FOR MEDIA

Wärtsilä i Norge

Sikrer MARPOL-godkjenning til Wilhelmsen-skip

  • Pressemelding
04 juni 2018 at 10:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä har inngått en femårig avtale med Wilhelmsen Ship Management, et selskap i Wilhelmsen Gruppen, om vedlikehold av avgassrensingsanlegg for tre av selskapets fartøyer. Avtalen sikrer at fartøyene, som frakter kjøretøy, er fullt ut MARPOL(Marine Pollution)-godkjente, og at de dermed oppfyller de nye, strenge svovelutslippsgrensene som trer i kraft fra 1. januar 2020.

Alle de tre fartøyene har et 25 MW Wärtsilä Hybrid Scrubber-system som bruker sjøvann, i enten åpen og lukket sløyfe, til å fjerne SOx fra avgassen. I lukket sløyfe brukes ytterligere reagens i kombinasjon med sjøvann.

Avtalen omfatter årlige revisjoner og sikkerhetstester som sikrer kontinuerlig overholdelse av MARPOL-regelverket, kalibrering av systemet for kontinuerlig utslippsovervåkning (CEMS) og vannovervåking, samt operative kurs for fartøyets mannskap.

«For oss i Wilhelmsen er det helt avgjørende at driften er bærekraftig og at vi opprettholder MARPOL-godkjenningen. Og ikke bare opprettholder godkjenningen, men også gjør det på en korrekt og dokumentert måte slik at vi oppfyller for eksempel kravene til havnemyndighetene. Avtalen med Wärtsilä sikrer alt dette. I tillegg gir den oss langsiktig kostnadsforutsigbarhet, og lar oss fokusere på kjernevirksomheten vår», sier fartøyssjef hos Wilhelmsen Ship Management, Jon Helge Ulstein.

«Wärtsilä har ambisjon om skape bærekraftige samfunn med smart teknologi. Vi ønsker å bygge bevissthet om bærekraft og levere løsninger som hjelper kundene med å redusere eller fjerne utslipp. Denne avtalen med Wilhelmsen gjør akkurat det ved å sikre at fartøyene overholder de strenge svovelutslippsgrensene fra IMO (International Maritime Organization). Denne avtalen gir Wilhelmsen forutsigbarhet rundt vedlikeholdskostnadene», sier salgssjef hos Wärtsilä Moss, Glenn Holid.

Wilhelmsen Ship Management er et av verdens største tredjeparts ship management-selskaper med en portefølje på mer enn 450 skip og 9.200 aktive sjømenn. Wilhelmsen Ship Management forvalter porteføljen fra fem kontorer over hele verden og har et nettverk som består av 18 bemanningskontorer i 12 land.

Den internasjonale konvensjonen for forebygging av forurensning fra skip (MARPOL) er den viktigste internasjonale konvensjonen som omfatter forebygging av forurensning av havmiljøet fra skip – enten forurensingen har operasjonelle eller utilsiktede årsaker. Som definert i forskriftene fra IMO, vil den globale grensen for svovel i brensel fra fartøy bli redusert fra dagens 3,50 % m/m (masse etter masse) til bare 0,50 % m/m fra 1. januar 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Glenn Holid
Salgssjef / EGC Services
Wärtsilä Moss – EGC
glenn.holid@wartsila.com
Tel: +47 4682 2898

Hanna Viita
Markedsdirektør
Wärtsilä Services
hanna.viita@wartsila.com
Tel: +358 40 167 1755

 

© 2019 Wärtsilä