Finansieringavtal inom ramen för Finlands Exportkredit undertecknats för Wärtsiläs kundprojekt i Dominikanska republiken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
24. september 2010 kl 13:00 FLE Standard Time

Ett exportlåneavtal undertecknades av Wärtsiläs kund, USA-baserade Seaboard Corporation, och Standard Chartered Bank den 17 september 2010. Det 12-åriga låneavtalet på 114 miljoner US-dollars (88 miljoner euro) ska finansiera ett kraftverksprojekt i den Dominikanska republiken. Det är det första icke-marinarelaterade kontraktet och bara det andra exportkontraktet inom ramen för Finlands Exportkredits nya finansieringsprogram.

Seaboard Corporation kommer att använda lånet till att bygga ett pråmmonterat kraftverk som ska producera el till landets nationella elnät. Enligt detta kontrakt på en nyckelfärdig leverans, som Wärtsilä offentliggjorde den 30 augusti, kommer Wärtsilä att leverera utrustning till kraftverket som skall drivas med naturgas och ha en effekt på 106 MW. Det kommer enligt planerna att tas i drift före slutet av 2011.

För att kompensera för den begränsade likviditet som den globala finanskrisen orsakat godkände den finska riksdagen i december 2008 ett tillfälligt finansieringsprogram med exportkrediter från Finlands Exportkredit för åren 2009 och 2010. Målet med programmet är att säkerställa kontinuiteten i den långsiktiga finansieringen av exporttransaktioner för finländska exportföretag.

”Vi är mycket nöjda med Wärtsiläs förmåga att ge stöd åt oss med pråmkraftverksprojektet och inte bara för deras konkurrenskraftiga kraftverkslösning. De har även hjälpt oss i att hitta lämplig finansiering för hela projektet”, säger Barry Gum, finansdirektör för Seaboard Corporation.

”Finlands Exportkredits finansieringsprogram erbjuder den likviditet som krävs för lån till de finska exportföretagens kunder. Detta är viktigt för de finländska exportföretagens konkurrenskraft under rådande begränsningar på finansieringsmarknaden. Även om tillgången till finansiering förbättrats sedan finanskrisen, kvarstår behovet av kreditmöjligheter uppbackade av finska staten via Finlands Exportkredit och Finnvera”, säger Markus Pietikäinen, finansdirektör för Wärtsilä.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5630
markus.pietikainen@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä