euroa
 
(155)
 
eli
 
6,3%
 
liikevaihdosta
(8,7
 
).
 
Tulosta
 
rasittivat
 
koronaviruksen
 
vaikutukset,
 
kuten
toimitusten
 
viivästyminen,
 
kapasiteetin
 
alhaisempi
 
käyttöaste
ja
 
kasvaneet
 
projektien
 
toteutuskustannukset,
 
sekä
 
niiden
projektien
 
toimitukset,
 
joiden
 
ilmoitettiin
 
vuonna
 
2019
kärsivän
 
kustannusylityksistä
.
 
Muut
 
liiketoiminnot
Wärtsilä
 
Portfolio
 
B
 
usiness
Portfolio
 
Businessin
 
tilauskertymä
 
vuonna
 
2020
 
laski
 
32%
168
 
miljoonaan
 
euroon
 
(248)
 
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Kysyntä
oli
 
suurinta
 
American
 
Hydro
 
-liiketoimintayksikössä,
 
jonka
vuoden
 
aikana
 
saamiin
 
tilauksiin
 
sisältyi
peruskorjauspalvelujen
 
suorittaminen
 
sekä
 
kahden
 
yksikön
päivittäminen
 
ja
 
kunnostaminen
 
Keokuk
 
-vesivoimalassa
Iowassa,
 
Yhdysvalloissa
 
.
 
Water
 
&
 
Waste
 
ja
 
Entertainment
Systems
 
-liiketoimintayksiköt
 
jatkoivat
 
tiivistä
 
yhteistyötä
italialaisen
 
laivanrakentajan
 
Fincantierin
 
kanssa
 
useiden
alusten
 
parissa,
 
mikä
 
johti
 
tilauksiin
 
toimittaa
 
täydelliset
jätteenkäsittelyjärjestelmät
 
ja
 
makean
 
veden
 
generaattorit
kahteen
 
alukseen
 
sekä
 
viihdejärjestelmät
 
kahdelle
 
uudelle
alussarjalle,
 
joihin
 
kuuluu
 
kahdeksan
 
alusta.
 
Vuoden
 
lopun
tilauskanta
 
laski
 
24%
 
257
 
miljoonaan
 
euroon
 
(338).
Liikevaihto
 
laski
 
24%
 
181
 
miljoonaan
 
euroon
 
(236)
edellisvuoteen
 
nähden.
 
Koronavirus
 
heikensi
 
kysyntää
erityisesti
 
Water
 
&
 
Waste
 
ja
 
Entertainment
 
Systems
 
-
liiketoimintayksiköissä
 
varsinkin
 
risteilyalussegmentillä.
Vertailukelpoinen
 
liiketulos
 
oli
 
-6
 
miljoonaa
 
euroa
 
(0
 
)
 
eli
 
-3,1%
liikevaihdosta
 
(0,1
 
).
 
Vuoden
 
aikana
 
kirjattiin
vertailukelpoisuuteen
 
vaikuttavia
 
eriä
 
yhteensä
 
24
 
miljoonaa
euroa
 
johtuen
 
suurelta
 
osin
 
Wärtsilä
 
JOVYATLAS
 
GmbH:n
 
ja
Wärtsilä
 
Valves
 
Ltd:n
 
yritysmyynneistä.
Yritysmyynnit
Syyskuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
myyvänsä
 
100%
 
omistamansa
Wärtsilä
 
JOVYATLAS
 
GmbH:n
 
osakkeista
 
saksalaiselle
teollisuusyhtiölle
 
Jacob
 
Waitz
 
Industrie
 
GmbH:lle.
 
Wärtsilä
JOVYATLAS
 
tarjoaa
 
keskeytymättömän
 
virransyötön
järjestelmiä,
 
tasasuuntaajia,
 
muuntajia,
 
taajuusmuuttajia
 
ja
vastuksia
 
sekä
 
niihin
 
liittyviä
 
palveluita.
 
Yrityksestä
 
tuli
 
osa
Wärtsilää
 
L
 
-3
 
Communications
 
MSI:n
 
hankinnan
 
yhteydessä
vuonna
 
2015.
 
Yritys
 
sijaitsee
 
Saksan
 
Jemgumissa,
 
ja
 
sillä
 
on
tällä
 
hetkellä
 
noin
 
125
 
työntekijää.
 
Sen
 
liikevaihto
 
oli
 
20
miljoonaa
 
euroa
 
vuonna
 
2019.
 
Yritysmyynti
 
edistää
 
Wärtsilän
tavoitetta
 
vahv
 
istaa
 
ja
 
yksinkerta
 
is
 
taa
 
ydinliiketoimin
 
taansa
 
.
Lokakuussa
 
Wärtsilä
 
ilmoitti
 
myyvänsä
 
100%
 
omistamansa
Wärtsilä
 
Valves
 
Ltd
 
-yhtiön
 
osakkeista
 
New
 
Yorkissa,
Yhdysvalloissa
 
sijaitsevalle
 
Evergreen
 
Capital
 
L.P.:lle.
 
Sen
toiminnot
 
sisältävät
 
nikkelialumiinipronssi
 
-
 
ja
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
erikoisteräsventtiilien
 
suunnittelun,
 
kokoonpanon,
 
testauksen,
myynnin
 
ja
 
toimituksen
 
merenkulku
 
-,
 
öljy
 
-
 
ja
 
kaasu
 
-
 
sekä
energiamarkkinoille.
 
Lisäksi
 
se
 
tarjoaa
 
venttiilituotesovelluksia
FPSO
 
-
 
ja
 
LNG
 
-aluksille,
 
petrokemian
 
laitoksille,
voimantuotantoon,
 
merivoimille,
 
merenkulkupalveluihin,
jätevedenpuhdistamoille
 
ja
 
putkistoihin.
 
Wärtsilä
 
Valves
 
tuli
osaksi
 
Wärtsilää
 
Hamworthyn
 
hankinnan
 
yhteydessä
 
vuonna
2012.
 
Yhtiö
 
sijaitsee
 
Iso
 
n
 
-
 
Britannian
 
Brough
 
’ssa,
 
ja
 
sillä
 
on
tällä
 
hetkellä
 
noin
 
65
 
työntekijää.
 
Yhtiön
 
liikevaihto
 
oli
 
noin
 
15
miljoonaa
 
euroa
 
vuonna
 
2019.
Joulukuussa
 
Wärtsilä
 
sai
 
päätökseen
 
Wärtsilä
 
ELAC
 
Nautik
GmbH:n
 
(ELAC
 
Nautik)
 
myynnin
 
Ison
 
-Britannian
 
pörssiin
listatulle
 
Cohort
 
plc:lle,
 
joka
 
on
 
erikoistunut
 
puolustus
 
-,
turvallisuus
 
-
 
ja
 
niihin
 
liittyviin
 
markkinasektoreihin.
 
ELAC
Nautikista
 
tuli
 
osa
 
Wärtsilää
 
L
 
-3
 
Communications
 
MSI:n
 
oston
yhteydessä
 
vuonna
 
2015.
 
Sen
 
painopisteenä
 
markkinoilla
ovat
 
kaikuluotaimet,
 
mukaan
 
lukien
 
ääniluotaimet,
vedenalaiset
 
viestintäjärjestelmät
 
sekä
 
kaikujärjestelmät
pienille
 
ja
 
keskikokoisille
 
asevoimien
 
sukellusveneille.
 
Yritys
sijaitsee
 
Saksan
 
Kielissä,
 
ja
 
sillä
 
on
 
12
 
5
 
työntekijää.
Vuotuinen
 
liikevaihto
 
o
 
li
 
noin
 
2
 
0
 
miljoonaa
 
euroa
 
vuonna
2019
 
.
Riskit
 
ja
 
liiketoiminnan
 
epävarmuustekijät
Koronaviruspandemian
 
(COV
 
ID
 
-19)
 
puhkeaminen
 
ja
 
sen
leviämisen
 
estämiseksi
 
tehtävät
 
toimenpiteet
 
muodostavat
keskeisimmän
 
riskin
 
liiketoiminnalle
 
ja
 
kysyntäympäristölle
lyhye
 
llä
 
aikaväli
 
llä.
 
Vaikutukset
 
ulottuvat
 
maailmanlaajuiseen
energiankulutukseen,
 
meriliikenteeseen
 
sekä
 
kuluttajien
luottamukseen
 
risteily
 
-
 
ja
 
matkustajalauttaliikennettä
 
kohtaan.
Liikkumisrajoitukset
 
vaikuttavat
 
yhä
 
liiketoimintaan,
 
projektien
toimitusaikatauluihin
 
ja
 
palvelumahdollisuuksiin.
Koronavirustartuntojen
 
uusista
 
aalloista
 
aiheutuvat
 
häiriöt
maailmanlaajuisiin
 
toimitusketjuihin
 
ovat
 
riski
 
tehtaiden
toiminnalle,
 
varaosatoimituksille
 
ja
 
palvelutoiminnalle.
 
Vaikka
koronarokotukset
 
ovat
 
alkaneet
 
monissa
 
maissa,
 
pandemian
kesto
 
ja
 
maakohtais
 
ten
 
rokotusohjelm
 
ien
 
täytäntöönpanon
nopeus
 
maailmanlaajuisesti
 
aiheu
 
ttavat
 
edelleen
huomattavaa
 
epävarmuutta.
Merenkulkumarkkinoilla
 
riski
 
heikon
 
kysynnän
 
pitkittymisestä
vaikuttaa
 
varustamoiden
 
ja
 
laivayhtiöiden
investointipäätöksiin
 
ja
 
pakottaa
 
ne
 
arvioimaan
 
uudelleen
sekä
 
uusia
 
että
 
olemassa
 
olevia
 
aluksia
 
koskevia
stra
 
tegioitaan
 
sekä
 
leikkaamaan
 
investoint
 
eja
 
ja
liiketoiminnan
 
kuluja.
 
Vallitsevat
 
markkinaolosuhteet
 
voivat
ylläpitää
 
hintapainetta
 
ja
 
kasvattaa
 
tilausten
 
peruutusten
 
tai
toimitusten
 
lykkäysten
 
riskiä.
 
Ylimääräinen
 
kapasiteetti
 
voi
edelleen
 
kannustaa
 
telakoita,
 
varustamoita
 
ja
 
laivayhtiöitä
yhdistymään
 
joillakin
 
segmenteillä,
 
mikä
 
puolestaan
 
saattaa
johtaa
 
pienempään
 
laite
 
-
 
ja
 
palvelumyyntiin,
 
kun
 
suhteet
asiakkaiden
 
kanssa
 
muuttuvat.
 
Liikennöintikieltojen
jatkuminen
 
,
 
ihmisten
 
rajallinen
 
kyky
 
ja
 
halu
 
matkusta
 
a
 
sekä
koronaviruksen
 
tartuntamäär
 
ien
 
kasvu
 
ovat
 
riski
 
risteily
 
-
 
ja
matkustajalauttamarkkinoiden
 
toipumiselle.
 
Offshore-
teollisuudessa
 
raakaöljyn
 
hintavaihtelu
 
pakottaa
 
öljy
 
-yhtiöt
vähentämään
 
menojaan,
 
öljynetsintätoimintaa
 
ja
 
operatiivisia
kustannuksiaan,
 
mikä
 
johtaa
 
yhä
 
useamman
 
porausyksikön
ja
 
tukialuksen
 
poistamiseen
 
käytöstä.
 
Vähärikkisen
 
ja
rikkipitoisen
 
polttoaineen
 
välisen
 
keskimääräisen
 
hintaeron
arvioidaan
 
pysyvän
 
lähitulevaisuudessa
 
pienenä,
 
mikä
vähentää
 
sekä
 
olemassa
 
oleviin
 
että
 
uusiin
 
aluksiin
 
tehtäviä
rikkipesuri
 
-investointeja.
 
Samaan
 
aikaan
 
öljyn
 
alhainen
 
hinta
kasvattaa
 
olemassa
 
olevien
 
polttoaineiden
 
ja
ympäristömyötäisten
 
vaihtoehtojen
 
välistä
 
hintaeroa.
 
Tämä
yhdistettynä
 
varustamoiden
 
kohtaamiin
 
markkinahaasteisiin
korostaa
 
sääntely
 
-ym
 
päristön
 
selkeän
 
ja
 
ennakoitavan
kehityksen
 
tärkeyttä
 
merenkulun
 
hiilestä
 
irtautumisen
perusedellytyksenä
 
.
 
Energiamarkkinoilla
 
taloudellisen
 
toiminnan
 
hidastuminen,
valuuttakurssien
 
heilahtelut
 
ja
 
mahdolliset
 
rahoitusta
 
koskevat
rajoitteet
 
todennäköisesti
 
lykkäävät
 
uutta
voimantuotantokapasiteettia
 
koskevia
 
sijoituspäätöksiä.
Energiamurros
 
voi
 
väliaikaisesti
 
hidastua,
 
kun
 
huomio
keskittyy
 
viruksen
 
leviämisen
 
hillitsemiseen
 
ja
 
sen
vaikutusten
 
lieventämiseen.
 
Jo
 
sovittuihin
 
ja
 
ehdotettuihin
elvytyspaketteihin,
 
jotka
 
tähtäävät
 
uusiutuviin
energianlähteisiin
 
tehtävien
 
investointien
 
nopeuttamiseen,
sisältyy
 
edelleen
 
epävarmuutta
 
rahoituksen
 
kohdistamisen
periaatteista.
 
Elvytystoimenpiteiden
 
toteutuessa
 
joustavien
voimajärjestelmien
 
tarve
 
kuitenkin
 
korostuu.
 
Ilmastopolitiikan
ja
 
sääntelyn
 
muutokset
 
aiheuttavat
 
epävarmuutta
markkinoilla,
 
koska
 
ne
 
voivat
 
vaikuttaa
 
asiakkaiden
teknologiavalintoihin.
 
Myös
 
geopoliittiset
 
jännitteet
 
ja
kauppapakotteet
 
luovat
 
merkittäviä
 
haasteita
kysyntäympäristölle.
 
Vallitsevasta
 
kilpailuympäristöstä
johtuva
 
hintapaine
 
on
 
edelleen
 
riski.
 
Konserni
 
on
 
vastaajana
 
eräissä
 
oikeusjutuissa,
 
jotka
 
liittyvät
sen
 
normaaliin
 
liiketoimintaan.
 
Oikeusjutut
 
koskevat
 
muun
muassa
 
sopimus
 
-
 
ja
 
muita
 
vastuita,
 
työsuhdeasioita,
omaisuusvahinkoja
 
sekä
 
sääntelyasioita.
 
Konserni
 
saa
ajoittain
 
erisuuruisia
 
ja
 
vaihtelevassa
 
määrin
 
perusteltuja
korvausvaatimuksia.
 
Eräs
 
saaduista
 
vaatimuksista
 
on
erityisen
 
suuri.
 
Konsernin
 
periaatteisiin
 
kuuluu
 
varausten
tekeminen
 
vaatimusten
 
sekä
 
oikeudenkäyntien
 
ja
välimiesmenettelyjen
 
varalta
 
silloin,
 
kun
 
epäsuotuisa
lopputulos
 
on
 
todennäköinen
 
ja
 
kulujen
 
suuruus
 
voidaan
kohtuullisella
 
varmuudella
 
arvioida.
 
Vuosikertomuksen
 
Riskit
 
ja
 
riskienhallinta
 
-osio
 
sisältää
perusteellisemman
 
kuvauksen
 
Wärtsilän
 
riskeistä
 
ja
riskienhallinnasta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
Osakkeet
 
ja
 
osakkeenomistajat
Vuonna
 
2020
 
Wärtsilän
 
osakkeita
 
vaihdettiin
 
Nasdaq
Helsingissä
 
635
 
449
 
872
 
kappaletta.
 
Vaihdettujen
 
osakkeiden
arvo
 
oli
 
4
 
865
 
miljoonaa
 
euroa.
 
Wärtsilän
 
osakkeilla
 
käydään
kauppaa
 
myös
 
vaihtoehtoisilla
 
kaupankäyntipaikoilla
 
kuten
Turquoisessa,
 
BATS
 
CXE:ssä
 
ja
 
BATS
 
BXE:ssä.
 
Osakkeita
vaihdettiin
 
näillä
 
vaihtoehtoisilla
 
kaupankäyntipaikoilla
yhteensä
 
199
 
394
 
959
 
kappaletta.
Osakkeet
 
Nasdaq
 
Helsingissä
31.12.2020
Osake-
 
ja
 
äänimäärä
Osakevaihto
 
1-12/2020
WRT1V
591
 
723
 
390
635
 
449
 
872
1.1.-
 
31.12.2020
Ylin
Alin
Keskikurssi*
Päätöskurssi
Osakekurssi
12,00
5,01
7,66
8,15
*Kaupankäyntimäärillä
 
painotettu
 
keskikurssi
Markkina-arvo
31.12.2020
31.12.2019
MEUR
4
 
823
5
 
828
Ulkomaalaisomistus
31.12.2020
31.12.2019
%
50,7
52,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä
 
on
 
Wärtsilä
 
/
 
Kestävä
 
kehitys
 
/
 
Hallinnointi
 
/
 
Taloudellinen
 
katsaus
 
Varsinaisen
 
yhtiökokouksen
 
päätökset
Wärtsilän
 
5
 
.3.20
 
20
 
pidetty
 
varsinainen
 
yhtiökokous
 
vahvisti
tilinpäätöksen
 
ja
 
myönsi
 
hallituksen
 
jäsenille
 
ja
toimitusjohtajalle
 
vastuuvapauden
 
tilikaudelta
 
201
 
9
 
.
Yhtiökokous
 
päätti
 
hallituksen
 
jäsenmääräksi
 
kahdeksan.
Hallituksen
 
jäseniksi
 
valittiin
 
Maarit
 
Aarni
 
-Sirviö,
 
Karen
Bomba,
 
Karin
 
Falk,
 
Johan
 
Forssell,
 
Tom
 
Johnstone,
 
Risto
Murto,
 
Mats
 
Rahmström
 
ja
 
Markus
 
Rauramo.
Tilintarkastajaksi
 
vuodelle
 
20
 
20
 
valittiin
tilintarkastusyhteisö
 
PricewaterhouseCoopers
 
Oy.
Osingonjako
Yhtiökokous
 
vahvisti
 
hallituksen
 
ehdotuksen,
 
että
 
osinkoa
maksetaan
 
kahdessa
 
erässä
 
yhteensä
 
0,48
 
euroa/osake.
Osingon
 
ensimmäinen
 
erä
 
0,24
 
euroa/osake
 
maksettiin
16.3.2020
 
ja
 
toinen
 
erä
 
0,24
 
euroa/osake
 
17.9.2020.
Osakkeenomistajien
 
nimitystoi
 
mikunta
Yhtiökokous
 
päätti
 
osakkeenomistajien
 
nimitystoimikunnan
perustamisesta.
 
Toimikunta
 
valmistelee
 
hallituksen
nimitys
 
-
 
ja
 
palkitsemisasiat.
 
Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan
 
työjärjestys
 
hyväksyttiin
 
ehdotuksen
mukaisesti.
 
Työjärjestys
 
on
 
saatavilla
 
Wärtsilän
verkkosivuilla.
Nimitystoimikunta
 
koostuu
 
viidestä
 
jäsenestä,
 
joista
 
neljä
edustaa
 
neljää
 
suurinta
 
osakkeenomistajaa.
 
Viides
 
jäsen
on
 
Wärtsilän
 
hallituksen
 
puheenjohtaja.
 
Neljä
 
suurinta
osakkeenomistajaa
 
määräytyvät
 
Euroclear
 
Finland
 
Oy:n
ylläpitämän
 
osakasluettelon
 
perusteella
 
yhtiökokousta
edeltävän
 
kesäkuun
 
1.
 
päivän
 
tilanteen
 
mukaisesti.
Wärtsilän
 
osakkeenomistajien
 
nimitystoimikuntaan
 
valitt
 
iin
seuraavat
 
jäsenet:
Liputusilmoitukset
Wärtsilä
 
sai
 
tietoonsa
 
seuraavat
 
omistuksessa
 
tapahtuneet
 
muutokset
 
vuonna
 
2020:
Tapahtumapäivä
Osakkeenomistaja
Kynnys
Suora
 
omistus,
 
%
Kokonaisomistus,
 
%
24.3.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,85
5,11
31.3.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,30
4,82
1.4.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,48
5,00
2.4.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,37
4,94
25.5.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,48
5,00
26.5.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%
18.6.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,69
5,13
15.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
5,02
5,80
23.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,88
5,33
24.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
5,12
5,54
27.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,98
5,44
28.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
5,01
5,47
29.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,95
5,40
31.7.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
5,04
5,48
5.8.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,99
5,43
6.8.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
5,08
5,47
11.8.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,96
5,31
11.9.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
5,03
5,58
18.9.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
4,78
5,57
21.10.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%
14.12.2020
BlackRock,
 
Inc.
Yli
 
5%
4,89
5,00
15.12.2020
BlackRock,
 
Inc.
Alle
 
5%
Alle
 
5%
Alle
 
5%