FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Velger nok en gang Wärtsiläs gasshåndteringssystem

  • Pressemelding
20 oktober 2020 at 09:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått kontrakt på levering av system for lasthåndtering og drivstoff-forsyning til to nye 98.000 kubikkmeters etanskip (Very Large Ethane Carriers – VLEC) som bygges av Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea, inkludert en opsjon på et tredje fartøy.

Ordren følger en lignende kontrakt fra 2019 for tre VLEC-er som også er under bygging hos Samsung Heavy Industries. Wärtsiläs lange erfaring innen denne typen skip var en avgjørende faktor for den nye kontrakten, som ble plassert i september 2020.

De avanserte og spesialiserte skipene vil også bli utstyrt med Wärtsiläs skreddersydde og effektive kondenseringsenhet, samt et unikt høytrykkssystem for forsyning av etan som drivstoff. Leveransen inneholder også Wärtsiläs siste versjon av det egenutviklede digitale systemet Operim for avstandsbasert diagnose, overvåkning og optimalisering.

– Som markedsleder innen design av lastesystemer for VLEC-er, er vi glade for å ha fått denne ordren. Skipene skal operere med etan som drivstoff, så utformingen av lasthåndteringssystemet er veldig spesialisert. Vi har veldokumentert erfaring for leveranser av svært effektive løsninger til slike prosjekter, sier Kjell Ove Ulstein, salgs- og markedsdirektør i Wärtsilä Gas Solutions.

Denne kontrakten kommer som den siste av en lang rekke av kontrakter mellom Wärtsilä og SHI, som blant annet inneholder løsninger for lasthåndteringssystemer, kondensering og regassifisering av LNG, samt gjenvinning av flyktige organiske forbindelser (VOC).

Wärtsilä Gas Solutions er en markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for verdikjeden til gass. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøtransport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-styring), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper kundene våre på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Elin Saure Hasund
Salgs- og markedsføringskoordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tlf: 815 48 500
Elin.saurehasund@wartsila.com


© 2020 Wärtsilä