FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Sikrer høy drivstoffutnyttelse til nytt LNG-fartøy

  • Pressemelding
08 april 2019 at 10:00 W. Europe Standard Time

Et nytt 30.000 cbm LNG-fartøy får høy drivstoffeffektivitet takket være teknologikonsernet Wärtsiläs integrerte fremdrifts- og lasthåndteringsløsning. Fartøyet blir bygget ved Hyundai Mipo-verftet i Sør-Korea på oppdrag fra det norske selskapet Knutsen OAS Shipping.

Løsningen fra Wärtsilä sikrer et effektivt samspill mellom fartøyets hovedframdriftsmaskineri, hjelpemaskineri og lastemaskineri. Denne integreringen er viktig for å oppnå stor grad av drivstoffeffektivitet. Oppdraget til Wärtsilä ble klart i januar 2019, og kontrakten gir mulighet for opsjon for et ekstra søsterfartøy.

Det avanserte lastemaskineriet til Wärtsilä omfatter drivstofftilførsel, lastekontrollsystem, avkjølingsgass (BOG) og sikkerhetsstyring. Hovedmotoren og hjelpemotoren, som kan gå på to ulike typer drivstoff, benytter i stor grad BOG-styringssystemet som overvåker- og kontrollerer kryogen-lasten. Dette gjøres for å sikre all tids- og temperaturkontroll av trykk-lastetankene. Fartøyet kommer til å være en av de første LNG-fartøyene på denne størrelsen som blir utstyrt med plassbesparende C-type bi-lobe lastetanker.

«Den siste teknologiutviklingen innen LNG-transport viser at LNG som drivstoff får en stadig større betydning for den maritime næringen. Wärtsilä har lang erfaring og god kunnskap innen hele verdikjeden av LNG-utviklingen, og vi er trygge på at deres løsninger inneholder det vi trenger når vi nå utvider flåten vår», sier nybyggingsdirektør Jarle Østenstad hos Knutsen OAS Group.

«Wärtsilä har mer enn 50 års erfaring innen gasstransport-bransjen, og vår nyeste teknologi og digitale løsninger er designet for å gi optimal -drift, -drivstofføkonomi og      -sikkerhet. Vi har i mange år jobbet tett sammen med den anerkjente LNG-aktøren Knutsen OAS Shipping, og vi er stolte av å være med som en leverandør som sikrer effektiviteten til dette innovative fartøyet», sier visepresident Timo Koponen fra  Processing Solutions hos Wärtsilä Marine.

Leveransen består av tre stykk Wärtsilä 20DF hjelpemotorer som kan benytte ulike type drivstoff. Disse styrer nettverket om bord, thrustere, laststyringssystem og re-liquefaction-modulen. Hovedmaskineriet og det kontrollerbare Pitch Propeller-systemet fra Wärtsilä gjør det mulig for fartøyet å operere med maksimal drivstoffeffektivitet, i en kombinasjonsmodus som regulerer dreiemoment, propellvinkel og hastighet.

Utstyret fra Wärtsilä er planlagt levert i 2020, og fartøyet forventes å bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2021.

Knutsen skal leie fartøyet på en 12-årskontrakt og selskapet Edison S.p.A. skal opptre som befrakter. Edison S.p.A, er en ledende italiensk tjenesteleverandør innen energisektoren. Fartøyet vil bli benyttet til å levere LNG til tankterminaler langs kysten i Italia.


© 2020 Wärtsilä