Wärtsilä fortsätter effektiveringsåtgärderna för att säkra sin konkurrenskraft

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
25. september 2019 kl 09:30 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp påbörjade 30.1.2019 en koncernomfattande process vars målsättning är att säkra lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden genom att anpassa bolagets affärsområden och resurser. Programmet har framskridit enligt planerna och bolaget har inom ramarna för det hittat fler sätt att effektivera sin affärsverksamhet. Samtidigt har marknadsmiljön blivit allt mer utmanande. Följaktligen har bolaget tagit beslut om att fortsätta detta koncernomfattande program som betonar hållbara inbesparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna på ett effektivt sätt.  

Anpassningsprogrammet är en fortsättning på de effektiveringsåtgärder som redan påbörjats under år 2019, och det förväntas leda till en minskning av totalt ca 350 arbetsplatser. Minskningarna påverkar personalen inom alla affärsområden samt stödfunktionerna globalt.

På grund av anpassningsprogrammet har Wärtsilä idag 25.9 gett en förhandlingsframställning som gäller Wärtsiläs alla bolag och verksamhetsställen i Finland förutom arbetarna inom produktionen i Delivery Centre Vaasa. För funktionerna i Finland betyder planerna en minskning på högst 200 arbetstillfällen. Antalet minskade arbetstillfällen inom olika funktioner och olika verksamhetsställen specificeras under samarbetsförhandlingarnas gång.

”Osäkerheten inom makroekonomin har ökat under det senaste halvåret och vi är tvungna att omvärdera dimensioneringen av vår organisation i förhållande till den förändrade situationen. Den instabila världsekonomin och geopolitiken har tyvärr märkts även på Wärtsiläs nyförsäljningsmarknad som en försvagad orderingång. Därför måste vi anpassa våra funktioner på flera olika sätt även i Finland, och tyvärr kan vi inte undvika personalminskningar”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

Närmare information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com 

Nås bäst på onsdagen 25.9 kl. 9.30–11.00.

© 2020 Wärtsilä