FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä toppet rekordåret 2020 med stor skrubberordre fra Japan Marine United

  • Pressemelding
15 april 2021 at 13:00 W. Europe Standard Time

Tross Covid-19-pandemien, satte Wärtsilä ny rekord i antall skrubberleveranser i 2020. Rekorden viser den vedvarende interessen for eksosrensesystemer som en del av en langsiktig løsning for den globale skipsflåten.

I november kunne Wärtsilä notere seg en betydelig ordre fra det japanske verftet Japan Marine United (JMU). Kontrakten omfatter installasjon av en 25 MW skrubber på en ny japanskeid supertanker (Very Large Crude Carrier - VLCC) som skal leveres i 2022.

Leveransen forsterker den langsiktige posisjonen til teknologier for rensing av eksosgass, og leveringsdatoen i 2022 viser at skrubbere blir sett på som fordelaktig for hele livssyklusen til skipet. Det aktuelle systemet konfigureres som «Open Loop» og med Wärtsilä-skrubbernes modulbaserte løsning kan systemet oppgraderes over tid, noe som gir potensial for også å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) og partikler.

Ordren er den siste milepælen i Wärtsiläs mangeårige forhold til JMU. I alt har Wärtsilä installert 35 skrubbere på fartøy bygd på dette verftet.

– Vi er glade for å avslutte rekordåret 2020 med bestillingen på et anlegg til en ny supertanker som bygges ved JMU. At vi fortsatt sikrer oss kontrakter globalt, til tross for utfordringene forårsaket av Covid-19-pandemien, er et bevis på engasjementet til våre team og partnere, sier Scott Oh, Director for Wärtsilä Exhaust Treatment Asia.

– Denne ordren er nok en indikasjon på viktigheten av et moderne eksosrenseanlegg for nybygde fartøyer, i det de tar sikte på å holde tritt med skipsfartens stadig strammere miljøreguleringer. Vi er sikre på at bransjen forstår kraften eksosrenseteknologier har til både å oppfylle dagens krav, men også til å møte en rekke utfordringer utover svovel, påpeker Oh. Han legger til at ordren kom som et resultat av Wärtsiläs langsiktige forpliktelse til Asia- og Stillehavsregionen, med dedikerte regionale ressurser for både salg, support og et langsiktig servicetilbud.

Wärtsilä Exhaust Treatment er en markedsledende produsent av marine eksosrensesystemer, med løsninger for hele livssyklusen til et skip. Wärtsilä Exhaust Treatment tilbyr integrerte løsninger som oppfyller internasjonale krav for alle typer skip, med Open loop, Closed Loop, eller hybridkonfigurasjon. Wärtsiläs skrubbere er bygget med en modulær tilnærming til fremtidig teknologiutvikling, og skaper en plattform for reduksjon av andre utslipp fra skipsfarten utover svovel.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Karl-Einar Jensen
Marketing Manager, Exhaust Treatment
Wärtsilä Marine Systems
Karl-einar.jensen@wartsila.com
Mobil: 906 49 055


© 2021 Wärtsilä