FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

«Approval in Principle» fra DNV for tankskip som skal frakte CO2

  • Pressemelding
26 april 2021 at 10:00 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä har gjennomført en studie av systemløsninger ombord skip som frakter flytende CO2 (LCO2). Wärtsilä Gas Solutions har utviklet et tankdesign for LCO2-applikasjoner som nylig ble tildelt «Approval in Principle» (AiP) av klasseselskapet DNV. Siden nye LCO2-skip fortsatt er på et tidlig konsept-stadiet og krever detaljert kunnskap og kjennskap til problemstillinger selv i tidlig fase, var Wärtsiläs erfaring og kunnskap innen lastesystemer for gass viktig for resultatene.

Den totale lastekapasiteten til skipene er 7.500 kubikkmeter, fordelt på to sylindriske tanker som hver rommer 3.750 kubikkmeter. Wärtsiläs ingeniører har gjennomført en omfattende analyse for å utvikle et optimalt design for fartøyenes lastetanker og tilhørende systemer for å håndtere lasten, med tanke på de spesifikke egenskapene knyttet til flytende CO2.

– Frakt av flytende CO2 blir en stadig viktigere del av den globale satsingen for å redusere klimagassutslipp og sikre en grønnere fremtid. Det representerer et viktig ledd i verdikjeden til hele infrastrukturen for karbonfangst. For å utvikle et robust konsept, både når det kommer til krav for lagringstanker og håndtering på LCO2-skipene, har vi brukt vår lange erfaring og kunnskap fra utvikling, leveranse og drift av lignende systemer for andre typer gass-skip. Denne godkjenningen fra DNV er en viktig anerkjennelse av dette arbeidet, sier Pål Steinnes, GM Sales i Wärtsilä Gas Solutions.

– Vi har vært glade for å samarbeide med Wärtsilä Gas Solutions om dette designkonseptet. Godkjenningsprosessen har vært omfattende, og vi er sikre på at løsningen deres vil bidra til å legge til rette for frakt av flytende CO2 som en del av arbeidet med å redusere utslipp, sier Monika Johannesen, Head of Department, Gas Carrier Excellence Center i DNV.

Fangst og lagring av CO2 er en viktig strategi i arbeidet med å redusere globale CO2-utslipp. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) må de globale utslippene av drivhusgasser (GHG) reduseres med 50 til 80 prosent innen 2050 for å unngå dramatiske konsekvenser av global oppvarming.

Wärtsilä Gas Solutions er en markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for verdikjeden til gass. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøtransport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-styring), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper kundene våre på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tlf.: 815 48 500
Elin.saurehasund@wartsila.com

© 2021 Wärtsilä