Case-studie:
LØSNINGER SOM VIL REDUSERE CAPEX & OPEX

Lavere CAPEX, OPEX og utslipp

Beviste besparelser med Wärtsilä fremdriftsløsning.

CAPEX

En besparelse på maskineri på opp til 89.000sammenlignet med konkurrerende leverandører. (Maskineri inkluderer katalysator, propell, generatorsett og fremdriftsmotor).

OPEX

En årlig besparelse i maskinerirelaterte kostnader på opp til 120’000* € (inkludert kostnader knyttet til katalysatordrift, vedlikehold, smøreolje og drivstoff) sammenlignet med konkurrerende leverandører.

Utslipp

Sammenlignet med konkurrerende leverandører:
 • Opptil - 2,7% CO2
 •  Opptil - 2,7 % SOX
 •  Opptil - 0,2 % PM
* Verdier er kun for budsjettformål
* Prisestimater: MDO: 650 €/tonn – LHV 42,700 kJ/kg, smøreolje: 2300 €/tonn

  Fartøysdata

  Fartøysdata
  Lengde 86,3 m
  Bredde 17,6 m
  Fart 17 kn
  Hovedmotorer 5220 kW
  Propeller 7500 kW
  Gir og PTO 5220 kW & 2880 kW
  Hjelpemotorer 2600 kW
  Dyse HR
  Fishing-vessel-case-study-wärtsilä

  Driftsprofil

  Driftsprofil

  Maskinerikonsepter fra Wärtsilä

  Fartøysdata
  © 2021 Wärtsilä