Finlands president besökte Wärtsilä Qiyao Diesel i Kina

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
28. maj 2010 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsiläs miljökunskap och det starka produktionsfotspåret i Kina var viktiga samtalsämnen när Finlands presidentTarja Halonen besökte Kina denna vecka. På Cleantech-seminariet som ordnades på onsdagen 26.5 i Peking påminde koncernchef Ole Johansson om kraven för renare sjöfart samt om Wärtsiläs lösningar för att förbättra energieffektiviteten och minska växthusgasutsläppen. Han framförde att Wärtsilä kan stöda marinindustrin i Kina att bygga miljövänligare fartyg.

På fredagen besökte presidenten tillsammans med sin delegation Wärtsilä Qiyao Diesel Co., Ltd. i Shanghais Lingang. Wärtsilä Ship Powers direktör Jaakko Eskola, Wärtsiläs kommunikationsdirektör Atte Palomäki och WQDC:s direktör Stefan Wiik agerade som värdar i den moderna produktionsanläggningen. Medan lunchen pågick höll Jaakko Eskola ett tal om Finlands sjöfartskluster i Shanghai. Han betonade Wärtsiläs nyckelposition som en bro till sina underleverantörer och andra finländska sjöfartsföretag på den kinesiska marknaden.

© 2020 Wärtsilä