Reservkraftverk levererat av Wärtsilä invigs idag i Estland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
31. oktober 2014 kl 10:30 FLE Standard Time

Det nya reservkraftverket med en kapacitet på 250 MW invigs idag med en ceremoni på kraftverksområdet nära Kiisa i utkanten av Tallinn i Estland. Evenemanget ordnas av kraftverkets ägare Elering, som ansvarar för kraftöverföringssystemet i Estland. Wärtsilä har ansvarat för den nyckelfärdiga leveransen av kraftverket. Den nyckelfärdiga leveransen (EPC) har inkluderat design, projektering, upphandling och konstruktion.

Reservkraftverket, som är ett utmärkt exempel av Wärtsilä Smart Power Generation, kommer att generera reservkraft vid händelse av plötsliga avbrott i elförsörjningen. Kraftverket aktiveras när en felsituation uppkommer i elnätet eller i andra kraftverk som försörjer nätet. Kapaciteten är tillräcklig för att täcka en sjättedel av Estlands elförbrukningstopp på vintern och innebär därmed en betydande förbättring av landets elleveranssäkerhet.

För att undvika strömavbrott bör ett reservkraftverk kunna startas upp så snabbt som möjligt. Tack vare den snabba förbränningsmotortekniken som Wärtsiläs motorer baserar sig på, kan Elerings reservkraftverk startas upp och stegras till fullast på 250 MW på mindre än 10 minuter.

Kraftverket består av 27 stycken Wärtsilä 34DF-motorer som huvudsakligen kommer att drivas med naturgas, men med möjligheten att också använda lättolja som reservbränsle. Termiska verkningsgradenpå 45 procent är exceptionellt hög för ett reservkraftverk. Med högre verkningsgrad produceras mer energi av samma mängd bränsle och med mindre koldioxidutsläpp.

Kraftverket har byggts för att användas vid nödlägen, och kommer normalt att vara i drift endast ca 200 timmar per år, och i standby läge resten av tiden. Vid standby-läge är kraftverkets energiförbrukning endast 300 kW. Denna låga energi förbrukning är möjligt genom att använda värmepumpsteknologi för att hålla motorerna varma. Det här är det första kraftverket i världen med en sådan lösning.

”Detta är ett viktigt EPC-projekt för Wärtsilä på den europeiska marknaden. Vi är också stolta över det faktum att det här är det första dynamiska kraftverket för stabilisering av elnät att ha grundtestats för att uppfylla de nya driftsäkerhetskraven som ställts av den europeiska sammarbetsorganisationen ENTSO-E, som ansvarar för säkerheten av elsystemen i europa,” säger Vesa Riihimäki, kvalitetsdirektör på Wärtsilä. ENTSO-E:s direktiv innefattar bland annat kriterier för upprätthållning av el frekvensen vid händelse av kortslutningar och andra störningar.

”Detta kraftverk är också konstruerad för mycket låg bullernivå. Motorerna hörs inte alls utanför kraftverksportarna,” tillägger Vesa Riihimäki. Kraftverket är fullständigt automatiserat och kräver ingen personal på plats under start och drift. Wärtsiläs totala installerade kraftproduktionskapacitet i Europa och Ryssland är över 9000 MW.

g’s emergency reserve power plant with a capacity of 250 MW is fully automated and requires no on-site personnel.
Ladda ner foto: Elerings reservkraftverk i Kiisa 
Bildtext: Elerings reservkraftverk med en kapacitet på 250 MW är helt automatiserat och kräver ingen personal på plats under start och drift.

För mer information, vänligen kontakta:

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör 
Wärtsilä
Tel.: +358 40 504 5929
vesa.riihimäki@wartsila.com

Jussi Laitinen
Kommunikationschef
Wärtsilä Power Plants 
Tel.: +358 50 4042006
jussi.laitinen_external@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä