Wärtsilä donerade en ansenlig summa till PETforBotnia-kampanjen tillsammans med sin personal

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
24. september 2018 kl 14:30 FLE Standard Time
Lahjoitus PET 2018 09 24

I början av år 2018 drog Österbottens Cancerförening igång #PETforBotnia-insamlingskampanjen som hade för syfte att samla in pengar för införskaffandet av en PET-röntgenapparat till Vasa Centralsjukhus. Wärtsilä ville också vara med och bidra till kampanjen. PET-röntgenapparaten passar väl in på Wärtsiläs syfte att möjliggöra ett hållbart samhälle genom smart teknologi.

Wärtsilä beslöt sig för att utmana sina arbetare att delta i kampanjen med valfri summa. Wärtsilä lovade att fördubbla den insamlade summan genom att donera samma mängd som personalen lyckades samla ihop. Nu har insamlingen avslutats och Wärtsilä donerar tillsammans med sin personal en summa på totalt 32 020 euro till PET-insamlingen.

Österbottens Cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta är tagen av den summa som Wärtsiläs personal lyckats samla in. ”Hela PETforBotnia-kampanjen har varit lyckad och Wärtsiläs och dess personals donation fungerar som pricken på i:et i kampanjen. Er donation har en stor betydelse för införskaffandet av PET-apparaten och apparaten har i sin tur en stor inverkan på förstärkandet av vår regions cancervård och diagnostisering. Tack till Wärtsilä och hela personalen!”, gläder sig Markku Suoranta.

Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki och personaldirektör Kaija Venemies donerade den insamlade summan till Österbotten Cancerförening idag. Donationen mottogs av verksamhetsledare Markku Suoranta.

Mer information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
010 706 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
010 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com

© 2019 Wärtsilä