FOR MEDIA
Wärtsilä i Norge

Wärtsilä omorganiserer for å forenkle organisasjonen

  • Nyhet
01 oktober 2018 at 10:59 W. Europe Standard Time

Teknologikonsernet Wärtsilä organiserer seg i to forretningsområder, Wärtsilä Marine Business og Wärtsilä Energy Business, og disse dekker både nysalg og service for de respektive markedene. Med denne endringen tar Wärtsilä sikte på å levere økt verdi til kundene med bedre tilbud gjennom hele levetiden til produktene. Den nye organisasjonsstrukturen trår i kraft 1. januar 2019.

Inndelingen i to forretningsområder setter Wärtsilä i stand til å fremskynde vekst og innføringen av ‘Smart Marine’- og ‘Smart Energy’-strategien. Kundene vil merke forbedring ved at integreringen av nybygg- og service-aktivitetene styrker fokuset på totale livsløps-løsninger som er skreddersydd for spesifikke markedsbehov. Endringen vil også føre til økt fleksibilitet og raskere responstid.

“Det å utvikle sterkere partnerskap med kundene og tilby merverdi er svært viktig når vi skal nå vårt langsiktikge mål om lønnsom vekst. Jeg er trygg på at denne endringen vil sørge for raskere utvikling av innovative løsninger og tjenserter, og en kundeopplevelse i særklasse. Dette vil bidra til en styrking av vår posisjon som global leder innen livsløpsløsninger for marine- og energimarkedet,” sier Jaakko Eskola, President & CEO.

Roger Holm, nåværende President of Marine Solutions, skal lede Wärtsilä Marine Business, og Wärtsilä Energy Business skal ledes av President of Energy Solutions, Marco Wirén. Pierpaolo Barbone, President of Services, EVP og stedfortreder for konsernets CEO, går over i ny stilling utenfor Wärtsilä ved nyttår. 

Wärtsilä Marine Business vil ha rundt 13.100 ansatte, og Wärtsilä Energy Business 5.500 ansatte. Nye omsetningstall for tolvmånedersperioden som endte 30. juni 2018 endte på 2,7 milliarder euro i Wärtsilä Marine Business og 2,2 milliarder euro i Wärtsilä Energy Business. Wärtsilä kommer til å rapportere etter den nye orgaisasjonsstrukturen fra første kvartal 2019. Det vil komme justerte sammenligningstall før publiseringen av delårsrapporten for janura til mars 2019.

© 2020 Wärtsilä