FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Vellykkede tester for Wärtsilä viser betydelige fremskritt innen automatisert sjøtransport

  • Pressemelding
28 november 2018 at 14:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har gjennomført en ny runde med vellykkede tester med sitt auto-dockingsystem, der det også ble gjennomført autonom overfart. Under oppsyn av representanter fra Sjøfartsdirektoratet ble fergen «Folgefonn» seilt som et fullt autonomt fartøy fra kai til kai. Testen ble gjennomført uavbrutt, og i en seilingsrute med tre ulike kai-anløp.

«Dette er et stort fremskritt i arbeidet med å etablere troverdige, automatiserte løsninger for transport til sjøs. Videre er dette en milepæl for vårt Smart Marine-program. Denne testen bekrefter igjen Wärtsilä sin posisjon som global teknologileder innen marine innovasjoner. Vi fortsetter å utvikle "intelligente" løsninger for å bevege den marine industrien over mot en ny epoke med superhøy effektivitet, sikkerhet og miljømessig bærekraft», sier Joonas Makkonen, visepresident, Voyage Solutions, Wärtsilä.

Det nye systemet fungerer slik; når operatøren av fergen skal seile til neste destinasjon, starter man ganske enkelt operasjonen ved at kapteinen velger "Seil". Da tar det autonome kontrollsystemet over styringen av fartøyet. Fergen var i stand til å forlate kaien, manøvrere ut av havna, seile til neste anløpshavn, manøvrere inn mot havna, og deretter legge til ved siden av terminalen - alt uten menneskelige inngrep. Dette antas å være det første forsøket på en fullautomatisert kai-til-kai-operasjon i en totalt «hands-off modus», på et fartøy på denne størrelsen.

Navigasjon av fartøyet ivaretas ved å benytte en rekke spor og veipunkter som fører skipet til neste destinasjon. Den autonome kontrolleren, som er basert på dagens dynamiske posisjoneringssystem, styrer fartøyets kurs, fart og posisjon på forhåndsdefinerte spor og veipunkter. GNSS brukes som primær sensor, mens en Wärtsilä Guidance Marine CyScan AS blir testet som sekundærposisjonssensor de siste 500 meterne før man ankommer kaien.

"Vi testet dette i to dager. Dette er den første demonstrasjonen av et autonomt styrt fartøy vi har sett. Det vi så var svært imponerende. Det er ingen tvil om at slik teknologi vil kunne øke sikkerheten og den totale effektiviteten når fartøy skal legge til- eller fra kai. Vi fortsetter selvsagt arbeidet med å utvikle dette videre, men jeg er imponert over hvor stabilt systemet allerede er på dette stadiet», sier Nils Haktor Bua fra Sjøfartsdirektoratet.

Fartøyet «Folgefonn» er 85 meter langt og eies av norske rederiet Norled. Fartøyet ble også benyttet i forbindelse med den første testingen av Wärtsilä sitt autodocking-system, som ble gjennomført tidlig i 2018. Fartøyet er også utstyrt med hybrid fremdrift med trådløs lading.

«Vi er fornøyde med det gode samarbeidet med Wärtsilä i dette spennende prosjektet. En helt autonom kai-til-kai-løsning vil gi oss betydelig verdiskapende fordeler med hensyn til bedre effektivitet, større sikkerhet, lavere drivstofforbruk og dermed reduserte eksosutslipp. Vi ser på  Wärtsilä-løsningen som en helt avgjørende støtte til fartøysbesetningen, slik at de kan operere fartøyet så effektivt som mulig», sier Norleds, Sigbjørn Myrvang, teknisk sjef i Norled.

Innovasjon Norge har gitt tilskudd til både Wärtsilä og Norled for uttesting av autodocking-teknologien.

Mediekontakt:
Ingve Sorfonn
Chief Expert, Development & Technoloy
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +47 53422500
ingve.sorfonn@wartsila.com

© 2019 Wärtsilä