FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Leverer to store oppgraderingsanlegg for biogass

  • Pressemelding
05 januar 2021 at 10:00 W. Europe Standard Time

Wärtsiläs biogassvirksomhet er tildelt kontrakt  for å levere to store oppgraderingsanlegg for biogass til to landsbyer i Danmark. Bestillingen ble gjort av Nature Energy, verdens ledende biometanselskap. Biometan er sluttproduktet av oppgradert biogass, og ved å injisere biometan i gassnettet vil Danmark ta et viktig skritt mot sin uttalte ambisjon om å bli en klimanøytral og fossilfri nasjon.

Avtalen med Wärtsilä dateres tilbake til begynnelsen av 2019, men prosjektene ble noe forsinket på grunn av myndighetsgodkjennelser. Produksjonen av oppgraderingsenhetene er startet i fjerde kvartal 2020, da også ordrene ble inkludert i Wärtsiläs ordrebok.

Biogass produseres hovedsakelig av avfallsprodukter, som dyregjødsel og matavfall. Når den oppgraderes til biometan, kan den brukes på samme måte som naturgass – til varme, kraft til industrielle prosesser og som drivstoff i transportsektoren. Biogass er en fornybar energiløsning, siden restproduktet kan selges som biogjødsel. For tiden utgjør biometan omtrent 20 prosent av Danmarks gassforbruk, og målet er at gassnettet skal bli helt grønt innen 2035.

«Våre oppgraderingsanlegg for biogass er basert på Wärtsiläs unike Puregas CA-teknologi, en aminskrubbingsprosess som gir de laveste driftskostnadene. Vi har hatt et langt og konstruktivt forhold til Nature Energy, og er stolte over at vi igjen er valgt til disse siste prosjektene», sier Arne Jakobsen leder for Biogas Solutions i Wärtsilä Gas Solutions.

«Aminskrubbingsteknologien er både robust og pålitelig,  gir svært lave metanutslipp og kostnadseffektiv drift. Vi har ofte jobbet med Wärtsilä og er derfor sikre på at anleggene vil bli ferdigstilte i tide og at de vil fungere med den vanlige effektiviteten, sier Jesper Bundgaard», konserndirektør i Nature Energy.

De to anleggene skal installeres i landsbyene Kværs og Köng, der hvert anlegg skal oppgradere mer enn 40 millioner normalkubikkmeter (Nm3) biogass hvert år. Dette vil gi rundt 470 GWh grønn energi, noe som tilsvarer drivstoff til mer enn 45 000 biler. Det forventes at anleggene begynner å injisere biometan i det danske gassnettet i 2022.

Wärtsilä Gas Solutions er en markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for verdikjeden til gass. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøtransport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-styring), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper kundene våre på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

 


© 2021 Wärtsilä