• step-ahead
    Step Ahead

    Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Step Ahead, duurzame inzetbaarheid medewerkers

Het project ‘duurzame inzetbaarheid’ ook wel ‘Step Ahead’ genoemd bij Wärtsilä, levert een bijdrage aan het bevorderen van gezonde en competente medewerkers en aan gemotiveerd en productief werken vanaf de indiensttreding tot aan het einde van de loopbaan voor de medewerkers van Wärtsilä. Het bedrijf zal inzicht krijgen in de individuele situatie van de werknemers. Hierdoor kan Wärtsilä de mogelijkheden ten aanzien van het ontwikkelen van de medewerkers in de toekomst optimaal en doelgericht benutten.

De medewerkers krijgen daardoor meer toegevoegde waarde voor het bedrijf. Ook de individuele medewerker krijgt hierdoor meer inzicht in zijn loopbaanmogelijkheden en raakt meer betrokken bij- en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Door te sturen op duurzame inzetbaarheid realiseert Wärtsilä een oplossing voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Aanleiding
De aanleiding om binnen Wärtsilä Netherlands met Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan ontstond door het besef dat veranderingen in een steeds hoger tempo plaatsvinden, zowel in de wereld en in Nederland als binnen Wärtsilä. Daarbij komt dat binnen Wärtsilä Nederland de gemiddelde leeftijd vrij hoog is en de dienstverbanden voor een grote groep langer duren dan tien jaar.

Bewustwording en actie
Wärtsilä startte een brede verkenning naar aansluiting tussen het beschikbare aanbod op dit gebied en de vraag en behoefte van Wärtsilä, rekening houdend met de mensen en de cultuur.
Wärtsilä Netherlands is van mening dat er twee belangrijke fasen zijn bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie: bewustwording en actie.

De eerste fase gaat om bewustwording. Om de bewustwording te bevorderen worden medewerkers uitgenodigd om in kleine groepen deel te nemen aan ronde tafel gesprekken. Tijdens de workshops gaat het om het delen van de veranderingen die er in de wereld gaande zijn, onder meer op het gebied van technologie. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar wat dit kan betekenen voor onze eigen leef- en werkwereld.

De tweede fase richt zich meer op actie. Wärtsilä Netherlands geeft dit vorm door deelname aan het programma ‘Get the world moving’. Dit is een honderd dagen durend programma waaraan men zowel in teams als individueel deelneemt. Het programma is gericht op de vier thema’s: beweging, voeding, slaap en work-lifebalance, kortom: lifestyle. Vanzelfsprekend blijft de privacy van deelnemers gewaarborgd.

Belangrijk is dat mensen langer aan de slag kunnen blijven, dan vraagt dat iets van de fysieke en mentale conditie. Mensen moeten zich daarom blijven ontwikkelen; een baan kan er immers heel anders uit gaan zien. Maar de werkomstandigheden kunnen ook veranderen, net zoals de markt. Het doel is dat iedereen het roer van het eigen leven zo stevig mogelijk in eigen hand heeft en mee beweegt in de veranderende wereld. Ofwel, blijf tenminste 1 STEP AHEAD op de dynamiek in de wereld en je eigen leven.