FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä tester karbonfangst med skrubberteknologi

  • Pressemelding
16 mars 2021 at 12:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä Exhaust Treatment fremhever potensialet som eksosrenseanlegg på skip har til å kunne takle maritime CO2-utslipp i fremtiden, etter som teknologien utvikler seg og gjør det mulig å designe og oppgradere skrubbere til også å fange CO2 fra eksosen.

Wärtsilä har utført omfattende forskning og utvikling for å undersøke hvordan CO2 fangst og -lagring (CCS) kan utvikles og skaleres i maritim virksomhet. De første funnene viser at CCS på skip er teknisk mulig – og noe sektoren kan forfølge. For ytterligere å akselerere utviklingen, installerer Wärtsilä et 1 MW pilotanlegg på sitt testanleggt i Moss. Dette pilotanlegget gjør det mulig for Wärtsilä å teste sine CCS-teknologier i en rekke scenarier og forhold.

Fangst og lagring av CO2, muliggjort med skrubbere, vil være et sentralt element i dekarbonisering av skipsfarten ELLER en sentral brikke i puslespillet  for å øke dekarboniseringen i skipsfarten – et puslespill som også inkluderer alternative drivstoff og effektivitetsteknologier. Siden det ikke bare er én enkelt løsning på skipsfartens miljøpåvirkning, må sektoren innovere bredt på flere områder.

– Å bygge videre på suksessen til eksisterende og velprøvde teknologier, for eksempel skrubbere, vil være avgjørende for å lykkes med bransjens mål for dekarbonisering. Teknologier for eksosrensing har nådd et modningspunkt der det er riktig at vi utforsker en videre anvendelse utover det å oppfylle kravene til svovelutslipp, sier Sigurd Jenssen, direktør for Exhaust Treatment i Wärtsilä.

Gitt omfanget av den forestående dekarboniseringen i skipsfarten, mener Wärtsilä Exhaust Treatment at det beste stedet vi kan fokusere innsatsen er på det største utslippet av dem alle – CO2– og å tenke på hvordan vi kan bruke det vi allerede har lært av svovelrensing, både som organisasjon og som bransje.

– CCS-teknologi om bord på fartøy er helt klart en betydelig utfordring, men det er en oppgave vi mener vi er godt rustet til å ta på oss. Karbonfangst er spennende fordi det kan gi betydelige reduksjoner innen en relativt kort tidsramme. Dette er viktig i konteksten av bransjens overordnede dekarbonisering, da det vil gjøre det mulig for oss å bruke eksisterende utstyr når vi går over til en renere måte å drive på, legger Jenssen til.

Wärtsilä Exhaust Treatment er den markedsledende produsenten av marine eksosrensesystemer, med en rekke skrubberløsninger for skipets totale livssyklus. Wärtsilä Exhaust Treatment tilbyr integrerte løsninger som oppfyller utslippskravene, til alle typer skip, i åpent eller lukket system – eller som hybridkonfigurasjon. Wärtsiläs skrubber er bygget med en modulær tilnærming til fremtidig teknologiutvikling, og skaper en plattform for reduksjon av utslipp fra skipsfarten som strekker seg forbi bare svovel.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Karl-Einar Jensen
Marketing Manager, Exhaust Treatment
Wärtsilä Marine Systems
Karl-einar.jensen@wartsila.com
Mob.: 906 49 055


© 2021 Wärtsilä