FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Undersøker kombidrift med ammoniakk og LNG

  • Nyhet
  • Pressemelding
02 november 2021 at 09:00 W. Europe Standard Time

Wärtsilä og norske Simon Møkster Shipping har inngått samarbeidsavtale om å gjennomføre en mulighetsstudie av bruk av ammoniakk som hoveddrivstoff i dual-fuel-motorer, med LNG som alternativt drivstoff. Målet er å demonstrere at det er mulig å konvertere fartøy til å kjøre på en kombinasjon av ammoniakk og LNG, og at det kan gjøres sikkert og effektivt. Avtalen ble signert i oktober 2021.

– Vi er glade for å bli med Wärtsilä i dette prosjektet. Vi ser på dette som et skritt mot å nå våre mål for reduksjon av klimagassutslipp, der ambisjonen vår er å kutte flåtens CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Innen 2050 forventer vi å komme ned i null i netto karbonutslipp, sier Anne Jorunn Møkster, eier og administrerende direktør i Simon Møkster.

– Dekarbonisering er sentralt for fremtidens shipping, og Wärtsilä er fullt ut forpliktet til å hjelpe kundene våre med å nå dette målet. Denne samarbeidsavtalen representerer ytterligere bevis på denne forpliktelsen. Vi leder an i innføringen av alternative, renere, fremtidige marine drivstoff gjennom omfattende forskning og testing, og vi ser på ammoniakk som et ekstremt lovende alternativ, sier Cato Esperø, Wärtsiläs salgssjef i Norge.

Testingen vil bli utført på "Stril Pioneer", et offshore forsyningsfartøy (OSV) som for tiden opererer med Wärtsilä 32DF dual-fuel-motorer og LNG som primærdrivstoff. Ved å bruke en blanding av ammoniakk og LNG, vil utslippene av CO2 fra forbrenningsprosessen reduseres betraktelig. Simon Møkster har vært en av pionerene innen bruk av LNG som marint drivstoff, og rederiet la i 2003 til «Stril Pioneer» i flåten sin.

© 2021 Wärtsilä