Oil and gas Lng value chain
OLIE & GAS
bij Wärtsilä Benelux

Olie & Gas

Wärtsilä biedt oplossingen, producten en diensten voor elke fase van olie en gas exploratie, productie, transport, opslag en raffinage - zowel onshore als offshore. Wärtsilä is betrokken bij het op de markt brengen van meer dan vijf miljoen vaten olie per dag; dat is samen meer dan 6% van de totale wereldproductie.

Lees meer over oil & gas op de wartsila.com site.

© 2019 Wärtsilä