FOR MEDIA

Wärtsilä i Norge

Transas sine maritime styringssystemer øker effektiviteten for Wilson Ship Management

  • Pressemelding
09 juli 2018 at 11:00 W. Europe Standard Time

Transas, et selskap i Wärtsila-konsernet, har nylig signert kontrakt om levering av et komplett, maritimt styringssystem (FOS) til Wilson ASA, en skipsoperatør med base i Norge.

Styringssystemet inkluderer elementer som den nylig lanserte «A-suite»-løsningen som integrerer en rekke beslutningsstøttesystemer som er utviklet av Transas. Det setter en ny bransjestandard gjennom maskin-læring i et maritimt miljø og gir bedre driftssikkerhet og effektivitet.

FOS-løsningen inneholder en rekke smarte løsninger som er laget med tanke på forbedringer i driften av ulike fartøyer, samtidig som det frigjør ressurser til andre formål. Slik forbedrer løsningen både effektivitet og sikkerhet innenfor gjeldende regelverk. Avtalen om leveransen ble inngått i første kvartal i 2018.

Avtalen innebærer en av de første implementeringene av «Thesis»-konseptet som er en del av Wärtsilas «Smart Marine Ecosystem»-visjon. «Thesis»-konseptet gjør det mulig å samarbeide tett under maritime operasjoner gjennom integrasjon av overordnede styringssystemer, systemer om bord på det enkelte fartøy, systemene i den enkelte havn samt maritime trafikksentraler. Deling av data gir bedre sikkerhet, regularitet og effektivitet. Dette systemet er en sentral del av Wärtsilas visjon for fremtidens skipsfart der samarbeid i sanntid og digitalisering gjør det mulig å utnytte alle ressurser best mulig. Samtidig opprettholdes de høyeste sikkerhetsstandarder og påvirkningen på det ytre miljø blir minst mulig.

FOS-løsningen består av en felles infrastruktur som kobler skipets navigasjonssystemer direkte sammen med rederiets styringssystemer, personellsystemer samt tilgang til lokasjonsdata om andre fartøyer som opereres av samme rederi/operatør. Denne samlingen av alle relevante data i ett nettverk og på én plattform fra samme leverandør gir vesentlige større datasikkerhet, samt et langt tydeligere overblikk over den samlede situasjonen i en flåte under felles forvaltning.

Wilson vil også ta i bruk «ARTS»-delen av systemet (Advanced Remote Training for Seafarers). Dette er en e-lærings plattform som er en del av «A-Suite»-systemet som gir online tilgang til merke- og leverandørgodkjent opplæring som er sertifisert i henhold til systemer som Navi-Sailor ECDIS, SOLAS, ISM og STCW.

- Denne avtalen med Wilson markerer en milepæl i arbeidet med utrulling av FOS-systemet og synliggjør verdien av heldigitale løsninger i operativ skipsfart innenfor dagens rammevilkår. Integrering av ulik teknologi er et viktig steg i arbeidet med transformeringen av maritim sektor til en langt mer effektiv næring, sier Frank Coles, leder for Wärtsila Voyage Solutions i Transas.

- For Wilsons omfattende maritime operasjoner er fleksibilitet og driftssikkerhet noe av det aller viktigste. Vi har samarbeidet med Transas i en årrekke og vurderer dem som en seriøs og konkurransedyktig samarbeidspartner i utviklingen av de systemene vi er avhengige av for å kunne drive vår virksomhet på en mest mulig effektiv måte, sier Thorbjørn Dalsøren, adm. direktør i Wilson Ship Management.

FOS er styrings- og operasjonssystem med mange fordeler for skipsrederier og forvaltningsselskaper for skip. En slik fordel er en fast, månedlig betaling som inkluderer tilgang til sjøkart fra ECDIS, samt alle nødvendige oppgraderinger og vedlikehold. FOS inkluderer også alle kostnader knyttet til satellittkommunikasjon og andre datatjenester, og gir dermed mer forutsigbare kostnader.

Transas ble overtatt av Wärtsila i mai 2018, og blir en svært viktig del av prosessen med å realisere Wärtsilas visjon om «Smart Marine Ecosystem».

Mediekontakter:
Lidia Selivanova
Marketing, Voyage Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +49 162 103 8279
idia.selivanova@wartsila.com

Ms Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Marine Solutions
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

© 2019 Wärtsilä