Mot noll olycksfall på Wärtsilä

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
25. maj 2012 kl 09:00 FLE Standard Time

På Wärtsiläs finska enheter arbetar man långsiktigt med att förbättra arbetssäkerheten. Ledningen har förbundit sig till noll olycksfall-målsättningen och arbetsskyddsexperterna jobbar konkret med att förbättra säkerheten och arbetshälsan, men alla medarbetares inställning är viktig. Man har nått goda resultat: frekvensen av olycksfall som kräver mer än en dags sjukfrånvaro har fallit från en siffra på 26 under år 2006 till nuvarande 5 pågående år. Olycksfallsfrekvensen räknas per en miljon arbetstimmar, så åren är jämförbara sinsemellan.

Wärtsilä har också fått utomstående erkännande för goda resultat: i maj tilldelade Noll olycksfall-forumet i Finland klassificeringen Nivå II till Wärtsilä och bolagets arbetssäkerhetsvideo har vunnit pris i en internationell mediekommunikationstävling.

Noll olycksfall-forumet höjde Wärtsiläs klassificering
I maj 2012 fick Wärtsilä erkännande för sitt framgångsrika arbete med att minska antalet arbetsolyckor. Nivå II, Mot världsklass, innebär att det inträffat under 10 olycksfall per miljoner arbetstimmar och att det lett till under 10 dagars sjukfrånvaro per olycksfall.

Wärtsiläs arbetssäkerhetsvideo vann internationellt pris
Wärtsiläs arbetssäkerhetsvideo ”Säkerheten börjar med dig” vann guldmedalj i kategorin ”Training” samt Grand Award-priset som utsågs mellan flere kategorier i World Media Festival i Hamburg i maj 2012. Videon har filmats i fabriken i Vasa och skådespelarna är i huvudsak Wärtsiläs egna anställda. Videon används för att fästa uppmärksamhet på arbetssäkerhet och i skolningssammanhang.

Tilläggsinformation
Esko Tirkkonen
arbetarskyddschef
tel. 040-7466781

Marica Lassus
kommunikationsdirektör
tel. 050-2094

© 2020 Wärtsilä