• FOR MEDIA

    Wärtsilä i Norge

Wärtsilä-teknologi skal foredle britisk biogass

Nyhet, 14 mars 2023 at 10:00 UTC+2

Wärtsilä skal levere en oppgraderingsløsning for biogass til Transwaste, et britisk avfalls- og miljøserviceselskap.  Anlegget, nær Hull i Nord-England, vil produsere biogass fra kommunalt avfall og forsyne det nasjonale gassnettet med opptil 6 millioner kubikkmeter biometan hvert år.  Wärtsilä mottok ordren i januar 2023, og anlegget er planlagt overlevert i desember 2023.

Biogassanlegget vil bli et tørt, anaerobt nedbrytningsanlegg, som er i stand til å håndtere organisk materiale som inneholder 20 til 40 prosent tørrstoff. Konvensjonelle anlegg med en våt nedbrytningsprosess kan håndtere maksimalt 20 prosent tørrstoff.

To av nøkkelegenskapene til Wärtsiläs aminbaserte Puregas oppgraderingsteknologi er de betydelige driftskostnadsfordelere, samt evnen til å håndtere biogass med høye konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser (VOC) uten behov for kostbar forbehandling. Siden den rå biogassen i dette prosjektet forventes å inneholde høyere VOC-nivåer enn normalt, vil Wärtsilä-løsningen inkludere en flashtank («trykkfallstank») som skiller ut VOC og sikrer lang levetid for aminene.

Selskapet Melton Energy Tech Ltd er etablert for å gjennomføre prosjektet, som ledes av prosjektledelses- og byggkonsulentfirmaet Paul Winter Consulting Ltd (PWCL).

– Vi har med suksess jobbet i nært samarbeid med Wärtsilä på en rekke tidligere prosjekter, og vi er glade for å fortsette samarbeidet i dette siste prosjektet. Wärtsilä bringer med seg et vell av teknisk kunnskap og erfaring som er spesielt verdifull i prekonstruksjonsfasen, sier Chris Ives i PWCL.

– Driftskostnadsfordelene til Wärtsiläs oppgraderingsløsning for biogass er spesielt relevante nå som energikostnadene er så høye. Våre løsninger er helt i tråd med Wärtsiläs strategi om å utvikle og levere løsninger som støtter en bærekraftig fremtid. Videre vil dette produktet gi kunden de laveste totale eierkostnadene, noe som er en viktig driver både for produktutviklingen og verdien vi ønsker å gi kundene våre, sier Steven Scott, salgssjef for biogassløsninger i Wärtsilä Gas Solutions.

Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for gassverdikjeden. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøbåren transport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-håndtering), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Elin Saure Hasund, Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions, Wärtsilä Marine Systems

Tlf.: 917 21 144 - Elin.saurehasund@wartsila.com