2-speed gir

Wärtsilä’s 2-speed gir er utviklet for fartøy med flere forskjellige bruksområder, og er derfor særlig ideelt for fiskebåtredere. Giret gir vesentlige økonomiske og miljøvennlige fordeler. En av de viktigste egenskapene til Wärtsilä’s 2-speed gir er muligheten for å redusere hastigheten på propellen samtidig som hastigheten til fartøyet forblir konstant. Dette resulterer i drivstoffbesparelser på opp til 15% når en sammenligner løsningen med et konvensionell mekanisk fremdriftssystem.

Redusert drivstofforbruk og lavere utslipp

For fartøy som regelmessig opererer med varierende last på propellen vil Wärtsilä’s 2-speed gir gjøre fremdriftssystemet mer effektivt. Effekttapet mellom hovedmotor til den vridbare propellen er lave, og ved å introdusere et gir som gir muligheten for å redusere hastigheten på propellen, samtidig som hastigheten til fartøyet forblir konstant, oppnås en formidabel øke i effektivitet for fremdriftssystemet ved variabel last. Ved å redusere farten og øke stigningen på propellen, kan en også oppnå høyere effektivitet ved redusert last. Dette gjør fartøyet mer miljøvenlig, da nitrogenoksid (NOx) og svoveldioksid (SOx) utslippene reduseres samtidig.

Støyreduksjon

Ved å redusere hastigheten på propellen reduseres undervansstøyet vesentlig. Dette er spesielt viktig for fiskefartøy og seismikkfartøy. Redusert støy og vibrasjoner ombord i båten blir også verdsatt av mannskapet. Målinger viser at en reduksjon i propellturtall fra 125 til 100 omdreininger pr minutt, reduserer lydtrykket med opptil 20dB.

2 speed gear
© 2021 Wärtsilä