FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä med verdens første kommersielle automatiske dockingsystem

  • Pressemelding
16 juni 2019 at 10:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har tatt enda et skritt mot kommersiell realisering av autonome fartøyer. For første gang har Sjøfartsdirektoratet åpnet for at vi kan ta med passasjerer under testing av vårt nye SmartDock auto-dockingsystem. Wärtsilä har også mottatt sin første ordre på systemet, som gjør SmartDock til verdens første kommersielt tilgjengelige auto-docking løsning.

Ved å automatisere dockingprosedyrer, reduserer man mulige menneskelige feil som oppstår hos kapteiner som utfører slike tekniske manøvrene mange ganger om dagen. Dette er spesielt viktig for større ferjer som daglig går inn og ut fra smale ferjekaier, og hvor det kan oppstå store skader på kai-veggene. SmartDock-systemet øker dermed både effektiviteten og sikkerheten for ferjene.

Når kapteinen velger destinasjon og trykker på knappen «Sail», tar den autonome styringen kontrollen over fartøyet. Ferjen forlater deretter kaien, manøvrerer ut av havnen, seiler til neste anløpshavn, manøvrer gjennom havneinngangen og legger til kai, alt uten menneskelig inngrep.

«SmartDock-løsningen er sluttproduktet etter flere tiår med omfattende forskning og testing hos Wärtsilä innen automatiseringsteknologi. Lignende teknologi benyttes til å holde oljerigger stabile i nøyaktig posisjon i våre mest værharde områder til havs. Denne kompetansen gjør at vi føler oss trygge på at vi nå har skapt en sikker docking-løsning for ferjer», sier Joonas Makkonen, visepresident, Voyage Solutions, Wärtsilä.

Kundene etterspør slike løsninger i stor grad. «SmartDock-løsningen gir økt sikkerhet og effektivitet for eksisterende fartøyer», sier Jakob Steffensen, innovasjons- og teknologidirektør i DFDS – et dansk internasjonalt shipping- og logistikkfirma som deltok på Wärtsiläs demonstrasjon av SmartDock-løsningen. «Det aller viktigste er at dette representerer en sentral del av løsningen for å drive neste generasjon fartøyer.»

De vellykkede sjøtestene ble gjennomført ombord på ferjen Folgefonn, en 85 meter lang ferje eid av den norske operatøren Norled. Testene inkluderte en såkalt rotasjonsfunksjon som tillater kapteinen å rotere hele fartøyet i en 180 graders sving. Automatisert legging til kai ble også testet ut i de tre relevante havnene som «Folgefonn» betjener, og dette var selve kjernen i evalueringen. Også en såkalt Wärtsilä Guidance Marine's CyScan-sensor ble evaluert på en vellykket måte. Denne sensoren benyttes som en sekundærløsning for posisjonering av fartøyet når fartøyet nærmer seg kaien.

«SmartDock-løsningen fra Wärtsilä er unik i måten den fungerer på i samspill med kapteinen, og sikrer at han hver dag legger til kai på den aller beste måten. Her snakker vi om et perfekt samspill mellom erfarent mannskap og teknologi», sier regiondirektør Inge Andre Utåker I Norled.


© 2020 Wärtsilä