FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Ny løsning for batteri «swapping» - gir nullutslipp fra fartøy på indre vannveier

  • Nyhet
  • Pressemelding
07 september 2021 at 00:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har utviklet og levert en mobil batterikonteiner som gjør at elvebåter kan operere med nullutslipp på indre vannveier. Den første leveransen, bestående av tre enheter, ble bestilt av ZES (Zero Emission Services), et nederlandsk selskap som ble grunnlagt i 2020 av ING Bank, Engie, Rotterdam havn og Wärtsilä. Bestillingen ble gjort i juni 2021, og samme måned ble to konteinere levert.

Batterikonteinerne er installert på et 104 TEU konteinerfartøy for Nederlands indre vannveier, som er modifisert slik at to Wärtsilä-enheter kunne monteres ombord. Systemet gjør at fartøyet kan operere helelektrisk, uten karbonutslipp. Energikapasiteten tilsvarer rundt 36 elektriske personbiler. Når batteriene er tomme, kan konteinerne byttes ut og lades på land ved hjelp av energi fra fornybare kilder. Denne utskiftningsmuligheten er unik, siden batterikonteinere så langt har vært stasjonære installasjoner.

– Innenfor den nederlandske transportsektoren står trafikken på indre vannveier for fem prosent av CO2-utslippene. Ved å bytte fra dieseldrevet til elektrisk fremdrift kan det tas et viktig skritt mot å nå klimamålene i Paris-avtalen. Skip som benytter ZES-tjenesten vil eliminere rundt 1000 tonn CO2 og sju tonn NOx per år, sier Willem Dedden, administrerende direktør i ZES.

– Wärtsilä er forpliktet til å støtte alle anstrengelser for å dekarbonisere skipsfarten. Dette initiativet er en del av dette engasjementet. Vi har utnyttet vår interne kunnskap innen maritime batterier og hybridsystemer, våre landstrøms- og eksterne tilkoblingsmuligheter, så vel som vår omfattende erfaring med applikasjoner for indre vannveier i utviklingen av dette produktet, sier Torsten Büssow, direktør for avdelingen for Elektrisk- og kraftstyringssystemer i Wärtsilä Marine Power.

Wärtsiläs utskiftbare batterikonteiner er fullt utstyrt med sikkerhetssystemer, inkludert innebygd brannbeskyttelse, og den er tilkoblet for fjernovervåking. Drifts- og sertifiseringsforsøkene ble gjennomført i slutten av august 2021.

Konseptet, som støttes av det nederlandske departementet for infrastruktur og vannforvaltning, er basert på et nettverk av ladepunkter med åpen tilgang. Her kan utladede batterikonteinere byttes ut med fulladede enheter. Det er etablert en "betal-per-bruk"-modell, der ZES kun tar betalt for den fornybare energien som brukes til oppladning. Dette gjør at fartøyets driftskostnader kan forbli konkurransedyktige.

Det første fartøyet utstyrt med Wärtsilä batterikonteinere, «Alphenaar», gikk inn i trafikk langs vannkorridoren mellom Zoeterwoude, Alphrium og Moerdijk i Nederland 6. september 2021. Fartøyet transporterer øl for Heineken, som er den første kunden for tjenesten.

Bildetekst: «Alphenaar» er det første fartøyet på indre vannveier som bruker nullutslippstjenesten muliggjort av Wärtsiläs batterikonteinerløsning. © Zero Emission Services

 

© 2021 Wärtsilä