Wärtsilä inleder samarbetsförhandlingarna i Finland

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
30. januari 2019 kl 15:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 30.1 berättat att man påbörjar en process för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden.

Det koncernövergripande programmet betonar hållbara inbesparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna på ett effektivt sätt. Programmet förväntas leda till en minskning av ca 1200 arbetsplatser globalt. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 100 miljoner euro.

På grund av anpassningsprogrammet har Wärtsilä idag 30.1 gett en förhandlingsframställning som gäller Wärtsiläs alla bolag och verksamhetsställen i Finland. För funktionerna i Finland betyder planerna en minsknings på högst 150 arbetstillfällen. Antalet minskade arbetstillfällen inom olika funktioner och olika verksamhetsställen specificeras under förhandlingarnas gång.

”Världsmarknadens tillväxt har avtagit betydligt och det här reflekteras även på Wärtsiläs affärsverksamhet. Därför måste bolaget anpassa sin verksamhet på flera olika sätt och tyvärr är denna nedskärning som berör personalen det tyngsta av besluten”, konstaterar Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland Oy.

Närmare info:

Vesa Riihimäki
verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä