Wärtsilä säljer sin andel i MW Power samföretag till Metso

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
31. maj 2012 kl 12:00 FLE Standard Time

Wärtsilä och Metso har tecknat ett avtal om att Wärtsilä säljer sin andel på 40 procent i MW Power Oy till sin samföretagspartner Metso. Slutförandet av affären kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas vid slutet av juli 2012. Värdet på affären offentliggörs inte. Efter att affären har slutförts, kommer MW Power att fullständigt ägas av Metso.

Enligt sin strategi fokuserar Wärtsilä på kraftlösningar som baserar sig på motorteknologi. Wärtsilä är en ledande leverantör av kraftverk för flexibel kraftgenerering som drivs med både flytande bränslen och gas. Effekten av Wärtsilä levererade kraftverk varierar från en till över 500 MW.

Wärtsilä och Metso tecknade i september 2008 ett avtal att bilda ett samföretag. MW Power bestod av Wärtsiläs Biopower-affärsverksamhet och Metsos Heat & Power –affärsverksamhet. Enligt kontraktet ägde Metso 60 procent och Wärtsilä 40 procent av företaget som levererar små och medelstora kraft- och värmeverk till den europeiska marknaden med inriktning på förnybara bränslelösningar. MW Power har cirka 250 anställda i Finland, Skandinavien, Baltikum och Ryssland. Företaget började sin verksamhet i januari 2009.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Caj Malmsten
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 40 733 2978
caj.malmsten@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä