FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä etablerer Biogas Solutions for å nå målet om rent drivstoff

  • Pressemelding
03 juli 2019 at 10:00 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä styrker sin miljøsatsing ytterligere når de nå etablerer Wärtsilä Biogas Solutions. Wärtsilä Puregas Solutions, som er spesialister av oppgraderinger innen biogassteknologi, er nå fusjonert med Wärtsilä sitt team for flytende biogass.

Wärtsilä Biogas Solutions er en enhet med ekspertise innen oppgradert flytende biogass i sluttbruker-markedet. Wärtsilä Biogas Solutions skal nå kunne tilby kundene løsninger for avansert produksjon av biodrivstoff.

Markedet for biogass er i vekst

Markedet for biodrivstoff vokser i tråd med innsatsen for reduksjon av fossilt drivstoff. EU har eksempelvis, på linje med RED II-direktivet, krevd at medlemslandene innen år 2030 må sørge for at drivstoffleverandører innen vei og jernbane må levere minst 14 prosent av drivstofforbruket fra fornybare energikilder. I tillegg er det i både Europa og i USA gjort en stor innsats for redusere CO2-nivået i naturgassen. Wärtsiläs biogassteknologi støtter denne prosessen ved at man reduserer karbonet som oppstår i forbrenningsprosessen, og dermed reduserer utslipp av drivhusgass og reduserer karbonintensiteten. Videre kan det fossilt drevne naturgass-ledningsnettet i nær fremtid få bedre distribusjonsmuligheter i retning av bio-relaterte gasser, som biometan eller til og med syntetisk metan.

«Wärtsilä Biogas Solutions tilbyr produkter for biogassoppgradering til biometan, samt oppgradering av flytende biometan til bioLNG. For tiden er vår markedsandel på dette feltet nesten 60 prosent, og vi forventer at dette skal fortsette å vokse etter hvert som vi utvikler denne teknologien videre», sier Arne Jakobsen, daglig leder i Wärtsilä Biogas Solutions.

Wärtsilä har tidligere levert nøkkelferdige installasjoner for verdens største bioLNG-anlegg i Skogn (Levanger, Trøndelag), og leverer ved utgangen av dette året to andre bioLNG-anlegg til kunder i Skandinavia. Interessen fra både europeiske og nordamerikanske markeder er høy, og Wärtsilä forventer fortsatt sterk vekst i denne sektoren.

Leverer nøkkelferdige løsninger

Wärtsiläs oppgraderingsanlegg for biogass bruker sin egen Puregas CA-teknologi - en prosess som gjenoppretter mer enn 99,9 prosent av biometanen som finnes i den opprinnelige biogassen. Prosessen separerer CO2 fra biogassen gjennom kjemisk adsorpsjon. Prosessen aksepterer store variasjoner i sammensetningen av den opprinnelige biogassen – noe som er viktig når den kjemiske sammensetningen av råstoffet varierer.

Wärtsilä har en stor fordel overfor kundene ved at den teknologiske utviklingen skjer internt i konsernet. Det bidrar til at Wärtsilä er i stand til å levere nøkkelferdige løsninger, får god integrering mellom de ulike systemene, får ett enkelt kontaktpunkt gjennom hele prosjektets levetid, oppnår korte leveringstider og kan gi full teknisk støtte og service.

Wärtsilä Biogas Solutions støtter konsernets visjon om en 100 prosent fornybar fremtid. Energisektoren gjennomgår for tiden store endringer i retning av økt bruk av fornybare energikilder, og Wärtsiläs utviklingsaktiviteter retter seg mot å tilby fleksible løsninger som gjør det mulig å øke farten på denne transformasjonen.

Mediekontakt:

Mr Arne Jakobsen
General Manager, Wärtsilä Biogas Solutions
Wärtsilä Marine.
Tel: + 47 81548500
arne.jakobsen@wartsila.com

Ms Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com


© 2020 Wärtsilä