FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä utvikler ny teknologi for trådløs overføring av energi til skip

  • Lokale nyheter
  • Lokale pressemeldinger
21 september 2015 at 13:00 W. Europe Standard Time
Hybrid og el-fergene er her. Ved hjelp av Wärtsiläs teknologi kan de snart lades uten kabeltilkobling.

På Stord tas nå enda et skritt på veien mot en mer klima- og miljøvennlig skipsfart. I Wärtsiläs testsenter testes et system for trådløs lading av skip. Med en slik løsning blir automatisk lading mulig fra første sekund etter at fartøyet legger til kai, fordi ingen tid brukes på kobling av strømkabler. Borte er også problemer med is, snø, saltvann og mekanisk slitasje som elektriske kontakter kan være sårbare for.

Ute i verden er teknologi for trådløs lading av elektriske biler, busser og trikker demonstrert de siste årene. Med en ladeplate på understellet, kan eksempelvis en batteridrevet buss stoppe ved en tilsvarende ladeplate på hver holdeplass. Uten fysisk kontakt mellom platene kan energi overføres fra ladestasjonen til bussens batteri. Tilsvarende konsept er nå under utvikling og testing hos Wärtsilä på Stord.

I samarbeid med SINTEF Energi, Fjellstrand, Norled og SKL Nett, har Wärtsilä nå utviklet et slikt trådløst ladesystem – med finansiell støtte fra Norges forskningsråd og Transnova.

Gir store utslippskutt
Klima‐ og miljøutfordringene er bakteppet for arbeidet, siden hybridisering og elektrifisering av kystskipsfarten kan gi store utslippskutt både lokalt og globalt. Wärtsilä har tidligere installert og tester denne type systemer blant annet ombord i MF Folgefonn, som er den første norske ombygde kombinert hybrid- og elektriskdrevne ferjen.

- Trådløs effektoverføring åpner for rask og automatisert lading, og dermed effektiv bruk av den begrensede liggetiden ferjen har ved kai. Slik oppnår en bedre utnyttelse av kapasiteten til batteriene om bord, sier teknisk direktør, Ingve Sørfonn.

Teknologien som er brukt, er den samme som får induksjonskomfyrer til å virke. Strøm i en spole setter opp et varierende magnetfelt som kan utnyttes til å overføre elektrisk effekt. På kjøkkenet brukes effekten direkte til å varme opp gryta. I ladesystemet utnytter en mottakerspole effekten slik at denne kan overføres til et batteri. Det samme prinsippet brukes allerede i trådløse ladere for alt fra mobiltelefoner til biler og busser.

Prototype klar i løpet av 2015
Sammenlignet med eksisterende teknologi er det to spesielle utfordringer knyttet til dette prosjektet: For det første har en ferje mange ganger så høy motoreffekt som en bil, buss eller trikk, samtidig som en har svært liten tid til lading. Ladesystemet er derfor utviklet for å overføre opp til 1 megawatt, fem ganger så mye som det største anlegget som finnes tilgjengelig for busser og trikker i dag og ca. 300 ganger effekten til dagens vanligste ladere for elbiler. Ingen har tidligere laget et system for trådløs lading med så høy effekt.

En annen utfordring er at fartøyet beveger litt på seg i forhold til ladeplaten hele tiden.  For å fungere under alle forhold er anlegget derfor dimensjonert for å overføre full effekt fra 15 cm og opptil 50 cm mellom skipssiden og ladeplaten på land.

For øyeblikket tester Wärtsilä en prototype i full størrelse i testsenteret sitt på Stord.

– Vi kjører nå funksjonstester på ulike avstander, og så langt er resultatene svært lovende. Neste steg er å teste teknologien under de termiske forholdene som systemet vil bli utsatt for. Målet er at protypen skal være ferdig testet innen utgangen av året, sier Wärtsiläs prosjektleder Frode Jenset.  

© 2021 Wärtsilä