FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä Compact Reliq tilbyr fleksibilitet til LNG-markedet

  • Pressemelding
07 juli 2020 at 10:00 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä introduserer Compact Reliq rekondenserings system. Systemet er designet for å rekondensere boil-off gass (BOG) ombord på fartøy som frakter LNG, og for å kjøle ned lasten under alle driftsmessige forhold. Det kompakte designet gjør at det kan installeres på eksisterende båter uten omfattende tilpasningsarbeid.

“Wärtsilä har vært en pioner innen BOG-rekondensering, og Compact Reliq er en fortsettelse av den sterke utviklingen vi har hatt på dette feltet. Nå som nye miljølover gjør at det globale markedet og behovet for LNG vokser, trengs det det større fleksibilitet. Compact Reliq er en viktig og innovativ ny brikke i puslespillet,” sier Kjell Ove Ulstein, Director Sales & Marketing, Gas Solutions, Wärtsilä Marine Systems.

På lik linje med tidligere rekondenserings systemer levert at Wärtsilä, er Compact Reliq basert på anerkjent Brayton-teknolgi. Denne teknologien gjør at en del av boil-off-gassen kan brukes som drivstoff for skipet, mens overskuddet gjøres om til væske og selges sammen med LNG-lasten. Det å gjøre boil-off-gass om til væske i stedet for å  brenne den har også en positiv effekt på miljøet, siden det ikke blir avgitt gassutslipp til atmosfæren.

Systemet lages i samsvar med Wärtsiläs Smart Marine-tilnærming, slik at vi drar nytte av den nyeste teknologien innen digital energi-optimalisering. Det er gjort klart for fjernoveråkning og nettbasert driftsstøtte, og det er minimalt behov for vedlikehold i periodene mellom docking-intervallet på fem år. Compact Reliq er kompatibel med Wärtsiläs Operational Performance Improvement and Monitoring (OPERIM) - system, og kan fullintegreres med båtens Planned Maintenance System (PMS).

Animasjonsvideo av Compact reliq kan ses her

Mediekontakter:
Lasse Wichstrøm
Sales Manager, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tlf.: +47 81548500
lasse.wichstrom@wartsila.com

Ms Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tel: +47 81548500
elin.saurehasund@wartsila.com 

 

 

 

 


© 2021 Wärtsilä