KRAFTVERKSLØSNINGER

fra Wärtsilä i Norge

Kraftverksløsninger

Wärtsilä er en ledende leverandør av fleksible kraftverk for det globale kraftproduksjonsmarkedet. Vi tilbyr Smart Power Generation-løsninger for grunnlastkraftverk, stabilisering av elektrisitetsnett og toppbelastning, industriell selvgenerering, samt for olje- og gassindustrien. Vi tilbyr stor verdi til våre kunder gjennom våre fleksible, effektive og miljømessig avanserte energiløsninger, som gjør det mulig med en global overgang til en mer bærekraftig og moderne energiinfrastruktur.

 Visste du dette?

  • Wärtsiläs store gassdrevne kraftverk støtter USAs elektrisitetsnett med 1000 MW.
  • Wärtsiläs dual-fuel-enheter forsyner flyplassen i Madrid, Spania med elektrisitet.
  • Den første Wärtsilä 18V50SG-motoren, verdens største gassmotor, er satt i drift i Tyrkia.
  • Nesten 1000 MW Wärtsiläs biobrensel-kraftverk er installert i Italia.
  • Wärtsiläs kraftverk kan bruke flytende naturgass (LNG) som drivstoff.

Les mer om Wärtsiläs kraftverkløsninger på vår globale side.

© 2018 Wärtsilä