MEDIA
w Wärtsilä w Polsce

Wärtsilä a COVID-19

Lokalne wiadomości, 19 marca 2020 at 01:00 UTC+2

Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zwanego koronawirusem (COVID-19) w 2019 r., w połączeniu ze zróżnicowanymi reakcjami rządów w różnych krajach, wpływa obecnie na każdą osobę, biznes i społeczeństwo na całym świecie. Wszyscy musimy znaleźć sposoby radzenia sobie z kryzysem w życiu osobistym i biznesowym.

W Wärtsilä, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa w Chinach, natychmiast został aktywowany nasz globalny zespół zarządzania kryzysowego. Od tego czasu wdrożyliśmy wiele środków, które pomagają chronić zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych 19 000 pracowników, a także wszystkich zewnętrznych interesariuszy na całym świecie. Zachęcamy do ograniczania bezpośrednich kontaktów w codziennej pracy i zastępowanie ich spotkaniami online, ograniczamy wszystkie niekrytyczne podróże, spotkania poza siedzibami i odwiedzających siedziby Wärtsilä w celu powstrzymania wirusa.

W tym trudnym czasie naszym celem jest zapewnienie możliwie najlepszego  wsparcia naszym klientom, partnerom i społecznościom, w których działamy, w społecznie odpowiedzialny sposób, zabezpieczając logistykę i zarządzanie dostawami w celu skutecznego prowadzenia działalności. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi interesariuszami na całym świecie, stale monitorując nasze zasoby produkcyjne, serwisowe i łańcuch dostaw, aby zapewnić ciągłość biznesową.

W tej bardzo nietypowej i niepewnej sytuacji jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnianie jak najbardziej płynnej obsługi klienta. Nasz globalny zespół jest oddany i dostępny, aby przez cały czas wspierać sprawność Twoich urządzeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z projektem lub instalacją prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w Wärtsilä.

Tu znajdziesz najbliższy Wärtsilä Customer Support Centre, czynny 24/7

© 2022 Wärtsilä