Wärtsilä förbättrar trafiksäkerheten på Träskgatan i Vasa i och med ändrade arrangemang för tunga transporter

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
24. mars 2015 kl 09:00 FLE Standard Time

Wärtsilä tar i bruk en ny vändplats för tunga fordon i anslutning till fabriken på Träskgatan i Vasa. Av säkerhetsskäl har man installerat nya trafikljus och bommar på båda sidorna av fabriken för att dirigera allmän trafik när tunga fordon blockerar framfarten. Trafiken styrs från Wärtsiläs huvudport och trafikstoppen kommer att innebära väntetider på ca 10-15 minuter per gång. Transporter kommer att utföras dag- och kvällstid. Under morgon­timmarna kl. 7.30–9.00 när trafiken är som livligast är vändplatsen inte i användning. Antalet stopp per dag kommer successivt att öka i antal i takt med att transportsystemet läggs om. För den allmänna säkerheten är det mycket viktigt att trafikljusen och bommarna respekteras av trafikanterna.

Ändringsarbetena med att göra en ny dörröppning från fabriken, anlägga en vändplats samt att lägga om den lätta trafiken till andra sidan gatan påbörjades förra sommaren. Samtidigt utökades antalet parkeringsplatser för Wärtsiläs personal vid Metvikens strand, vilket underlättar parkeringsbelastningen i närområdet runt fabriken. Utfarten från den gamla parkeringsplatsen har också gjorts säkrare.

Fördelar med de nya arrangemangen

Huvudinfarten till Wärtsiläs fabrik har varit hårt belastad med olika typer av trafik i många riktningar. Fabriken har många besökare och antalet större lastbilstransporter per dag ligger omkring 50-60. De nya arrangemangen höjer säkerheten betydligt, eftersom leden för den lätta trafiken har lagts om och området stängs för annan trafik när tunga transporter rör sig på vägen. Transportarrangemangen leder också till ett antal fördelar på fabriken, eftersom det inte längre krävs några specialarrangemang för transport av de största produkterna mellan montering, provkörning och finishing. Dessutom kan motorprovkörningsutrymmet användas effektivare i och med att transport- och väntetider förkortas.

© 2020 Wärtsilä