FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Massive NOx- og drivstoff-besparelser for Gardar

  • Pressemelding
22 november 2018 at 11:00 W. Europe Standard Time

For første gang skal Wärtsilä ettermontere en Wärtsilä 31-motor. Dette gjøres på fiskefartøyet Gardar som er eid av det norske selskapet Gardar AS. Fartøyet ble bygget i 1998. Når ettermonteringen er gjennomført, vil Gardars årlige drivstofforbruk bli redusert med 200.000 liter og NOx-utslippene blir redusert med 88 tonn hvert år.

Ettermonteringen av motoren på Gardar vil få stor innvirkning på fartøyets miljømessige fotavtrykk. Lavere drivstoffutgifter og NOx-avgifter, kombinert med lengre serviceintervall for Wärtsilä 31-motoren, vil føre til betydelig lavere driftskostnader.

Dagens 18-sylindrede, V-konfigurerte Wärtsilä 32-motor vil bli erstattet av den 10-sylindrede Wärtsilä 31-motoren i V-konfigurasjon. Guinness’ Rekordbok har utropt Wärtsilä 31-motoren til å være den mest effektive medium-speed dieselmotoren i verden. I tillegg skal fartøyet utrustes med Wärtsilä NOx-reduksjonssystem samt støyreduksjonsutstyr. Kontrollsystemet for fremdriftsmaskineriet blir også oppgradert.

Det norske NOx-fondet har betalt ut betydelig støtte til dette prosjektet, og det gjør at tilbakebetalingstiden blir svært tilfredsstillende.

«Vi er svært glade for at Gardar nå blir et mer økologisk sunt fartøy. Investeringen i ettermonteringen av fartøyet vil raskt betale seg tilbake på grunn av reduserte drivstoffkostnader og NOx-avgifter. Vi har vært veldig fornøyde med Wärtsiläs motorer og fremdriftssystemer, og vi vurderer å installere NOx-reduksjonssystem på to eller flere av våre fartøyer», sier Christian Halstensen som eier og leder Gardar AS.

«Vi er svært stolte av denne avtalen, fordi kunden viser oss tillit og den gir oss mulighet til å gjøre frakt til sjøs mer miljøvennlig. Her på Wärtsilä erkjenner vi at dette prosjektet er en økonomisk investering, men det er også en investering i vår fremtid. Vi gir full støtte til alt som bidrar til å tilfredsstille miljøkravene, sier Cato Esperø som er salgsdirektør i Wärtsilä Services.

Les mer:

Wärtsilä 31-motoren er verdens mest effektive medium-speed dieselmotor

Effektivt fiskeri

Lenke til video

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Cato Esperø
Salgsdirektør, Wärtsilä Norway
Wärtsilä Services
cato.espero@wartsila.com
Tel: + 47 901 03 145

© 2019 Wärtsilä