FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä utruster verdens første lastegravefartøy med hybrid-fremdrift

  • Pressemelding
29 januar 2020 at 11:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä er valgt som leverandør av komplett systemdesign og full utrustning av to nye 9300 DWT selvlossende fraktefartøy med hybrid fremdrift. Skipene blir de første i sitt slag som er utstyrt med en hybrid fremdriftsløsning. De bygges for det norske rederiet Aasen Shipping, fra Bømlo, ved det nederlanske verftet Royal Bodewes. Ordren med Wärtsilä ble signert i desember 2019.

Wärtsilä ble kontaktet for å avgjøre om en hybridinstallasjon ville være fordelaktig for disse nye skipene. Selskapet gjennomførte en detaljert studie i nært samarbeid med Aasen Shipping, der en rekke relevante forhold ble vurdert. Studien konkluderte med at kostnadsbesparelsen ved redusert drivstofforbruk var langt større enn de ekstra kostnadene som en batteri-installasjon ville medføre. Dermed ville hybrid-fremdrift bli økonomisk lønnsomt.

«Wärtsiläs erfaring og solide resultater med hybride fremdriftsløsninger er årsaken til at vi får denne kontrakten. Som en komplett hybrid-systemleverandør har vi igjen tilpasset en fremdriftsløsning som leverer høy effektivitet, lavere drivstofforbruk og optimal miljømessig bærekraft», sier Harald Tillung.

«Vi kontaktet Wärtsilä på grunn av deres evne til å levere hybride fremdriftssystemer. Vi setter pris på deres støtte gjennom planleggings- og designprosessen, noe som har gjort det mulig å finne den beste løsningen for disse fartøyene», sier Torbjørn Torkelsen.

På hvert av fartøyene skal Wärtsilä levere en Wärtsilä 26-hovedmotor med girkasse og vridbar propell (CPP), en likestrømstavle, en batteripakke og et komplett styringssystem. Utstyret skal etter planen leveres til verftet medio 2021.

Skipene er utstyrt med gravemaskin for lasting og lossing av tørrlast. Gravemaskinen vil bli elektrisk drevet,  også fra batteripakken, og dette vil være med og redusere det totale drivstofforbruket i tillegg til at denne dieselfrie operasjonen blir utslippsfri.

Investeringskostnadene for hybridinstallasjonen får støtte fra det statlige foretaket Enova som bidrar til å fremme miljøvennlig produksjon og energiforbruk.

 

 


© 2020 Wärtsilä