Wärtsilä med i företagssamarbete för att öka testningskapaciteten av corona

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
31. mars 2020 kl 10:23 FLE Standard Time

Mehiläinen ökar anmärkningsvärt Finlands covid-19-testkapacitet tillsammans med en omfattande finländsk företagskoalition. Kapaciteten höjs genom att öppna en transportförbindelse med flyg till ett samarbetslaboratorium i Sydkorea. Returflygen utnyttjas till att föra in skyddsutrustning och nödvändigt material för provtagning till Finland. Testen transporteras med Finnairs beställningsflyg.

Sydkorea är ett av de länder där man för tillfället lyckats kontrollera coronaepidemin genom omfattande testning, isolering av smittade och genom att på ett lyckat sätt spåra infektionskedjor. Det här har inneburit att man inte haft behov av att totalt avstanna samhällets funktioner och finansiella aktivitet. Kunnandet i Sydkorea är på hög nivå och det finns testningskapacitet. Till följd av de här orsakerna inleds ett globalt testningssamarbete med ett sydkoreanskt samarbetslaboratorium. Målet är att möjliggöra analysering av 18 000 prover inom de närmaste två veckorna. Resultaten fås inom ungefär två dygn från att proverna tagits.

På basis av globala exempel och WHO:s rekommendationer står det klart att en ökning av testkapaciteten är centralt för att lösa den kris som coronaviruset gett upphov till. För att säkra vårt samhälleliga välmående är det dessutom nödvändigt att trots epidemin hålla den finländska ekonomin i rullning så gott man kan under de svåra omständigheterna. ”Det är viktigt att de som jobbar för att tillhandahålla kritiska tjänster inom olika branscher kan testas ifall de blir sjuka och vid behov sättas i karantän och få vård. Det är också viktigt att undvika onödiga karantäntider för att försäkra att det finns tillräckligt med arbetskraft i dessa undantagstider. Den ökning av testkapacitet som operationen möjliggör underlättar också situationen inom den offentliga hälsovården i och med att Finlands helhetskapacitet för tester höjs”, konstaterar Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

Den privatfinansierade operation som Mehiläinen påbörjat möjliggörs av en grupp bestående av Finlands största arbetsgivare så som Ensto, Fazer, Kesko, KONE, Metso, Metsä Group, Neste, OP, TietoEVRY, UPM, Valmet och Wärtsilä. Centralhandelskammaren och Teknologiindustrin har ansvarat för att samla företagskoalitionen. För att förverkliga operationen har man också fått nödvändig hjälp och stöd av Finlands utrikesministerium och Republikens presidents kansli. Statsrådets kansli och ministerierna har underrättats om saken. 

© 2020 Wärtsilä