FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

“En maritim oppvåkning” og SEA20 gir nytt potensiale for verdenshavene

  • Pressemelding
05 september 2018 at 00:00 W. Europe Standard Time

Gjestene på den internasjonale maritime konferansen SMM i Hamburg, fikk denne uken presentert  Wärtsilä sin nyhet om konseptet «En maritim oppvåkning». Dette er et globalt initiativ som fokuserer på at verdens marine- og energi-bransje gjennomgår en dramatisk endring mot et ekstremt effektivt, økologisk og digitalt forbundet økosystem.

Frakt til sjøs er den aller mest kostnadseffektive måten å flytte varer og mennesker på. Etter hvert som forbrukernes etterspørsel øker, står maritime virksomheter overfor store muligheter til å forbedre de prosessene som bidrar til negativ påvirkning av lønnsomhet og bærekraft. Bedre drivstoffeffektivitet i frakt mellom havner, redusert overbelastning i havner og i områder med stor sjøtrafikk, innføring av sanntidskommunikasjon mellom aktørene, er alle helt sentrale for å styrke dagens handel langs sjøveiene.

Et smart maritimt økosystem

Wärtsilä ønsker å trekke fram disse utfordringene når man nå lanserer visjonen om et fullt integrert og smart økosystem. Dette krever et samarbeid på tvers av ulike bransjer og markedssegmenter dersom man skal utnytte ny teknologi som kan skape nye forretningsmuligheter som alle er tjent med.

Sentrale deltakere i økosystemet fra de strategisk viktigste havnebyene i verden, har blitt invitert til å danne det nyopprettede SEA20-forumet. Her skal dialog skje på tvers av tradisjonelle grenser og samvirke skal oppnås gjennom en rekke ulike arrangementer og workshops. De første byene som støtter ideen om å fremme bærekraftige hav gjennom dette samarbeidet er Rotterdam, Hamburg og Helsinki.

På SMMs pressekonferanse presenterte digital-direktør og visepresident i Wärtsilä, Marco Ryan, selskapets høye ambisjoner for sammenkobling av de 20 mest innflytelsesrike havnebyene i verden. Innen 2020 skal det etableres et nettverk der man sammen skal inspirere hverandre til å skape globale endringer. Nettverket skal bidra til å spre beste praksis, ta grep om digitalisering, og være med å legge premisser for ny lovgivning innen miljøvennlige-, bærekraftige- og smartere måter å gjøre forretninger på – på alle verdens hav.

I regi av SEA20-forumet har allerede en gruppe med nøkkelspillere fra fem ulike havnebyer gått sammen for å finne ut hvordan man skal kunne dra nytte av et smart økosystem og de betydelige gevinstene dette kan ha for samfunnet som helhet.

I forrige måned gjennomførte 18 verdenskjente eksperter fra New York, Singapore, Helsinki, Rotterdam og Hamburg en kreativ økt i Hamburg. I løpet av to dager klarte de kollektivt å forme en rekke visjoner som beskrev hvordan framtidens byer bedre kunne dra nytte av havet.

Visjoner for nye transportsystemer langs bebodde kystlinjer, innføring av innovative marine nav samt plassering av smarte havner til havs, vil bli brukt til å inspirere politikere og hele den globale marine sektoren til å løse problemer som oppstår i kjølvannet av de etablerte byenes raske vekst.

Et knippe med av illustrasjoner basert på disse ideene ble vist på SMM, sammen med en film som fanget ånden i denne smarte og dristige strategien.

I årene som kommer vil måten vi driver transport til havs på, gjennomgå en radikal endring. Ny og smart teknologi vil tillate at skip og havner blir sammenkoblet – og det vil skje på måter som vi aldri har sett maken til. Som et resultat av kontinuerlig forskning og utvikling samt strategiske oppkjøp har Wärtsilä den mest omfattende og integrerte produktporteføljen i markedet. Selskapet har plassert egen merkevare i en ideell posisjon for å lede denne transformasjonen til sjøs.

«Våre løsninger har allerede tatt opp i seg de behovene som den maritime industrien har til framtidig bærekraft», sier Kari Hietanen som er konserndirektør for forretningsforbindelser og juridiske saker i Wärtsilä. «Men en maritim oppvåkning krever endring i langt større omfang. Det er på tide at verden våkner opp og får øye på det enorme endringspotensialet som den maritime sektoren representerer, samt hvilken rolle den raske utviklingen vil kunne få i alle våres liv».

«Vi har rett og slett ikke råd til å vente på at den marine- og energi-bransjen utvikler seg i sitt eget tempo,» sier Wärtsiläs konsernsjef Jaakko Eskola. "Behovet for bedre effektivitet, større bærekraft og sammenkoblede løsninger er ganske enkelt for sterke til å bli ignorert. Raske endringer vil være krevende for både bransjen og samfunnet som helhet, men «en maritim oppvåkning» er vårt bidrag til den reisen som vi nå ser komme, og som skal gjøre visjonene for frakt og energi til virkelighet.

Kort om visjonene til byene

The Ecotone er et begrep som beskriver møtet mellom to naturlige økosystemer som skaper et tredje. I denne visjonen foreslås det at man i havneområdene i SEA20-byene begynner å etablere innovasjonsnav. Disse vil bli benyttet som forsøksområder som kan danne nye løsninger for hele havner, enten der man allerede befinner seg eller i helt nye havner, ved å følge en små-skala testfase. Disse innovasjonene omfatter alt fra utvikling av nye logistikkløsninger til styrking av turisme.

Mangrove er et nytt landemerke som skal få oss til å se annerledes på kystlinjen, både bokstavelig og i overført betydning, og her skal alt være drevet med selvforsynt, fornybar energi. Den øverste delen av Mangrove gir byens innbyggere og besøkende et nytt grønt rom. Små fartøyer og underjordiske tunneler forbinder Mangrove til fastlandet.

The Blue Belt plasserer den nye "smarte havnen" utenfor den ordinære havnen, mens byens havneområder gis en radikal opprydning. Dette åpner opp mulighetene for langt renere vann og dermed ny bosetting bedre næringsutvikling i sentrale havneområder. Når havnene forflytter seg utover fra dagens havneområder, kan disse områdene benyttes til helt nye formål som gir bylivet en ny dimensjon.

Se filmen «En maritim oppvåkning»: https://www.youtube.com/watch?v=gS-SyFEoHF8 

Bli inspirert og involvert i «En maritim oppvåkning» og bli med på SEA20 forum: www.sea20.org

© 2020 Wärtsilä