FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Et lite steg mot nullutslipp i skipsfarten

  • Pressemelding
27 mai 2019 at 10:00 W. Europe Standard Time

En gruppe på seks ledende nordiske selskaper har, på linje med FNs bærekraftsmål, gått sammen for å finne løsningen på en stor samfunnsutfordring. Initiativet heter Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS).  

På verdensbasis står skipsfarten for et årlig CO2-utslipp på nesten en million tonn. ZEEDS-prosjektet prøver å møte denne utfordringen ved å utvikle en ny infrastruktur for miljøvennlig drivstoff for skip.

I spissen for samarbeidet finner vi Wärtsilä, sammen med Aker Solutions, Equinor, DFDS, Grieg Star og Kværner.

“ZEEDS-partnerne har forståelse for at overgangen til miljøvennlig drivstoff krever en kollektiv innsats. Vi tror at ved å henvende oss til leverandør-, lagrings- og distribusjons-kjeden, kan framskynde et skifte til renere drivstoff for skipsfarten,” sier Cato Esperø  (Salgsdirektør, Marine divisionen, Norden og Baltikum, Wärtsilä).

Gjennom ZEEDS-prosjektet har samarbeidspartnerne sett på potensielle løsninger. De mest lovende ideene vil bli presentert i Oslo på Future Innovation Day – Horizons 3. juni, og på Nor-Shipping 4. juni.

“Vi gleder oss til å presentere ideene våre, men det som er enda viktigere, er å få tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre og videreutvikle dem,” sier Esperø.

Framover vil fokuset være på å få relevante myndigheter og potensielle nye samarbeidspartnere på banen for å sikre videre utvikling av konsept og ideer.

“For at vi skal klare å utvikle en bærekraftig løsning på denne utfordringen, må industri og styresmakter jobbe sammen,” sier Esperø.  “Det betyr at vi trenger støtte fra myndighetene, og vi ber dem om å komme med insentiver som kan sette oss i stand til å finne den raskeste veien til nullutslipp i skipsfarten,” konkluderer Esperø.  

For flere spørsmål, kontakt:
Cato Esperø
Cato.espero@wartsila.com
+ 47 90 10 31 45.


© 2020 Wärtsilä