FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä og DNV GL samarbeider om den digitale transformasjonen i den maritime næringen

  • Pressemelding
10 februar 2020 at 10:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä og klassifiseringsselskapet DNV GL har signert en intensjonsavtale der partene ønsker å styrke den digitale transformasjonen som skjer innenfor den maritime næringen. Spesielt ønsker man å styrke bruken av digitale teknologiske løsninger, samarbeid rundt deling av informasjon samt økt bruk av standardisering av både dagens-, men også framtidens- produkter og tjenester.

Avtalen ble signert 6. februar av president i Wärtsilä Marine, Roger Holm, og administrerende direktør i DNV GL - Maritime, Knut Ørbeck-Nilssen, og legger vekt på samarbeid om digitale teknologier og bruk av big data, samt krav til hvordan slik informasjon kan benyttes. I arbeidet skal man finne ut hvordan slik teknologi kan anvendes til bruk på autonome skip, i tilknytning til avanserte fjernstyrte tjenester, på nye bro-løsninger og i forbindelse med deling av data. Cybersikkerhet blir også et naturlig samarbeidsområde.

«Den maritime industrien kommer til å dra stor nytte av vår raskt ekspanderende og enestående evne til å samle inn-, sammenstille-, behandle-, analysere- og distribuere data digitalt. Wärtsilä er opptatt av å lede denne digitale transformasjonen som utvilsomt vil føre til større effektivitet, bedre sikkerhet og større bærekraft. Vi ser frem til å samarbeide med DNV GL for å få fart på denne transformasjonen», sier Roger Holm.

«I DNV GL er vi opptatt av å bruke digitalisering til å hjelpe våre kunder med å hente ut maksimal verdi fra egne data», sier Knut Ørbeck-Nilssen. «I samarbeid med Wärtsilä kan vi identifisere og minimere hindringene for datadeling, tilby innovative klasse- og forsikringstjenester samt finne nye muligheter for framtidens måte å drive shipping på. Ved å dele mer kreves det at vi bygger tillit, og DNV GL har arbeidet for å gjøre dette mulig, for eksempel gjennom vår uavhengige plattform Veracity som gir kundene våre sømløs deling av data og algoritmer – uten at kvaliteten på dataene og algoritmene forringes.»

«Dette viktige samarbeidet mellom en teknologileder innen den maritime næringen og verdens ledende klassifiseringsselskap vil bidra til å forme en framtidig standardisering i næringen. Dessuten vil samarbeidet gjøre det lettere for bransjens innovatører å nå de målene som den Internasjonale Maritime Organisasjonen (IMO) har satt om reduksjon av klimagassutslipp. IMOs mål er å kutte utslippene av klimagass med minst 50 prosent fra 2008-nivået innen år 2050», sier Andrea Morgante som er visepresident for strategi og forretningsutvikling i Wärtsilä Marine.

Da intensjonsavtalen ble offentliggjort understreket begge selskapene at utvikling av digital transformasjon kan ha en umiddelbar og transformativ innvirkning på dagens skipstrafikk, samt på de eksisterende forretningsmodellene.

Mediekontakt: 
Ms Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com


© 2020 Wärtsilä