Emissie oplossingen

bij Wärtsilä in de Benelux

Contact

Bram Kruyt
Director Inland Waterways
Tel: +31 88 980 2211

Bram.Kruyt@wartsila.com
Bram-Kuyt


Voor informatie over Ballast water regelgeving (IMO en USCG AMS) kunt u terecht bij:

Sjoerd Boersma
Sjoerd.Boersma@wartsila.com
Sjoerd-Boersma

Wärtsilä Dual Fuel & Stage V eisen*

Zoals u weet heeft de EU begin dit jaar de nieuwe emissie eisen vastgesteld waaraan de binnenvaart moet gaan voldoen, vanaf 2019/ 2020. Deze nieuwe eisen omvatten aanzienlijke reducties wat betreft de uitstoot van NOx, Methaanslip en fijnstof in vergelijking met de huidige EU Stage IIIa / CCR 2 eisen. Wärtsilä ondersteunt deze nieuwe eisen vanuit het belang om de binnenvaart sterk te vergroenen, waardoor de scheepvaart haar positie als schoonste vorm van transport bevestigd.

figuur1-dualfuel
Figuur 1. Overzicht emissie eisen inclusief EU Stage V (klik voor vergroting)

LNG als brandstof levert bewezen besparingen op waar het gaat om de uitstoot van NOx (80%) en fijnstof (60-70%). Dit is vooral belangrijk voor de lokale luchtkwaliteit. Ook levert LNG een significante CO2 uitstootbesparing op van circa 25%. Helaas wordt deze besparing voor een deel teniet gedaan door de uitstoot van methaanslip (onverbrand aardgas), waardoor het positieve effect op de “global warming” beperkt is.

Wärtsilä levert al ruim 15 jaar Dual Fuel (DF) motoren aan de zeevaart. In 2013 is deze technologie voor de binnenvaart geschikt gemaakt. Inmiddels zijn de schepen “Eiger-Nordwand” (Danser) en de “Sirocco” (Chemgas Barging) beide uitgerust met Wärtsilä 20DF motoren. Deze schepen zijn nu circa twee jaar succesvol in de vaart. Ervaringen met deze schepen zijn opgenomen in de verdere ontwikkeling, wat wij noemen ‘continuous improvement’, van onze Dual Fuel motoren. In onderstaand figuur wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling.

figuur2-dualfuel
Figuur 2: Ontwikkeling van de Wärtsilä 20 Dual Fuel motor: NRMM Stage V (zonder nabehandeling)

Methaanslip-reductie
Inmiddels hebben recente ontwikkelingen, met focus op methaanslip-reductie, signifi cante resultaten opgeleverd. Tijdens het testen in ons ‘Engine Laboratory’ zijn de nieuwe limietwaardes van Stage V, wat methaanslip en fi jnstof betreft, al bereikt! Dit betekent dat de technologie van Wärtsilä om aan de nieuwe emissie eisen te voldoen, bekend en haalbaar is. De Wärtsilä Dual Fuel motoren kunnen hieraan gaan voldoen, zonder dat verdere nabehandeling, ook wel ‘after treatment’ genoemd, noodzakelijk is. Figuur 2 geeft ook aan dat verdere verlaging van de emissies, bijvoorbeeld methaanslip < 5 gr/ kWh, (E3 Test Cycle) de doelstelling is. Overigens is de uitstoot van methaanslip bij grotere Wärtsilä Dual Fuel motoren (series 34 en hoger), vandaag al ruimschoots beneden de Stage V limiet. 

Mede dankzij deze snelle technologische Dual Fuel ontwikkelingen, is LNG als brandstof de meest effectieve weg naar een schoner milieu. Niet alleen wat betreft de luchtkwaliteit, maar ook aangaande de wereldwijde CO2 reductie.

Service & onderhoud

Serviceopties: vaste kosten per draaiuur
Wärtsilä biedt onderhoudspakketten aan, onder meer tegen vaste lage kosten per draaiuur. We innoveren ook voor de bestaande vloot met onze (o.a. Stork- en Deutz-) motoren. Met dochteronderneming QuantiParts hebben we meer dan 40.000 classic parts op voorraad.

Brede servicedekking
De motoren kunnen door Wärtsilä op afstand worden uitgelezen. Daarmee kan de conditie van de motoren worden gevolgd en een diagnose worden gesteld. De serviceorganisatie is ingericht om in de Benelux, Duitsland en Zwitserland binnen 3 uur hulp te bieden, ondersteund door dealer Koedood. De servicevestiging in Schiedam is de ruggengraat voor de gehele binnenvaart.

 

© 2019 Wärtsilä