Hovrätten frikände före detta direktör vid Wärtsilä

  • Lokalt pressmeddelande
25. april 2014 kl 10:00 FLE Standard Time

Vasa hovrätt har genom sin enhälliga dom förkastat åtalet för grovt givande av muta mot en före detta direktör vid Wärtsilä Finland Oy. Hovrätten har därmed upphävt Österbottens tingsrätts dom från mars 2013. Hovrätten förkastade också åklagarens yrkande på samfundsbot för Wärtsilä Finland Oy. Hovrätten ålade staten att ersätta Wärtsilä Finland Oy:s och dess före detta direktörs rättegångskostnader.

Direktören, som sedermera gått i pension, hade år 1997 anlitat en konsult i Kenya i samband med ett kraftverksprojekt. Enligt åklagaren var avsikten med konsultavtalet inte att skaffa konsulttjänster utan givande av muta. Både bolagets före detta direktör och Wärtsilä Finland Oy har konsekvent ansett att åtalen är grundlösa. Hovrätten förkastade alla åtal i sin helhet.

Wärtsilä har samarbetat med centralkriminalpolisen och rättsväsendet under utredningen och hela domstolsförhandlingen för att utreda ärendet. Wärtsilä godkänner inte mutor eller någon som helst annan form av missbruk i sin verksamhet. Wärtsilä förutsätter att samtliga anställda vid bolaget iakttar dess interna anvisningar samt lagar och förordningar.

Tilläggsinformation:
Kommunikationsdirektör Marica Lassus, Wärtsilä Finland Oy, tfn 050 2094.

© 2020 Wärtsilä