FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Leverer hybrid oppgradering til to nye offshore forsyningsskip

  • Pressemelding
11 oktober 2019 at 09:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått i oppdrag å konstruere, levere og installere komplette hybridbatteripakker til to offshore forsyningsskip, eid av den norske operatøren Atlantic Offshore.

Oppgraderingsprosjektet blir gjennomført ved Fitjar Mekaniske Verksted. Ved å konvertere fartøyene til hybrid fremdrift, vil eierne kunne spare drivstoff og dermed påvirke miljøet mindre. Kontrakten med Wärtsilä ble signert i juni i år.

Batteri-hybridsystemet (746 kWh) blir installert på fartøyene «Ocean Star» og «Ocean Art». Begge skipene er designet av Wärtsilä, og de er utstyrt med Wärtsilä-motorer og Wärtsilä Low Loss Concept (LLC) elektriske systemer

LLC-systemet er det mest energiøkonomiske i bransjen og hjelper skipseigeren til å oppnå et lavere forbruk av drivstoff. Ved å velge Wärtsilä sitt batteri-hybridsystem vil integrasjonen med de eksisterende kontrollsystemene være sømløs.

«Wärtsilä sitt fokus på større effektivitet og bedre miljøytelse, blir nok en gang vektlagt når disse to fartøyene nå skal oppgraderes. I tillegg til å spare drivstoff og redusere klimagassutslipp, vil hybridpakken vår gjøre skipene mer attraktive for potensielle befraktere», sier Administrerende direktør, Roy Wareberg, i Atlantic Offshore.

«Vi er opptatt av at bærekraft skal gjennomsyre hele vår virksomhet, og derfor er det naturlig at vi konverterer både «Ocean Star» og «Ocean Art» til hybrid fremdrift», sier Warenberg.

Wärtsilä skal også gjennomføre testing og sjøforsøk på alle systemene som skal installeres. Oppgraderingsprosjektet for begge skipene forventes å være ferdig tidlig i 2020.


© 2020 Wärtsilä