TEKNOLOGI:
Reduser drivstofforbruket,
og spar miljøet

Reduser drivstofforbruket, og spar miljøet

Gjennom designprosessen av et fiskefartøy finnes det flere metoder for å redusere drivstofforbruk og gjøre fartøyet mer miljøvennlig. En av desse er ved å analysere skipets operasjonsprofil og bruke resultatene i valg og utvikling av skrog, propeller og dyse.

Tradisjonelt er hydrodynamiske tester utført i slepetank med en skalert modell av skipet. Skrogets bevegelse i vannet tilsier hvor effektivt skroget er. Ved å analysere interaskjonen mellom skrog,  propell og dyse kan en estimere fartøyets effektivitet og påvirkning på miljøet. Men modelltesting tar tid, og spesielt i forhold til dyse så blir det aldri helt nøyaktig. 

De siste årene er det gjort store framskritt innen feltet «Computational Fluid Dynamics» (CFD). Idag er det mulig å forutse effektiviteten på fremdriftssystemet, og komme konkrete forbedringsforslag.

Wärtsilä’s ekspertise innen hydrodynamikk er basert på flere tiår med tett samarbeid med skipsdesignere. Med våre kunnskaper og ferdigheter innenfor hydrodynamikk og CFD simulering kan vi tilby verdifull innsikt som koster mindre, og blir tilgjengelig på langt kortere tid enn ved tradisjonell modelltesting.

Technology highlight animation

Numerisk strømningsberegning

Bruken av numerisk strømningsberegning (basert på CFD) i den maritime industrien har blitt stadig viktigere de siste årene. Ved hjelp av nøyaktige beregninger av strømningsfeltet rundt fartøyet kan propellens design finjusteres for å oppnå optimal effektivitet. CFD-analysen kan  baseres på de eksakte mål på skroget, og dermed erstatte den tradisjonelle modelltestingen.

Wärtsilä har nylig utført en numerisk simulering av propelleffektiviteten for et nytt fiskefartøy som bygges ved MacDuff Shipyard i Scotland. Nøyaktigheten av metoden ble etablert gjennom en valideringsprosess, der CFD-resultatene ble samenlignet med tilgjengelig eksperimentell data.  Analysen sikret optimalisert samsvar mellom skrogets motstand og propellens ytelse for flere ulike skrog- og propelldesign.

© 2021 Wärtsilä