• FOR MEDIA

    Wärtsilä i Norge

Bidrar til å gjøre britisk gress til gass

Nyhet, 14 juni 2022 at 00:00 UTC+2

Wärtsilä skal levere sitt oppgraderingsanlegg for biogass, Puregas CA50, til et innovativt og grønt biogassanlegg i Storbritannia. Anlegget er designet for å gjøre gress om til gass som kan brukes til å varme opp boliger. Prosjektet ledes av Ecotricity, et britisk energiselskap som er dedikert til å bekjempe klimaendringer ved å avslutte bruken av fossilt brensel.

Når anlegget er kommet i drift i 2023, vil dette være det første biogassanlegget basert på gress i Storbritannia – og et viktig skritt mot å skape en grønn økonomi. Den velprøvde teknologiprosessen bruker gress som har blitt brutt ned i en ensilasjetank i omtrent to måneder. Dette legges deretter i en reaktor hvor materialet avgir en metanrik gass som føres inn i det lokale gassnettet. Wärtsiläs oppgraderingsanlegg raffinerer biogassen før den sendes til nettet.

– Å erstatte fossilt brensel med gass laget av gress gir betydelige fordeler i form av grønn energi. Det er også et viktig poeng at eksisterende gasskjeler som er installert i hjem over hele Storbritannia fortsatt kan benyttes, men på en mye mer bærekraftig måte. Wärtsilä har en sterk merittliste når det gjelder å levere høyeffektive løsninger for oppgradering av biogass, og deres Puregas CA50-system er et nøkkelelement i dette prosjektet, uttaler Chris Ives fra Paul Winter Consulting Ltd – det rådgivende ingeniørfirmaet som er utpekt av Ecotricity til å styre prosjektet.

– Som et selskap som er forpliktet til å hjelpe til med dekarboniseringen av industriene vi betjener, er vi glade for å være involverte i dette spennende, grønne energiprosjektet. I tillegg til sine teknologiske fordeler, gir Puregas CA50 kunden de laveste totale eierkostnadene – noe som er sentralt i produktutviklingen vår, sier Steven Scott, salgsansvarlig for biogassløsninger i Wärtsilä Gas Solutions i Storbritannia.

Grønt gress er karbonnøytralt ved at karbondioksidet det absorberer mens det vokser slippes tilbake til atmosfæren når metanet brennes. Fossil gass frigjør til sammenligning CO2 som ikke er i atmosfæren nå, noe som betyr at det er et nettotilskudd til atmosfærisk CO2.

Ecotricity planlegger å bygge mange flere grønne biogassanlegg i fremtiden. Selskapet beregner at 3000 installasjoner vil levere nok gass til alle de 22 millioner hjemmene som for tiden er påkoblet Storbritannias gassnett.

Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for gassverdikjeden. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøbåren transport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-håndtering), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Elin Saure Hasund, Salgs- og markedskoordinator, Gas Solutions, Wärtsilä Marine Systems

Tlf.: 917 21 144  - Elin.saurehasund@wartsila.com