FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Ny grønn innovasjonsdag i Oslo i juni

  • Pressemelding
14 april 2019 at 18:00 W. Europe Standard Time

I fjor inviterte Wärtsilä til innovasjonsdag for første gang på Stord for å bringe ulike miljø sammen for å diskutere grønne løsninger for skipsfarten. Nå er konseptet «Future Innovation Day» blitt globalt og brukt over hele verden.

«Bare denne måneden blir det arrangert Future Innovation Day, eller Horizons, som arrangementet nå heter, både i Helsinki i Finland, og Trieste i Italia, og flere destinasjoner står for tur», forteller to av initiativtakerene i Wärtsilä i Norge, Cato Esperø og Jane Jünger.  

Ett år er gått siden den første innovasjonsdagen til Wärtdilä såg dagens lys på Stord, og den samme metodikken for åpen innovasjon er så langt brukt i Kina, Tyskland, Nederland og Singapore. Målet bak «Future Innovation Day» er å bringe representanter fra den maritime industrien, politikere, lokale myndigheter, havnevesen, vitenskapsfolk og studenter, sammen for å skape en grønnere framtid for næringer nært knyttet til havet.

«Regionen Sunnhordland har en unik posisjon i utviklingen av miljøvennlig teknologi, og er på mange måtar en driver, ikke bare nasjonalt, men også globalt. Vi er stolte av å være en del av denne spennende utviklingen, og vil bruke posisjonen vår til å inspirere andre verden over til å tenke i liknende baner, sier Esperø, som er salgsdirektør i Wärtsilä for Norden og Baltikum.

Ny innovasjonsdag

I år inviterer Wärtsilä til ny innovasjonsdag, «Future Innovation Day – Horizons» i juni i Oslo i forbindelse med Nor-Shipping, en av de største møtestedene for den internasjonale skipsindustrien. 

«Hele den maritime industrien er i endring og vi trenger nye arenaer der en kan kan løfte frem diskusjoner rundt en miljøvennlig skipsfart, og en helt ny infrastruktur av ren energi», sier Esperø, som mener vi i dag opplever et større trykk fra skipsflåten mot en større bruk av batteri- og elektrisk fremdrift.

Denne måneden har bedriften fått deres første bestilling av ein hybrid oppgradering av et supplyskip i USA. Skipsrederne utenfor Norge har fått øynene opp for de grønne løsningene som en har testet ut i Norge de siste årene.

«Dette er utruleg positivt, og vi er sikre på at elektrifiseringen av flere ulike fartøysegment er framtiden. Men for å få til et grønt skifte er det viktig å få på plass en god infrastruktur av energitilførsel. Derfor må aktørene i bransjen møtes og diskutere morgendagens løsninger, sier Kommunikasjonssjef i Wärtsilä i Norge, Jane Jünger.

Det grønne skiftet gir nye forretningsmuligheter
Foresdragsholdere på Future Innovation Day i Oslo i juni er blant andre Espen Barth Eide, stortingspolitiker og tidlegere forsvarsminister og utanriskminister for Norge, og statsekretær Atle Hamar, frå Klima- og miljødepartementet. De vil snakke om Norge sin rolle innenfor utviklingen av ny grønn teknologi for skipsfarten, både nasjonalt og internasjonalt.

«Nye krav til utslipp og fokus på klima er driverene for mye av teknologiutviklingen innen denne bransjen i dag, noe som gir oss her i Norge nye muligheter for vekst og flere arbeidsplasser, sier Cato Esperø, fra Wärtsilä.

«Noreg har en maritim klynge som er bedre rustet enn de fleste til å drive fram morgendagens klimavennlige løsninger. Da er det viktig at vi er i front av utviklingen både innen design, elekrifisering, nye alternative drivstoff og infrastruktur for bunkring av grønn energi, mener han.

 


© 2020 Wärtsilä