FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Nytt testanlegg for eksosrensing

  • Pressemelding
24 september 2018 at 00:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä Moss åpnet sitt oppgraderte testanlegg for eksosrensning i Moss den 17. september. Anlegget er viktig for utviklingen av eksosrenseteknologi, og Wärtsilä har en bransjeledende markedsandel i dette markedet på mer enn 40 prosent.

 

Oppgraderingsprosjektet omfatter installering av både en Wärtsilä 20-motor som kan benytte tung fyringsolje og et såkalt SCR-system (Selective Catalytic Reduction) der disse opererer i et samspill. Dette vil bidra til utvikling av nye og bedre løsninger for reduksjon av luftforurensning gjennom utslipp av eksos. Oppgraderingen vil også gjøre det lettere å analysere og forbedre samspillet mellom motorer og reduksjonsutstyr. Det legges også opp til å raffinere og utvikle bedre løsninger for behandling av vaskevann og slam i eksosrensesystemer.

 

«I utviklingen av Wärtsiläs forsknings- og utviklingsstrategi er toppmoderne teknologi som gjør det mulig å øke den miljømessige bærekraften et viktig element. Ved å oppgradere og modernisere testanlegget i Moss tar vi et viktig skritt i arbeidet med å redusere miljøvirkningen av marine operasjoner», sier Sigurd Jenssen som er direktør for avgassrensing i Wärtsilä Marine Solutions.

© 2019 Wärtsilä