• FOR MEDIA

    Wärtsilä i Norge

Gjør «Paolo Topic» til et av verdens mest avanserte bulkskip – med hybrid og solcellepanel

Lokale nyheter, 21 desember 2021 at 00:00 UTC+2

Wärtsilä har fullført installasjonen av en helt ny kombinasjon av hybrid- og solenergiløsning ombord på bulkskipet M/V «Paolo Topic» – noe som gjør fartøyet til et av de mest teknologisk avanserte av sin type i hele den globale bulkflåten. Skipet ble bygget i 2016 ved Onomichi Dockyard i Japan, og drives av Marfin Management S.A.M.

Den nye hybridløsningen Wärtsilä har levert kombinerer batterier og solcellepaneler, sammen med et nytt energistyringssystem, som leverer hjelpestrøm til nettet om bord. Solcellene er levert av det italienske selskapet Solbian. Løsningen bidrar både til å senke driftskostnadene til skipet, samtidig som det reduserer miljøutslipp. Hybrid- og solenergisystemet gir også reduserte vedlikeholdsbehov, samtidig som det tilbyr en renere, sikrere og mer effektiv drift. Systemet bidrar også til at fartøyet kommer godt ut i forhold til skipsindustriens indekser for energieffektivitet på eksisterende skip (EEXI) og karbonintensitet (CII).

– Dette er en ekstremt spennende utvikling som vil lede veien til en mer bærekraftig skipsfart. Vi vil være i stand til å gi våre kunder og partnere den mest avanserte fartøyytelsen og miljøkvaliteten, uten at det går på bekostning av operasjonell effektivitet eller fleksibilitet. Vi applauderer Wärtsilä for denne svært innovative og effektive løsningen, sier Alex Albertini, CEO Marfin Management.  

– Hybridinstallasjonen representerer et gjennombrudd i arbeidet med å øke bulkflåtens økonomiske konkurranseevne og miljøprestasjon. Dekarbonisering av skipsfarten er en hovedprioritet for hele den maritime sektoren, og denne løsningen hjelper oss å ta et langt skritt mot å nå dette målet, sier Giulio Tirelli, direktør for forretningsutvikling i Wärtsilä Marine Power.

Wärtsilä HY (BRID)-modulen for bulkskip er en containerbasert løsning som reduserer fartøyets utslipp ved å optimalisere kraftproduksjonen, -forbruket og -styringen ombord. Modulen kombinerer og integrerer et energilagringssystem, og ekstra energikilder som solenergi med Wärtsiläs svært sofistikerte energistyringssystem (EMS) for å levere hjelpestrøm. EMS har overordnet kontroll over motorer, batterier og kraftdistribusjon, mens installasjonen av solcellepaneler på værdekket var den første som er gjort i den maritime industrien. Å plassere containerløsningen på skipets dekk sparer plass, samtidig som installasjonen kunne utføres uten behov for dokking.