FOR MEDIA

Wärtsilä i Norge

Samarbeider om å utvikle fremtidens ferge

  • Lokale pressemeldinger
01 februar 2018 at 09:00 W. Europe Standard Time

Boreal Sjø og Wärtsilä Ship Design har inngått samarbeidsavtale om å utvikle en hydrogendrevet ferge til strekningen Hjelmeland-Skipavik-Nesvik. Fergestrekningen blir den aller første i verden der fartøyet skal benytte hydrogen som drivstoff.

I statsbudsjettet har Statens vegvesen fått i oppdrag å lyse ut en utviklingskontrakt for en hydrogendrevet ferge, som skal settes i drift i 2021. Fergestrekningen vil opereres av to ferger, der den ene skal være full-elektrisk, og den andre hybrid hydrogen-elektrisk med 50 prosent av fremdriften fra hydrogen.

Boreal har reservert skipsnavnet «Hydrogen», og ser frem til en spennende prosess frem mot tildeling av det aktuelle sambandet. Den nye fergen blir det første fartøyet i sin størrelse noensinne som drives av hydrogen i kommersiell drift, og en milepel for transportløsninger med energi fra hydrogen.

Boreal og Wärtsilä samarbeider om å utvikle hydrogenfergen

Boreal har vært gjennom prekvalifisering for konkurransen, og er nå sammen med Wärtsilä i dialogfasen med Statens vegvesen, og arbeider i disse dager for å ferdigstille det endelige konseptet. Innleveringsfrist for ferdige løsninger og tilbud til Statens vegvesen er august 2018.

«Hydrogenferger kan være en viktig løsning for å møte kravene til lav- og nullutslippsteknologi i framtiden, og Boreal ønsker å være med på å videreutvikle denne type løsninger», sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Prosjektleder for Hydrogenferge prosjektet i Boreal er Ivan Fossan, og han var en av nøkkelpersonene i utviklingen av den første elektriske fergen "Ampere".

Wärtsilä Ship Design har lang erfaring med løsninger for gasshåndtering gjennom sine mange design av skip med LNG-drift. Selskapet har også vært med på en rekke relevante innovasjons- og utviklingsprosjekter, og er vant til et tett samarbeid med klasseselskap og sjøfartsmyndigheter på områder der det ennå ikke finnes ferdigutviklede regler og retningslinjer.

Om arbeidet som nå pågår sier daglig leder Ove Wilhelmsen i Wärtsilä Ship Design: «Kjernen i arbeidet med løsning for en ny hydrogenferge er i hovedsak knyttet til logistikk og bunkring av hydrogen, lagringsmetode og utviklingen av sikre systemløsninger som kombinerer energilagring og brenselceller opp mot skipets øvrige systemer».

Mediekontakt:
Ove Wilhelmsen
Daglig leder
Wärtsilä Ship Design Norway
Tel: +47 911 61 345
ove.wilhelmsen@wartsila.com

 

© 2019 Wärtsilä